intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Lý luận về công tác đấu tranh – phòng chống tội phạm

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
164
lượt xem
23
download

Bài thuyết trình: Lý luận về công tác đấu tranh – phòng chống tội phạm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các vấn đề liên quan đến lý luận về công tác đấu tranh – phòng chống tội phạm bao gồm: Khái niệm, lý thuyết, ý nghĩa, các tiêu chí đánh giá,... Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Lý luận về công tác đấu tranh – phòng chống tội phạm

 1. MỤC LỤC 1. Khái niệm. 2. Các lý thuyết. 3. Ý nghĩa của công tác đấu tranh – phòng chống tội  phạm. 4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội  phạm. 5. Nội dung, nhiệm vụ của công tác đấu tranh PCTP. 6. Chủ thể phòng ngừa tội phạm và những nguyên  tắc tổ chức hoạt động PCTP. 7. Công tác PC tệ nạn xã hội 8. Công tác phòng chống tội phạm tham nhũng. 9. Tội phạm vị thành niên.
 2. 1. Khái niệm  NN CHXHCNVN: “Tội phạm là hành vi gây nguy hiểm  cho xã hội” ( Khoản 1 điều 8 & khoản 4 điều 8 ­ Bộ luật  hình sự). “Xã  hội  học  tội  phạm  là  một  ngành  khoa  học  xã  hội  học  nghiên  cứu  những  quy  luật  và  tính  chất  quy  luật  của  quá  trình  phát  sinh,  phát  triển  của  hiện tượng tội phạm trong xã hội, các hiện tượng  xã hội gần gũi, tác động trực tiếp đến hiện tượng  tội  phạm,  các  nguyên  nhân,  điều  kiện  làm  xuất  hiện  hiện  tượng  tội  phạm  và  các  biện  pháp  đấu  tranh phòng chống hiện tượng tội phạm” 
 3.  Phòng  ngừa  tội  phạm  là  hoạt  động  có  tổ  chức,  có  mục  đích, có sự đầu tư nhằm hạn chế sự hình thành và phát  triển của tội phạm.  Công tác đấu tranh ­ Phòng ngừa tội phạm là việc các cơ  quan nhà nước, và các tổ chức xã hội và công dân bằng  nhiều  biện  pháp  nhằm  khắc  phục  những  nguyên  nhân,  điều kiện của tình trạng phạm tội nhằm ngăn chặn, hạn  chế và làm giảm từng bước, tiến tới loại trừ tội phạm ra  khỏi đời sống xã hội.  Phòng ngừa tội phạm là phương thức chính, là tư tưởng  chủ đạo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm,  phòng ngừa không để tội phạm xảy ra.   Phòng  ngừa mang  ý nghĩa  chính trị,  là  tư  tưởng chỉ  đạo  trong  công  tác  đấu  tranh  phòng  chống  TP,  phòng  ngừa  không để TP xảy ra.
 4. 2. Các lý thuyết. 2.1. Lý   Tội  phạm  là  một  quá  trình  tất  thuyết  yếu  như  quá  trình  sinh  ­  chết  nhân  của  con  người  mà  nguyên  nhân  chủng  chính  nằm  ngay  trong  bản  thân  học  kẻ phạm tội. hay   Tiền  ẩn của hành vi phạm tội là  thuyết  bẩm  sinh  ­  “trong  con  người  từ  phát  khi sinh ra đã có máu phạm tội”. sinh   Động  cơ  của  hành  vi  phạm  tội  sinh  nằm trong cấu tạo thể chất của  vật các cá nhân.
 5. 2.2. Lý thuyết tâm lý học.  Nhìn nhận mối liên hệ nhân quả giữa các  xu  hướng  tội  phạm  với  các  đặc  tính  quá  trình tâm lý.   Nguyên  nhân  của  hành  vi  phạm  tội  nằm  trong  sự  xã  hội  hóa  đầu  tiên  có  thiếu  sót  của  đứa  trẻ,  do  đó  những  động  cơ  phản  xã hội bẩm sinh của nó   Dưới  ảnh  hưởng  tổng  thể  của  các  bản  năng, con người mất đi khả năng tự kiềm  chế  nên  thường  thực  hiện  những  hành  vi  phạm tội.
 6. 2.3 Lý thuyết gán nhãn Hành  vi  trong  một  H.Becker: “Sai lệch tội phạm không phải là  hoàn  cảnh  đặc  tính  hiện  diện  của  hành  vi,  hoặc  đặc  nhất  định  tính hiện diện bản thân người phạm tội mà  được  gán  nó hiện diện trong mối quan hệ qua lại giữa  cho hoặc là  những người có hành vi và những người đáp  b ị  quy  lại hành vi đó. – sự gắn nhãn thuộc về nhóm  chiếu  là  có quyền lực trong xã hội.” phạm tội. 
 7. 2.4 Lý thuyết phát sinh xã  hội  Coi hành vi phạm tội như kết quả từ xã hội.   Giải thích  nguyên nhân,  điều  kiện: kinh  tế,  chính  trị,  văn  hoá  hoặc  cơ  cấu  xã  hội  sản  sinh ra hiện tượng tội phạm.   Xem xét  ảnh hưởng của môi trường xã hội,  các  kinh  nghiệm  xã  hội  hoá,  văn  hoá  phụ  trong gia đình, cộng đồng, giai cấp...  ở một  số nhóm xã hội. 
 8. 3. Ý nghĩa của công tác đấu tranh – phòng  chống tội phạm Làm  tốt  công  tác  Phòng  ngừa  Hoàn  thiện  hoạt  PNTP  mang  ý  nghĩa  mang  ý  nghĩa  động  PNTP  sâu  sắc,  tiết  kiệm  CT­XH  sâu  sắc,  trong  tương  lai,  ngân  sách  nhà  nước,  làm  tốt  công  tác  xác  định  trách  sức  lao  động  của  phòng  ngừa  giúp  nhiệm  của  các  nhân  viên  nhà  nước,  giữ vững an ninh  chủ  thể  trong  của  công  dân  trong  quốc  gia,  trật  tự  suốt  quá  trình  các  hoạt  động  điều  an  toàn  xã  hội,  PNTP  và  hiệu  tra  truy  tố  xét  xử  và  bảo vệ tài sản xã  quả sử dụng các  giáo  dục  đào  tạo  hội,  tính  mạng  nguồn  lực  xã  người  PT,  cũng  như  sức  khỏe,  danh  hội  đầu  tư  cho  trong việc giải quyết  dự,  phẩm  giá  hoạt động PNTP các  vấn  đề  có  liên  của  mọi  công  quan đến TP dân.
 9. Công tác phòng chống tội phạm được  tiến hành theo 2 hướng Phát  hiện,  khắc    Hạn  chế  đến  mức  thấp  nhất  hậu  phục,  hạn  chế  và  quả,  tác  hại  khi  TP  xảy  ra.  Đây  cũng    đến  thủ  tiêu  đi  là  một  hướng  quan  trọng  không  thể  các hiện tượng xã  xem  nhẹ,  bởi  trong  thực  tế  những  hội  tiêu  cực  là  nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh,  những  nguyên  phát  triển  TP  vẩn  tồn  tại,  hoạt  động  nhân,  điều  kiện  phòng ngừa còn thiếu hiệu quả bộc lộ  của  tình  trạng  PT  nhiều  khiếm  khuyết  nên  TP  vẩn  xảy  và PT cụ thể. Đây  ra.  Hướng  này  đòi  hỏi  các  cơ  quan  là  hướng  mang  chức  năng  phối  hợp  kịp  thời  phát  tính  cơ  bản,  hiện,  điều  tra,  truy  tố,  xét  xửTP,  cải  chiến lược  và lâu  tạo  người  PT  trở  thành  công  dân  dài. lương thiện.
 10.  Các tiêu chí về lượng 4. Các  4. Các   Có  sự  giảm  dần  về  số  lượng  vụ  phạm  tội  và  người  phạm tội. tiêu  tiêu   Các tiêu chí về chất: chí  chí   Có sự giảm bớt tính chất nguy hiểm của tình hình tội  phạm. đánh  đánh   Giảm  dần  tỷ  trọng  các  loại  tội  phạm  nguy  hiểm  và  giá  giá   phổ biến. Khuynh  hướng  chống  đối  xã  hội  giảm  dần  tính  chất  hi hiệệu u  nguy  hiểm.  Giảm  tỷ  trọng  các  tội  phạm  mới,  các  qu quả ả   trường  hợp  tái  phạm  tội,  tội  phạm  do  người  chưa  thành  niên  thực  hiện,  tội  phạm  do  cán  bộ,  đảng  viên  phòng  phòng  thực hiện. ng ngừ ừa a   Giộ M ảm d t sốầ tiêu chí khác: n chỉ số về sự thiệt hại của tình hình TP.  Địa bàn phạm tội, lĩnh vực phát sinh tp có sự chuyển  ttộ ội i  hóa tốt. ph phạ ạm. m.  Chi  phí  cho  công  tác  phòng  chống  tội  phạm  thấp  nhưng đạt hiệu quả cao.
 11. 5. Nội dung, nhiệm vụ của công tác đấu tranh PCTP 5.1.  Nghiên  cứu,  xác  định  rõ  các  nguyên  nhân,  điều kiện của tình trạng phạm tội Để  phòng  ngừa  có  hiệu  quả  TP  đòi  hỏi  các  cơ  quan  chức  năng  phải  xác  định  chính  xác  những  nguyên  nhân,  điều  kiện  của  TP  để  xây  dựng  chiến  lược  phòng ngừa phù hợp.
 12. Những nguyên nhân, điều kiện của tp hiện  nay bao gồm:  Sự  tác  động  bởi  những  mặt  trái  của  nền  kinh  tế  thị  trường. Bên cạnh những măt  ưu điểm cũng bộc lộ nhiều  mặt trái trở thành những nguyên nhân nhằm phát sinh TP.  Tác động trực tiếp toàn diện của hiện tượng xã hội tiêu  cực do chế độ cũ để lại  Hậu  quả  của  chế  độ  thực dân,  đế  quốc  cùng  với chiến  tranh kéo dài đả phá hoại cơ sở vật chất, hình thành lối  sống  hưởng  thụ,  tư  tưởng  tham  lam,  ích  kỉ,  sa  đọa  trụy  lạc trong một bộ phận của nhân dân.
 13.  Tư tưởng trọng nam khinh nữ; những tác động tiêu cực, tàn  dư  của  chế  độ  XH  cũ  tồn  tại  lâu  dài  và  tác  động  vào  đời  sống  XH  làm  nảy  sinh  các  hiện  tượng  tiêu  cực  trong  đó  có  TP.  Sự thâm nhập  ảnh hưởng của tội phạm, TNXH của các QG  khác.  Những  sơ  hở,  thiếu  sót  trong  các  mặt  công  tác  quản  lí  của  NN,  các  cấp,  các    ngành  bao  gồm:  Thiếu  sót  trong  quản  lí  con người, văn hóa, nghề nghiệp kinh doanh...  Thiếu sót trong giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ   Hvăn hóa c ủa ngườ ệ thống PL ch i dân. ưa hoàn thi ện, việc thi hành PL còn kém hiệu  quả, một số chính sách KT­XH chậm đổi mới tạo sơ hở cho  TP  hoạt  động  phát  triển,  sự  chậm  đổi  mới  về  chủ  trương  chính  sách  về  KT­XH  và  PL  bộc  lộ  những  sơ  hở  khiến  cho  một số đối tượng lợi dụng.
 14.  Công tác quản lí nhà nước về an ninh trật tự còn  bộc  lộ  nhiều  sơ  hở.  Công  tác  giáo  dục  cải  tạo  chưa  xóa  bỏ  được  tư  tưởng  phạm  tội  của  các  đối tượng, số đối tượng phạm tội càng nhiều.   Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống  tội phạm  ở một số nơi chưa thực sự mạnh mẽ,  chưa  hiệu  quả.  Chưa  phát  huy  được  sức  mạnh  của quần chúng trong công tác giáo dục, cải tạo  với tái hòa nhập cộng đồng cho người phạm tội.   Công tác đấu tranh phòng chống TP của các cơ  quan chức năng nói chung và của ngành công an  nói riêng còn bộc lộ những yếu kém.
 15. 5. Nội dung, nhiệm vụ của công tác đấu tranh  5.2.  Nghiên  cứu,  soạn  thPCTP ảo  đề  ra  các  chủ  trương,  giải  pháp,  biện  pháp  thích  hợp  nhằm  từng  bước  xóa  bỏ  nguyên nhân điều kiTùy thu ện ph ạm tội. ộc vào nguyên nhân, đi ều kiện  cụ  thể  của  tình  trạng  phạm  tội  trên  các  lĩnh  vực  để  soạn  thảo  đề  xuất  các  dự  án  đấu  tranh  xóa  bỏ  nguyên  nhân,  điều  kiện  của  TP  cho  phù hợp. Các giải pháp phát triển kinh tế. Các giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phòng ngừa TP kết hợp với các CSXH phù hợp với các địa  phương cụ thể. Nhà nước phải xây đựng chương trình quốc gia phòng  chống tội phạm nói chung.
 16. 5. Nội dung, nhiệm vụ của công tác đấu tranh PCTP 5.2.  Nghiên  cứu,  soạn  thảo  đề  ra  các  chủ  trương,  giải  pháp,  biện  pháp  thích  hợp  nhằm  từng  bước  xóa  bỏ  nguyên nhân điều kiện phạm tội. Xác  định  rõ  mục  tiêu  yêu  cầu  đấu  tranh  PCTP  huy  động  sức  mạnh  tổng  hợp  của  toàn  xã  hội,  sử  dụng  đồng  bộ    thống,  các  biện pháp phòng ngừa, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các  cấp các ngành, của công dân. Mỗi cấp, mỗi ngành phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của  mình  để  xây  dựng  và  tổ  chức  chương  trình  hành  động  cụ  thể  PCTP. Mỗi công dân phải nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của  mình trong công tác PCTP. Nhà nước, chính quyền và các cấp phải thường xuyên kiểm tra  tạo điều kiện về vật chất và tinh thần nhằm duy trì và đẩy mạnh  công tác PCTP.
 17. 5. Nội dung, nhiệm vụ của công tác đấu tranh PCTP 5.3.  Tổ  chức  tiến  hành  các  hoạt  động  phòng  ngừa  tội  phạm o Chính  quyền  các  cấp  tổ  chức  triển  khai,  thực  hiện  chương  trình  phòng  ngừa  tội  phạm  nhằm  khắc phục nguyên nhân, điều kiện của TP  ở mỗi  cấp(TW, tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã). o Các  bộ  ngành  triển  khai  chương  trình  PNTP  nhằm  khắc  phục  những  nguyên  nhân  điều  kiện  của TP có liên quan đến hoạt động của mình. o Từng hộ gia đình, mỗi cá nhân trực tiếp tham gia  vào hoạt động phòng ngừa TP.
 18. 5. Nội dung, nhiệm vụ của công tác đấu tranh PCTP 5.4. Tổ chức các hoạt động phát hiện, điều  tra           xử lý tội phạm Các  cơ  quan  chức  năng  có  nhiệm  vụ  tiến  hành  phát  hiện,  điều  tra,  xử  lý  tội  phạm  theo  quy  định  của  Pháp  luật có trách nhiệm: Chủ động phối hợp, kết hợp với các lực lượng có liên  quan kịp thời phát hiện các thông tin về tội phạm. Tổ  chức  điều  tra,  làm  rõ  các  hành  vi  phạm  tội,  con  người phạm tội, làm rõ những vấn đề theo yêu cầu của  Pháp luật. Các cơ quan truy tố, xét xử cần căn cứ vào tranh chấp,  mức  độ  hành  vi  phạm  tội  để  xử  lý  đúng  người,  đúng  tội,  đúng  Pháp  luật,  đảm  bảo  tính  nghiêm  minh  của  Pháp luật.
 19. 6. Chủ thể phòng ngừa tội phạm và những  nguyên  tắc  tổ  chức  hoạt  động  PCTP. a. Các cơ quan Đảng, Nhà nước địa phương và các  đoàn thể trong phòng ngừa TP. oGiám  sát  việc  chấp  hành  các  nghị  quyết  và  chỉ  thị  của  Đảng, của chính quyền đối với các vấn đề này. oThảo  luận  các  vấn  đề  có  liên  quan  đến  cuộc  đấu tranh  PCTP. oTổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật cho nhân dân. oGiám sát việc theo dõi và giáo dục những người được              hưởng án treo, hoặc những người bị phạt tù được thả  ra
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2