intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Lý luận dạy học

Chia sẻ: Trần Cẩm Tú | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:20

0
120
lượt xem
22
download

Bài thuyết trình Lý luận dạy học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Lý luận dạy học" trình bày các nội dung sau: khái niệm về nguyên tắc dạy học, cơ sở xây dựng các nguyên tắc dạy học, khái quát hệ thống các nguyên tắc dạy học sau đó đi sâu vào nguyên tắc thứ nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Lý luận dạy học

 1. CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN  Huỳnh Thị Thúy Vi  Trần Cẩm Tú  Nguyễn Phùng Kim Nhung  Phan Thị Xuân
 2. LÝ LUẬN DẠY HỌC
 3. Khái ni ệm v ề nguyên t ắc d ạy  h ọc Nguyên tắc dạy học là  gì? Tại sao trong quá  trình dạy học cần  phải thực hiện  tốt  các nguyên tắc dạy  học? Hướng thực hiện  ra sao? 
 4. John Amos Comenius  (1592 ­1670) Khổng Tử (551 ­ 479 TCN Jean­Jacques Rousseau  (1712 – 1776)
 5. CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC NGUYÊN TẮC DẠY  HỌC
 6. Nguyên t ắc th ống nh ất bi ện ch ứng gi ữa  tính khoa h ọc và tính giáo d ục trong d ạy  h ọc.  Bản chất  Biện pháp  Ý nghĩa  Vận dụng nguyên tắc thực tế
 7. Đảm bảo sự thống nhất giữa  hai mặt phẩm chất và năng  lực  trong nhân cách của học  sinh Kế t hợ “dạ p “d qua y ngư ạy ch  “dạ ờ i” ữ”  y ch  , th và  ô ngư ữ” để ng  ời”  ‘dạ y 
 8. Ý NGHĨA v  Trang bị cho học sinh một hệ  thống kiến thức toàn diện, hiện  đại và chính xác về mọi lĩnh vực  của cuộc sống con người. v  Tạo sự ràng buộc nhất định đối  với giáo viên, có thể xem là  những định hướng cơ bản cho  hoạt động của người thầy.
 9. V ẬN D ỤNG NGUYÊN T ẮC TH ỰC T Ế.
 10. V ẬN D ỤNG NGUYÊN T ẮC TH ỰC T Ế.
 11. V ẬN D ỤNG NGUYÊN T ẮC TH ỰC T Ế.
 12. CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC  BẠN .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản