Bài giảng Vật lý 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Chia sẻ: Nguyen Thi Thu Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
227
lượt xem
42
download

Bài giảng Vật lý 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh có những tiết học lý thú hấp dẫn, việc soạn bài giảng dạy góp phần quan trọng cho sự thành công của buổi học, chúng tôi đã góp phần giúp các bạn trong việc "Tuyển chọn 13 bài giảng môn Vật lý 9 về Sự tạo ảnh trong máy ảnh ". Hi vọng đây là tài liệu bổ ích nhất dành tặng cho các bạn, cùng tham khảo nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 1. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MANG THÍT TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN CÁI NHUM TRƢƠNG THẾ THANH
 2. KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ 1. Trình bày đặc điểm ảnh 1. - Vật đặt ngoài khoảng tiêu của vật tạo bởi thấu kính cự cho ảnh thật, ngƣợc chiều hội tụ? với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí 2. Trình bày đặc điểm ảnh cách thấu một khoảng bằng của vật tạo bởi thấu kính tiêu cự phân kỳ? - Vật đặt trong khoảng tiêu 3. Trình bày cách dựng cự cho ảnh ảo lớn hơn vật và ảnh của một vật tạo bởi cùng chiều với vật thấu kính?
 3. KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ 1. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính 2. - Vật sáng đặt ở mọi vị trí hội tụ? trƣớc thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ 2. Trình bày đặc điểm ảnh hơn vật. của vật tạo bởi thấu kính - Vật đặt rất xa thấu kính, phân kỳ? ảnh ảo của vật có vị trí cách 3. Trình bày cách dựng thấu kính một khoảng bằng ảnh của một vật tạo bởi tiêu cự thấu kính?
 4. KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ 1. Trình bày đặc điểm ảnh 3. Muốn dựng ảnh A’B’ của của vật tạo bởi thấu kính AB qua thấu kính (AB vuông hội tụ? góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính), 2. Trình bày đặc điểm ảnh chỉ cần dựng ảnh B’ của B của vật tạo bởi thấu kính bằng cách vẽ đƣờng truyền phân kỳ? của hai tia sáng đặc biệt, sau 3. Trình bày cách dựng đó từ B’ hạ vuông góc xuống ảnh của một vật tạo bởi trục chính ta đƣợc ảnh A’ của A thấu kính?
 5. NGHE NHẠC ĐOÁN VẬT Tấm ảnh Kết quả Phần thƣởng
 6. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM III. VẬN DỤNG
 7. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH chiếc máy ảnh xƣa I. CẤU TẠO CỦA MÁY Những ẢNH
 8. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNHchiếc máy ảnh kỹ thuật I. CẤU TẠO CỦA MÁY Những ẢNH số hiện đại
 9. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH Đọc thông tin sách giáo khoa - Mỗi máy ảnh đều có vật Máy ảnh là gì? kính, buồng tối và chỗ đặt phim Máy ảnh gồm những bộ phận - Vật kính là một thấu kính quan trọng nào? hội tụ Ngoài vật kính và buồng tối trong máy ảnh cần có gì? Mỗi máy ảnh cần có những bộ phận nào? Trong máy ảnh vật kính là gì?
 10. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH Quan sát máy ảnh Đối chiếu với hình vẽ bổ dọc Chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí của phim
 11. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH Dùng mô hình máy ảnh, quan - Mỗi máy ảnh đều có vật sát ảnh của ngọn nến, trả lời kính, buồng tối và chỗ đặt các câu hỏi sau: phim C1: Ảnh của ngọn nến trên tấm - Vật kính là một thấu kính kính mờ (đóng vai trò của hội tụ phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? II. ẢNH CỦA MỘT VẬT Cùng chiều hay ngƣợc chiều TRÊN PHIM với vật? To hay nhỏ hơn vật? Ảnh trên phim là ảnh thật, C2: Hiện tƣợng nào em quan ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật sát đƣợc chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ?
 12. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt Hiện tƣợng thu đƣợc ảnh thật phim (ảnh trên phim của vật) chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu - Vật kính là một thấu kính kính hội tụ hội tụ II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, C2: Hiện tƣợng nào em quan ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật sát đƣợc chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ?
 13. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁYvẽ ảnh Cách ẢNH C3: Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng đặt vuông - Từ B vẽ tia sáng qua quang tâm cắt PQ tại B’. B’ là ảnh góc với trục chính của vật kính (hình vẽ bên dƣới). Trong đó của B trên phim AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, - Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta đƣợc A’. A’ là ảnh khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính của A là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ - A’B’ là ảnh của AB trên phim trong máy ảnh. B P F A’ A O B’ Q H D
 14. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH chiều cao của ảnh với C4. Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của vật. Sau đó, hãy chứng minh những nhận xét của em trong C1 là đúng. Giải Ảnh trên phim là ảnh thật, ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật AO = 2m = 200cm Vì : D O ഗ D O ¢ ¢ AB AB P B Nên ta có: AB AO 5cm   1 F A’    O AB AO 200cm 40 A B’ 1  A' B'  AB Q 40
 15. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật III. VẬN DỤNG
 16. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH ra vật kính buồng C5: Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận tối và chỗ đặt phim Vật kính Chỗ đặt phim Buồng tối
 17. Bài 47: SỰTẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH ảnh và đứng cách vật C6: Một ngƣời cao 1,6m đƣợc chụp kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi ảnh ngƣời ấy trên phim cao bao nhiêu xentimet? Giải Giải B P AB = 1,6m = 160cm h = 1,6m = 160cm 1,6 m AO = 3m = 300cm d = 3m = 300cm A O A’ Vì : D O ഗ D O ¢ ¢ AB AB d’ = 6cm 3m AB AO 6cm B’ nên ta có: h’ =?  AB AO Q Ảnh của ngƣờingƣời đóphim phim Ảnh A’B’ của đó trên trên h d A' O h.d' 6 160.6 A' B' = AB. h' = = 160. = Þ = = 3,2cm = 3,2cm h' d' AO d 300 300 HH CT
 18. Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật III. VẬN DỤNG
 19. BÀI TẬP Vì sao phim của máy ảnh phải lắp trong buồng tối? A Vì phim của máy ảnh dễ bị hỏng. . B Vì phim của máy ảnh là bằng nhựa. . C Vì phim của máy ảnh sẽ bị hỏng khi gặp . ánh sáng chiếu vào nó. D Vì phim của máy ảnh phải nằm sau vật . kính Bạn đã chọn sai Chúc mừng bạn đã chọn đúng
 20. BÀI TẬP Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thƣờng là: A ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. . B ảnh thật, ngƣợc chiều với vật và nhỏ hơn vật. . C ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. . D ảnh ảo, ngƣợc chiều với vật và nhỏ hơn vật. . Bạn đã chọn sai Chúc mừng bạn đã chọn đúng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản