Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
959
lượt xem
143
download

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

  1. BẢNG KÊ HÀNG HOÁ MUA VÀO CÓ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :................................................. Địa chỉ :...................................................................... Mã số: STT Chứng từ Tên người bán Mã số  Giá mua hàng hoá  Thuế GTGT được  Ghi chú thuế dịch vụ ghi trên hoá  khấu trừ Ký  Số Ngày đơn hiệu Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào : Số tiền thuế GTGT tính được khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập Kế toán trưởng (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)
Đồng bộ tài khoản