intTypePromotion=3

Bài thảo luận Quản lý chất lượng và dịch vụ: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam và ý nghĩa của nó

Chia sẻ: Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
51
lượt xem
11
download

Bài thảo luận Quản lý chất lượng và dịch vụ: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam và ý nghĩa của nó

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thảo luận Quản lý chất lượng và dịch vụ: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam và ý nghĩa của nó trình bày về giải thưởng chất lượng ở Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và Giải thưởng chất lượng Quốc Gia, thực trạng phát triển của công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và ý nghĩa của giải thưởng CLQG đối với các tổ chức doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận Quản lý chất lượng và dịch vụ: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam và ý nghĩa của nó

Môn: Quản lý chất lượng và dịch vụ<br /> <br /> GVHD: Ths. Hà Thanh Tùng<br /> <br /> Trường ĐH Giao Thông<br /> Vận Tải - Cơ sở II<br /> Lớp: Kinh Tế Vận Tải Du Lịch K54<br /> BÀI THẢO LUẬN MÔN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ<br /> <br /> Đề tài : Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> và ý nghĩa của nó<br /> GVHD: Ths. Hà Thanh Tùng<br /> Nhóm 5:<br /> <br /> 1. Đỗ Thị Xuân<br /> <br /> 2. Trần Thị Thư<br /> <br /> 3. Võ Thị Bích Trâm<br /> <br /> 4. Văn Thị Tuyết Trinh<br /> <br /> 5. Bùi Thị Mỹ Tiên<br /> <br /> 6. Võ Thị Minh Uyên<br /> <br /> 7. Cao Thị Thanh Xuân<br /> <br /> 8. Lương Hải Yến<br /> <br /> 9. Nguyễn Công Quốc Việt<br /> <br /> 10. Trần Anh Tuấn<br /> <br /> 11. Nguyễn Trung Trường<br /> <br /> 12. Võ Thị Hoài Thương<br /> <br /> 13. Đoàn Văn Vũ<br /> <br /> Đề tài: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> và ý nghĩa của nó<br /> <br /> Nhóm 5<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Môn: Quản lý chất lượng và dịch vụ<br /> <br /> GVHD: Ths. Hà Thanh Tùng<br /> <br /> Phụ lục<br /> Phần 1: Giải thưởng chất lượng ở Việt Nam ...................................................................... 1<br /> I.<br /> <br /> Khái quát chung về giải thưởng chất lượng quốc gia .................................................. 1<br /> 1. khái niệm .................................................................................................................. 1<br /> 2. Lịch sử hình thành .................................................................................................... 1<br /> 3. Mục tiêu ..................................................................................................................... 1<br /> <br /> II. Nội dung của Giải thưởng chất lượng quốc qua Việt Nam .......................................... 2<br /> 1. Đối tượng tham gia ................................................................................................... 2<br /> 2. Loại hình tham dự: ................................................................................................... 2<br /> 3. Điều kiện tham gia .................................................................................................... 2<br /> 4. Tiêu chí giải thưởng và thang điểm xét thưởng ........................................................ 2<br /> 5. Hình thức giải thưởng CLQG.................................................................................... 4<br /> Phần 2 : Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và Giải thưởng chất lượng Quốc Gia ....... 4<br /> I.<br /> <br /> Giới thiệu công ty ........................................................................................................ 4<br /> <br /> II. Mai Linh và việc áp dụng 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia .................. 5<br /> 1. Tiêu chí 1-vai trò của lãnh đạo ................................................................................. 5<br /> 2. Tiêu chí 2-Hoạch định chiến lược .............................................................................. 7<br /> 3. Tiêu chí 3 – Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường ....................... 11<br /> 4. Tiêu chí 4 – Phân tích và quản lý tri thức ................................................................ 11<br /> 5. Tiêu chí 5 – Phát triển nguồn nhân lực .................................................................... 12<br /> 6. Tiêu chí 6 – Quản lý quá trình hoạt động................................................................ 14<br /> 7. Tiêu chí 7 – Kết quả hoạt động ............................................................................... 15<br /> Phần 3: Thực trạng phát triển của công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và ý nghĩa của<br /> giải thưởng CLQG đối với các tổ chức doanh nghiệp....................................................... 16<br /> I. Thực trạng của Mai Linh group: ................................................................................. 16<br /> II. Nguyên nhân .............................................................................................................. 17<br /> 1. Nguyên nhân khách quan: ...................................................................................... 17<br /> 2. Nguyên nhân chủ quan ............................................................................................ 