intTypePromotion=1

Bản chất của việc bán hàng là BÁN NIỀM TIN

Chia sẻ: A B | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
207
lượt xem
24
download

Bản chất của việc bán hàng là BÁN NIỀM TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao trong chuỗi bài viết về nghệ thuật bán hàng mà tôi sẽ chia sẻ mỗi tuần một kì, tôi lại viết bài đầu tiên nói về việc hãy nhìn nhận – KHÁCH HÀNG LÀ BẠN. Việc nhận diện tâm thái ngay từ bước đầu tiên rất quan trong, vi vậy nó phải được chia sẻ trước. Nó như ngọn đuốc sẽ soi sáng con đường bạn đi trong cả quá trình, sống cốn hiến – và bán hàng của mình trên mọi phương diện, cá nhân, tập thể, nhân viên hay nhà quản lí, thậm chí là chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của việc bán hàng là BÁN NIỀM TIN

  1. Bản chất của việc bán hàng là BÁN NIỀM TIN Friday, February 15, 2013 11:53 am, Posted by TranVanVe 0 | Bán hàng Các bạn thân mến, tuần trước tôi đã chia sẻ với các bạn về ch ủ đ ề đại ý là, trong tâm th ức: Khách hàng không phải là Thượng đế – KHÁCH HÀNG LÀ BẠN. Tại sao trong chuỗi bài viết về nghệ thuật bán hàng mà tôi sẽ chia s ẻ m ỗi tu ần m ột kì, tôi l ại viết bài đầu tiên nói về việc hãy nhìn nhận – KHÁCH HÀNG LÀ BẠN. Vi ệc nh ận di ện tâm thái ngay từ bước đầu tiên rất quan trong, vi vậy nó phải được chia sẻ tr ước. Nó nh ư ng ọn đuốc sẽ soi sáng con đường bạn đi trong cả quá trình, sống cốn hi ến – và bán hàng c ủa mình trên mọi phương diện, cá nhân, tập thể, nhân viên hay nhà quản lí, thậm chí là chính ch ủ doanh nghiệp( Chủ doanh nghiệp đi lên từ chính tài năng của mình đ ều là những ng ười bán hàng giỏi nhất). Rồi tâm thái – KHÁCH HÀNG LÀ BẠN đã được xác định và gi ờ chúng ta cùng chia sẻ v ới nhau thêm những điều khác nào ! Bản chất của việc bán hàng là BÁN NIỀM TIN. Tại sao lại vậy? Các bạn có thấy quảng cáo có ở khắp mọi nơi, và ở đâu có con người thì người ta cũng muốn mang hình ảnh sản phẩm hay dịch vụ của họ t ới đó. Điều này đ ể làm gì vậy? Vâng tất cả chỉ để làm một việc duy nhất – TẠO SỰ TIN TƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ CỦA MÌNH ! Thường thì khi ta ta mua một sản phẩm hay dịch vụ nào đó thì rõ r ằng là ta đã ph ải tr ả ti ền. Trong khi ta lại chưa dùng, chưa sủ dụng sản phẩm dịch vụ đó,chưa biết sản phẩm đó th ế nào, tốt sấu ra sao. Trong khi lại phải trả ti ền tr ước. Vậy thì t ại sao ta l ại mua??? Ta quy ết định mua là bởi ta tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ đó. Th ế nên tôi khuyên các bạn n ếu mu ốn bán bất cứ cái gì thì điều đâu tiên là hãy tạo cho khách hàng niềm tin tr ước đã. (Khi ni ềm tin
  2. đã đủ lớn thì kiểu gì cũng mua, niềm tin đó có lâu dài hay ko thì còn ph ụ thu ộc sản ph ẩm, doanh nghiệp bạn… hay vô vàn những điều khác nữa). Muốn tạo được niềm tin cho người khác thì bạn phải làm gì? Điều đâu tiên bạn muốn người khác tin mình thì rất ngược đời là bạn phải tin mình trước. Sản phẩm hay dịch vụ mà bạn sẽ bán phải thuyết phục đ ược chính b ạn tr ước. Đi ều này có nghĩa là, bạn đặt mình vào người mua bạn thấy cái sản phẩm đó, dịch vụ đó phù h ợp v ới cái giá mà doanh nghiệp hoặc mình đưa ra, tức là bạn mà mua thì bạn cũng thấy mua được. Tức là sản phẩm muốn bán được cho người khác thì điều đầu tiên là phải bán đ ược cho chính mình nhé ! Tại sao vậy, như tôi đã nói, việc mua bán là mua giá trị niềm tin trước. Thứ 2, bán hàng là một nghệ thuật lan truyền cảm xúc. Bởi vì con người quyết định mua một cái gì đó thì bị chi ph ối rất nhi ều b ởi c ảm xúc. Khi niềm tin có nó sẽ cho ra đời cảm xúc, vì vậy khi bạn bán, sản phẩm đó bạn còn th ấy đ ễ ch ấp nhận, dễ mua thì bạn cũng rất dễ để lây truyền cảm xúc đó cho người khác đ ược. Không ai đủ giỏi để đánh lừa được chính trái tim của mình cả, việc bạn đang nói dối v ề sản phẩm nó sẽ khiến bạn không thể truyền được cảm xúc trong l ời nói và đ ương nhiên vi ệc khách hàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó sẽ rất ít. Các bạn có thấy việc những đám đông hay bị xúm vào để xem hay để mua một cái gì đó ko? Đó chính là hiệu ứng đám đông, hay nói trắng ra c ả bạn và nh ững người khác đã bi lan truy ền cảm xúc vào cái tâm của đám đông đó nên nó hút các bạn và người khác. Có rất nhiều người khác,đi đường chẳng hiểu sao lại tò mò v ề m ột đám đông đang bán cái gì đó và nhiều người mua cuối cùng bạn cũng muốn mua, thậm chí là tranh nhau mua, và lát sau đi ra, bạn lại cũng không hiểu tại sao bạn lại đi mua cái sản phẩm này trong khi bạn cũng có cần nó đâu. Vậy đấy, cảm xúc nó nó không nghe ý trí và việc mua hàng là việc nghe theo cảm xúc và xu ất phát từ niềm tin mà ra. Người bán hàng giỏi thì phải biết thường xuyên tạo ra tâm lí đám đông này đ ể bán, chính vì vậy CÒ MỒI là một ví dụ thường thấy để tao ra sự tin tưởng ảo và đám đông ảo. Cái gì tạo cho người khác niềm tin và cảm xúc ??? Các bạn muốn tán được một cô gái hay một tràng trai thì các bạn làm thế nào ? Hình ảnh phải là điều đầu tiên .Hình ảnh có thân thi ện hay không,có ưa nhìn b ắt m ắt hay không ?… giống như ta phải vuốt keo, chẻ ngôi, quần là áo luớt ăn m ặc l ịch s ự ngon lành, thậm chí là cả son phấn nữa giống như đi cưa gái ý nhi? Bán hàng cũng th ế mà! S ản ph ẩm nó cũng thế, nó cũng cần có bao bì, mùi vị hương thơm m ầu sắc…và vô vản các đi ều khác t ạo nên hình ảnh nữa. Đối với doanh nghiêp hình ảnh không chỉ hi ện hữu ở sản phẩm, ở công ty, ở những vật đụng công ty dùng, ở sự nhìn nhận của bạn bè, người dân hàng xóm, khu phố..v..v. mà thậm chí còn ở chính nhân viên vệ sinh, nhân viên b ảo vệ, ở văn hóa doanh nghiệp hay ti tỉ cái khác nữa. Tất cả chỉ để tạo nên…HÌNH ẢNH – m ột ph ần t ối quan tr ọng để tạo nên niềm tin. Các hình thức PR, quảng cáo, ti ếp th ị, chăm sóc khách hàng, t ừ thi ện… cũng chỉ để tạo ra hình ảnh mà thôi. Sau đó còn lại chính là ngôn ngữ – gi ọng nói (ngôn t ừ, vì có th ể là ch ữ vi ết). N ếu b ạn có được hình ảnh tốt rồi, lại có giọng nói đễ nghe đễ truyền đạt, âm l ượng v ừa ph ải, không ngắc ngứ ngắn lưỡi thì khẳng định là bạn đã thành công bước đầu, chinh ph ục đ ược trái tim rồi đó.
  3. Trên thực tế có nhiều khi chỉ cần có hình ảnh tốt cũng đã đ ủ để tin và (yêu) mua r ồi ch ứ cũng chưa cần phải có âm thanh giọng nói nữa ( gi ống nh ư việc th ấy đ ẹp quá thì mua, gái câm cũng cưới ). Và cũng ngược lại, có trường hợp chỉ nghe âm thanh cũng mua, nghe th ấy đài quảng cáo, nghe thấy người khác mách mình, nghe đồn…cũng đẫn đến mua mà sự th ực thì … đã nhìn thấy gì đâu. Vậy là một trong 2 việc cần tạo nên là hình ảnh và âm thanh đ ều dẫn đ ến vi ệc t ạo nên ni ềm tin, để có việc mua hàng hóa hay dịch vụ. Và thường xuyên còn phải là cả 2 nữa. Thế là đến trái tim rồi nhé! Và trái tim thì nó không nghe ý chí, nó sản sinh ra cảm xúc ! Và việc trả tiền để có được cái mà khách hàng tin thì chẳng còn gì là khó n ữa v ẫn đ ề ch ỉ còn là… thời gian nữa thôi! Còn việc khi mua rồi, dùng sản phẩm dịch vụ đó như thế nào nữa thì còn ở phía sau, liên quan đến sản xuất công nghệ và nhiều điều khác nữa. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn thêm một phần mới. đó là bản chất c ủa mua bán là NIỀM TIN. Và do đâu để có được niềm tin đó! Trong bài sau tôi sẽ chia sẻ tiếp các kĩ năng để tạo ra được hình ảnh tốt và âm thanh tốt, với tiêu đề, KĨ NĂNG TẠO NIỀM TIN! Câu nói yêu thích nhất: “CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI MUA VÀ BÁN và MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT BÁN HÀNG NGAY TỪ KHI MỚI SINH RA“
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2