intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tiểu luận: Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Hồ Thịnh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:15

195
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn chứng khoán thành lập danh mục, tính toán tỷ suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng biệt, tính toán tỷ suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng biệt là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận: Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán

 1. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA MỘT DANH MỤC ĐẦU TƯ  CHỨNG KHOÁN 1.  Lựa chọn chứng khoán thành lập danh mục:  Số vốn đầu tư: 1,000,000,000 VNĐ Sàn giao dịch: HOSE Chứng khoán được chọn để  thành lập danh mục: MPC­ Công ty Cổ  phần Tập đoàn   Thủy hải sản Minh Phú, DPM – Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí, HPG  – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô. Căn cứ  lựa chọn chứng khoán: Dựa vào đồ  thị  Đường trung bình đơn giản (Simple  Moving Average ­ SMA). Dấu hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài  hạn. Cụ thể trong việc lựa chọn của nhóm là: Đường giá vượt lên trên đường SMA20. 1
 2. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 2
 3. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 3
 4. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 2.  Tính toán tỷ  suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng   khoán riêng biệt:  Khoảng thời gian tính toán: từ tháng 1 năm 2012 đến hết tháng 9 năm 2014. 10/ 12/ 2/1 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 11/12 1/13 3/13 4/13 5/13 12 12 3 (3.11 (3.72 (4.35 (2.90 (4. 4.58 4.26 4.74 1.38 (5.00) (3.03) - 0.64 - (4.00) 6.67 4.48 ) ) ) ) 59) (3.06 (3.50 (0. (2.9 5.00 4.52 - 2.04 - 2.99 4.89 (4.38) - (2.23) (4.17) 6.70 1.07 ) ) 64) 6) (2.63 (3.85 (1.07 (1.61 (4. (0. 4.2 - 3.00 3.51 1.45 (4.66) 0.65 (3.58) 3.91 6.69 1.06 ) ) ) ) 52) 34) 0 (2.53 (1.97 (2. (4. 1.8 (5.59 3.57 - 1.50 0.32 3.39 1.79 4.89 (3.25) (0.68) 4.60 6.67 ) ) 03) 71) 3 ) 3.7 1.7 2.1 4.60 2.70 - - 4.84 - - 3.34 2.15 - 1.02 (6.80) 5.15 - 9 7 6 (1.10 (1.58 (3.24 4.9 (3. 6.3 (2.59 0.99 0.74 - - - (0.70) 0.67 (3.70) 2.58 4.90 ) ) ) 8 13) 4 ) (0.56 (1.07 2.8 (1. (0.6 - 4.78 - 4.26 - 3.68 0.71 - 1.40 - 1.33 6.08 ) ) 5 43) 6) (2.79 (4.86 (4.62 (4.72 (1.05 (4.84 4.6 3.6 (6.6 (6.81 1.46 - 1.40 - (1.38) (2.51) 0.33 ) ) ) ) ) ) 2 4 7) ) (1.70 (2.37 4.9 (6.0 (3.08 4.60 4.81 - - - 2.84 2.77 - (1.67) 2.10 - - ) ) 1 7) ) (0.55 (2.31 (2.31 0.2 4.6 (1.1 (0.33 (0.40 4.59 4.91 - 3.10 0.69 4.71 (1.69) (1.37) 0.43 ) ) ) 9 8 4) ) ) (2.37 (2.01 4.9 4.7 3.8 (0.66 (2.39 1.10 3.51 0.33 - 4.73 4.14 4.50 (4.83) (2.78) 1.71 ) ) 9 9 5 ) ) (0.55 (2.26 (2.73 (4.97 (0. (2. (5.1 (0.33 3.03 - - - 4.92 1.45 1.79 (5.04) 6.94 ) ) ) ) 84) 13) 9) ) - 1.76 4.66 (4.67 2.26 1.98 4.91 (4.88 4.99 (0. - (3. (3.16) 1.1 2.65 (5.32 - 4
 5. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 ) ) 56) 43) 7 ) (1.73 (3.85 (2.21 (2.59 0.5 0.9 3.4 (0.76 3.30 3.24 4.68 2.56 4.75 (0.36) - (4.31) 1.05 ) ) ) ) 7 7 7 ) (3.23 (1.66 (2.56 (1. (0. - 4.71 5.88 - 1.79 1.07 1.08 1.09 - 0.35 - ) ) ) 41) 32) (0.34 (1.97 (1.75 1.1 (5. 3.93 4.81 1.09 1.67 0.53 4.96 (6.09) - - - ) ) ) 4 45) (1.08 4.2 - 4.24 - - 2.01 - (4.99) - - 4.96 - - 3.08 ) 4 (0.68 (4. (3. (0.35 (1.12 - 1.69 4.73 1.64 1.31 1.43 (4.97) 0.34 1.09 (4.50) ) 88) 73) ) ) (5.00 (3.23 (1.41 (4. 4.9 4.32 - - - (2.88) 2.83 - ) ) ) 84) 3 (0.52 (2.73 (1. 1.75 - 3.24 1.07 (1.35) 1.85 0.46 - ) ) 20) (1.67 (1. - - 0.35 1.71 (1.82) 5.28 ) 82) (1.41 (0. ) 31) Bảng 1: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2012 đến 12/2013  của MPC (%) Bảng 2: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2014 đến 09/2014 của  MPC (%) 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 1.67 (0.41) 3.11 (5.35) (3.43) (0.55) (2.72) (0.83) 3.80 - 3.73 0.38 1.41 (2.96) - 1.12 (1.67) (2.44) 4.92 (3.20) (1.88) (2.44) (3.96) - - (5.93) - 1.56 2.89 (1.92) 2.86 4.13 3.58 1.10 (6.31) (2.50) (0.77) 1.20 1.17 0.69 (5.49) (4.79) 1.37 3.85 1.28 (5.04) (0.79) 4.25 2.41 6.45 - (1.35) 0.93 (0.63) 3.67 - - (0.34) - - 1.09 6.42 1.91 (4.33) 2.00 2.22 - 1.52 0.56 (1.35) 6.90 (1.88) 6.58 2.75 (2.17) 0.68 (4.48) 1.67 - 6.45 0.64 (5.41) (0.76) 3.33 (2.68) 3.13 (1.64) 1.37 6.82 (7.59) 4.08 3.08 (1.43) 2.76 - 5.56 (2.70) 6.38 (6.16) (0.39) (0.75) 0.73 0.34 6.06 (5.26) 2.22 6.67 - (1.57) 6.77 (0.72) 5.35 2.86 (2.78) 0.54 (1.25) - 3.60 0.35 - 1.59 (5.56) 6.86 0.27 (2.53) (0.73) (1.93) 3.51 3.27 4.38 2.94 (1.07) (0.27) (5.84) 1.47 0.39 (6.44) 2.11 6.59 - - 4.05 3.45 (1.45) (1.57) - (1.69) 2.86 0.54 6.75 - 4.41 - - 4.17 (4.03) 6.81 (1.33) (2.82) 1.72 2.86 (1.33) 2.24 6.83 1.35 - 1.36 - 6.61 (1.33) 7.00 6.54 5
 6. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1       Bảng 3: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2012 đến 12/2013  của HPG (%) 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 (2.35 (0.40 (4.40 (6.67 ) 4.52  2.60  (1.29) ) (4.17) (1.67) (0.44) (1.36) (0.99) ) 1.06  0.95  (1.62) ) 2.52  1.42  (2.68 (3.01) 0.54  4.64  2.17  3.19  0.00  0.00  0.88  (0.92) 4.00  (1.72) 0.00  3.29  1.65  ) (1.40) 1.40  (3.23 (3.11) 3.76  ) (1.28) 1.16  2.61  (0.43) 0.00  (0.47) 2.40  0.58  1.05  5.00  4.45  4.59  (0.36) (1.38) (0.64 ) (0.52) 1.25  0.00  3.05  2.12  (0.85) 0.00  (4.67) 1.41  4.65  (1.04) 4.33  1.16  3.51  2.50  1.75  (4.94 0.65  4.69  ) 1.72  (0.37) (0.41) (0.86) 0.00  (3.92) 0.93  3.33  1.05  (0.83) 0.00  0.85  (0.35) 3.45  (0.43 0.00  2.99  ) 4.66  0.37  0.00  (1.74) 1.31  (0.51) (1.83) (1.08) 2.60  0.42  0.77  3.78  0.00  2.00  (4.35 (0.42 4.49  (4.83) ) 4.86  0.37  ) 0.00  (1.72) 4.62  0.00  (1.09) 0.51  (0.83) (0.38) 2.83  (5.59) (1.31) (4.80 (0.84 (2.20 (3.15 1.84  (4.57) 0.91  (0.39) ) ) 1.33  0.00  4.90  0.93  ) (1.52) (1.68) 0.38  ) 1.11  (3.31) (3.49 (0.42 1.20  2.13  0.00  4.65  ) ) 1.75  0.44  4.67  0.00  3.93  (1.54) (0.43) (6.84) 2.03  (0.37) 4.11  0.00  (1.56) 4.50  (1.48) (1.20) 4.66  (1.29) (0.44) (4.91) (2.31) 1.62  3.65  1.29  1.22  0.40  (1.84) 0.33  6
 7. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 (4.74 0.60  (0.53) ) (3.38) (0.81) 1.21  0.43  (0.44) 2.35  3.79  (1.06) (1.51) (2.97) 2.42  (1.19) 0.37  (1.64) (2.80 3.55  1.06  1.36  (2.72) (1.64) ) 0.00  0.44  (4.59) 4.57  0.00  2.55  0.00  (5.91) 0.40  0.00  4.33  1.14  4.74  1.79  0.00  2.92  0.00  1.30  0.44  4.81  2.62  0.00  (0.50) (3.06) (0.84) 0.80  (2.61) 0.32  (5.08 (3.23 ) (2.01) 2.19  (0.40) 0.00  0.00  (1.71) (4.80) (4.59) (1.70) ) 3.50  (1.80) 2.11  0.79  (0.38) 0.00  (0.86 (0.40 (1.97 0.60  4.62  ) 2.01  ) 0.00  0.87  (4.13) (3.37) 0.00  3.89  (0.97) (0.46)   ) 1.92  (1.27) (2.03   4.90  0.00  3.54  ) 0.00  (0.86) (4.78) (0.50) 1.73  (3.21) 2.44  6.91    2.41  0.75  1.29  (0.43 (0.55   4.67  ) (2.28) 3.73  (1.23) 0.00  2.51  (1.50) (0.85) ) (1.90) 2.16    0.78  1.87  2.87  (0.43 (18.45 (0.78   4.91  ) 1.17  (1.20) 1.67  0.00  (4.90) (2.03) ) 1.67  1.46  0.42    ) 1.10  0.93  (0.44   (4.68) )   (1.21) (1.64) 0.00  2.58    2.11  0.00  0.48  2.52    0.78    0.61    2.68  0.00    (1.23) 0.00  0.00  4.52    (2.58) 1.64    3.69    1.17    0.00      1.32    (0.41)   0.00  3.85    (0.53) (2.15)   (1.58)       0.00                0.00    (1.06)               Bảng 4: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2014 đến 09/2014 của  HPG (%) 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 1.22 (1.45) (1.44) 0.00 (0.83) 0.00 (0.93) (0.88) 2.52 1.68 0.21 1.26 0.96 (1.25) (3.92) 2.80 1.79 0.00 (0.24) (0.42) 1.24 5.71 (6.98) (0.82) 0.91 0.00 0.00 0.71 2.73 (0.82) 2.70 5.00 2.88 (0.90) (0.88) (3.28) 1.65 0.61 0.41 (0.88) (4.76) 2.00 0.00 (0.88) 0.00 (0.23) (1.22) 2.25 0.88 0.68 (1.96) 0.91 0.00 (2.54) 0.46 (1.23) 3.21 (1.75) 6.09 0.00 (0.90) (0.89) 0.87 3.93 1.04 (0.97) 1.79 (0.43) (0.20) 0.00 2.70 0.00 2.22 (0.41) (1.96) (4.39) 0.64 4.21 1.82 0.00 (0.86) 3.26 (2.90) (2.00) (0.92) 4.25 (0.96) 1.79 0.00 1.74 6.32 1.28 1.84 0.00 (0.81) 1.94 0.88 (0.88) (0.85) 2.97 2.32 5.21 (3.70) (0.41) 0.00 0.87 1.77 (3.45) 3.85 7.00 (0.95) 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.89 (6.48) (1.92) 0.00 6.73 4.08 (1.90) (0.86) 1.74 1.77 (6.53) (2.94) 1.92 0.00 0.00 3.88 (0.87) 1.71 1.74 (1.69) (2.22) (2.83) (14.41) 0.00 0.00 (0.88) 0.84 0.00 (1.72) 0.00 4.42 1.96 0.00 1.77 1.67 (0.85) 1.94 (0.60) (1.92) 0.00 (1.74) (1.64) 0.00 0.95 0.81 0.00 0.00 (2.65) (2.50) (0.86) 0.00 0.93 0.00 (0.85) 0.00 4.55 7
 8. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 Bảng 5: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2012 đến 12/2013  của DPM (%) 11/1 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 2 (3.86 (0.27 (3.64 (3.20 (1.70) 4.35 0.00 (1.64) 0.27 (0.59) 0.74 (1.12) (0.89) 2.74 (2.11) 0.88 0.48 ) ) ) ) (1.54 (1.73) (2.78) 4.82 0.33 1.90 3.09 0.00 1.10 (3.41) 1.42 1.74 1.79 2.67 (1.68) 0.00 2.37 ) (0.88 (4.91 (0.33 (0.29 (3.49 (1.43) 4.80 1.80 0.89 2.18 1.77 (1.40) (0.29) 4.68 5.37 4.39 0.00 ) ) ) ) ) (1.29 (0.80 (0.64 2.67 0.36 0.33 3.82 1.47 0.29 (4.71) 1.70 0.00 (0.59) 1.74 0.47 0.90 0.23 ) ) ) (4.90 (1.45 (0.64 2.16 1.81 1.00 (0.25) (1.47) 0.81 2.08 1.67 0.86 0.59 3.41 2.33 2.91 0.00 ) ) ) (0.28 (1.29 1.69 (0.71) 0.34 1.98 (3.93) 0.00 (0.90) 0.27 (1.28) (0.27) 1.47 3.30 3.86 0.43 0.00 ) ) (0.83 (0.88 (0.80 (0.87 (4.33 1.79 0.00 1.94 (0.77) 0.90 1.29 1.65 1.14 0.00 (2.97) (1.53) 0.46 ) ) ) ) ) (0.42 (0.85 (0.24 (0.22 (0.69 1.40 0.00 0.00 (4.64) 0.89 (0.60) 0.00 (0.77) (1.08) (1.16) (3.11) 2.04 ) ) ) ) ) (0.68 (0.28 (3.08 0.42 0.35 2.86 (2.43) (1.18) 4.20 0.27 (3.60) (0.82) (0.59) 4.95 2.98 (1.77) 2.31 ) ) ) (0.84 (1.14 (1.14 (0.68 (1.03) 4.83 4.94 (7.76) 4.17 (1.15) 3.21 (1.60) (1.38) 4.72 0.00 0.22 1.58 ) ) ) ) (4.93 (0.59 (0.57 (0.92 (0.22 2.97 0.00 0.60 2.04 1.81 0.27 2.23 0.58 (0.28) (3.37) 0.00 0.00 ) ) ) ) ) (3.85 (1.15 (0.57 (2.33 (2.55 (0.45 (3.35 4.94 0.70 1.38 (2.69) 1.14 1.53 (1.08) (1.09) 0.85 0.00 ) ) ) ) ) ) ) 1.96 3.81 2.05 0.31 4.91 0.29 4.80 0.75 1.09 (0.55) 0.58 (0.28) (1.90) 0.48 0.44 (4.11) 0.69 (0.29 (4.23 (0.29 (0.95 5.00 (2.00) 2.01 0.00 0.88 (2.96) (0.27) (0.28) (1.12) 0.73 0.71 1.11 0.23 ) ) ) ) (1.37 (1.10) 2.04 (1.31) 0.61 (2.32) 0.29 3.33 1.56 0.54 (0.28) 0.29 0.28 0.24 (3.06) 0.48 ) (0.58 (4.86 1.00 0.33 4.57 (0.59) (1.61) 0.27 0.28 0.29 1.70 3.13 2.71 0.00 0.93 ) ) (0.87 (0.29 0.33 4.64 2.62 4.78 (1.09) 4.84 (1.08) 0.00 0.00 2.56 (0.88) 0.48 2.07 ) ) (4.75 (4.87 4.93 2.27 (1.42) 0.00 0.28 (0.54) 0.00 0.00 (0.56) 2.27 (1.11) 0.48 0.23 ) ) (0.59 (0.29 (3.76) 1.00 0.00 1.10 0.27 (0.28) 0.28 1.11 0.90 1.12 ) ) (0.99 0.98 0.29 1.48 (0.82) 4.84 0.00 0.29 0.66 (0.22) 2.22 ) (2.99 (0.57 (0.22 (2.88) 0.27 0.77 (0.28) 0.00 ) ) ) 1.78 0.56 8
 9. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 Bảng 6: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2014 đến 09/2014 của  DPM (%) 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 0.00 0.90 (0.91) 3.06 (1.47) 0.63 (0.31) 1.01 1.51 0.24 0.89 0.23 (0.46) 3.28 (1.25) (0.31) 0.33 3.86 1.19 (0.88) 0.00 (2.52) (6.94) 0.95 0.62 (0.99) 0.57 0.47 0.89 (0.23) (1.41) 4.35 0.00 3.41 0.00 (5.11) 0.00 (0.66) 1.83 0.00 (4.76) 0.63 (0.90) (0.67) 2.40 (0.23) 0.00 (0.45) (0.95) 0.94 (0.62) (0.60) (2.36) (1.17) 1.18 0.44 (0.68) (3.61) 4.02 0.94 (1.52) 0.34 0.89 1.16 1.99 0.23 (3.25) (0.89) (0.31) 0.00 0.00 (0.29) (0.69) (0.43) 0.00 (5.43) (6.61) 0.31 0.00 3.09 (0.88) 1.39 (3.26) (0.68) (2.19) (0.32) 1.24 0.31 (0.33) 0.00 4.34 0.00 (0.69) 2.79 0.00 0.00 0.31 (0.67) (0.89) 6.56 1.12 0.00 (4.62) 2.90 (0.31) 0.00 (1.01) (8.98) (1.44) 1.56 0.23 (0.57) (0.31) (0.31) (0.61) 0.00 1.64 (3.13) (0.22) 0.00 1.72 (0.31) 1.54 0.00 2.04 0.32 (0.65) 0.00 1.38 (0.85) (0.32) (1.82) (0.31) 2.00 (0.97) (0.22) (0.88) 0.68 0.28 1.27 0.00 (0.62) 2.94 0.98 (1.74) (2.03) 0.00 1.88 0.31 0.00 2.86 (0.65) (0.46) (1.70) (0.92) 0.00 (0.62) 2.47 (0.65) 0.46 (0.29) 0.62 (0.31) (3.13) (0.60) (0.65) (0.92) (0.31) 0.00 1.21 (1.94) 0.33 Bảng 7: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2012 đến 12/2013 của  KDC (%) 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 (0.28 (2.87 (0.22 (1.49) 3.97 ­ 4.44 (0.27) (0.72) 0.52 (0.36) 0.63 ­ (1.71) (1.03) 4.00 0.21 ) ) ) (3.93 (0.44 (1.14) 4.78 4.79 1.25 1.06 ­ ­ 0.52 0.36 0.31 1.02 0.50 (1.25) 0.20 5.71 ) ) (3.83 (0.27 (4.78 (1.24 (1.22) 1.23 0.84 1.62 (0.97) 0.26 (0.36) ­ 0.99 0.66 1.05 ­ ­ ) ) ) ) (0.80 (2.09 (3.23 (0.88 (2.08 (3.03 (1.54) 0.81 1.22 3.72 1.22 0.26 4.74 0.63 (0.76) ­ 4.00 ) ) ) ) ) ) 0.40 0.31 (2.14) 0.24 ­ 0.77 (3.61) 0.26 ­ 4.88 4.98 ­ 3.18 2.00 1.91 0.83 (1.92) (0.43 ­ ­ 0.27 0.48 1.53 ­ (0.26) 3.70 4.98 4.75 (2.04) 0.24 1.09 0.21 0.21 (1.96) ) (0.80 (0.85 (0.31) (1.91) 0.48 ­ (1.25) 0.50 (2.07) ­ 2.22 1.30 0.47 ­ ­ ­ ­ ) ) 9
 10. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 (0.40 (1.50 (0.25 (0.65 (1.25) 1.11 ­ ­ 0.26 ­ (1.24) 1.14 0.77 4.94 1.04 0.62 (1.00) ) ) ) ) (5.00 (0.25 (3.57 (0.43 (0.20 0.40 2.85 1.37 0.24 ­ ­ 0.63 0.28 ­ 4.26 (0.21) ­ ) ) ) ) ) (0.23 (0.25 3.23 (0.31) 4.34 4.51 4.33 (0.26) (1.11) ­ 1.69 ­ 3.01 1.09 (0.21) (0.41) ­ ) ) (0.23 (0.24 (4.87 1.56 ­ 4.94 (1.36) ­ ­ 2.80 3.32 (0.25) (1.25) 6.67 (1.24) (0.21) 0.20 ) ) ) (0.50 (4.83 (0.24 (0.25 (0.42 3.85 1.85 (2.07) 0.79 4.72 (0.61) 3.49 ­ (1.48) (1.01) 0.62 ­ ) ) ) ) ) (4.83 (0.25 (4.89 4.81 3.03 ­ (1.18) ­ 2.36 1.22 4.92 (0.51) (5.58) (0.41) (0.21) (0.61) 0.40 ) ) ) 4.24 ­ 0.25 ­ 0.25 (0.74) 0.25 (4.35) 4.74 2.41 0.99 ­ 0.45 (0.61) 0.84 (2.47) (1.21) (0.76 (0.98 (0.20 3.39 2.94 ­ 0.95 (0.74) ­ 2.41 4.91 (3.82) (0.26) 0.23 (1.67) 0.42 ) ) ) (0.25 (0.26 (0.25 (1.48 (0.63 (0.20 1.14 1.42 (1.50) (0.78) ­ 0.92 (0.26) 1.13 0.43 ) ) ) ) ) ) 4.52 ­ (0.23) 1.02 0.51 (3.51) ­ 2.52 (1.21) 0.25 ­ 2.23 ­ 0.21 0.20 (0.50 (0.51 (1.75 (2.50 (0.82 1.35 3.73 0.25 ­ (2.63) (0.31) 2.58 1.09 ­ (0.21) ) ) ) ) ) (0.27) ­ ­ 1.01 0.52 2.43 ­ 2.56 0.50 (0.65) (0.21) ­ (4.50 (0.62 (4.81) 0.51 1.99 (1.03) (14.78) ­ ­ (1.09) 0.21 ) ) (1.27 (1.25 (0.62 3.66 0.52 1.86 (0.31) 0.22 ) ) ) (2.74) (1.54) Bảng 8: Tỷ suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong tháng từ 01/2014 đến 09/2014 của  KDC (%) 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 (1.98) 6.67 (1.75) (0.79) (0.88) ­ ­ (1.75) ­ (0.20) (1.56) 3.57 (1.60) 0.88 (1.67) 0.83 ­ ­ 0.20 (1.59) ­ 0.81 (3.51) (0.85) ­ 3.57 (4.05) 0.20 ­ 1.72 ­ 3.64 (1.71) (0.82) ­ (4.93) 0.20 0.81 0.85 (0.81) (4.39) ­ ­ 3.45 1.48 ­ (0.80) 2.52 (6.50) (1.83) ­ ­ ­ (12.41) 0.20 (0.81) ­ 1.74 0.93 3.48 0.83 (0.83) 5.83 ­ ­ (1.64) ­ (1.85) ­ (1.64) 6.72 (2.36) (0.20) (1.63) ­ (2.56) (1.89) (0.84) 0.83 3.94 (1.61) ­ (0.83) (1.67) ­ 0.96 1.69 (0.83) (0.76) (2.46) 0.40 0.83 (1.69) 2.63 1.90 ­ ­ 2.29 (1.68) (0.60) (2.48) 0.86 (6.84) 3.74 (0.83) (0.83) (2.24) 5.98 5.85 ­ (0.85) (1.83) 1.80 0.84 ­ 3.82 (4.03) 2.86 ­ ­ (0.93) 4.42 1.67 ­ 0.74 0.84 6.48 (3.39) 2.59 (0.94) 0.85 (0.82) (0.84) (1.46) 2.50 (2.61) ­ 3.36 (0.95) 0.84 (0.83) 0.85 2.22 ­ 0.89 ­ 1.92 (0.83) 1.67 ­ 2.17 (0.81) (1.63) 2.83 ­ 1.64 (0.84) 4.96 (3.28) 2.48 2.75 0.84 ­ (0.85) (2.03) 0.85 3.23 (3.23) 0.85 2.76 10
 11. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 (2.54) ­ Công thức sử dụng: Tỷ suất lợi nhuận = ×100 11
 12. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 Bảng 9: Tỷ suất lợi nhuận theo tháng Tháng Tỷ suất sinh lợi (%) KDC MPC DPM HPG 01/2012 13.43 21.20 14.31 ­0.14 02/2012 17.05 2.87 7.78 27.50 03/2012 11.20 43.55 ­5.36 0.71 04/2012 10.91 0.28 17.36 11.57 05/2012 ­13.78 2.20 ­7.43 ­4.41 06/2012 10.23 ­3.13 2.05 0.34 07/2012 ­7.83 7.17 8.07 ­3.74 08/2012 ­15.93 ­9.30 10.15 ­4.69 09/2012 ­10.40 21.95 ­10.28 ­11.99 10/2012 15.40 ­0.16 0.68 ­5.83 11/2012 21.65 ­9.69 ­2.73 0.64 12/2012 2.10 1.02 5.93 11.38 01/2013 11.18 ­13.73 23.38 17.33 02/2013 6.85 0.33 ­9.54 ­1.42 03/2013 ­2.83 ­12.16 5.70 8.70 04/2013 ­0.46 32.85 ­7.19 ­0.74 05/2013 1.98 5.25 9.08 15.90 06/2013 ­2.68 ­10.37 ­13.36 ­12.80 07/2013 3.94 0.90 ­0.40 9.38 08/2013 1.44 12.12 1.60 3.15 09/2013 6.01 9.60 3.65 14.16 10/2013 ­0.88 0.15 1.98 7.37 11/2013 ­2.15 2.96 ­0.47 8.23 12/2013 3.68 ­11.84 0.26 2.08 01/2014 11.70 5.47 8.45 11.36 02/2014 ­4.77 13.92 1.45 0.47 03/2014 11.94 15.53 ­2.00 9.26 04/2014 ­11.08 19.41 ­19.99 ­2.65 05/2014 5.64 6.90 ­3.60 6.34 06/2014 0.22 0.88 1.31 6.08 07/2014 ­5.00 45.30 ­5.91 6.56 08/2014 27.57 22.19 11.66 2.80 09/2014 ­20.15 ­12.69 ­8.08 ­3.17 Công thức: Tỷ  suất lợi nhuận tháng = Tổng tỷ  suất lợi nhuận các phiên giao dịch trong   tháng 12
 13. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 Bảng 10: Tỷ suất lợi nhuận mong đợi, độ lệch chuẩn Tỷ suất Độ lệch chuẩn LNMĐ () ) KDC 2.91% 10.86% MPC 6.39% 15.07% DPM 1.17% 9.11% HPG 3.93% 8.52% Công thức sử dụng:  = = Hệ số biến thiên: CVKDC = = 3.728 CVMPC = = 2.358 CVDPM = = 7.806 CVHPG = = 2.168 Ta có: CVDPM >CVKDC> CVMPC >CVHPG Kết luận: Chứng khoán DPM có rủi ro cao nhất, tiếp theo là KDC, MPC và ít rủi ro nhất   là HPG. Do đó, sẽ đầu tư nhiều nhất vào HPG, kế đến là MPC, KDC và ít nhất là DPM. Số tiền đầu tư cụ thể vào từng loại chứng khoán: ­ HPG: 400,000,000đ ­ MPC: 300,000,000đ ­ KDC: 200,000,000đ ­ DPM: 100,000,000đ 3. Tỷ suất lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư chứng khoán Chứng khoán Vốn   đầu   tư  W (VNĐ) HPG 400,000,000 0.4 3.93% MPC 300,000,000 0.3 6.39% KDC 200,000,000 0.2 2.91% DPM 100,000,000 0.1 1.17% Tỷ suất sinh lợi mong đợi của danh mục: 13
 14. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1  = 3.93%*0.4 + 6.39%*0.3 + 2.91%*0.2 + 1.17%*0.1 = 4.19% Vậy tỷ suất lợi nhuận mong đợi của danh mục sẽ là 4.19 %/tháng. Rủi ro của danh mục: Sử dụng công thức: COV(A,B) =  Ta có:  COVMPC­HPG =  ­0.0010 COVMPC­KDC = 0.0012 COVMPC­DPM= ­0.0034 COVHPG­KDC= 0.0038 COVHPG­DPM= 0.0043 COVKDC­DPM= 0.0042 KDC  =0.1086 MPC =0.1507 DPM=0.0911 HPG =0.0852  p 2 =WKDC2KDC2+WMPC2MPC2+WDPM2DPM2+WHPG2HPG2+2WKDCWMPCCOVMPC­KDC +2WKDCWDPMCOVDPM­KDC+2WKDCWHPGCOVHPG­KDC+2WMPCWDPMCOVMPC­DPM  +2WHPGWMPCCOVMPC­HPG+2WDPMWHPGCOVDPM­HPG =(0.2)2(0.1086)2+(0.3)2(0.1507)2+(0.1)2(0.0911)2+(0.4)2(0.0852)2+2(0.2)(0.3)(0.0012)   +2(0.2) (0.1)(0.0042)+2(0.2)(0.4)(0.0038)+2(0.3)(0.1)(­0.0034)+2(0.4)(0.3)(­0.0010)   +2(0.1)(0.4) (0.0043) = 0.0046 p = = 0.0678 = 6.78% Hệ số biến thiên của danh mục: CVp =  = 1.618 4. So sánh đầu tư danh mục với  đầu tư từng dự án: 4.1 Đầu tư danh mục với đầu tư MPC MPC  = 6.39% >  = 4.19% MPC  = 15.07% > p = 6.78% CVMPC =2.358 > CVp = 1.618 Kết luận: MPC có tỷ  suất lợi nhuận mong đợi cao hơn đầu tư  danh mục, nhưng  hệ số biến thiên của đầu tư danh mục lại thấp hơn MPC. Do đó, đầu tư MPC sẽ có rủi ro  cao hơn đầu tư danh mục. 4.2 Đầu tư danh mục với đầu tư HPG: HPG  = 3.39%  p = 6.78% CVHPG =2.168 > CVp = 1.618 14
 15. Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 Kết luận: HPG có tỷ suất lợi nhuận mong đợi thấp hơn, hệ số biến thiên cao hơn  đầu tư  danh mục. Do đó, đầu tư  danh mục sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn và ít rủi ro hơn  HPG. 4.3 Đầu tư danh mục với đầu tư KDC: KDC = 2.91%  p = 6.78% CVKDC = 3.728 > CVp = 1.618 Kết luận: KDC có tỷ suất lợi nhuận mong đợi nhỏ hơn đầu tư danh mục, còn hệ số  biến thiên của KDC lại lớn hơn. Do đó, đầu tư danh mục sẽ có lợi nhuận cao hơn và rủi ro   thấp hơn KDC. 4.4 Đầu tư danh mục với đầu tư DPM: DPM  = 1.17%  p = 6.78% CVDPM =7.806 > CVp = 1.618 Kết luận: DPM có tỷ suất lợi nhuận mong đợi nhỏ  hơn đầu tư  danh mục, còn hệ  số  biến thiên của DPM lại lớn hơn. Do đó, đầu tư  danh mục sẽ  có lợi nhuận cao hơn và  rủi ro thấp hơn DPM. Kết luận chung:  Đầu tư  danh mục sẽ  đem lại lợi nhuận cao hơn HPG, KDC và DPM,  thấp hơn MPC. Rủi ro của đầu tư từng dự án cao hơn là đầu tư  danh mục. Do đó, đầu tư  danh mục sẽ đem lại sự an toàn và có lợi nhuận tương đối cao so với đầu tư từng dự án. Phụ lục:  Đồ thị đường trung bình SMA được lấy từ website Cophieu68.vn  Giá các loại cổ phiếu được lấy từ website Vietstock.vn 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2