17<br /> Đề tài: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> và ý nghĩa của nó<br /> <br /> Nhóm 5<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Môn: Quản lý chất lượng và dịch vụ<br /> <br /> GVHD: Ths. Hà Thanh Tùng<br /> <br /> III.<br /> <br /> Ý nghĩa ................................................................................................................... 19<br /> <br /> IV.<br /> <br /> Bài học rút ra từ thực trạng xuống dốc từ công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh ..... 19<br /> <br /> Đề tài: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> và ý nghĩa của nó<br /> <br /> Nhóm 5<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Môn: Quản lý chất lượng và dịch vụ<br /> <br /> GVHD: Ths. Hà Thanh Tùng<br /> <br /> Phần 1: Giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> I. Khái quát chung về giải thưởng chất lượng quốc gia<br /> 1. khái niệm<br /> Giải thưởng chất lượng quốc gia Việt Nam là một trong những phương pháp quản lý<br /> chất lượng toàn diện( Total Quality Management – TQM), giúp tạo ra những sản phẩm,<br /> dịch vụ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt kết quả hoạt động cao<br /> trong doanh nghiệp.<br /> 2. Lịch sử hình thành<br /> GTCLQG được thiết lập trên cơ sở mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng malcolm<br /> Baldrige ( MBA) của Mỹ, hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động sản xuất – kinh doanh dịch vụ<br /> Quá trình hình thành và phát triển Tháng 8/1995 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước<br /> Nguyễn Thị Bình đã công bố việc khởi xướng Phong trào Năng suất - Chất lượng trong<br /> Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 - 2005) theo sáng kiến của Tổng cục<br /> Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là<br /> Bộ Khoa học và Công nghệ). Hội nghị này đã thông qua Quyết định số 1352-QĐ-TĐC<br /> ngày 8/5/1995 về thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng - Giải thưởng Chất<br /> lượng Việt Nam (GTCLVN). Theo đó, GTCLVN được thực hiện hàng năm nhằm xem<br /> xét, đánh giá và trao các giải thưởng cho những doanh nghiệp đạt những thành tích xuất<br /> sắc và thành tựu nổi bật trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động,<br /> đóng góp đáng kể cho phong trào năng suất - chất lượng của Việt Nam. Tổng cục Tiêu<br /> chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt<br /> động của chương trình này.<br /> 3. Mục tiêu<br /> Mục tiêu Gồm 3 mục tiêu cơ bản như sau:<br /> - Tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, qua đó xây dựng, quảng bá<br /> thương hiệu và nâng cao vị thế của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam trên thị<br /> trường trong nước và quốc tế.<br /> - Tăng cường năng lực và khả năng cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp thông qua<br /> việc cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của mình.<br /> - Xây dưng văn hoá, phong trào và các đột phá về năng suất, chất lượng trong các tổ<br /> chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước,<br /> nâng cao khả năng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.<br /> Đề tài: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> và ý nghĩa của nó<br /> <br /> Nhóm 5<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Môn: Quản lý chất lượng và dịch vụ<br /> <br /> GVHD: Ths. Hà Thanh Tùng<br /> <br /> II. Nội dung của Giải thưởng chất lượng quốc qua Việt Nam<br /> 1. Đối tượng tham gia<br /> Tổ chức doanh nghiệp tham dự GTCLQG và cơ quan, tổ chức, cá nhân có lien quan đến<br /> hoạt động xét thưởng GTCLQG.<br /> 2. Loại hình tham dự:<br />  Sản xuất lớn: tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động chính thức( Hợp<br /> đồng lao động từ 1 năm trở lên).<br />  Sản xuất vừa và nhỏ.<br />  Dịch vụ lớn: tổ chức doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động chính thức.<br />  dịch vụ vừa và nhỏ.<br /> 3. Điều kiện tham gia<br /> - Các tổ chức doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh<br /> và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời<br /> gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.<br /> - Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp đã đạt giải Vàng chất lượng quốc gia nếu<br /> đáp ứng điều kiện theo quy định thì sau 3 năm kể từ ngày nhận giải vàng chất lượng quốc<br /> gia tiếp tục được tham dự lại GTCLQG<br /> - Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp đã đạt giải Bạc chất lượng quốc gia nếu đáp<br /> ứng điều kiện theo quy định thì được tiếp tục tham dự lại GTCLQ.<br /> 4. Tiêu chí giải thưởng và thang điểm xét thưởng<br /> Tiêu chí :<br /> Các tiêu chí GTCLVN được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn các tiêu chí<br /> Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Mỹ (Malcolm Baldrige National Quality Award). Đây<br /> là một mô hình được gần 90 quốc gia nghiên cứu, xây dựng thành các Giải thưởng quốc<br /> gia về chất lượng, đặc biệt là các quốc gia tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu<br /> Mỹ, Châu Phi và Châu Úc.Gồm 7 tiêu chí:<br /> Tiêu chí 1 - Vai trò của lãnh đạo tổ chức(120 điểm)<br /> - Lãnh đạo cao nhất: Lãnh đạo cao nhất điều hành tổ chức như thế nào?(70 điểm)<br /> Đề tài: Các giải thưởng chất lượng ở Việt Nam<br /> và ý nghĩa của nó<br /> <br /> Nhóm 5<br /> <br /> Trang 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản