intTypePromotion=3

Bài thuyết trình: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính (Nhóm 4)

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:26

0
19
lượt xem
2
download

Bài thuyết trình: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính (Nhóm 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính (Nhóm 4)" với các nội dung chính được trình bày như sau: Phương pháp nghiên cứu và MH nghiên cứu, mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa, mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa, mô hình mở rộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính (Nhóm 4)

 1. Chuyên đề: Rủi ro của các nhà đầu tư gây  nhiễu trên các thị trường tài  chính GVHD: Cô Trần Thị Hải Lý Nhóm 4 – TCDN Đêm 4 – K19 1
 2.                             DANH SÁCH NHÓM   Vũ Thị Anh Đào  Phan Văn Nhựt  Trần Thị Hoa Phi  Phạm Thị Quỳnh Nương Ngô Thị Kim Oanh  Trương Thị Thanh Nhàn  Hồ Lũy Muối 2  Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 3. Nội dung trình bày 3
 4. Giới thiệu chung 4
 5. Giới thiệu chung 5
 6. Giới thiệu chung 6
 7. Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa  7
 8. Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa   Các đại diện nhà đầu tư tinh vi tối đa hoá hữu dụng:  Các đại diện nhà đầu tư thiếu thông tin tối đa hoá  hữu dụng:    Sự khác biệt duy nhất giữa (4) và (6) là kỳ cuối cùng  của (6), mà nắm được những ngộ nhận thu nhập kỳ  vọng của nhà đầu tư gây nhiễu từ việc nắm giữ λtn  đơn vị tài sản rủi ro. 8
 9. Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa   Giải quyết (4) và (6) sản lượng được hiển thị cho  việc nắm giữ (u) của các đại diện: 9
 10. Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa   Hàm giá cả:          Phương trình (9) cho thấy rằng giá của các tài sản rủi ro  ở kỳ t là một hàm ngộ nhận của kỳ t bởi những nhà đầu  tư gây nhiễu (pt), của các tham số công nghệ (r) và hành  vi (γ) của mô hình, và của những thời điểm của sự phân  phối giá pt+1  một giai đoạn trước. 10
 11. Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa   Hình thức cuối cùng của quy tắc giá cả với (u), trong  đó giá cả chỉ phụ thuộc vào các tham số nội sinh của  mô hình và những thông tin công cộng về hiện tại,  tương lai ngộ nhận bởi những nhà đầu tư gây nhiễu,  là: 11
 12. Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa  12
 13. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa  Tác giả đưa thêm yếu tố kế thừa bởi mô hình hai  giai đoạn phần 1 không cho phép kiểm tra sự tích  lũy của cải của nhà đầu tư gây nhiễu Các nhà đầu tư kế thừa là những thành viên trong gia  đình, một hình ảnh có liên quan của một nhà đầu tư  mới tham gia thị trường như một quỹ hưu trí tìm kiếm  một người quản lý tiền mới. 13
 14. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa  14
 15. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa   Mô hình bắt chước dựa trên lợi nhuận thực hiện mà  không có rủi ro cơ bản: đặt μt là độ nhạy cảm của nhóm  nhà đầu tư gây nhiễu và Rn và Ri là mức lợi nhuận của nhà  đầu tư gây nhiễu và nhà đầu tư tinh vi, chúng ta giả định  rằng:    Với ζ là tỷ lệ mà mỗi nhà đầu tư mới tăng thêm khi trở thành nhà đầu tư gây nhiễu cho mỗi đơn    vị lợi nhuận thay đổi           Công thức (20) thành công khi mô phỏng rằng: chiến  lược đầu tư này làm cho những người thay đổi theo nó sẽ  giàu hơn 15
 16. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa                Trong công thức số 12, quy luật xác định giá với một số lượng nhà đầu     tư gây nhiễu không đổi, với μ thay đổi thành μt , giới hạn khi ζ hội tụ ở   mức 0 của quy luật xác định giá cả, mô hình được mô phỏng                Nếu phần của nhà đầu tư gây nhiễu là:        thì μt có khuynh hướng giảm. Nếu μt  lớn hơn μ*,  nhà đầu tư gây nhiễu sẽ  tạo ra nhiều mức giá rủi ro làm cho các nhà đầu tư tinh vi rất khó khăn để  suy xét những điều chống lại họ. Và số lượng các nhà đầu tư  gây nhiễu  cũng kiếm được mức lợi nhuận trung bình nhiều hơn các nhà đầu tư tinh vi 16
 17. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa   Phần mở rộng với rủi ro cơ bản: Mục này mở rộng mô  hình mô phỏng cho trường hợp có rủi ro cơ bản cho phần  tài sản không an toàn. Tài sản yêu cầu sẽ là: 17
 18. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa   Hàm số giá cả nếu có rủi ro cơ bản được chuyển từ  (21) thành: trong giới hạn khi ζ tiến về zero. 18
 19. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa  Mệnh đề: Quy luật định giá được đưa ra như (27)  và  luật mô phỏng (20). Giả sử rằng phương trình  E{ΔR(μ)} = 0 có ít nhất là một nghiệm trong  khoảng μ Є [0, 1]. Chú ý một dãy chỉ số kinh tế có  n biến, sự khác nhau chỉ là trong giá trị của nó của  thông số mô phỏng ζ n, như là ζ n → 0 khi n → ∞.   Ta có  δ > 0 như E(μt) → μ≥ δ  khi n → ∞, khi đó sự  mong đợi được lấy ra sự phân phối ổn định của μt. 19
 20. Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản