intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập môn Kinh tế quốc tế (có lời giải chi tiết)

Chia sẻ: Dao Thai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

5.043
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài tập môn Kinh tế quốc tế" gồm có 5 bài tập tự luận dạng tính toán và có kèm theo lời giải chi tiết để các bạn dễ dàng đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn Kinh tế quốc tế (có lời giải chi tiết)

  1. BÀI TẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ Bài 1. Các số liệu về năng suất lao động (đầu ra tính bằng giờ  lao động cho một sản phẩm) như sau: Quốc gia Sản phẩm Pháp Nhật Rượu vang 1 3 Đồng hồ 4 2            a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước.            b. Phân tích lợi ích thương mại (quy đổi thành giờ lao động) của 2  bên và thế giới dựa trên lợi thế tuyệt đối nếu tỷ lệ trao đổi là 1chai vang  = 1 chiếc đồng hồ. Bài làm a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước. ­ Lợi thế tuyệt đối của 2 nước: ­ Nước Pháp sản xuất 01 chai rượu vang mất 1h công lao động. ­ Nước Nhật sản xuất 01 chai rượu vang mất 3 h công lao động → nước Pháp có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất rượu vang ­ Nước Pháp sản xuất 01 chiếc đồng hồ mất 4h công lao động. ­ Nước Nhật sản xuất 01 chiếc đồng hồ mất 2h công lao động →  nước Nhật có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất đồng hồ * Xác định lợi thế so sánh:    ­  Ở nước Pháp: 1 chai rượu vang = 1/4 chiếc đồng hồ  và 01 chiếc   đồng hồ = 4 chai rượu vang.    ­ Ở nước Nhật: 01 chai rượu vang = 3/2 chiếc đồng hồ và 01 chiếc  đồng hồ = 2/3 chai rượu vang.
  2.  →  Giá tương đối của rượu vang tại Pháp thấp hơn tại Nhật vì tại  Pháp 01 chai rượu vang = 1/4 chiếc đồng hồ 
  3. → Nước Nhật sau khi trừ  tiêu dùng còn thừa 0,5 đồng hồ  tương   đương 01 giờ công lao động. * Thế giới: + Trước khi chuyên môn hóa:  2 rượu vang  + 2 đồng hồ  4h (2 vang) + 6h (2 đồng hồ) = 10h + Sau khi chuyên môn hóa: 5 rượu vang + 2,5 đồng hồ   5h (5 vang) + 5h (2,5 đồng hồ) =  10h.                                          => Sau khi chuyên môn hóa sản lượng của thế  giới tăng 3 rượu  vang và 0,5 đồng hồ. ____________________
  4.    Bài 2.   Các số  liệu trong bảng dưới đây cho biết số  giờ  công lao  động cần thiết đế  sản xuất 1m vải và 1kg thép ở  Việt Nam và Nhật  Bản Mặt hàng Việt Nam Nhật Bản Vải 3h 2h Thép 5h 2,5h             a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước.            b. Xác định tỷ lệ trao đổi quốc tế hợp lý để 2 bên cùng có lợi. Bài làm a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước. * Lợi thế tuyệt đối của hai nước: ­ Tại iệt Nam sản xuất 1m vải mất 3h. ­ Tại Nhật Bản sản xuất 1m vải mất 2h. → Nhật Bản là nước có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất vải, vì sản  xuất 1m vải chỉ mất 2h so với Việt Nam là 3h. ­ Việt Nam sản xuất 1kg thép mất 5h. ­ Nhật Bản sản xuất 1kg thép mất 2,5h. → Nhật Bản là nước có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất thép, vì sản   xuất 1kg thép chỉ mất 2,5h so với Việt Nam là 5h. *Lợi thế so sánh: Tỷ lệ trao đổi nội địa cùa 2 nước như nhau: ­ Tại Việt Nam: 1m vải = 3/5kg thép và 1kg thép = 5/3m vải. ­ Tại Nhật Bản: 1m vải = 2/2,5kg thép và 1kg thép = 2,5/2m vải.
  5. →  Việt Nam là nước có lợi thế trong sản xuất vải vì: tại Việt Nam   1m vải = 3/5kg thép  3/5 kg thép.  Chỉ  trao đổi theo tỷ  lệ  này thì thương mại mới xảy ra vì đem lại lợi ích  cho cả 2 nước, ngoài tỷ lệ này, lợi ích chỉ thuộc 01 bên, bên còn lại sẻ từ  chối trao đổi. _______________ Bài   3.   Trong   điều   kiện   các   nhân   tố   khác   không   đổi,   tỷ   giá  USD/VND sẽ thay đổi thế nào trong các trường hợp sau:            a. Tốc độ tăng thu nhập quốc dân của Việt Nam cao hơn của Mỹ            b. Lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ            c. Mức lãi suất của VND cao hơn của USD tại Việt Nam            d. Mỹ tăng nguồn FDI vào Việt Nam Bài làm Trong điều kiện các nhân tố khác không đổi,  tỷ giá USD/VND  sẽ  thay đổi như sau:            a. Tốc độ tăng thu nhập quốc dân của Việt Nam cao hơn của Mỹ  thì tỷ giá USD/ VND sẽ giảm do sức mua của VND tăng nhanh hơn USD            b. Lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ thì tỷ giá USD/ VND tăng  do sức mua của VND giảm nhanh hơn USD.            c. Mức lãi suất của VND cao hơn của USD tại Việt Nam, cầu về  USD sẽ giảm do đó giá USD giảm, tỷ giá USD/VND giảm            d. Mỹ tăng nguồn FDI vào Việt Nam, làm tăng nguồn cung USD,  kéo theo xu hướng giảm tỷ giá USD/ VND.
  6. Bài 4. Tại ngân hàng cổ  phần ngoại thương Việt Nam, tỷ  giá  giữa đồng tiền của Canada (CAD) và đồng USD, giữa USD   và VND  được niêm yết như sau:  CAD/ USD = 0,936/ 46 và USD/ VND = 21000 / 500.   Hãy xác  định tỷ giá CAD/VND ( cho  Mk và Bk)? Bài làm Theo bài ra ta có:  CAD/USD= 0,936/46 , suy ra:  CAD/USD = 0,936 (Mn) / 0,946 (Bn) Và USD/CAD = (1/0,946) (Mn)/  (1/0,936) (Bn) Tức là:  ­ Có 1 CAD thì ngân hàng mua vào 0,936 USD và bán ra 0,946 USD. ­ Có 1USD thì ngân hàng mua vào 1/0,946 CAD và bán ra 1/0,936  CAD. USD/VND = 21000/500, → USD/VND = 21000 (Mn) / 21.500 (Bn)
  7. Và  VND/USD = (1/21500) (Mn) / (1/21000) (Bn) Tức là:  ­ Có 1USD thì ngân hàng mua vào 21000 VND và bán ra 21500 VND. ­ Có 1VND thì ngân hàng mua vào 1/21500USD và bán ra 1/21000  USD. * Hành vi của khách có VND cần mua CAD (mua khách): Theo tỷ  giá trên, ta có: ­ Khách dùng VND để mua USD: Bn (USD/VND), vậy: Để mua 1USD khách mất 21.500 VND:  1USD = 21.500VND ­ Sau đó khách đổi USD sang CAD: Mn(USD/CAD) Để   mua   1CAD   khách   mất   1/0,946   USD:   1USD=   1/0,946   CAD   =   1,05708 CAD Vậy   Mk   (CAD/VND)   =   Bn   (USD/VND)   /   Mn   (USD/CAD)   =  21500/1,05708 = 20.339 →  1CAD = 20.339 VND * Hành vi khách có CAD cần mua VND (bán khách) ­ Khách đổi từ CAD sang USD: Bn (USD/CAD) Để   mua   1USD   khách   mất   1/0,936   CAD:   1USD   =   1/0,936   CAD   =   1,06837 CAD Sau đó khách đổi USD sang VND: Mn (USD/VND) 1USD = 21000 VND Vậy   Bk   (CAD/VND)   =   Mn(USD/VND)/   Bn(USD/CAD)   =  21000/1,06837 = 19.656 →  1CAD = 19656 VND.
  8. __________________________ 5. Một hàng hóa có giá tại Mỹ  là 5USD,   tại VN có giá 110000  VND, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ là 15%, tại VN là 10%  a. Tính Er ( USD/VND)? b. Từ  kết quả  của phần trên, hãy chỉ  ra tác động của tình hình tài  chính của một quốc gia đến sức mua của đồng tiền nước đó. Bài làm Theo bài toán ra ta có:  Er (USD/VND) = 110000/5 = 22000 →  1USD = 22000 VND Vì tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam là 10%: CPId = 110% = 1,1 Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ là 15%: CPIf = 115% = 1,15 Vậy tỷ giá hối đoái thực tế là: Er   (USD/VND)   =  En  (USD/VND)   x   (CPId/CPIf)   =   22000  x   (1,1/  1,15) = 21.043
  9. Vậy 1USD = 21.043 VND b. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam là 10% thấp hơn so với ở Mỹ là   15%  Và Er (USD/VND) = 21.043 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=5043

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2