intTypePromotion=1

Bài giảng Xây dựng & phân tích chính sách công - TS. Bùi Quang Xuân

Chia sẻ: Bùi Quang Xuân | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:60

0
218
lượt xem
65
download

Bài giảng Xây dựng & phân tích chính sách công - TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách công củng cố mối quan hệ và niềm tin của nhân dân đối với nhà nước, thống nhất nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và ý chí quản lý của nhà nước thể hiện qua quá trình hình thành mục tiêu chính sách. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Xây dựng & phân tích chính sách công". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng & phân tích chính sách công - TS. Bùi Quang Xuân

 1. XÂY DỰNG &  PHÂN TÍCH  CHÍNH SÁCH  CÔNG q TIẾN SỸ BÙI QUANG XUÂN q HV CHÍNH TRỊ QUỐC GIA q MAIL; buiquangxuandn@gmail.com 
 2. KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , Một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế Thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, Thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị
 3. *Phương pháp học tập *Phải có cả kiến thức (khả năng xác định,  giải thích, đánh giá ­ defining, interpreting,  explaining and evaluating) lẫn kỹ năng thực  hành (diễn đạt, tính toán, ước lượng ­  communicating, calculating, estimating and  computing) *sử dụng vốn sống, kinh nghiệm của mình  trong phân tích  chính sách  công tại cơ quan   đang làm việc (experiences from doing policy  analysis and other applied research projects  for agencies at the local, state, national and  international levels, xv) 3
 4. CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN  CHÍNH SÁCH CÔNG § Chính sách – Policy § Chính sách công – Public policy § Khoa  học  chính  sách  –  Policy  Sciences § Phân  tích  chính  sách  –  Policy  Analysis § Quy trình chính sách – Policy Process § Chu trình chính sách – Policy cycle
 5. CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN  CHÍNH SÁCH CÔNG § Vấn đề chính sách – Policy problem § Nhóm lợi ích – Interest Group § Vận động hành lang ­ Lobbying § Hoạch  định  chính  sách  –  Policy  making, policy decision § Thực  thi  chính  sách  –  Policy  Implementing § Công  cụ  chính  sách  –  Policy  instrument
 6. CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN  CHÍNH SÁCH CÔNG §Quốc sách §Quyết sách §Sách lược (Sinh viên hãy tìm hiểu nghĩa  của các từ này bằng các từ  điển tiếng việt)
 7. 7
 8. 8
 9.  NHẬN  THỨC  CƠ  BẢN  VỀ  CHƯƠNG  1. CHÍNH SÁCH 1. Khái niệm về chính sách 1.1 Sự tồn tại của chính sách trong  thực tế 1.2 Quan niệm về chính sách 1.3 Khái niệm về chính sách 1.4 Cấu trúc của chính sách
 10. KHÁI NIỆM  CHÍNH SÁCH §Chính sách là những hành  vi  ứng xử của chủ thể với  các  hiện  tượng  tồn  tại    trong  quá  trình  vận  động  phát  triển  nhằm  đạt  mục  tiêu nhất định
 11. KHÁI NIỆM  CHÍNH SÁCH §Chính  sách  công  là  những  quy  định  thống  nhất  về  cách  ứng  xử  của  nhà  nước  với  các  vấn  đề  phát  sinh  trong  đời  sống  được  thể  hiện  bằng  nhiều  hình  thức  khác  nhau  nhằm  thúc đẩy xã hội phát triển theo  định hướng 
 12. CHÍNH  SÁCH “TƯ” CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH  CÔNG 12
 13. CÁC DẤU HIỆU CỦA CHÍNH  CHÍNH SÁCH SÁCH CÔNG §Bao gồm nhiều quyết định có liên quan với  nhau,  là  một  chuỗi  các  hoạt  động  (hoặc  quyết  định  không  hành  động)  có  tính  định  hướng §Là hoạt động thực tiễn, đi vào cuộc sống,  không  phải  là  “chủ  trương”,  “đường  lối”  mang tính mong đợi  §  Các  hoạt  động  đó  cùng  hướng  vào  việc  giải  quyết  một  vấn  đề  chính  sách  (không  phải  là  tất  cả  các  vấn  đề  một  cách  toàn 
 14. CÁC DẤU HIỆU CỦA CHÍNH  CHÍNH SÁCH SÁCH CÔNG § Luôn có một hoặc nhiều  mục tiêu  xác  định § Được các chủ thể theo đuổi thực hiện  trong  một  thời  gian  tương  đối  dài  và  không có hạn định cụ thể § Phần  lớn  quy  định  có  tính  quy  phạm  (bắt  buộc)  nhưng  cũng  có  thể  mang  tính định hướng cho hành vi
 15. CÁC DẤU HIỆU CỦA CHÍNH  CÔNG SÁCH CÔNG § Vấn  đề  chính  sách  là  vấn  đề  chung  của  xã  hội,  vì  lợi  ích  chung § Do  nhà  nước  ban  hành  (chủ  thể  ban  hành)  .  Việc  ban  hành  thuộc  trách  nhiệm  của  nhà  nước
 16. CÁC DẤU HIỆU CỦA CHÍNH  CÔNG SÁCH CÔNG § Nhà  nước  là  chủ  thể  thực  hiện  chính,  đóng  vai  trò  tổ  chức thực hiện và vận động,  huy  động,  khuyến  khích  các  chủ  thể  khác  trong  xã  hội  cùng thực hiện
 17. CÁC DẤU HIỆU CỦA CHÍNH  CÔNG SÁCH CÔNG § Nhà  nước  có  thể  dùng  quyền  lực  nhà  nước  để  cưỡng  bức  thực hiện chính sách công § Hình  thức  chủ  yếu  của  chính  sách công là văn bản quy phạm  pháp luật 
 18. 1.4  CẤU  TRÚC  CỦA  CHÍNH  SÁCH MỤC  + BIỆN  TIÊU PHÁP 18
 19. MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH  § Thể  hiện  những  giá  trị  mà  chủ thể ban hành chính sách  hướng tới. § Đó  là  các  mục  tiêu  có  tính  định tính. § Mục  tiêu  là  yếu  tố  quyết  định 
 20. BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH SÁCH  § Thể  hiện  cách  giải  quyết  vấn  đề  của  chủ  thể  ban  hành chính sách. § Là  các  giải  pháp  để  thực  hiện mục tiêu. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2