intTypePromotion=1

Báo cáo: Đánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở ĐBSCL

Chia sẻ: Trần Nguyễn Trúc Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
254
lượt xem
52
download

Báo cáo: Đánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở ĐBSCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo với đề tài "Đánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở ĐB. SCL" trình bày nội dung gồm bốn phần, mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong báo cáo này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Đánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở ĐBSCL

 1. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TÍCH HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CBHD: TS. ĐẶNG KIỀU NHÂN NHÓM 1 1. Lê Hữu Danh 2. Trần Nguyễn Trúc Giang 3. Lê Trường Giang Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO 1 Giới thiệu 2 Phương pháp nghiên cứu 3 Kết quả thảo luận 4 Kết luận
 3. Tận dụng Môi trường triệt để Hiệu quả nguồn tài Lợi nhuận kinh tế cao nguyên
 4. Mục tiêu chung Phân tích tính bền vững sinh thái của hệ thống canh tác IAA ở ĐBSCL. Xây dựựng mô hình Xây dng mô hình Sử ử ụng các chỉ số ố ể ể S d dụng các chỉ s đ đ đánh giá sinh thái củ đánh giá sinh thái của a ECOPATH dựựa trên ECOPATH da trên dòng nitơơ và tính toán dòng nit và tính toán Mục hệ ệ thng canh tác IAA h thố ống canh tác IAA với các hình ứ ứ khác với các hình ththc c khác các chỉ ỉsốốphát triển n các ch s phát triể tiêu bền n vữững cho mmi i bề vng cho ỗỗ cụ thể nhau và mmc cđộ ộhội i nhau và ứ ứ đ hộ trang ạạ nhậ củ nuôi trồng nhập pcủa anuôi trồng trang trtri i ủ ủ s sả ththy yản n
 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Năm 1: 9/2002 -> 8/2003 Thời gian & địa điểm NC Năm 2: 9/2003 ->8/2004 Mô hình O-LF Mô hình R­MF Mô hình R­HF CÁI BÈ(4) TAM BÌNH (4) Ô MÔN(3)
 6. Mô hình O-LF Mô hình R­MF Mô hình R­HF 41% lúa, cây ăn 69% cây ăn trái, trái 34%, cá 13%, 71% lúa, 17% cá, cá 17%, 14% Lợn 3% rau màu, 9% 12% lợn+ gia cầm + gia cầm lợn + gia cầm
 7. Phương pháp phân tích 19 thuộ tính sinh 19 thuộcctính sinh thái NN thái NN Phân tích nhân tố Phân tích ANOVA 1 chiều xử lý bằng phần mềm SPSS 13
 8. KẾT QUẢ Diện tích sử dụng đất: R-HF > R-MF và O-LF Hiệu suất năng suất (EE): Lợn, gia cầm, cá cao, cây trồng thấp Hiệu suất sinh thái: Sự tích tụ N trong đất của mô hình R-MF và R-HF cao hơn mô hình O-LF
 9. KẾT QUẢ Gồm 4 nhân tố Nhân tố F1: Năng suất - hiệu suất Nhân tố F2: tính đa dạng Nhân tố F3: tính tăng trưởng Nhân tố F4: tích hợp nuôi trồng thủy sản.
 10. ANOVA 1 chiều Nhân tố Phân loại hệ thống R-HF R-MF O-LF F1 0.547 0.097 -0.508 F2 -0.150 0.691 -0.578 F3 -0.474 -0.053 0.409 F4 -0.161 0.344 -0.223
 11. KẾT LUẬN • Mô hình (R-HF và R-MF) có hiệu quả hơn và năng suất cao hơn O-LF và nitơ tái chế mạnh mẽ hơn trong các trang trại này. • Mô hình R-MF thì đa dạng nhất. Mô hình O-LF có nhân tố sinh trưởng tương đối cao. • Sự biến đổi trong ba mô hình canh tác cao, do sự khác biệt trong việc sử dụng đất, dịch bệnh, thị trường và điều kiện gia đình. • Hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng cần được cải thiện thông qua ứng dụng thích hợp các loại phân bón và thúc đẩy các tập quán kết hợp truyền thống.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản