Bài toán tích phân luyện thi đại học

Chia sẻ: Do Tan Bao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
284
lượt xem
45
download

Bài toán tích phân luyện thi đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=kp 2/Định m để hàm số: F(x) = mx3+(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số: f(x) = 3x2 +10x-4. 3/Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= cos 3 x.sin8x.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài toán tích phân luyện thi đại học

  1. 333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=k π 2/Định m để hàm số: F(x) = mx 3 +(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số: f(x) = 3x2 +10x-4. 3/Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= cos 3 x.sin8x. ™TÍNH :
  2. π π 3 2 12 / I = 2 3 4/I = π3tg x dx πsin x dx π 0 π 4 π 23 sin 3 x − sin x − cot gx dx 13*/ I = 4 2 5/I = +(2cotg x + 5) dx sin x π π 3 6 π π 2 14/I = 4 πsin x dx 2 1 − cos x 6/I = +1 + cos x dx 0 0 π π 3 1 ∫ 15/I = dx 2 2x 2x ∫ 2 2 7/ I = sin x.cos xdx π sin cos 2 2 4 0 π π 3 ∫ (2cos2 x-3sin2 x)dx 8/I = 4 ∫ 16/I = cotg2x dx 0 π ππ 6 − sin( x) 2 π 4 9/ I= + dx − sin( π 2 2 sin x 17/I = πe + π sin 2x dx x) 4 2 π π 4 3 π ∫π 2 10 / I = (tgx-cotgx) dx e tgx + 2 4 ∫ cos 2 x 18/ I= − 6 0 π 4 11/ I = cos 4 x dx π . 0 1 1 − dx π 34/I = 2 2 4−x 2 x 1 3 ∫ sin 4 x dx 19/ I = 4 1 35/I = − dx π 2 x 16 − x 4 2 π 6 1 − 4 dx 1 36*/I = 20/ I = ∫ cos 6 x dx 2 x x −9 23 0 2 π 2 4 − x 2 dx −x 37/I = 2 ∫ cos 2 x( sin 21/I = x + cos 4 x )dx 4 −1 2 0 2 3 38/I = +x (x + 4) dx π 2 0 22/ I = cos3 xdx π x2 − 4 4 − dx 0 39/I = x π 43 4sin 3 x 2 23/ I = 3 +1 + cosx dx −2 x2 +1 0
  3. .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản