intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 - GV. Đặng Xuân Trường

Chia sẻ: Bautroimaudo Bautroimaudo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

9
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 Tiến độ của dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của lập tiến độ; Những nguyên tắc và trách nhiệm; Sự phân cấp và phương pháp lập tiến độ; Các phương pháp lập tiến độ; Hệ thống mã hóa công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 - GV. Đặng Xuân Trường

 1. 1 HỌC PHẦN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN MSHP: 16091008 CHƯƠNG 6: TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN GV. Đặng Xuân Trường Tiến sĩ, Kĩ sư Asean E: dxtruong@hcmunre.edu.vn W: www.dangxuantruong.edu.vn B: www.dxtruong.blogspot.com ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG F: www.facebook.com/bkdxtruong Thành phố Hồ Chí Minh
 2. 2. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC Nội dung 1. Sự cần thiết của lập tiến độ 2. Những nguyên tắc và trách nhiệm 3. Sự phân cấp và phương pháp lập tiến độ 4. Các phương pháp lập tiến độ 5. Hệ thống mã hóa công việc 6. Kết luận 2
 3. XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ 3
 4. 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ Vì sao lập tiến độ? (1/2) • Dự án hoàn thành đúng hạn • Các công việc không bị gián đoạn/chậm trễ • Giảm thiểu các công việc phải làm lại • Hạn chế nhầm lẫn và sai lầm • Tăng mức độ hiểu biết của mọi người về tình trạng của dự án • Báo cáo tiến trình dự án có ý nghĩa và đúng hạn • Có thể điều khiển dự án thay vì bị dự án điều khiển 4
 5. 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ Vì sao lập tiến độ? (2/2) • Biết được thời gian thực hiện các phần việc chính • Biết được cách thức phân phối chi phí của dự án • Xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mọi người • Biết rõ ai làm? làm gì? khi nào? và chi phí bao nhiêu? • Hợp nhất các công việc để đảm bảo chất lượng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư 5
 6. 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Lập tiến độ đó là xác định: ▫ Các công việc cần thực hiện ▫ Mối quan hệ giữa các công việc ▫ Các thông số của các công việc ▫ Vẽ bảng tiến độ thực hiện ▫ Xác định các nhu cầu tài nguyên 6
 7. 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ THÔNG TIN TỪ BẢNG TIẾN ĐỘ • Thời điểm kết thúc dự án theo kế hoạch. • Các công việc cần tập trung chú ý để đảm bảo dự án kết thúc “đúng hẹn” • Các công việc có thể trì hoãn và lượng thời gian có thể trì hoãn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch chung • Thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng công việc cụ thể • Lượng tiền và tài nguyên cần sử dụng tại mỗi thời điểm • Khả năng rút ngắn thời gian thực hiện của một số công tác bằng cách bổ sung kinh phí 7
 8. 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ Vì sao lập tiến độ? 8
 9. XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN 2. NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM 9
 10. 2. NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM Những nguyên tắc khi lập tiến độ • Lập kế hoạch trước khi bắt đầu công việc • Phối hợp với những người tham gia dự án • Chú trọng đến các mặt của dự án: quy mô, chất lượng, thời gian và chi phí • Tiến độ phải linh động • Phải biết rằng tiến độ là kế hoạch thực hiện nên không thể nào đúng chính xác • Tiến độ phải đơn giản, loại bỏ chi tiết không phù hợp • Phổ biến tới các bên tham gia 10
 11. 2. NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM Trách nhiệm của các bên tham gia • Chủ đầu tư: Xác định ngày hoàn thành dự án, xác định mức độ ưu tiên của các công việc • Đơn vị thiết kế: Lập tiến đô thiết kế phù hợp với tiến độ của bên chủ đầu tư, có xét đến mức độ ưu tiên của công việc • Nhà thầu thi công: Lập tiến độ cho tất cả công tác thi công theo yêu cầu của hợp đồng bao gồm cả công tác cung ứng và vận chuyển vật tư (có xét đến mối quan hệ giữa các thầu phụ và phối hợp sử dụng NC, MTC) 11
 12. XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN 3. SỰ PHÂN CẤP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ 12
 13. 3. SỰ PHÂN CẤP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Sự phân cấp của tiến độ 13
 14. 3. SỰ PHÂN CẤP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Phương pháp lập tiến độ (1/2) • Phụ thuộc vào quy mô của dự án • Mức độ phức tạp của dự án • Thời gian hoàn thành dự án • Khả năng của nhóm QLDA • Yêu cầu của pháp lý, hợp đồng, chủ đầu tư • Loại dự án (nhà cửa, cầu đường) • Cấp quản lý tiếp nhận tiến độ 14
 15. 3. SỰ PHÂN CẤP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Phương pháp lập tiến độ (2/2)  Biểu đồ màu (Color Graph)  Tiến độ ngang ▫ Tiến độ ngang (Bar Chart, Gantt Chart) ▫ Tiến độ ngang liên kết (Linked Bar Chart)  Tiến độ mạng ▫ Phương pháp đường găng (CPM) ▫ PERT (Program Evaluation and Review Technique) ▫ GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) Tiến độ tuyến tính (xiên, dây chuyền) Kết hợp 15
 16. XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ 16
 17. 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Biểu đồ màu (1/7) 17
 18. 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Biểu đồ màu (2/7) 18
 19. 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Biểu đồ màu (3/7) 19
 20. 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ Biểu đồ màu (4/7) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2