intTypePromotion=3

Bài thuyết trình nhóm Quản trị học: Chương IV: Chức năng hoạch định

Chia sẻ: Vu Ngoc Cuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
440
lượt xem
65
download

Bài thuyết trình nhóm Quản trị học: Chương IV: Chức năng hoạch định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình nhóm Quản trị học: Chương IV: Chức năng hoạch định trình bày về khái niệm, phân loại và tác dụng của hoạch định; vai trò, ý nghĩa của hoạch định; mục tiêu; thiết lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình nhóm Quản trị học: Chương IV: Chức năng hoạch định

 1. BUH_K32 NHÓM 1 Tailent’s  group
 2. TÌNH HUỐNG:  ?  Ông A kinh doanh gạo. Khi mở công ty, ông chỉ đưa ra mục  tiêu là trong 2 năm đầu lời được 200 triệu và không có gì thêm. CÂU HỎI: ● Mục tiêu của ông A có thể đạt được hay không? Vì sao? ● Muốn đạt được mục tiêu làm trên, ông A cần phải gì?
 3. →TRẢ →TR Ả L ỜII: C  LỜ : Cầần ho n hoạạch đ ch địịnh c nh cụụ th  thể ể V Vậậy:  y:                 ●●  Ho Hoạạch đ ch địịnh là gì? nh là gì?            ●  T           ● Tạại sao nhà qu i sao nhà quả ản tr n trịị c ần ph  cầ n phảải           i           ho hoạ ạch đ ch địịnh? nh?            ●  ý nghĩa , ch           ● ý nghĩa , chứ ức năng c c năng củ ủa ho a hoạạch đ ch địịnh  nh  là gì? là gì?            ●  Các b           ● Các bướ ước đ c đểể ho ạch đ  hoạ ch địịnh nh nh như ư th  thế ế   nào? nào? LET’S BEGIN TO
 4. Ví dụ về hoạch định: P&G (Procter and Gamble) – tập đoàn hàng  đầu thế giới về sản phẩm chăm sóc cá  nhân đã có những đánh giá sai lầm trong  việc hoạch định số lượng thương hiệu phụ  của một nhãn hàng. Họ cho rằng càng  nhiều sự lưạ chọn cho khách hàng thì  doanh thu sẽ càng cao. Họ đã tung ra đến  52 thương hiệu phụ của chỉ một dòng sản  phẩm kem đánh răng Crest và 31 thương  hiệu phụ của một dòng sản phẩm dầu gội  đầu trị gầu Head & Shoulders. Sự thật là  khách hàng đã hoàn toàn bối rối trước hàng  loạt sản phẩm và cuối cùng Crest chỉ  chiếm 15% thị phần kem đánh răng của thị  trường Mĩ và bị Colgate bỏ lại rất xa.
 5. I. Khái niệm, phân loại và tác dụng của  hoạch định.                   1. khái niệm             Hoạch định là một quá trình ấn  định những mục tiêu, xây dựng và  chọn lựa những biện pháp tốt nhất  để thực hiện có hiệu quả những  mục tiêu đó.             Tất cả những nhà quản trị từ  cấp cao đến cấp thấp đều làm công  việc hoạch định. Hoạch định không  những vạch ra con đường để đi tới  mục tiêu mà còn chỉ ra những giải  pháp giảm thiểu các rủi ro xảy ra  trong quá trình hoạt động của một 
 6. ●Thời gian Hoạch định ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn 2.PHÂN       ●  Cấp độ       Hoạch định vi mô hay vĩ mô LOẠI            ●Mức độ HOẠCH  ĐỊNH           Hoạch định chiến lược, chiến thuật hay tác nghiệp                ●Phạm vi                Hoạch định toàn diện hay từng phần                     ●Lĩnh vực                     Hoạch định kinh doanh, tài chính, nhân sự…..
 7.  Hoạch định chiến lược: Nhà quản trị cấp cao (top  managers) xác định mục tiêu phát triển mang tính dài hạn và  các biện pháp lớn có tính cơ bản để đạt được đến mục tiêu  trên cơ sở các nguồn lực hiện có cũng như nguồn lực có khả  năng huy động được.  Hoạch định chiến thuật: Nhà quản trị cấp trung gian  (middle managers) xác định mục tiêu và các biện pháp của các  đơn vị hoặc các bộ phận chức năng trong 1 tổ chức, mang tính  trung hạn. Hoạch định chiến thuật phải dựa trên hoạch định  chiến lược.  Hoạch định tác nghiệp: Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt  động của các đơn vị cơ sở, mang tính chi tiết và ngắn hạn,  thường ở các lĩnh vực cụ thể.
 8. Hoạch định chiến  Hoạch định tác  lược nghiệp   Mang tính dài hạn.   Mang tính chi tiết, ngắn  hạn   Xác định mục tiêu sản   Xác định mục tiêu nâng cao  xuất kinh doanh, các biện  hiệu quả hoạt động  ở các  pháp lớn. đơn vị cơ sở.   Do các quản trị viên cấp   Do quản trị viên cấp cơ sở  cao đưa ra. đưa ra.
 9. Câu hỏi:  Hoạch định chiến  lược hay tác nghiệp  quan trọng hơn?  Vì  sao?
 10. Trả lời: Hoạch định chiến lược quan trọng nhất. Vì hoạch định chiến lược nhắm vào việc thực hiện mục tiêu cốt lõi của , doanh nghiệp làm gia tăng tỉ suất lợi nhuận và nội dung cơ bản là hoạch định đường đi để đến đích đã vạch ra.
 11. II. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA HOẠCH ĐỊNH 1.Vai trò ­ Hoạch định là công cụ đắc lực trong việc phối hợp nỗ lực  của các thành viên trong doanh nghiệp. Lập kế hoạch cho biết  hướng đi của doanh nghiệp. ­ Hoạch định giảm được sự chồng chéo và những hoạt động  lãng phí. Tạo mục tiêu và phương hướng rõ ràng, không lãng  phí tài nguyên khi đi chệch quỹ đạo. ­ Hoạch định là quá trình định hướng và điều khiển theo định  hướng đối với sự phát triển sản xuất theo quy luật tái sản xuất  mở rộng ở mọi cấp của nền kinh tế. ­ Đối với nhà quản trị, khả năng hoạch định chính là yếu tố  quan trọng nhất phản ánh trình độ năng lực, nó quyết định việc  nhà quản trị có điều hành được hay không.
 12. 1.Mụục tiêu – n 1.M c tiêu – nềền t n tảảng c ng củủa ho a hoạạch đ ch địịnh nh             a) Khái niệệmm             a) Khái ni                  Mụục tiêu là k                  M c tiêu là kếết qut quảả mà t  mà tổổ ch  chứức mong mu c mong muốốn đn đạạt đ t đượ ược trong  c trong  thờời gian c th i gian cụụ  th   thểể. Không có m . Không có mụục tiêu ho c tiêu hoặặc m c mụục tiêu không rõ ràng  c tiêu không rõ ràng  thì kếế ho thì k  hoạạch s ch sẽẽ b bịị m  mấất ph t phươ ng hướ ương h ướng. ng. ) Phân loạạii            b) Phân lo            b Ngắn hạn Dài hạn Chủ yếu Thứ yếu Sơ cấp Thứ cấp
 13. Đặc điểm của 1 mục tiêu được thiết lập tốt   trong kinh doanh hiện đại , các nhà quản trị thường đề ra 5 tiêu chí  , áp dụng nguyên tắc SMART. Cụ thể như sau  S pecific : Rõ ràng  M easurable : Có thể đo lường  A chievable : Tính khả thi  R ealisic : Thực tế  T ime bound : Giới hạn thời gian  Phần đông những người thành đạt và có địa vị cao  thường thấy mình “nghèo “thời gian hơn những người  khác và những doanh nhân cũng ở trong thế tương tự và  bạn cũng vậy . Thế nên hãy biết phân định rõ thời gian  trong mọi hoạt động của cuộc sống hằng ngày
 14. Khi thiết lập mục tiêu nếu không có tính khả thi thực tế thi  kết quả sẽ như thế nào?  Trong kinh doanh hiện nay nếu một công ty muốn  phát triển bền vững và đem lại doanh thu cao thì  phải hội nhập tốt không chỉ với các công ty khác  trong nước mà còn phải tạo được mối quan hệ tốt  với công ty nước ngoài. Nhưng công ty VINAXUKI  lại hoạt động đơn độc,họ không chỉ không nhận sự  hỗ trợ từ nhà nước,ngân hàng cũng như các doanh  nghiệp trong nước đang hoạt động cùng ngành mà  còn gặp phải cạnh tranh gay gắt đến từ các doanh  nghiệp liên doanh có số vốn đầu tư từ nước ngoài  lớn chính vì thế VINAXUKI đã gặp phải sự thất  bại.Hậu quả là VINAXUKI đã phải rao bán nhà máy  sản xuất ô tô tại Mê Linh (Hà Nội) để trả nợ cho  các ngân hàng. Và phải ngừng hoạt động từ năm  2012 đến nay.
 15. 3. Phương pháp xác định mục tiêu Phương pháp quản  lý theo quy trình  ( MBP)  Phương pháp quản  lý theo mục tiêu  ( MBO ) 
 16. BẢNG SO SÁNH MBP VÀ MBO Tiêu chí so sánh  MBO MBP Kết quả công việc  Đảm bảo theo mục   Kiểm soát được công  tiêu đề ra việc chi tiết nhưng chưa   Hiệu quả chắc đảm bao được  Làm đúng việc đúng mục tiêu  Hiệu năng  Làm đúng việc Người sử dụng Thường là quản lí   Thường là quản lí cấp  cấp cao và cấp trung trung và cấp thấp Ưu điểm  Thuận lợi trong việc   Thuận lợi cho việc khó  kiểm soát và đo lường xác định mục tiêu
 17. Ví dụ những sự hợp tác làm nên thành công  Vừa mới đây , công ty vinamilk đã bắt tay với  FPT để cùng nhau phát triển .  Nhiều người cho  rằng ý tưởng này là điên rồ “ ai lại án sữa cạnh  cửa hàng điện máy” , nhưng ý kiến  này đã  được bàn bạc và thảo luận rất kỹ lưỡng  Ý  tưởng là vinamilk sẽ  tận dụng  một góc vốn  ddắc địa của FPT để kinh doanh sữa ,với hy  vọng sẽ cải thiện được doanh thu cho công ty  và tăng tính cạnh tranh trên thị trường sữa vốn  rất khốc liệt hiện nay . Vinamilk  cũng mong  muốn nhờ FPT mà tiếp cận được gần hơn với  thị trường trong nước . Còn FPT cũng mong  muốn với sự hợp tác mới này ,tập đoàn sẽ  vững mạnh và được nhiều người biết đến  hơn . Một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi Và bước đầu đã có những hiệu quả tích cực

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản