intTypePromotion=3

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - GV. Lê Việt Hưng

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
154
lượt xem
56
download

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - GV. Lê Việt Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu đúng và có hệ thống về văn hóa doanh nghiệp. Ý thức tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, xác định các giá trị văn hóa cần thiết cho sự phát triển bền vững của văn hóa doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - GV. Lê Việt Hưng

 1. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 2. GIẢNG VIÊN LÊ VIÊT HƯNG E-mail: hungviet13@yahoo.com LÊ VIỆT HƯNG
 3. MỤC TIÊU 1. Hiểu đúng và có hệ thống về văn hóa doanh nghiệp 2. Ý thức tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp 3. Xác định các giá trị văn hóa cần thiết cho sự phát triển bền vững của văn hóa doanh nghiệp 4. Biết cách xây dựng các giá trị văn hoá thành sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp
 4. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 1.Khái niệm & Vai trò của văn hóa DN 2.Mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng văn hóa DN 3. Các yếu tố cấu thành văn hoá DN 4. Các dạng văn hóa doanh nghiệp 5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 6.Thay đổi và quản lý văn hóa DN 7. Văn hóa công ty & chuẩn mực hành vi ứng xử
 5. VĂN HỂA DOANH NGHIỆP
 6. 1.Khái niệm Văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là gì?
 7. 1.Khái niệm Văn hóa doanh nghiệp. 1.Khái niệm & Vai trò của Văn hóa doanh nghiệp Văn hoá là gì?  Phương tây: culture – Trồng người  Phương Đông: – Văn : chữ,lễ, nghĩa, Thánh Hiền – Hoá : Truyền đạt, giáo hoá, đưa nó ra Lê Việt Hưng - ĐHKT 7
 8. Văn hóa doanh nghiệp Khái niệm Hệ thống các niềm tin, thói quen, giá trị, chuẩn mực và các thể chế được chia sẻ và được truyền nhau bởi các thành viên trong một nhóm riêng biệt hay trong một tổ chức. (Cummings & Huse) LÊ VIỆT HƯNG
 9. 1.Khái niệm Văn hóa doanh nghiệp. Tại sao công ty Việt Nam cần phải xây dựng văn hóa? • Toàn cầu hóa • Phát triển kinh tế Việt Nam • Lợi thế cạnh tranh và cạnh tranh khác biệt • Thay đổi về vai trò và vị trí của nhân viên • Thay đổi nhu cầu và áp lực của các tổ chức hữu quan
 10. 2-Mục tiêu & nhiệm vụ xây dựng văn hoá Mục tiêu * Phát triển một nền văn hoá mạnh * Phát triển những giá trị cốt lõi * Xây dựng truyền thống vững chắc *Phát triển thực hành & quản trị phù hợp
 11. Nhiệm vụ xây dựng văn hóa He ä Caûi Tham Quản Khaùch thoáng Tieán G ia lyù haøng toaøn ño Lieân heä boä löôøng tuïc thoáng Chất lượng NNL, Chất lượng dịch vụ, Tăng trưởng lợi nhuận khơng ngừng
 12. 2-Mục tiêu & nhiệm vụ xây dựng văn hoá Nhiệm vụ xây dựng văn hóa 1. Xây dựng tinh thần và động lực 2. Xây dựng và hoàn thiện mối quan hệ của doanh nghiệp 3. Xây dựng các chuẩn mực hành vi văn hóa & tác phong làm việc chuyên nghiệp
 13. 2-Mục tiêu & nhiệm vụ xây dựng văn hoá ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1-Văn hóa là tài sản vô hình, tài sản không thể thay thế của doanh nghiệp. 2- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở lấy con người làm gốc và quản lý nhân viên theo văn hóa. 3- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên hiệu quả công việc. 4- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng phát triển các giá trị đạo đức. 5- Xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. LÊ VIỆT HƯNG
 14. Văn hóa không lành mạnh? ???? Lê Việt Hưng - ĐHKT 14
 15. Những biểu hiện của văn hóa công ty không lành mạnh – Nhân viên không gắn bó với doanh nghiệp – Các nhân viên có cách tiếp cận vấn đề và giải quyết các công việc không giống nhau – Thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhà quản lý và các nhân viên – Nhân viên phải làm theo những kế hoạch bất ngờ và thiếu tính nhất quán Lê Việt Hưng - ĐHKT 15
 16. Những biểu hiện của văn hóa công ty không lành mạnh – Xuất hiện nhiều tin đồn không chính xác – Nhân viên cảm thấy hình ảnh của doanh nghiệp chưa được quảng bá đầy đủ và chính xác – Nhân viên chẳng có ấn tượng gì về các Giám đốc cao cấp – Nhân viên tỏ ra bất mãn với các nhà quản lý cấp trung Lê Việt Hưng - ĐHKT 16
 17. Những biểu hiện của văn hóa công ty không lành mạnh • Tự mãn về hiệu quả làm việc của công ty. • Không thấy được tính cấp thiết của việc giải quyết những yêu cầu của khách hàng. • Ít có sự đổi mới trong dịch vụ và các sản phẩm của công ty cũng như cung cách phục vụ khách hàng. • Đội ngũ nhân viên bị động, ít chủ động trong việc thay đổi và cải tiến công việc và Lê Việt Hưng - ĐHKT 17 có thái độ trông chờ vào cấp trên.
 18. Những biểu hiện của văn hóa công ty không lành mạnh • Nhân viên công ty gồm cả những người lãnh đạo cấp cao lại làm việc máy móc và không nhạy bén với việc kinh doanh. • Đội ngũ lãnh đạo thì chậm trong việc xử lý những người làm việc không có hiệu quả. • Những người lãnh đạo không tiến hành cải tổ công ty mà chỉ giảng giải về những dự định và kế hoạch của họ. • Nhân viên công ty thì chấp nhận cách làm viêc kém hiệu quả và để mặc cho nó dẫn đến sự sa sút chung của công ty. Lê Việt Hưng - ĐHKT 18
 19. THẢO LUẬN 1. THÀNH CÔNG LÀ GÌ? 2. BẠN CẦN LÀM GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG TẠI CÔNG? 3. NHỮNG DẤU HIỆU VĂN HÓA KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG CÔNG TY?
 20. 3. Các yếu tố cấu thành Văn hoá doanh nghiệp Organizational Culture Artifacts Values in Use Không nhìn thấy được LÊ VIỆT HƯNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản