BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Chia sẻ: Nguyễn Lê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
299
lượt xem
85
download

BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập hóa học hay lớp 10 chuyên đề 1 : bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

  1. Bài tập Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học Bài 1 : A, B là 2 nguyên tố ở cùng 1 phân nhóm thuộc 2 chu kì lien tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 32. a, Viết cấu hình electron của A và B. b, Tìm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn c, Viết cấu hình electron của ion ? Bài 2 : 2 nguyên tố A, B ở 2 phân nhóm chính lien tiếp trong bảng tuần hoàn. B thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của nguyên tử A và B là 23. a, Viết cấu hình electron của A, B b, Tìm vị trí của A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn. c, Từ các đơn chất A, B và hoá chất cần thiết hãy điều chế 2 axit trong đó A và B có số oxh dương cao nhất. Bài 3 : Ion AB32- có tổng số hạt electron là 40. Tìm ion đó ?
  2. Bài 4 : Ion AB32- có tổng số hạt proton là 40. Tìm ion đó ? Bài 5 : Ion ABx2- có tổng số hạt proton là 42. Tìm ion đó ? Bài 6 : Tổng số hạt mang điện trong ion ABx2- là 62. Số hạt mang điện trong nguyên tử A ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B là 4. Ion ABx2- là : SiO32- A. CO32- B. SO32- C. SiO42- D. Bài 7 : Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Hợp chất khí của R với hidro có công thức là RH2 a, Xác định vị trí của R b, R phản ứng đủ với 12,8 g phi kim X thu được 25,6 g XR2. Xác định X ? Bài 8 : Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của nó chiếm 53,33 % oxi về khối lượng. a, viết Công thức oxit cao nhất ? b, Xác định R ? Bài 9 : Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài là 4s
  3. Nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp ngoài là 4p Nguy ên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim ? B ài 10 : Vị trí của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn ? Z= 11,17, 29, 24, 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản