Bài giảng Vật lý 9 bài 55: Màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Chia sẻ: Nguyen Thi Thu Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
64
lượt xem
12
download

Bài giảng Vật lý 9 bài 55: Màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích giúp học sinh nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng. Thông qua "10 bài giảng hay nhất về Màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu: Lý 9" Học sinh có thể tiếp thu bài một cách nhanh nhất, quý thầy cô giảng dạy hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 9 bài 55: Màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

 1. THCS VIỆT ĐỨC GV: TRỊNH THANH DŨNG BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
 2. Cầu vồng
 3. Cầu vồng
 4. Cầu vồng
 5. Cầu vồng Cầu vồng
 6. BÀI MỚI: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Nhớ lại kiến thức ở lớp 7: Mắt ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt
 7. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Dựa vào kiến thức đó nếu đặt các vật dưới ánh sáng trắng. +Nếu thấy vật màu trắng, vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta ? Nếu thấy vật màu trắng, vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu xanh lục truyền từ vật vào mắt ta
 8. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng +Nếu thấy vật màu đen thì sao? Nếu thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền vào mắt. Ta thấy được vật vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh đến mắt ta
 9. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật
 10. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. Thông tin: Các vật màu ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng. Nhưng chúng có khả năng tán xạ ánh sáng chiếu đến chúng
 11. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. Quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu Bằng hộp tán xạ (H55.1 SGK), trả lời các câu C2,C3
 12. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ vẫn có màu đỏ. Vậy, vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
 13. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu đen . Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ.
 14. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu trắng có màu đỏ. Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
 15. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 : Các nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng
 16. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy, vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục.
 17. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy, vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục.
 18. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục. Vậy, vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
 19. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục.
 20. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu trắng có màu xanh. Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
Đồng bộ tài khoản