intTypePromotion=1

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Phần 1): Bài 1 - Đặng Trang Viễn Ngọc

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
105
lượt xem
8
download

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Phần 1): Bài 1 - Đặng Trang Viễn Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (P1): Bài 1 trình bày những vấn đề chung về văn hóa doanh nghiệp. Thông qua bài này, người học nắm bắt được các khái niệm về văn hóa, doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp; nắm bắt được các đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp; tìm hiểu ba nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Phần 1): Bài 1 - Đặng Trang Viễn Ngọc

  1. Văn hóa Doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Đại học – Cao đẳng không phải Cấp 4 GVGV Đặng ĐặngTrang Viễn Trang Viễn Ngọc Ngọc Nội dung Logo 1 Khái quát về văn hóa doanh nghiệp 2 Các thành tố trong văn hóa doanh nghiệp Hoàn thiện hệ thống tổ chức 3 GV GVĐặng Đặng Collect Trang TrangViễn Viễn Ngọc Ngọc by www.thuonghieuso.net Khái quát về văn hóa doanh nghiệp Logo Bài 1 Những vấn đề chung Bài 2 Các dạng văn hóa doanh nghiệp GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 1
  2. Văn hóa Doanh nghiệp Bài 1: Những vấn đề chung Logo 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 Khái niệm: TEXT Đặc TEXT Ba TEXT Ba Vai trò - Văn hóa điểm nhân tố cấp độ & chức năng - DN VHDN ảnh của VH của VHDN - VHDN huởng trong sự đến HT và PT VHDN của DN GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 1. Các Khái niệm Logo 1 2 3 Kh Kh K h DN Văn Do VH ái ái ái n a ni ệ a ni ệ ghi nh iệm hó m m n ệp GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 1.1. Khái niệm Văn hóa Logo Văn hoá  Tổng hợp - mọi phương thức sinh hoạt - biểu hiện của nó do loài người đã sản sinh ra  thích ứng: + những nhu cầu đời sống + đòi hỏi của sinh tồn Collect by www.thuonghieuso.net GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 2
  3. Văn hóa Doanh nghiệp 1.2. Khái niệm Doanh nghiệp Logo mục đích đăng ký KD thực hiện các hoạt động kinh tổ chức KT theo quy định doanh có tên riêng của pháp luật có tài sản có trụ sở giao dịch ổn định, GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 1.3. Khái niệm VH Doanh nghiệp Logo một hệ thống Các nhận ý nghĩa thức giá trị niềm tin & pp tư chủ đạo duy - được các thành viên của một tổ chức đồng thuận - có ảnh hưởng trong phạm vi rộng - đến cách thức hành động của mọi thành viên GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 1.2. Đặc điểm văn hóa DN Logo Biểu trưng Trực quan Phi trực quan GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GS Trần Ngọc Thêm GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 3
  4. Văn hóa Doanh nghiệp 1.2.1. Biểu trưng trực quan Logo Trực quan Đặc điểm Biểu tượng kiến trúc Biểu trưng Nghi lễ Ngôn ngữ Giai thoại Ấn phẩm điển hình GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 1.2.2. Biểu trưng phi trực quan Logo Lý tưở tưởng Biể Biểu trưng Niề Niềm tin phi giá giá trị trị trự trực quan chủ chủ đạo & thá thái độ Lịch sử PT & truyề truyền thố thống VH GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net Đặc điểm VHDN (GS Trần Ngọc Thêm) Logo Văn hoá doanh nghiệp là một tiểu văn hoá (subculture) 2001 2002 2003 2004 Tín Tín Tín Tín Hê Gi á Nh h h h L ịc h ân thố trị hs sin n ử g h GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 4
  5. Văn hóa Doanh nghiệp 3. Nhân tố ảnh huởng đến VHDN Logo 1 2 3 Qu Ph Sử hốn lãn hìn hệ on ạo ản dụ hđ t ht gc ng có tổ lý ượ ác g ng h ch GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net c ứ 3.1. PC lãnh đạo mang triết lý VH Logo 1 2 Bản chất Định hình thay đổi phong của văn cách lãnh hoá doanh đạo mang nghiệp triết lý văn hoá GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 3.1.1. Bản chất thay đổi của VHDN Logo Đặc trưng bản sắc văn hoá hình thành từ có thể việc sự có thể được củng cố hoà thay đổi tạo lập nhập GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 5
  6. Văn hóa Doanh nghiệp 3.1.2. Định hình PCLĐ mang triết lý VH Logo Vai trò, Ảnh năng lực hưởng của họ của đối với việc những người hình thành lãnh đạo & củng cố bản sắc VHDN càng lớn càng mạnh GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 3.1.2. Quản lý hình tượng Logo Lời nói & QL cần hành động nắm vững kỹ năng TC lễ nghi của quản lý Quản lý & XD hình tượng ảnh hưởng hình tượng cách thức diễn thuyết soạn thảo đến sự PT về VH & GT của TC & phát động phong trào biểu tượng, giai thoại, giúp nhận ra cách thức cách thức nghi thức thường được SD để hoà mình vào cung cấp TT môi trường tổ chức GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 3.1.2. Quản lý hình tượng (tt) Logo Text Quản lý Biểu trưng Tên hiệu GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 6
  7. Văn hóa Doanh nghiệp 3.1.3. Hệ thống có tổ chức Logo Hệ thống có tổ chức các HT các nhóm chung các HT chính thức đạo đức HT các GT & phi CT chính thức đạo đức chủ đạo GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 4. Ba cấp độ của VHDN Logo You can briefly add outline of this slide page in this text box. Cấp độ Cấp độ 11 Cấp độ 22 Cấp độ Cấp độ 33 Cấp độ Quan niệm chung (niềm tin quá trình & các giá trị nhận thức suy cấu trúc (chiến lược nghĩ & tình cảm hữu hình mục tiêu có tính vô thức của DN triết lí mặc định được của DN) thừa nhận trong DN GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 5. Vai trò & chức năng VHDN Logo tích cực nếu phù hợp Vai trò & tác động tiêu cực với MT thay đổi, VHDN khi đã lỗi thời với tiến bộ XH ng iế n g tiế S riê h ất cả i n ra B t hể h ệ t hố n g n có Tạ o thống t của p m é o ứ o c tr iến h ế ó h t h ín k & t g cam ọi TV /b ới t chín động t . tron củ a m ề MĐ TT N .. tác tổ D h & LĐ g DN v DN DN ; h cải gâ y ản tron ục tiê u trì n qu a ả n h ới ô n g bị & m i đạt t th ng/ L/ & ph ả hưở bởi C ng DN hưở ơ cấu c GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 7
  8. Văn hóa Doanh nghiệp Chức năng của VHDN Logo Tổ Điều chức chỉnh DN DN Làm CS cho sự thành công Chức năng bền vững của DN Làm Giáo dục cơ sở đào tạo giao tiếp trong DN trong & ngoài DN GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net GV Đặng Trang Viễn Ngọc GV - F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2