intTypePromotion=1

TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
164
lượt xem
38
download

TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức công tác phân tích chính sách Xác định chủ thể phân tích chính sách Tổ chức hệ thống phân tích chính sách Tổ chức nhân sự phân tích chính sách Tổ chức thông tin trong phân tích chính sách 5. Tổ chức trang, thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách 6. Xây dựng hệ thống thể chế phân tích chính sách 1. 2. 3. 4. 1.Xác định chủ thể phân tích chính sách 1.1.Quan niệm về chủ thể phân tích 1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước 1.3.Chủ thể phân tích là các tổ chức cá nhân trong xã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

 1. HOÏC VIEÄN HAØNH CHÍNH QUOÁC GIA Moân hoïc: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán
 2. Chương 6: Tổ chức công tác phân tích chính sách Xác định chủ thể phân tích chính sách 1. Tổ chức hệ thống phân tích chính sách 2. Tổ chức nhân sự phân tích chính sách 3. Tổ chức thông tin trong phân tích chính 4. sách 5. Tổ chức trang, thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách 6. Xây dựng hệ thống thể chế phân tích chính sách
 3. 1.Xác định chủ thể phân tích chính sách 1.1.Quan niệm về chủ thể phân tích 1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước 1.3.Chủ thể phân tích là các tổ chức cá nhân trong xã hội
 4. TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thức Các cơ quan Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm Tổ chức Trung ương Chính xã hội Báo chílợi ích chính Think Tank trị (Interest trị … Các cơ quan Group) xã hội Nhà nước Địa phương
 5. TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thức Các cơ quan Tổ chức Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm chính trị Trung ương Chính xã hội Báo chí lợi ích Đảng cộng Think Tank (Interest trị Các cơ quan sản … xã hội Group) Nhà nước Việt Nam Địa phương
 6. 1.1.Quan niệm về chủ thể phân tích • Chủ thể phân tích chính sách: Là những Tổ chức hay cá nhân chủ động tiến hành xem xét đánh giá các quá trình chính sách để chỉ ra những mối quan hệ mang tính quy luật giữa các yếu tố cấu thành trong hoạt động chính sách.
 7. • Vì chính sách bao gồm nhiều loại, tác động đến nhiều nhóm lợi ích khác nhau, nên tham gia phân tích chính sách cũng có nhiều chủ thể.
 8. CHÍNH SÁCH (CÁC LOẠI CHÍNH SÁCH) Gía trị - Lợi ích Tác động Interest Group A,B,C… C A B Tham gia phân tích chính sách (Policy Analysis)
 9. Sáng kiến chính sách (p.222) • Liên kết với các tổ chức khác (p. 223) • Chính sách tư (p.223) • Sáng kiến cho quá trình chính sách (p.223) • Kết quả nghiên cứu trên đây chỉ là những sáng kiến • chính sách cá nhân, nhưng nếu gây được sự quan tâm chú ý của đông đảo các tầng lớp trong xã hội, nó sẽ có cơ hội trở thành vấn đề chính sách của nhà nước hay của các tổ chức trong xã hội.(p.224) • Gây ra cho họ một cảm xúc mạnh (p.224) • Nghị trình chính sách (Agenda)
 10. NHÀ NƯỚC CÁC TỔ CHỨC CHÍNH CÁC CHUYÊN TRỊ - XÃ HỘI GIA CÁC NHÀ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÁC TỔ CHỨC (CÁC LOẠI CHÍNH SÁCH) NGHIỆP ĐÒAN CÁC CHỦ THỂ Tham gia KHÔNG THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC PHI phân tích chính sách CHÍNH PHỦ (Interest Group (Policy Analysis) TRONG XÃ HỘI)
 11. 1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước • Nhà nước là chủ thể hoạch định và tổ chức thực thi chính sách công nên cũng là chủ thể phân tích chính sách chủ yếu và phổ biến nhất. Nhà nước tiến hành phân tích chính sách để đánh giá được những tiến bộ xã hội trên các lĩnh vực do Nhà nước mang lại. Đồng thời cũng thấy được những vấn đề mới phát sinh cần được giải quyết bằng chính sách để xã hội tiếp tục tồn tại phát triển theo định hướng.
 12. 1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước (tt) • Như vậy phân tích chính sách giúp Nhà nước phát hiện, tìm kiếm và lựa chọn được những vấn đề chính sách . Khi vấn đề chính sách được xác định, Nhà nước phải thể hiện chứng kiến của mình trong việc ứng xử với các vấn đề đó bằng chính sách. Phân tích chính sách giúp cho Nhà nước tìm được cách ứng xử thích hợp với từng vấn đề kinh tế - xã hội, môi trường theo định hướng.
 13. 1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước (tt) • .... • Nhà nước chủ động tổ chức xây dựng hệ thống phân tích chính sách và giao cho các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động phân tích chính sách từ Trung ương đến Địa phương. Đồng thời Nhà nước ban hành các thể chế để duy trì các hoạt động phân tích chính sách theo định hướng.
 14. 1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước (tt) • Như vậy có thể thấy Nhà nước là chủ thể có đầy đủ tư cách pháp nhân công quyền để phân tích chính sách công . Đồng thời còn thiết lập hành lang pháp lý về phân tích chính sách cho các chủ thể khác trong xã hội.
 15. 1.3.Chủ thể phân tích là các tổ chức cá nhân trong xã hội Chính sách của nhà nước tác động đến nhiều • đối tượng trong xã hội và mang lại những lợi ích khác nhau cho mỗi cá nhân, tổ chức. Để bảo vệ quyền lợi cho mình các thành phần • này thường xuyên tham gia, theo dõi, giám sát quá trình chính sách vì thế họ trở thành những chủ thể phân tích chính sách chuyên nghiệp và không chuyên.
 16. 1.3.Chủ thể phân tích là các tổ chức cá nhân trong xã hội 1.3.1.Chủ thể phân tích chính sách chuyên nghiệp thường là các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghiệp đoàn, tổ chức phi Chính phủ, và có thể là cá nhân các nhà khoa học v. v...
 17. 1.3.Chủ thể phân tích là các tổ chức cá nhân trong xã hội 1.3.2.Bên cạnh các tổ chức có tư cách pháp nhân là những chủ thể phân tích chính sách thường xuyên còn có các chuyên gia, các nhà khoa học quan tâm đến chính sách công. 1.3.3.Các chủ thể phân tích chính sách không thường xuyên. Là các đối tượng chính sách thuộc mỗi nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Bình thường họ ít quan tâm đến các biến cố xảy ra, vì họ luôn tin tưởng vào các chính sách của nhà nước.
 18. 2.Tổ chức hệ thống phân tích chính sách 2.1.Sự cần thiết phải hình thành hệ thống phân tích chính sách 2.2.Các yếu tố cấu thành hệ thống phân tích chính sách 2.3.Hệ thống phân tích chính sách chính thức 2.4.Hệ thống phân tích chính sách phi chính thức 2.5.Quan hệ giữa các hệ thống phân tích chính sách công
 19. 2.1.Sự cần thiết phải hình thành hệ thống phân tích chính sách 2.1.1.Mặc dù chính sách do Nhà nước ban hành, bao gồm nhiều loại khác nhau và do tính thống nhất của hệ thống chính sách nên cũng có sự thống nhất trong phân tích chính sách. 2.1.2.Mục tiêu của các hoạt động phân tích chính sách là để không ngừng hòan thiện chính sách nhà nước về mục tiêu và biện pháp. 2.1.3.Công tác tổ chức thực thi chính sách diễn ra ở các ngành, địa phương khác nhau và được thực thi bởi nhiều cơ quan nhà nước các cấp khác nhau nên kết quả thực thi có khác nhau, vì vậy cần phải thống nhất trong phân tích chính sách về quan điểm, thời gian, phương pháp v.v…
 20. CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC Chính sách đầu tư; • Chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài; • Chính sách tiêu thụ sản phẩm; • Chính sách lao động và bảo vệ an ninh việc làm và • chính sách miễn giảm thuế phải nộp; • ... Chính sách xã hội; • Chính sách an ninh, quốc phòng; • Chính sách môi trường; • • ...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2