Bài tiểu luận về quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Ngô ANh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
488
lượt xem
90
download

Bài tiểu luận về quản trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao các doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa và tư nhân hóa ? Hãy cho biết tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây 2005 – 2011.Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận về quản trị doanh nghiệp

 1. Bài tiểu luận về quản trị doanh nghiệp
 2. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội Tiểu luận: Tại sao các doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa và tư nhân hóa ? Hãy cho biết tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây 2005 – 2011 ? B ài làm: Công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã và đang diễn ra tốt đẹp. Thông qua công cuộc đổi mớ i này, vấn đề phát triển một nền Kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo là một mục tiêu hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, qua hơn 16 năm phát triển kinh tế theo đường lối này, nền kinh tế nước ta đã bước đầu thu được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, mang dấu hiệu của một nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường của chúng ta vẫn còn là một nền kinh tế thị trường ở dạng sơ khai và trước mắt còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Một trong những khó khăn, bất ổn mà chúng ta cần phải nói tới đó là sự yế u kém của khu vực kinh tế Nhà nước nói chung, mà nói riêng là là hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước. Có thể nói trong điều kiện cơ chế quản lý thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế Nhà nước đã thực sự bộc lộ những yếu kém của mình như: công nghệ lạc hậu, tài sản manh mún, cơ chế quản lý cứng nhắc, trình độ quản lý thấp kém, tinh thần người lao động sa sút....Nói chung phầ n lớn các doanh nghiệp Nhà nước đều lâm vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ, làm ăn cầm chừng. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu vực kinh tế Nhà nước như: cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp lại các doanh Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 1
 3. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội nghiệp Nhà nước, bán khoán, cho thuê, hay giải thể các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả... trong đó cổ phần hoá được coi là giải pháp hàng đầu, có khả năng mang lại lợi ích hài hoà cho Nhà nước cũng như cho nhiều bộ phận xã hội khác. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của một số nước phát triển, việc cổ phần hoá đã đem lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế - xã hội, bởi nó gắn liền trách nhiệ m với lợi ích của những chủ thể kinh tế, làm cho họ cần cù hơn, năng động, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn với công việc kinh doanh của mình. Từ đó hiệu quả kinh tế - xã hội được nâng cao rõ rệt. Đứng trước xu thế toàn cầu hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, đòi hỏi Việt nam phải có những chuyển biến mạnh mẽ cả về kinh tế và chính trị, như vậy sẽ chủ động trong vấn đề hội nhập và quan hệ quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy việc nghiên cứu về cổ phần hoá trong thời điể m hiện nay tuy không phải là mới mẻ nhưng lại rất cần thiết. Thông qua việc tìm hiều nội dung của chính sách cổ phần hoá và các vấn đề có liên quan, chúng ta sẽ có những đánh giá khách quan hơn về hiệu quả cũng như những khó khăn hạn chế của cổ phầ n hoá. Tiểu luận của em được chia làm 2 phần chính như sau: Lý luận chung về cổ phần hóa, tư nhân hóa. Sự cần thiết phải tiến I. hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước những năm gần II. đây 2005 – 2011. Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 2
 4. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội Lý luận chung về cổ phần hóa, tư nhân hóa. Sự cần thiết phải tiến I. hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Trước khi đi vào phân tích nội dung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ta cần phải hiểu thế nào là một công ty cổ phần & công ty tư nhân. 1. Khái niệm & đặc điểm của công ty cổ phần:  Khái niệm: là công ty có số vốn điều lệ được chia làm nhiều phầ n bằng nhau, được gọi là cổ phần. Có số lượng cổ đông tối thiểu là ba người và không hạn chế số lượng tối đa.  Đặc điểm:  Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị của mỗi cổ phần gọi là cổ phiếu. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.  Cơ quan quyền lực cao nhất là đại hội đồng quản trị.  Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số tiền cổ phần mình đã xuất vốn và cổ đông được quyền tự do sang nhượng cổ phần thông qua việc mua bán các cổ phiếu.  Cổ phiếu được phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiế u của sáng lập viên, của thành viên hội đồng quản trị phải là những cổ phiếu có ghi tên.  Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng. cổ phiếu có ghi tên chỉ được chuyển nhượng nếu được sự đồng ý của hội đồng quản trị.  Công ty cổ phần được tự do đặt tên, trên bảng hiệu, hóa đơn, quảng cáo, báo cáo, tài liệu giấy tờ giao dịch khác của công ty đều phải ghi tên kèm theo chữ “Công ty cổ phần” và vốn điều lệ. Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 3
 5. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội 2. Thế nào là cổ phần hóa: Cổ phần hóa là quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu, biến doanh nghiệp một chủ thành doanh nghiệp của nhiều chủ, tức là chuyển từ hình thức sở hữu đơn nhất sang sở hữu chung thông qua chuyển một phần tài sản cho người khác, cổ phần hóa có thể áp dụng với tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ duy nhất. Vì thế doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đều có thể cổ phần hóa. 3. Tại sao phải cổ phần hóa ? Cơ sở lý luận: 3.1. Về thực chất hình thức công ty cổ phần đầu tiên đã được C.Mác đánh giá và khái quát một cách khách quan và khoa học. Sự ra đời của các công ty cổ phần là một bước tiến của lực lượng sản xuất:  Chúng đã biến những người sở hữu tư bản thành những người sở hữu thuần túy, một mặt chỉ giản đơn điều khiển và quản lý tư bản của người khác, mặt khác là những nhà tư bản- tiền tệ thuần túy. Quyền sở hữu tư bản hoàn toàn tách rời chức năng của tư bản trong quá trình sản xuất thực tế.  Làm cho quy mô sản xuất được tăng lên, mở rộng, một điều mà đối vớ i các doanh nghiệp riêng lẻ rất khó thực hiện. Xuất hiện những tiền đề thủ tiêu tư bản với tư cách là sở hữu tư nhân ở ngay trong những giới hạn của bản thân phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, thủ tiêu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở ngay trong lòng nó.  Các công ty cổ phần là điể m quá độ để biến tất cả những chức năng của quá trình tái sản xuất còn gắn liền với quyền sở hữu tư bản đơn giản thành Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 4
 6. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội những chức năng của những người sản xuất lien hợp, tức là thành những chức năng xã hội. Như vậy sự xuất hiện của các công ty cổ phần theo lý luận của C.Mác là kết quả của sự phát triển của lực lượng sản xuất và là bước tiến từ sở hữu tư nhân lên sở hữu tập thể của các cổ đông. Những ưu điểm của cồ phần hóa và sự cần thiết phải tiến hành c ổ 3.2. phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước : Thực hiện cổ phần hóa là một nhiệ m vụ rất cần thiết và quan trọng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam, cổ phần hóa sẽ giải quyết được các vấn đề sau:  Thứ nhất: Thực hiện cổ phần hóa là để giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lương cách mạng và lực lượng sản xuất. cổ phần hóa góp phần thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức sở hữu. Trước đây chúng ta xây dựng một cách cứng nhắc chế độ công hữu, thể hiện ở một số lượng quá lớn các doanh nghiệp Nhà nước mà không nhận thấy quan hệ sản xuất này không phù hợp với lực lượng sản xuất còn nhiều yếu kém, lạc hậu. Vì vậy cổ phần hóa sẽ giải quyết được mâu thuẫn này, giúp lực lượng sản xuất phát triển.  Thứ hai: Thực hiện cổ phần hóa nhằm xã hội hóa lực lượng sản xuất, thu hút thêm nguồn lực sản xuất. Khi thực hiện cổ phần hóa, người lao động sẽ gắn bó, có trách nhiệm với công việc hơn, họ trở thành người chủ thực sự của doanh nghiệp. Ngoài ra, phương thức quản lý được thay đổi, doanh nghiệp sẽ trở nên năng động, tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất. Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 5
 7. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội  Thứ ba: Bên cạnh đó, cổ phần hóa là mộ t yếu tố thúc đấy sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, đưa nền kinh tế hội nhập với kinh tế khu vực và trên thế giới.  Thứ tư: Thực hiện cổ phần hóa là một trong những giải pháp quan trọng nhằ m huy động các nguồn lực trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế. Với việc huy động được các nguồn lực, các công ty cổ phần có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  Thứ năm: Cổ phần hóa tác động tích cực đến đổi mới quản lý ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần không những chỉ là sự thay đổi về sở hữu, mà còn là s ự thay đổi căn bản trong công tác quản lý ở cả phạm vi doanh nghiệp và ở cả phạm vi nền kinh tế quốc dân.  Thứ sáu: cổ phần hóa là một giải pháp quan trọng để cơ cấu lại nền kinh tế trong quá trình đổi mới. Như vậy, đứng trước thực trạng hoạt động yếu kém của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa với những ưu điểm và mục tiêu của mình đã chứng tỏ đó là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 4. Khái niệm & đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:  Khái niệm : Doanh nghiệp tư nhân là công ty do một cá nhân làm chủ sở hữu toàn bộ số vốn và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ các tài sản của mình đối với các khoản nợ phát sinh.  Đặc điểm:  Do một cá nhân làm chủ sở hữu vốn. Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 6
 8. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội  Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.  Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. 5. Thế nào là tư nhân hóa? Là quá trình chuyển quyền sở hữu của tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh từ nhà nước sang cho một thực thể do tư nhân sở hữu. Một trong những lí do khiế n hình thức này ra đời đó là do xu hướng kinh doanh hiệu quả của khu vực tư nhân. Khi đã là chủ sở hữu của doanh nghiệp, các cá nhân thường tìm ra các biện pháp nhằ m tối đa hóa lợi nhuận, khác với chính phủ – nơi không quá quan tâm đến lợ i nhuận của các hoạt động kinh doanh. 6. Tại sao phải tư nhân hóa ? Khu vực kinh tế tư nhân đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là một trong hai chủ thể để thực hiện CND-HDH đất nước ( chủ thể thứ hai là kinh tế nhà nước). Sự phát triển của kinh tế tư nhân cần phải được coi là một tiền đề không thể thiếu để phát huy các động lực con người trong sự nghiệp CNH đất nước, kinh tế tư nhân phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Vì vậy mà kinh tế tư nhân trong thời gian tới cần được khuyến khính phát triển. Tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây II. 2005 – 2011. Cổ phần hóa là một phần quan trọng trong cải cách hệ thống doanh nghiệp Nhà nước của nhiều quốc gia trên thế giới kể từ đầu thập niên 80 của thế kỷ XX ở Việt Nam, cổ phần hóa DNNN là một quá trình tìm tòi thử nghiệm và từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằ m nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước. Sau 20 năm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 7
 9. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội nước, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về quá trình này. Nhiều vấn đề lý luận và tư duy kinh tế đang đặt ra cần giải quyết để nâng cao hiệu quả của quá trình cổ phần hóa trong thời gian tới. Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một trong những vấn đề đang được đẩy mạnh ở nước ta, nhưng việc thực hiện một cách có hiệu quả không đơn giản. Vì vậy, sau 20 năm thực hiện cổ phần hóa, rất cần có sự nhìn lại thực trạng, đánh giá triển vọng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta trong những năm tới. Theo báo cáo tháng 5/2006 c ủa Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước,nước ta đã thực hiện cổ phần hóa được 2.935 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 80% số doanh nghiệp mới thực hiện cổ phần hóa từ năm 2001- 2006. Từ số liệu trong Báo cáo này, bước đầu có thể phân tích thực trạng cổ phầ n hóa doanh nghiệp ở một số khía cạnh sau:  Đối tượng cổ phần hóa. Nói đến đối tượng cổ phần hóa là nói đến việc lựa chọn doanh nghiệp nhà nước nào để thực hiện cổ phần hóa. So với quy định ban đầu, chúng ta đã bổ sung đối tượng cổ phần hóa là các doanh nghiệp có quy mô lớn, các tổng công ty nhà nước. Tuy vậy cho đến nay, 77% số doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng. Riêng đối với loại doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà nước không giữ tỷ lệ nào trong vốn điều lệ thì đều là doanh nghiệp nhỏ có vốn nhà nước dưới 1 tỉ đồng và kinh doanh kém hiệu quả. Loại doanh nghiệp nhỏ này chiếm gần 30% số doanh nghiệp mà Nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Sự lựa chọn các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa như vậy đã làm chậm tiến độ thực hiện chủ trương cổ phần hóa; các doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được rõ những ưu thế của doanh nghiệp đã cổ phần hóa với những doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, chưa thực hiện đượ c các mục tiêu cổ phần hóa đề ra. Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 8
 10. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội  Cơ cấu vốn điều lệ. Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa như sau: nắ m giữ cổ phần chi phối trên 50% ở 33% số doanh nghiệp; dưới 50% số vốn ở 37% số doanh nghiệp và không giữ lại tỷ lệ % vốn nào ở gần 30% số doanh nghiệp. Xem xét cụ thể hơn có thể thấy: số vốn nhà nước đã được cổ phần hóa chỉ mới chiếm 12%, và ngay trong số vốn này, Nhà nước vẫn nắ m khoảng 40%, vì thế số vốn mà Nhà nước cổ phần hóa được bán ra ngoài mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 3,6%). Với cơ cấu vốn nhà nước đã cổ phần hóa như trên có thể thấy bức tranh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay và hiểu rõ hơn khái niệ m cổ phần "chi phối" của nhà nước.  Cơ cấu cổ đông. Cổ đông trong các doanh nghiệp đã cổ phần hóa là cán bộ, công nhân viên nắm 29,6% cổ phần; cổ đông là người ngoài doanh nghiệp nắ m 24,1% cổ phần; cổ đông là Nhà nước nắm 46,3% cổ phần. Nét đáng chú ý về cơ cấu cổ đông là các nhà đầu tư chiến lược trong nước khó mua được lượng cổ phần đủ lớn để có thể tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, còn nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng về vốn, công nghệ, có năng lực quản lý kinh doanh cũng chỉ được mua số lượng cổ phần hạn chế. Điều này làm cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa rất khó hoạt động có hiệu quả, nhất là trước sức ép cạnh tranh ở cấp độ quốc tế, khi nước ta đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Phân tích một số bài viết nghiên cứu về quá trình cổ phần hóa trên báo chí, chẳng hạn bài "Cổ phần hóa - quỹ đạo nào để bảo toàn, phát triển thị trường vốn?" đăng trên báo Tài chính; qua những thông tin từ Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp, có thể nhận thấy việc đánh giá về hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có những ý kiến không giống nhau. Cụ thể như sau: Thứ nhất, sau khi cổ phần hóa, có tới 90% doanh nghiệp hoạt động có hiệ u quả, góp phần tăng ngân sách nhà nước, tăng thu nhập cho người lao động, huy động vốn xã hội cũng tăng lên, chấm dứt tình trạng bù lỗ của ngân sách nhà nước, Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 9
 11. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội tạo thêm công ăn việc làm. Chỉ có 10% số doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động kém hiệu quả vì trước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp này đã hoạt động rất kém, nội bộ mất đoàn kết, khôgn thống nhất; mặt khác còn do sự can thiệp không đúng của chính quyền địa phương.. Thứ hai, theo kết quả nghiên cứu, đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nhà nước nào sau khi cổ phần hóa biến thành tư nhân hóa. Tuy nhiên, trong đánh giá của Phó Chủ nhiệ m Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội Đặng Văn Thanh - người tham gia đoàn giám sát của Quốc hội - bên cạnh việc công nhận một số kết quả do cổ phần hóa mang lại, cũng đã chỉ rõ: có tình trạng, một số doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa đang dần chuyển hóa thành doanh nghiệp tư nhân do một số cổ đông đã bán, chuyển nhượng số cổ phần của mình, hoặc làm trung gian thu gom cổ phần cho tư nhân ngoài doanh nghiệp nắm giữ, có trường hợp đã nắm hơn 50% tổng giá trị cổ phần danh nghĩa để trở thành chủ nhân đích thực của doanh nghiệp. Thống kê của Nhóm tư vấn cho thấy, tính đến đầu năm 2009, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 5.556 doanh nghiệp và 8 tổng công ty Nhà nước, trong đó cổ phần hóa được 3.854 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp (chiế m 69,4% tổng số doanh nghiệp đã sắp xếp), giao 196 doanh nghiệp, bán 155 doanh nghiệp, khoán và cho thuê 30 doanh nghiệp, sáp nhập hợp nhất 531 doanh nghiệp, còn lại các hình thức khác là 790 doanh nghiệp. Ngày 26/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2007/NĐ -CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định mới bổ sung thêm đối tượng cổ phần hoá là: Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con, công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 10
 12. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội  Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng nhà đầu tư chiến lược, không chỉ có các nhà đầu tư trong nước, mà bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời xoá bỏ cơ chế ưu đãi giảm 20% giá bán cổ phần so với giá đấu bình quân. Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần theo giá không thấp hơn giá đấu giá thành công bình quân... Bổ sung thêm phương thức mới về bán cổ phần lần đầu: bảo lãnh phát hành và thoả thuận trực tiếp. Nếu áp dụng phương thức đấu giá công khai, doanh nghiệp có khối lượng cổ phần bán ra dưới 10 tỷ đồng thì được đấu giá tại các tổ chức tài chính trung gian. Ngược lại, nếu khối lượng cổ phần bán ra trên 10 tỷ đồng thì nhất thiết phải đấu giá tại Sở giao dịch chứ ng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán… Những doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan về chứng khoán phải thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch ngay trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán trong quá trình cổ phần hoá… Ngày 18/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2011/NĐ -CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007. Theo đó: Đối tượng được cổ phần hóa bị thu hẹp. Thay vì quy định 6 đối tượng như trước đây, theo Nghị định mới ban hành, có 3 đối tượng được cổ phần hóa (CPH). Các đối tượng được CPH gồm:  Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước);  Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là DN thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 11
 13. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội  Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa chuyển thành Công ty TNHH một thành viên. Khi CPH các doanh nghiệp đảm bảo đủ 2 điều kiện: Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ) và còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp. Trường hợp sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp mà giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương CPH chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; trường hợp phương án tái cơ cấu DN không khả thi và hiệu quả thì chyển sang các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật. KẾT LUẬN Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một quá trình khó khăn và phức tạp vì nó đụng chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm, hơn nữa lại không có một con đường chung nào đó cho mọi doanh nghiệp đi theo, mà tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX vừa qua đã khẳng định “ Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế: nắm những vị trí then chốt, là nhân tố mở đường cho sự phát triển kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và là một công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế”. Để thực hiện được mục tiêu đó thì việc sắp xếp và đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nước chắc chắn phải là một nhiệm vụ trọng yếu và phải được thực hiện một cách lien tục, có hiệu quả. Trong đó cổ phần hóa lại là một trong những nội dung quan trọng của sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Những thành Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 12
 14. Kinh tế quản trị DNCN Đại học: Mỏ Địa Chất Hà Nội công và những bài học kinh nghiệm có được trong tiến trình Cổ phần hóa vừa qua đã khẳng định Cổ phần hóa là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, hiệu quả mà cổ phần hóa đem lại là không thể phủ nhận và hoàn toàn có thể tăng trong tương lai. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn có rất nhiều vướng mắc, hạn chế và thất bại. Nhưng tin chắc rằng, với quyết tâm của Đảng, Chính phủ, cộng với sự nỗ lực của toàn dân ta thì việc khắc phục những bất cập hoàn toàn có thể làm được trong thời gian tới, nghĩa là chương trình cổ phần hóa hoàn toàn có thể thành công, góp phần vào những thắng lợi chung của sự phát triển kinh tế đất nước. Lời cảm ơn: Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths Đào Anh Tuấn đã truyền cho em những kiến thức quý báu, cho em những hiểu biết cơ bản về Kinh tế quản trị doanh nghiệp công nghiệp và đặc biệt đã giao cho em bài tiểu luận này giúp em có cơ hội tìm hiểu và hiểu rõ hơn về vấn đề cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước và tình hình cổ phần hóa hiện nay. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Sinh Viên: Nguyễn Ngô Anh Tuấn Lớp : Địa Vật Lý – K53 Page 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản