intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo: Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

101
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo này thể hiện các kết quả phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở hai tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Yên Bái và Điện Biên, dưới tác động của dự báo biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng đưa ra các luận cứ nhằm mục đích xây dựng (các) đề xuất đầu tư vào Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu CSA, xây dựng khuôn khổ hoạt động của CSA cũng như các cơ chế tài chính cho các dự án CSA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc phối hợp thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu

MCG MANAGEMENT CONSULTING<br /> 9th Floor, P-Tower, 52 Ba Trieu St., Hanoi, Vietnam │ www.mcg.com.vn<br /> Tel: (84 4) 3935 0082 │Fax: (84 4) 3935 0083 │Email: mcg@mcg.com.vn<br /> <br /> Báo cáo<br /> Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên<br /> dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu<br /> <br /> Công ty Tư vấn quản lý MCG<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên<br /> dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu<br /> <br /> NOMAFSI<br /> Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên<br /> dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu<br /> <br /> Mục lục<br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ......................................................................................................................... 7<br /> <br /> Tóm tắt<br /> <br /> ......................................................................................................................... 8<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Giới thiệu ....................................................................................................................... 11<br /> 1.1.<br /> 1.2.<br /> <br /> Chè Shan ở Yên Bái .............................................................................................. 12<br /> <br /> 1.3.<br /> 2.<br /> <br /> Chè Shan ở Việt Nam ........................................................................................... 11<br /> <br /> Chè Shan ở tỉnh Điện Biên ................................................................................... 13<br /> <br /> Thị trường chè và những tiêu chuẩn áp dụng............................................................. 15<br /> 2.1.<br /> <br /> Cung và cầu trên thị trường thế giới và thị trường Việt nam ................................ 15<br /> <br /> 2.1.1. Nguồn cung chè trên thế giới và ở Việt Nam ................................................................15<br /> 2.1.2. Nhu cầu chè trên thị trường quốc tế và tại Việt Nam ...................................................20<br /> 2.1.3. Tính cạnh tranh của chè Shan trên thị trường ..............................................................27<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Phát triển bền vững chè Shan................................................................................ 28<br /> <br /> 2.2.1. Nhãn hiệu chứng nhận cho chè Suối Giàng-Yên Bái ....................................................28<br /> 2.2.2. Thực hành nông nghiệp đạt tiêu chuẩn (GAP) .............................................................29<br /> 2.2.3. Các tiêu chuẩn quốc tế cho chè ....................................................................................30<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Kết quả từ phân tích chuỗi giá trị ................................................................................ 33<br /> 3.1.<br /> <br /> Phân tích môi trường chính sách và chính trị ....................................................... 33<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Phân tích các tác động biến đổi khí hậu đối với chuỗi giá trị và<br /> tiềm năng của mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với<br /> biến đổi khí hậu. .................................................................................................... 34<br /> <br /> 3.2.1. Tình hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các tỉnh trong khảo sát ...............................34<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Hồ sơ nông học cho sản xuất chè.......................................................................... 39<br /> <br /> 3.3.1. Phương thức quảng canh ..............................................................................................39<br /> 3.3.2. Phương thức bán thâm canh .........................................................................................40<br /> 3.3.3. Phương thức thâm canh ................................................................................................41<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Sơ đồ chuỗi giá trị và phân tích ............................................................................ 41<br /> <br /> 3.4.1. Sơ đồ chuỗi giá trị.........................................................................................................41<br /> 3.4.2. Nhân tố chuỗi giá trị và chức năng...............................................................................46<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Phân tích chuỗi giá trị theo các chức năng chính .................................................. 50<br /> <br /> ©2014 MCG Management Consulting Ltd<br /> <br /> |2<br /> <br /> NOMAFSI<br /> Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên<br /> dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu<br /> <br /> 3.5.1. Trồng chè Shan .............................................................................................................50<br /> 3.5.2. Chế biến chè Shan .........................................................................................................54<br /> 3.5.3. Xúc tiến thương mại ......................................................................................................56<br /> 3.5.4. Tiêu thụ .........................................................................................................................57<br /> <br /> 3.6.<br /> <br /> Phân tích kinh tế của chuỗi giá trị ......................................................................... 58<br /> <br /> 3.6.1. Canh tác và thu hái chè búp tươi ..................................................................................58<br /> 3.6.2. Chế biến và kinh doanh chè Shan .................................................................................64<br /> <br /> 3.7.<br /> <br /> Tóm lược phân tích SWOT cho mỗi nhân tố chuỗi giá trị ................................... 72<br /> <br /> 4. Các chiến lược đề xuất và Kế hoạch hành động giúp hỗ trợ nâng cao chuỗi<br /> giá trị<br /> ....................................................................................................................... 74<br /> 4.1.<br /> <br /> Giải pháp chiến lược 1: Tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm<br /> bảo vệ sinh an toàn cho sản phẩm chè Shan trên thị trường trong<br /> và ngoài nước ........................................................................................................ 74<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Giải pháp chiến lược 2: Tăng cường sản lượng chè Shan bằng<br /> việc áp dụng các phương thức canh tác nông nghiệp bền vững<br /> hơn ........................................................................................................................ 76<br /> <br /> 4.3.<br /> <br /> Giải pháp chiến lược 3: Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp<br /> đo lường CSA ....................................................................................................... 77<br /> <br /> Phụ lục 1: Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 80<br /> Phụ lục 2: Bảng hỏi và hướng dẫn thảo luận nhóm........................................................... 86<br /> Phụ lục 3: Ghi chú về phân tích biến đổi khí hậu .............................................................. 87<br /> Phụ lục 4: Tài liệu tham khảo .............................................................................................. 91<br /> Phụ lục 5: Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm chè............................................................. 92<br /> <br /> ©2014 MCG Management Consulting Ltd<br /> <br /> |3<br /> <br /> NOMAFSI<br /> Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên<br /> dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu<br /> <br /> Danh mục bảng<br /> Bảng 1.<br /> <br /> Sản lượng chè và xuất khẩu hàng năm trên thế giới 2005-2012 .............................................. 15<br /> <br /> Bảng 2.<br /> <br /> Tình hình cập nhật và thực hiện các bộ tiêu chuẩn ISO 3720 và ISO 11287 .......................... 30<br /> <br /> Bảng 3.<br /> <br /> Chi phí và lợi nhuận của các hộ trồng chè ở Suối giàng năm 2013 (VND) ............................. 59<br /> <br /> Bảng 4.<br /> <br /> Trung bình chi phí đầu vào cho việc trông chè Shan ở xã Gia Hội năm 2013 ......................... 60<br /> <br /> Bảng 5.<br /> Chi phí, doanh thu và thu nhập thực tế từ việc trồng chè của các hộ kinh doanh ở Gia Hội<br /> trong năm 2013.............................................................................................................................................. 62<br /> Bảng 6.<br /> <br /> Chi phí và lợi nhuận của nông dân trồng chè ở Tủa Chùa năm 2013 (đồng) ........................... 63<br /> <br /> Bảng 7.<br /> <br /> Chi phí và lợi nhuận của nông dân trồng chè Shan năm 2013 (VND) ..................................... 64<br /> <br /> Bảng 8.<br /> <br /> Công suất thiết kế và thực tế của các nhà máy chế biến .......................................................... 65<br /> <br /> Bảng 9.<br /> <br /> Chi phí và tiền đầu tư công nghệ cho dây chuyền sản xuất chè xanh ...................................... 66<br /> <br /> Bảng 10.<br /> <br /> Giá bán chè xanh trong nước ................................................................................................... 68<br /> <br /> Bảng 11.<br /> <br /> Lợi nhuận từ việc xuất khẩu chè trong chuỗi giá trị chè Shan năm 2013 ................................ 70<br /> <br /> Bảng 12.<br /> <br /> Tóm tắt chi phí và lợi nhuận ròng của các tác nhân trong chuối giá trị chè Shan 2013 ..............<br /> <br /> Bảng 13.<br /> <br /> Phân tích SWOT ...................................................................................................................... 72<br /> <br /> ©2014 MCG Management Consulting Ltd<br /> <br /> |4<br /> <br /> 71<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2