intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về Vi sinh vật

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

168
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kiến thức cơ bản về quá trình sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật; hoạt động của vi sinh vật trong môi trường, hiểu rõ bản chất của các quá trình phân huỷ sinh học; ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Vi sinh vật

 1. 07/10/2011 ĐẤT NƯỚC KHÔNG KHÍ KHÔNG KHÍ ĐẤT NƯỚC 1
 2. 07/10/2011 Việc xử lý ô nhiễm môi trường được xử lý như thế nào? Có những biện pháp nào được sử dụng? PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Phương pháp sinh học MỤC TIÊU MÔN HỌC • Giới thiệu tổng quát về vi sinh vật và vi sinh vật trong lĩnh vực môi trường VI SINH MÔI TRƯỜNG • Tìm hiểu các công nghệ sử dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường • Tìm hiểu về công nghệ vi sinh vật hiện đại trong ThS. PHẠM MINH NHỰT bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 2
 3. 07/10/2011 Cấu trúc môn học và hình thức ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC đánh giá PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ VSV MÔI TRƯỜNG • Lý thuyết: 45 tiết = 35 tiết lên lớp + 10 tiết báo cáo seminar Chương 1: Giới thiệu môn học • Lên lớp đầy đủ Chương 2: Đại cương về VSV môi trường • Seminar chuyên đề: 25% số điểm Chương 3: Khả năng chuyển hóa các hợp chất C trong môi trường tự nhiên trong VSV • Thi cuối khóa: 75% số điểm: thi tự luận Chương 4: Khả năng chuyển hóa các hợp chất N trong môi trường tự nhiên trong VSV Chương 5: Khả năng chuyển hóa các hợp chất S và P trong môi trường tự nhiên trong VSV Chương 6: Ô nhiễm VSV Chương 7: VSV chỉ thị ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương I: GIỚI THIỆU MÔN HỌC PHẦN II: VSV VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 1. Một số khái niệm Chương 8: Công nghệ xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nước bằng 2. Vấn đề môi trường và sự phát triển của khoa học VSV môi trường Chương 9: Công nghệ xử lý chất rắn và chất khí ô nhiễm bằng 3. Lịch sử phát triển VSV Chương 10: Hồ sinh học 4. Nội dung và triển vọng của VSV môi trường Chương 11: Công nghệ khống chế vi sinh vật môi trường Chương 12: Chuyển hóa hợp chất xenobiotic và KL trong công trình xử lý nước thải Chương 13: Công nghệ giám sát VSV và đánh giá chất lượng môi trường Chương 14: Công nghệ VSV hiện đại bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 3
 4. 07/10/2011 Chương II: Đại cương về VSV học Chương 3: Khả năng chuyển hóa các môi trường hợp chất C trong tự nhiên của VSV 2.1. Đại cương về vi sinh vật học 3.1. Chu trình carbon trong tự nhiên 2.1.1. Đặc điểm chung của vi sinh vật 3.2. Vai trò của vi sinh vật trong chu trình Carbon 2.1.2. Giới thiệu một số nhóm vi sinh vật chủ yếu 3.3. Sự phân giải một số hợp chất carbon của vi sinh vật 2.1.3. Dinh dưỡng vi sinh vật 3.3.1. Sự phân giải cellulose 2.1.4. Sự tăng trưởng của vi sinh vật trong môi trường 3.3.2. Sự phân giải tinh bột 2.2. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường 3.3.3. Sự phân giải carbohydrate 2.2.1. Môi trường đất và sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường đất 2.2.2. Môi trường nước và sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường nước 2.2.3. Môi trường không khí và sự phân bố của vi sinh vật trong không khí Chương 4: Khả năng chuyển hóa các Chương 5: Khả năng chuyển hóa các hợp hợp chất nitơ trong tự nhiên của VSV chất P và H trong môi trường của VSV 4.1. Vòng tuần hoàn nitơ trong tự nhiên 5.1. Khả năng chuyển hóa các hợp chất phospho trong tự 4.2. Quá trình amon hóa nhiên của VSV 4.2.1. Sự amon hóa urea 5.1.1. Vòng tuần hoàn phospho trong tự nhiên 4.2.2. Sự amon hóa protein 5.1.2. Sự phân giải phospho hữu cơ trong đất do vi sinh vật 4.3. Quá trình nitrate hóa 5.1.3. Sự phân giải phospho vô cơ do vi sinh vật 4.3.1. Giai đoạn nitrite hóa 5.2. Khả năng chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh của vi 4.3.2. Giai đoạn nitrate hóa sinh vật 4.4. Quá trình phản nitrate hóa 5.2.1. Vòng tuần hòa lưu huỳnh trong tự nhiên 4.5. Quá trình cố định nitơ phân tử 5.2.2. Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh 5.2.3. Sự khử các hợp chất lưu huỳnh vô cơ do vi sinh vật 4
 5. 07/10/2011 Chương 6: Ô nhiễm vi sinh vật Chương 7: Vi sinh vật chỉ thị 6.1. Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm vi sinh 7.1. Khái niệm vi sinh vật chỉ thị 6.1.1. Chất thải bệnh viện 7.2. Vi khuẩn Escherichia Coli 6.1.2. Chất thải sinh hoạt và vệ sinh đô thị 7.3. Vi khuẩn Streptococcus 6.2. Nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thể 7.4. Vi khuẩn Clostridium 6.2.1. Sự nhiễm trùng và khả năng gây bệnh của vi sinh vật 6.2.2. Khả năng chống đỡ của cơ thể 6.3. Một số vi sinh vật gây bệnh chính 6.3.1. Nhóm vi khuẩn đường ruột 6.3.2. Nhóm vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp 6.3.3. Một số nhóm vi khuẩn gây bệnh khác Chương 8: Công nghệ xử lý ô nhiễm hữu cơ trong Chương 9: Công nghệ xử lý chất rắn và chất nước bằng vi sinh vật khí ô nhiễm bằng vi sinh vật 8.1. Công nghệ xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nước bằng vi sinh vật hiếu khí 8.1.1. Phương pháp bùn hoạt tính 8.1.1.1. Kết cấu và chức năng của bùn hoạt tính 9.1. Kỹ thuật ủ phân 8.1.2. Phương pháp màng sinh học 9.1.1. Kỹ thuật ủ phân hiếu khí 8.1.3. Công nghệ xử lý vi ô nhiễm nguồn nước 9.1.2. Kỹ thuật ủ phân kỵ khí 8.1.4. Công nghệ xử lý nước thải chứa phenol bằng nấm men 8.2. Công nghệ xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nước bằng vi sinh vật kỵ khí 9.1.3. Phân giải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân giải trong 8.2.1. Các phương pháp chủ yếu phân ủ 8.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xử lý ô nhiễm hữu cơ bằng vi sinh vật kỵ khí 8.2.3. Công nghệ xử lý nước thải liên hợp chất hữu cơ trong nước 9.1.4. Kỹ thuật xử lý chất thải hữu cơ vùi lấp 8.2.3.1. Công nghệ xử lý phân giải hiếu khí 8.2.3.2. Phương pháp bùn hoạt tính kiểu gián cách (sequencing batch reactor - SBR) 8.2.3.3. Phương pháp vi khuẩn quang hợp (photosynthetic bacteria – PSB) 8.3. Công nghệ xử lý ô nhiễm nước bằng sinh thái vi sinh vật 8.3.1. Tác dụng tự làm sạch ô nhiễm hữu cơ trong nước của vi sinh vật 8.3.2. Bể oxy hóa 5
 6. 07/10/2011 Chương 11: Công nghệ khống chế vi sinh vật Chương 10: Hồ sinh học môi trường 10.1. Hồ kỵ khí 11.1. Kỹ thuật khống chế vi sinh vật trong xử lý nước thải 10.2. Hồ kỵ hiếu khí 11.1.1. Khử trùng bằng hóa chất 11.1.2. Khử trùng bằng tia cực tím 10.3. Hồ hiếu khí 11.2. Kỹ thuật khống chế giàu dinh dưỡng nước 10.4. Cấu tạo của hồ 11.2.1. Nguyên lý và hiện trạng giàu dinh dưỡng nước ao hồ 10.5. Khả năng áp dụng của hồ sinh học 11.2.2. Kỹ thuật khống chế giàu dinh dưỡng nước 11.2.2.1. Kỹ thuật vật lý, hóa học 11.2.2.2. Kỹ thuật vi sinh vật 11.2.2.3. Phương pháp công trình sinh thái 11.2.3. Kỹ thuật khống chế vi sinh vật trong nước sinh hoạt 11.2.3.1. Kỹ thuật khử vi sinh vật trong nước uống 11.2.3.2. Kỹ thuật khống chế vi sinh vật trong nước tuần hoàn công nghiệp Chương 12: Chuyển hóa sinh học hợp chất xenobiotic Chương 13: Công nghệ giám sát VSV và và kim loại trong công trình xử lý nước thải đánh giá chất lượng môi trường 12.1. Chuyển hóa sinh học hợp chất xenobiotic 13.1. Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật mức phân tử 12.1.1. Tác hại và chuyển hóa của xenobiotic trong cơ thể 12.1.2. Cơ sở sinh hóa của chuyển hóa sinh học hợp chất 13.1.1. Kỹ thuật Polymerase Chain Reaction xenobiotic 13.1.2. Kỹ thuật kiểm tra enzyme vi sinh vật 12.1.3. Tác động của vi sinh vật đến quá trình khử độc của 13.2. Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật mức tế bào xenobiotic 13.2.1. Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật phát quang 12.2. Chuyển hóa sinh học kim loại 12.2.1. Chuyển hóa thủy ngân (Hg) 13.2.2. Kỹ thuật kiểm tra vi khuẩn đánh giá chất lượng 12.2.2. Chuyển hóa Asen (As) nước 12.2.3. Chuyển hóa selenium (Se) 13.2.2.1. Phương pháp MPN 12.2.4. Chuyển hóa một số kim loại khác 13.2.2.2. Phương pháp màng lọc 6
 7. 07/10/2011 Chương 14: Công nghệ vi sinh vật hiện đại bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 14.1. Công nghệ gene và bảo vệ môi trường 14.2. Công nghệ tế bào và bảo vệ môi trường CHƯƠNG I 14.3. Công nghệ enzyme và bảo vệ môi trường 14.4. Công nghệ lên men và bảo vệ môi trường GIỚI THIỆU MÔN HỌC 14.5. Công nghệ sản xuất sạch 14.6. Vi sinh vật là sinh vật thân thiện với môi trường NỘI DUNG KHÁI NIỆM 1. Một số khái niệm • Vi sinh vật học là môn khoa học nghiên cứu về các 2. Vấn đề môi trường và sự phát triển của khoa học sinh vật và các tác nhân có kích thước rất nhỏ mà môi trường mắt không nhìn thấy được (vi sinh vật). 3. Lịch sử phát triển • Vi sinh vật học môi trường là một phân nhánh của vi 4. Nội dung và triển vọng của VSV môi trường sinh vật học 7
 8. 07/10/2011 KHÁI NIỆM • Môi trường là tất cả mọi sự vật xung quanh, là thể tổng hợp của thế giới bên ngoài, con người, các sinh vật khác và phi sinh vật vi sinh vật là một thành viên đều là những nhân tố môi trường. • Môi trường tự nhiên là tổng thể của tất cả vật chất, năng lượng của môi trường tự nhiên liên và hiện tượng tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, khí hậu, địa từ, quan với các nhân tố tự nhiên không khí, nước, đất, đá, động thực vật, vi sinh vật và các nhân tố tự nhiên khác ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh tồn và phát khác. triển sản xuất của con người. Chúng liên hệ với nhau, khống chế lẫn nhau. • Môi trường nhân tạo là các sự vật do hoạt động của con người tạo nên bao gồm vật chất, năng lượng, các sản phẩm tinh thần và cả mối quan hệ người với người hình thành trong hoạt động của con người. Môi trường nhân tạo được tạo thành bởi các nhân tố sức sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, vật kiến trúc, sản phẩm và năng lượng, thể chế chính trị, hành vi xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa và địa phương. