intTypePromotion=1

Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
17
lượt xem
0
download

Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Những điều kiện lịch sử của sự ra đời Triết học Marx, những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của Triết học Marx,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin

  1. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MARX 3.1.1. Điều kiện kinh tế-xã hội Ra đời những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu. CNTB bước sang giai đoạn phát triển mới với cuộc cách mạng công nghiệp > lực lượng sản xuất phát triển, đấu tranh giai cấp tư sản-vô sản, phong trào dân chủ. “Giai cấp tư sản, trong qúa trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”. (K.Marx-Ph. Engels, Toàn tập, NXB.CTQG, HN, 1995, t.4, tr.603)
  2. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3.1.2. Nguồn gốc lý luận và tiền đề khoa học tự nhiên Thừa kế và phát triển lý luận: triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Những phát minh lớn của khoa học tự nhiên: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hóa.
  3. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3.2. NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX 3.2. Quá trình chuyển biến tư tưởng
  4. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN
  5. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN
  6. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2