Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
34
lượt xem
3
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc với các nội dung chính được trình bày như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Thương Mại

U U M M TT __ M M TT H H D D CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại 1 NỘI DUNG CHƯƠNG U U M M TT __ M M TT H H D D I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KẾT LUẬN 2 U U M M TT __ M M TT H H D D I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 3 1. Vấn đề dân tộc thuộc địa U U M M TT __ M M TT H H D D a. Thực chất của vấn đề DT thuộc địa - Đấu tranh chống CNTD, GPDT giành độc lập DT, thực hiện quyền DT tự quyết, thành lập nhà nước độc lập - Lựa chọn con đường phát triển của DT: trong bối cảnh thời đại mới là CNXH 4 1. Vấn đề dân tộc thuộc địa U U M M TT __ M M TT H H D D b. ĐLDT nội dung cốt lõi của vấn đề DTTĐ - Cách tiếp cận từ quyền con người: Từ quyền con người được nêu trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, HCM đã khái quát thành quyền dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản