BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
212
lượt xem
19
download

BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động,chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. - Viết được phương trình chuyển động của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. Kỹ năng: - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần. - Áp dụng định luật II Nêutơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. - Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

  1. Mẫu 1: Bài 15 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I/Mục tiêu: Kiến thức : - Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động,chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. - Viết được phương trình chuyển động của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. K ỹ năng: - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần. - Á p dụng định luật II Nêutơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. - Tổng hợp hai chuyển động thành phần để đ ược chuyển động tổng hợp (chuyển động thực). - Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang. II/Chuẩn bị: Giáo viên: - Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 SGK. Học sinh: - Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và của sự rơi tự do. III/Tiến trình:
  2.  Ổ n định :  K iểm tra:  Bài mới : Hoạt động 1 : Phân tích chuyển động ném ngang. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng - Đặt vấn đề: khảo sát bài I/ Khảo sát chuyển động toán chuyển động của một ném ngang: vật bị ném ngang. 1/ Chọn hệ tọa độ:Oxy - Chọn hệ quy chiếu.Đọc - Việc làm đầu tiên để giải (SGK) SGK. một bài toán chuyển động là gì? - Vật chuyển động theo - Khi ném ngang vật đường cong. chuyển động theo quỹ đạo 2/ Phân tích chuyển động như thế nào? ném ngang: - Vật tham gia hai chuyển - Vậy vật tham gia mấy Chuyển động ném ngang động. chuyển động?Gv hướng có thể phân tích thành hai - Hs phân tích. dẫn cho hs phân tích hai chuyển động thành phần chuyển độngthành phần của theo hai trục tọa độ (gốc O vật. tại vị trí ném,trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu v 0 , trục Oy hướng theo
  3. vectơ trọng lực P ). Hoạt động 2: Xác đ ịnh các chuyển động thành phần. 3/ Xác định các chuyển động -G ợi ý: Vật ném ngang chỉ thành phần: - Hoàn thành C1. chịu tác dụng của trọng lực. a/ Chuyển động thành phần - Viết các phương trình -Các phương trình của theo trục Ox là chuyển động chuyển động cho mỗi chuyển động thẳng đều? thẳng đều với các phương chuyển động thành phần. trình: ax = 0 Vx = v0 - Các công thức của sự rơi X = v0 t tự do? b/ Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình: ay = g V y = gt 12 y= gt 2 Hoạt động 3: Xác đ ịnh chuyển động tổng hợp của vật.
  4. II/ X ác định chuyển động Hd: của vật: -Hs làm theo sự hd của Gv - Từ pt tọa độ x , rút ra t, 1/ Dạng của quỹ đạo: để viết pt quỹ đạo của thay vào pt tọa độ y , từ đó Q ũy đạo của chuyển động chuyển động ném ngang. tìm ra mối liên hệ giữa hai ném ngang là đường parabol. 1g 2 tọa độ. y x 2 2 v0 - Trình bày về dạng quỹ 2/ Thời gian chuyển động: -Xác định thời gian đạo của chuyển động ném bằng thời gian rơi tự do từ chuyển động của vật ném ngang. cùng độ cao: ngang. - Thời gian chuyển động 2h t của vật ném ngang như thế g nào? 3/ Tầm ném xa:L = v0t = 2h v0 g - Xác định tầm ném xa. - Vận dụng trả lời C2. - Tầm ném xa =? Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm chứng. - Quan sát thí nghiệm và - Tiến hành thí nghiệm như trả lời C3 về mục đích thí hình 15.2 nghiệm. - Y êu cầu hs trả lời câu hỏi
  5. C 3. Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà. - Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về - Câu hỏi và bài tập /88 nhà. nhà. SGK. - Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu: HS chuẩn bị bài bài sau. sau.
Đồng bộ tài khoản