Bản mô tả công việc Trưởng nhóm kinh doanh

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Chỉnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
226
lượt xem
85
download

Bản mô tả công việc Trưởng nhóm kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thong mại của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản mô tả công việc Trưởng nhóm kinh doanh

  1. Code : Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/01/2008 Adress: Page : Page 1 of 2 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Thực hiện hoạt động bán hàng dự án trực tiếp của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, ti ến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại di ện thong m ại c ủa công ty. Th ực hi ện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh. 2. Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh. 3. Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua sỉ. Thi ết lập ph ương pháp ti ếp c ận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên. 4. Tham dự những hội thảo về bán hàng, tham dự những cuộc họp về bán hàng đ ược t ổ chức trong vùng, tổ chức những cuộc hội nghị khách hàng, tr ưng bày, tri ển lãm, tham d ự khóa đào tạo, trả lời những bản câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nghiệp vụ bán hàng. 5. Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận nh ững thông tin ph ản h ồi t ừ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đ ọc nh ững b ản tin th ương m ại, thu thập và báo cáo những thông tin thương mại. 6. Tìm thêm đại diện bán hàng mới, đào tạo cho đại diện bán hàng m ới, cùng đi công tác đ ại diện bán hàng mới, giúp công ty xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng. 7. Tiếp đãi khách hàng: Mời khách hàng ăn trưa, gi ải khát, ăn tối, ăn ti ệc, ch ơi golf, câu cá, đánh tennis 8. Công tác xa Qua đêm trên đường đi công tác xa 9. Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản phẩm. Thực hiện các công việc liên quan đến h ợp đ ồng và thanh lý. Thu th ập thông
  2. Code : Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/01/2008 Adress: Page : Page 2 of 2 Phone: Email: Document name: tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ li ệu cho phòng. Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tìm năng. 10. Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, Sự báoThu nhập và đánh giá thông tin v ề c ạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách ti ếp xúc trực ti ếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng. 11. Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét. Th ực hi ện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty. 12. Dịch vụ sản phẩm Kiểm tra thiết bị, luôn hiện diện trong thời gian sửa chữa thi ết bị, giám sát việc lắp đặt, tìm hiểu thêm về sản phẩm bằng vi ệc theo dõi k ỹ th ụât viên th ực hi ện việc bảo trợ máy móc, đặt mua thêm thiết bị phụ tùng, hướng dẫn cách vận hành máy an toàn và những thao tác cần thiết khi máy gặp sự cố. 13. Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, t ổng h ợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, c ải tiến ph ương pháp ti ếp xúc và hu ấn luy ện lại cho nhân viên. 14. Lập kế hoạch hoạt động của cả kênh, xét duyệt kế hoạch làm việc c ủa từng nhân viên kinh doanh đối với công tác tháng, công tác tuần. 15. Xem xét các hợp đồng bán sỉ từ nhân viên kinh doanh, kiểm tra kh ả năng th ực hi ện, báo cáo Trưởng phòng bán hàng có ý kiến để trình ban giám đốc duyệt h ợp đ ồng bán hàng. Trường hợp hợp đồng được duyệt thì tổ chức thực hiện (giao cho nhân viên bán hàng t ổ chức thực hiện), theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing 2. Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương. 3. Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh. 4. Sử dụng thành thạo vi tính.
Đồng bộ tài khoản