Bài tập 1

Chia sẻ: Hoangthi Tham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.092
lượt xem
428
download

Bài tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

xuất: Bài tập 1 I / Tài liệu: (ĐVT: đồng). A - Số dư đầu tháng 01/NN của một số tài khoản ở một doanh nghiệp sản - TK 152 : 25.000.000 Trong đó: + Vật liệu chính : 20.000.000 + Vật liệu phụ :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập 1

  1. Bài tập 1 I / Tài liệu: (ĐVT: đồng). A - Số dư đầu tháng 01/NN của một số tài khoản ở một doanh nghiệp sản xuất: - TK 152 : 25.000.000 Trong đó: + Vật liệu chính : 20.000.000 + Vật liệu phụ : 5.000.000 - TK 151 : 10.000.000 Trong đó: +Vật liệu chính : 8.000.000 +Vật liệu phụ : 2.000.000 - TK 111 : 8.000.000 - TK 112 : 30.000.000 B- Trong tháng 01/NN ở Doanh nghiệp có tình hình sau: 1. Mua vật liệu chính nhập kho, giá mua (chưa có thuế GTGT): 6.000.000, thuế GTGT: 600.000; gía cước vận chuyển (chưa có thuế GTGT) : 800.000, thuế GTGT 5% . Tất cả đã được gởi bằng tiền gởi ngân hàng. 2. Nhập kho số vật liệu chính đi đường tháng trước: 8.000.000. 3. Mua vật liệu phụ nhập kho, giá mua (chưa có thuế GTGT) :30.000.000, thuế GTGT: 3.000.000, chưa trả tiền người bán. 4. Cước vận chuyển số liệu phụ trên về nhập kho là: 945.000 (trong đó thuế GTGT là 45.000). 5. Số vật liệu phụ đi đường tháng trước đã về nhập kho: 2.000.000. 6. Chuyển tiền gởi ngân hàng trả tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 3 : 1.800.000. 7. Mua vật liệu chính, giá mua (chưa có thuế GTGT): 5.000.000, thuế GTGT :500.000, chưa trả cho người bán. Cuối tháng số liệu này vẫn chưa về nhập kho. II/ Yêu cầu: 1/ Định khoản và phản ánh tình hình trên vào các tài khoản kế toán có liên quan. 2/ Cho biết tổng giá trị các loại vật liệu nhập kho trong tháng. (Biết rằng: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Bài giải I.Định khoản các nghiệp vụ 1a.Nợ TK 152(1521) : 6.000.000 Nợ TK 1331 : 600.000 Có TK 112 : 6.600.000 b. Nợ TK 152(1521): 800.000 Nợ TK 1331 :5%*800.000 = 40.000 Có TK 112 : 840.000 2. Nợ TK 152(1521): 8.000.000
  2. Có TK 151 : 8.000.000 3. Nợ TK 152(1522) :30.000.000 Nợ TK 1331 : 3.000.000 Có TK 331 :33.000.000 4. Nợ TK 152(1522) : 900.000 Nợ TK 1331 : 45.000 Có TK 331 : 945.000 5. Nợ TK 152(1522) : 2.000.000 Có TK 151 : 2.000.000 6. Nợ TK 331 : 1.800.000 Có TK 112 : 1.800.000 7. Nợ TK 151 : 5.000.000 Nợ TK 1331 : 500.000 Có TK 331: 5.500.000 II.Tổng giá trị các vật liệu nhập kho trong tháng Giá trị VL chính nhập kho trong kỳ = 6.000.000 + 800.000 + 8.000.000 = 14.800.000 Giá trị VL phụ nhập kho trong kỳ = 30.000.000 + 900.000+2.000.000 = 32.900.000
Đồng bộ tài khoản