intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng chính sách công

Xem 1-20 trên 124 kết quả Bài giảng Xây dựng chính sách công
 • Chính sách công củng cố mối quan hệ và niềm tin của nhân dân đối với nhà nước, thống nhất nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và ý chí quản lý của nhà nước thể hiện qua quá trình hình thành mục tiêu chính sách. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Xây dựng & phân tích chính sách công". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt60p quangxuan35 26-10-2015 220 65   Download

 • Hiện nay, việc xây dựng, ban hành, sửa đổi văn bản pháp luật nói chung và đặc biệt là Hiến pháp và luật - phải tuân theo một quy trình rất chặt chẽ, bao gồm nhiều giai đoạn do pháp luật quy định. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 6 - Quy trình lập pháp".

  pdf8p codon_10 05-04-2016 74 11   Download

 • Bài giảng Chính sách công cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về chính sách công, phân loại chính sách công, nhân tố ảnh hưởng và nguyên tắc hoạch định chính sách công, công cụ xây dựng chính sách công, quy trình xây dựng chính sách công, thực hiện và điều chỉnh chính sách công, quản trị việc thực hiện chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf285p doinhugiobay_01 07-11-2015 336 82   Download

 • Quy trình xây dựng chính sách là công việc quan trọng nhất trong khoa học chính sách công, bởi vì CS có được thông qua hay không, nhân dân có ủng hộ không, hiệu quả CS như thế nào... đều phụ thuộc vào chất lượng của chính sách mà chất lượng chính sách phụ thuộc vào quy trình XDCS.

  pdf0p kieuphong21055 15-09-2010 442 165   Download

 • Bài giảng "Vận động công chúng tham gia xây dựng chính sách" trình bày một số nội dung như: Công chúng, sự tham gia của cộng đồng, chính sách công, vận động chính sách, quy trình xây dựng chính sách, sự tham gia của các tổ chức XH ở các giai đoạn xây dựng chính sách, vị trí trong vận động chính sách.

  ppt40p nganga_09 27-10-2015 56 7   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách ở công đoạn chính phủ do TS. Nguyễn Thị Kim Thoa thực hiện giới thiệu tới các bạn những nội dung về qui trình chính sách; cách để có một chính sách tốt ở công đoạn chính phủ; đánh giá tác động - RIA - trong xây dựng chính sách và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  ppt25p cocacola_02 25-09-2015 72 5   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách kinh tế - Bài 7 trình bày những nội dung chính sau: Xây dựng Chương trình ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh theo Luật BHVBQPPL 2015, công đoạn chính sách của UBND, công đoạn của cơ quan dân cử.

  pdf23p nanhankhuoctai1 06-05-2020 12 0   Download

 • Bài giảng Xây dựng ngân sách hướng đến kết quả nhằm trình bày các nội dung chính: xây dựng ngân sách hiệu quả đồng thời trả lời các câu hỏi.Thế nào là ngân sách hiệu quả? Tại sao hướng đến ngân sách hiệu quả? Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf32p acc_12 01-04-2014 70 6   Download

 • Bài giảng Chính sách giáo dục nhằm trình bày về khái niệm và vai trò của chính sách giáo dục, các loại chính sách giáo dục, các cách hình thành chính sách , quy trình xây dựng và thực hiện chính sách, các yêu cầu cơ bản của một chính sách, phương pháp xây dựng chính sách giáo dục, qui trình xây dựng chính sách giáo dục ở nước ta.

  ppt64p small_12 11-06-2014 433 65   Download

 • "Bài giảng An ninh mạng – Huỳnh Thanh Hòa" trình bày tổng quan về an toàn bảo mật; xây dựng chính sách an toàn thông tin; mục tiêu và nguồn gốc của tấn công; các kiểu tấn công và thiệt hại.

  pdf21p trinhthamhodang8 23-10-2020 15 1   Download

 • Chương giới thiệu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống các vấn đề liên quan đến nguyên tắc xây dựng, hoạch định, thực hiện và quản trị chính sách công

  pdf14p kieuphong21055 15-09-2010 210 88   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hoạch định và phân tích chính sách công: Chương 6. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về chủ thể phân tích chính sách; tổ chức hệ thống, tổ chức nhân sự, tổ chức thông tin, tổ chức trang, thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách; cách xây dựng hệ thống thể chế phân tích chính sách.

  ppt95p cocacola_04 20-10-2015 151 43   Download

 • ết quả khảo sát cho thấy, công tác xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới mới chỉ ở mức trung bình. Trong đó, xây dựng môi trường làm việc, văn hóa, dân chủ, lao động tích cực và công bằng phát huy mọi khả năng đội ngũ giảng viên nữ và xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút có tính đặc thù cho mọi đối tượng bảo đảm công bằng bình đẳng đội ngũ giảng viên nữ còn ít được quan tâm thực hiện.

  pdf5p vilisbon2711 07-01-2020 21 0   Download

 • Trong xây dựng và hoạch định CSC, chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố như hệ thống chính trị, các nhân tố bên trong trên các mặt kinh tế xã hội và các tác nhân bên ngoài như ngoại giao, quan hệ kinh tế đối ngoại, thái độ các nước.

  pdf0p kieuphong21055 15-09-2010 317 124   Download

 • Tiêu chí trong phân tích chính sách là các chuẩn mực để các nhà phân tích đưa vào đó phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương án chính sách khác nhau. Ví dụ: sự bình đẳng, tính công bằng, tính hiệu quả ... đó là hệ giá trị được các nhà phân tích sử dụng để làm cơ sở định hướng cho quá trình xây dựng và lựa chọn các phương án chính sách.

  pdf92p seven_12 10-03-2014 181 45   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Chính sách phát triển các nguồn lực khoa học và công nghệ nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản, nội hàm chính sách phát triển, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, tài chính của khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, phương pháp luận trong xây dựng chính sách.

  pdf170p yellow_12 31-05-2014 194 41   Download

 • Chủ thể ban hành chính sách công Quốc hội - Chính phủ - Các Bộ - Chính quyền địa phương các cấp. Xây dựng, ban hành và thực thi Chính sách công Vai trò, vị trí của Policy trong QLNN Tầm nhìn chiến lược (Vision) Chiến lược (strategy) Polictition: Policy Making làm chính sách HĐ, XD CS Cụ thể hóa chiến lược KH (plan), CT (program) Thủ tục (proceduce) Nhân dân (people) Xã hội (Social) Administrative Bureaucracy Implementing thực thi chính sách....

  pdf17p muaythai10 18-11-2011 101 28   Download

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - Thiết lập chính sách trong một cơ sở xã hội nhằm giúp sinh viên hiểu được các văn kiện quốc tế có liên quan/những công ước của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một nuớc thành viên như là một trong những cơ sở để xây dựng chính sách quốc gia và địa phương, những kế hoạch và chương trình về an sinh xã hội. Thảo luận những chính sách quốc gia và địa phương, những kế hoạch và chương trình về an sinh xã hội như là phần cam kết của Việt Nam thực hiện văn kiện quốc tế.

  ppt18p hoahue91 15-08-2014 103 21   Download

 • Mục tiêu bài giảng nhằm giúp người học hiểu biết và vận dụng thực tiễn các vấn đề trong an toàn: mối đe dọa, biện pháp ngăn chặn ánh giá độ an toàn của các hệ thống thông tin; hướng đến quy tắc xây dựng chính sách an toàn cho các hệ thống thông tin; cài đặt các giải thuật mật mã, phương thức và giao thức bảo mật an toàn hệ thống thông tin.

  pdf9p lalala06 02-12-2015 121 13   Download

 • Môn Kinh tế vĩ mô – Lý thuyết và Thảo luận Chính sách được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các chính sách kinh tế vĩ mô; qua đó nâng cao mức độ hiểu biết của học viên đối với quá trình xây dựng, thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó tập trung vào các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, môn học này còn đóng vai trò là nền tảng kiến thức cho việc phân tích các vấn đề liên quan trong các môn học thuộc chuyên ngành Chính sách công sau này. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học này.

  pdf10p nanhankhuoctai1 06-05-2020 41 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Xây dựng chính sách công
p_strCode=baigiangxaydungchinhsachcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2