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Lịch sử của vấn đề môi trường SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC MT • Giai đoạn 1 sinh ra từ khi trước cách mạng công nghiệp Vấn đề môi trường là hậu quả của sự phá hoại môi trường. Gồm có 2 vấn đề chủ yếu: • Vấn đề thứ nhất: sự phá hoại môi trường gây ra những biến đổi giới tự nhiên, ở trạng thái cục bộ khu vực • Vấn đề môi trường thứ hai: Chặt phá rừng – khai thác, lợi dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lý làm xấu hoá chất lượng môi trường. – sự tăng dân số, đô thị hoá vỡ công nghiệp hóa phát triển nhanh gây ra sự ô nhiễm vỡ phá hoại môi trường. Chăn thả gia súc bừa bãi 8
 9. 07/10/2011 • Giai đoạn 2: từ cách mạng công nghiệp đến thập kỷ 50 thế kỷ 20 • Giai đoạn 3 từ 1950 – 1980 Tốc độ đô thị hóa Sản xuất dầu mỏ và khí thiên nhiên • Giai đoạn 4 từ thập kỷ 80 thế kỷ 20 đến nay, là giai đoạn cao trào lần thứ 2 của vấn đề môi trường. Bắt Lịch sử phát triển VSV học và đầu xuất hiện ô nhiễm môi trường và phá hoại hệ VSV môi trường sinh thái trong phạm vi rộng lớn • Thời Trung Quốc cổ đại 8000 năm, 4000 năm đã biết làm rượu và đã khá phổ biến. • Thời Ai Cập cổ đại 2500 năm, thế kỷ 9 trước công nguyên dùng vi khuẩn khai thác đồng. • Thế kỷ 16, Fracasoto phát hiện bệnh là do SV không nhìn thấy gây ra ... 9
 10. 07/10/2011 Phá vỡ thuyết tự sinh • Người đầu tiên mô tả chính xác vi sinh vật là Anton van Leeuwenhook • Louis Pasteur là người đã phá vỡ thuyết tự sinh Mối quan hệ giữa VSV và mầm bệnh • Sự chứng minh mối quan hệ này được Robert Koch Các công trình của Pasteur: thực hiện trực tiếp trên tác nhân gây bệnh than • Đã phá thuyết tự sinh (Thế kỷ 17) (Bacillus anthracis) • Miễn dịch học (1877) • Chứng minh sự lên men là do VSV • Khử trùng VSV 60-650C. 10
 11. 07/10/2011 Các công trình nghiên cứu của Robert Koch • Chứng minh vi khuẩn gây bệnh thán thư (loét than) Cấy sang 20 Bệnh con • Phát hiện vi khuẩn gây bệnh phổi • Chứng minh nguyên tắc cơ bản vật nào gây bệnh ấy • Kiểm tra VSV gây bệnh, pha chế môi trường và thao tác gây cấy. Mối quan hệ giữa VSV và mầm bệnh Nhờ 2 nhà khoa học trên Triển vọng của VSV học môi trường Từ thập kỷ 60: Tiền đề phát triển ngành VSV môi trường, gồm: (1) Nghiên cứu sinh thái học vi sinh vật trong môi trường tự • VSV môi trường với phương pháp xử lý nước thải nhiên bao gồm quần xã, kết cấu, chức năng và động thái vi sinh (1914) vật trong môi trường tự nhiên. • Xử lý màng sinh vật hiếu khí (1950), (2) Nghiên cứu sinh thái học vi sinh vật trong môi trường ô nhiễm, gọi là vi sinh vật ô nhiễm, chủ yếu là nghiên cứu mối • Xử lý nước thải bằng phương pháp yếm khí (1970), quan hệ giữa môi trường ô nhiễm với quần xã vi sinh vật bao • Thoát amoniac, loại bỏ P của VSV (1970) gồm sự phân giải chuyển hoá vật chất ô nhiễm. • Xử lý vật thải rắn bằng VSV (1932-1976). (3) Nghiên cứu nguyên lý và phương pháp vi sinh vật học trong xử lý sinh học vật ô nhiễm. • Các thí nghiệm kiểm tra VSV môi trường bằng máy (4) Nghiên cứu phương pháp và nguyên lý vi sinh vật học giám BOD (1970) ... sát và đánh giá môi trường. 11
 12. 07/10/2011 Triển vọng của VSV học môi trường Giai đoạn hiện nay: (1) Ứng dụng kỹ thuật gen trong bảo vệ môi trường. (2) Lợi dụng VSV tiến hành thay đổi VSV ô nhiễm môi trường làm phong phú thêm nội dung công nghệ. (3) Lợi dụng VSV để xử lý vật ô nhiễm VSV môi trường. (4) Lợi dụng VSV thực hiện tài nguyên hóa vỡ nguồn năng lượng hoá vật thải. 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=168

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2