Báo cáo phát triển con người

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
172
lượt xem
50
download

Báo cáo phát triển con người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả của những gì chúng ta làm hôm nay để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ tồn tại ít nhất một thế kỷ. Những biến đổi do phát thải khí nhà kính gây ra thì không thể đảo ngược trong một khoảng thời gian biết trước. Những loại khí lưu nhiệt mà chúng ta thải vào bầu khí quyển năm 2008 sẽ tồn tại ở đó cho đến năm 2018 và lâu hơn thế. Vì vậy, những gì chúng ta lựa chọn hôm nay không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân chúng ta mà hơn thế nữa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo phát triển con người

  1. Báo cáo Phát tri n con ngư i Cu c chi n ch ng bi n đ i khí h u: Đoàn k t nhân lo i trong m t th gi i phân cách Dịch và xuất bản với sự chấp thuận của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
  2. Bản quyền © 2007 của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 1 UN Plaza, New York, New York, 10017, USA Dịch và xuất bản bằng tiếng Việt với sự chấp thuận của UNDP Giấy phép xuất bản số Biên tập tiếng Việt: Đào Xuân Lai, Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Trọng Hiệu, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Văn Hưng, Nguyễn Thị Kim Anh, Vũ Ngọc Anh, Trần Thị Hải Dung, Đặng Hữu Cự, Bạch Quốc Minh. Dàn trang tiếng Việt: Kimdo Design In tại Hà Nội, Việt Nam Tham khảo nguyên bản bằng tiếng Anh trên website http://hdr.undp.org
  3. Đội ngũ cán bộ, chuyên gia xây dựng Báo cáo phát triển con người 2007/2008 Giám đốc và tác giả chính Kevin Watkins Nghiên cứu và thống kê Cecilia Ugaz (Phó Giám đốc và Biên tập chính), Liliana Carvajal, Daniel Coppard, Ricardo Fuentes Nieva, Amie Gaye, Wei Ha, Claes Johansson, Alison Kennedy (Trưởng phòng Thống kê), Chris Kuonqui, Isabel Medalho Pereira, Roshni Menon, Jonathan Morse và Papa Seck. Sản xuất và dịch thuật Carlotta Aiello và Marta Jaksona Thông tin, tuyên truyền Maritza Ascencios, Jean-Yves Hamel, Pedro Manuel Moreno và Marisol Sanjines (Trưởng Phòng Tuyên truyền) Văn phòng Báo cáo phát triển con người (HDRO): Báo cáo phát triển con người là sản phẩm của nỗ lực tập thể. Các cán bộ, nhân viên của Phòng Báo cáo phát triển con người Quốc gia (NHDR) cung cấp các ý kiến đóng góp và tư vấn cụ thể trong suốt quá trình nghiên cứu. Họ cũng gắn Báo cáo với mạng lưới nghiên cứu toàn cầu ở các nước đang phát triển. Nhóm NHDR bao gồm Sharmila Kurukulasuriya, Mary Ann Mwangi và Timothy Scott. Nhóm cán bộ hành chính của HDRO do Sarantuya Mend quản lý, bao gồm Oscar Bernal, Mamaye Gebretsadik, Melissa Hernandez và Fe Juarez-Shanahan.
  4. Lời nói đầu Kết quả của những gì chúng ta làm hôm nay để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ tồn tại ít nhất một thế kỷ. Những biến đổi do phát thải khí nhà kính gây ra thì không thể đảo ngược trong một khoảng thời gian biết trước. Những loại khí lưu nhiệt mà chúng ta thải vào bầu khí quyển năm 2008 sẽ tồn tại ở đó cho đến năm 2018 và lâu hơn thế. Vì vậy, những gì chúng ta lựa chọn hôm nay không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân chúng ta mà hơn thế nữa sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con cháu chúng ta. Chính điều đó làm cho biến đổi khí hậu khác biệt và khó giải quyết hơn những thách thức chính sách khác. Biến đổi khí hậu giờ đây là một thực tế đã được chứng biến đổi khí hậu thì nguy cơ nóng lên toàn cầu vẫn có thể minh trên cơ sở khoa học. Chúng ta không thể dễ dàng hủy hoại nghiêm trọng cuộc sống và sự phồn thịnh của con dự báo chính xác tác động của việc phát thải khí nhà kính, người vào cuối thế kỷ này. và nếu xét khả năng dự đoán thì còn nhiều điều chưa chắc Trên thực tế, thế giới là một nơi đầy rẫy sự khác biệt: chắn về lĩnh vực khoa học này. Song, giờ đây, chúng ta đã con người có mức thu nhập, giàu nghèo khác nhau và biến có thông tin và kiến thức để ghi nhận rằng có những rủi ro đổi khí hậu sẽ có mức độ ảnh hưởng rất khác nhau tới các hết sức to lớn, có khả năng trở thành những thảm họa, như khu vực trên thế giới. Đây là lý do rất xác đáng đòi hỏi sự tan chảy băng ở vùng Greenland và miền Tây Nam cực chúng ta phải nhanh chóng hành động. Biến đổi khí hậu (sẽ làm cho nhiều quốc gia bị ngập nước) hay sự đổi hướng đã bắt đầu ảnh hưởng tới một số cộng đồng dân cư nghèo của dòng nước nóng Gulf Stream sẽ dẫn đến những biến và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Nếu nhiệt độ trên đổi to lớn về khí hậu. toàn thế giới tăng thêm trung bình 3ºC (so với thời kỳ tiền Để gìn giữ và chăm lo cho tương lai của con cháu đòi công nghiệp) trong một vài thập kỷ tới thì sẽ dẫn đến sự gia hỏi chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ. Đây là một tăng ở một loạt các các địa phương thậm chí có thể tăng gấp hình thức bảo đảm để phòng khi xảy ra những tổn thất đôi ở một vài nơi. Những tác động gây ra bởi hiện tượng to lớn. Sự thật là chúng ta không biết khả năng thời điểm thời tiết cực đoan, hạn hán, bão nhiệt đới và mực nước biển chính xác xảy ra những tổn thất như vậy, nhưng đó không dâng ở phần lớn Châu Phi, các quốc đảo nhỏ và các vùng phải là cái cớ để chúng ta không thực hiện các biện pháp ven biển sẽ xảy ra ngay trong thời đại của chúng ta. Nếu phòng tránh. Chúng ta biết mối nguy hiểm đang tồn tại. xét về tổng mức GDP trên thế giới thì những ảnh hưởng Chúng ta biết thiệt hại do phát thải khí nhà kính gây ra là mang tính ngắn hạn này không phải lớn. Song đối với một không thể đảo ngược trong một thời gian dài. Chúng ta số người nghèo nhất trên thế giới thì hậu quả của nó có thể biết tình trạng đó gia tăng từng ngày nếu chúng ta không dẫn đến thảm họa. hành động. Về lâu dài, biến đổi khí hậu là mối đe dọa hết sức to Ngay cả khi chúng ta sống trong một thế giới mà ở lớn đối với phát triển con người, và ở một số nơi, nó đang đó tất cả mọi người đều có mức sống như nhau và chịu cản trở nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giảm tỷ lệ tác động như nhau bởi biến đổi khí hậu, thì chúng ta cũng nghèo cùng cực. phải hành động. Giả sử cả thế giới này là một quốc gia duy Các cuộc xung đột mang tính bạo lực, tình trạng thiếu nhất mà ở đó tất cả các công dân đều hưởng mức thu nhập nguồn lực và thiếu sự phối hợp cũng như các chính sách như nhau và ít nhiều đều chịu ảnh hưởng như nhau bởi yếu kém là những vấn đề tiếp tục cản trở tốc độ phát triển, BÁO CÁO PH ÁT TRIỂN CO N NGƯỜI 2 0 0 7/ 2 0 0 8 
  5. đặc biệt ở Châu Phi. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã đạt được đầu một cách mạnh mẽ và nghiêm túc ngay từ bây giờ thì những bước tiến thực sự. Ví dụ, Việt Nam đã giảm được chi phí phải dành cho công tác thích ứng sau 20 - 30 năm một nửa tỷ lệ nghèo và đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục nữa sẽ trở nên quá cao đối với khả năng tài chính của các tiểu học trước thời hạn năm 2015. Mô-dăm-bích cũng đã nước nghèo nhất. giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, tăng tỷ lệ nhập học ở các trường Việc ổn định mức phát thải khí nhà kính để hạn chế phổ thông và giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em. biến đổi khí hậu là một chiến lược đảm bảo rất có giá trị cho Biến đổ i khí hậu ngày càng có nguy cơ cản trở tốc độ toàn thế giới, kể cả các nước giàu nhất, và đó là phần căn phát triển. Vì vậy, chúng ta phải nhận thức được rằng cuộc bản trong cuộc chiến chống đói nghèo chung và trong quá chiến chống đói nghèo và cuộc chiến chống ảnh hưởng trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Đây của biến đổi khí hậu có mối quan hệ qua lại mật thiết với là hai mục tiêu song hành của các chính sách về khí hậu nhau. Hai cuộc chiến này phải bổ trợ cho nhau, và chúng cần được các nhà lãnh đạo trên thế giới ưu tiên giải quyết. ta phải cùng giành thắng lợi trên cả hai chiến tuyến. Để Khi đã đề ra mục tiêu hạn chế biến đổi khí hậu và thành công đòi hỏi phải nỗ lực rất lớn trong công tác thích giúp những đối tượng dễ bị tổn thương nhất thích ứng với ứng với biến đổi khí hậu, vì biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh những rủi ro không thể tránh khỏi thì chúng ta phải tiếp hưởng lớn tới những nước nghèo nhất, kể cả việc chúng ta tục phấn đấu và xác định được những vấn đề chính sách cơ bắt đầu triển khai những hoạt động hết sức nghiêm túc để bản giúp chúng ta đạt được kết quả như mong muốn. giảm thiểu lượng khí phát thải ngay từ bây giờ. Các nước Có một số điều cần làm rõ ngay từ đầu: Thứ nhất, nghèo này cần đề ra kế hoạch thích ứng của riêng mình, với lộ trình hiện nay của thế giới cần có những thay đổi song cộng đồng quốc tế cần phải giúp họ. không nhỏ. Chúng ta cần tạo ra những thay đổi to lớn và Để đối phó với thách thức đó và đáp ứng yêu cầu của các chính sách mới đầy tham vọng. các nhà lãnh đạo ở các nước đang phát triển, đặc biệt ở khu Thứ hai, cần có những chi phí rất lớn trong thời gian vực cận Sahara của Châu Phi, UNEP và UNDP đã thiết đầu trước mắt. Chúng ta phải đầu tư cho công cuộc giảm lập một quan hệ đối tác giữa hai tổ chức này tại Nai-rô-bi thiểu biến đổi khí hậu. Về lâu dài, chúng ta sẽ thu được trong khuôn khổ công ước về biến đổi khí hậu vừa qua vào những lợi ích thực sự và to lớn, song vào thời điểm ban đầu, tháng 11 năm 2006. Hai tổ chức này cam kết hỗ trợ giảm cũng như bất cứ khoản đầu tư nào, chúng ta phải sẵn sàng thiểu nguy cơ bị tổn thương và tăng cường năng lực cho chi trả. Đây sẽ là một thách thức đối với công tác quản trị theo các nước đang phát triển nhằm khai thác một cách rộng rãi nguyên tắc dân chủ: các hệ thống chính trị sẽ phải chấp nhận tác dụng của Cơ chế Phát triển sạch (CDM) trong những các chi phí ban đầu để có được những lợi ích lâu dài. Các nhà lĩnh vực như phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và lãnh đạo cần có tầm nhìn dài hơn các nhiệm kỳ bầu cử. sạch hơn, chống tác động của khí hậu và các chương trình Chúng ta không quá bi quan. Trong cuộc chiến chống chuyển đổi nhiên liệu. tỷ lệ lạm phát tăng cao của thời quá khứ xa xưa, các nước Quan hệ đối tác này sẽ cho phép hệ thống LHQ hành dân chủ đã thiết lập các thể chế như các ngân hàng trung động ngay lập tức để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ các ương có quyền tự chủ cao hơn và đưa ra các cam kết ban nước khi họ đang nỗ lực lồng ghép những tính toán về các đầu về chính sách cho phép giảm hẳn tỷ lệ lạm phát mặc tác động của biến đổi khí hậu vào các quyết định đầu tư dù ban đầu họ phải nhờ tới can thiệp của các tờ báo. Điều của mình. Quan hệ đối tác đó tiếp tục là bằng chứng sinh tương tự cũng phải xảy ra trong lĩnh vực khí hậu và môi động về quyết tâm của Liên Hợp Quốc “hoạt động theo trường: xã hội phải cam kết ngay từ đầu và hy sinh lợi ích một thể thống nhất” trong việc ứng phó với thách thức trước mắt vì lợi ích lâu dài. biến đổi khí hậu. Ví dụ, chúng tôi có thể giúp các nước tăng Chúng tôi xin nói thêm rằng mặc dù quá trình chuyển cường cơ sở hạ tầng hiện nay để người dân ở các nước này đổi sang sử dụng năng lượng có lợi cho bảo vệ khí hậu sẽ có thể đối mặt với tình trạng lũ lụt gia tăng và thiên tai phải chịu phí tổn trước mắt, song có thể mang lại lợi ích ngày càng diễn ra thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn. kinh tế còn lớn hơn cả những gì thu được từ việc ổn định Cũng cần tạo ra các loại cây trồng có khả năng chống chịu nhiệt độ trên Trái đất. Có thể đạt được những lợi ích này tốt hơn với thay đổi thời tiết. thông qua cơ chế Keynesian và Schumpeterian kèm theo Cùng với công tác thích ứng biến đổi khí hậu, chúng các biện pháp khuyến khích những khoản đầu tư lớn có ta phải bắt đầu giảm lượng khí phát thải và tiến hành các tác dụng kích cầu chung cũng như sự bỏ cái cũ nhằm có bước giảm nhẹ biến đổi khí hậu khác để đảm bảo rằng biến được những sáng tạo và nhảy vọt về năng suất trong nhiều đổi khí hậu không trở nên xấu thêm trong một vài thập kỷ lĩnh vực. Không thể dự báo được những hiệu quả này về tới. Nếu các nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu không bắt mặt định lượng, song nếu tính đến những lợi ích đó thì i BÁO CÁO PH ÁT TRIỂN CO N NGƯỜI 2 0 0 7/ 2 0 0 8
  6. đạt được tỷ suất chi phí-lợi nhuận cao hơn trong các chính Những khó khăn lớn nhất về mặt chính sách có sách về khí hậu. liên quan tới việc phân bổ trách nhiệm. Trong khi mọi Để xây dựng được những chính sách tốt, thì không người đều chịu nguy cơ thảm họa tiềm ẩn như nhau, nên trông đợi quá nhiều vào các biện pháp kiểm soát hành song sự phân bổ chi phí và lợi ích về ngắn và trung chính. Khi lãnh đạo chính phủ thực hiện vai trò điều tiết hạn lại rất khác nhau. Sự phân bổ càng đặc biệt khó của mình để giải quyết các vấn đề từ bên ngoài, là biến đổi khăn hơn vì những đối tượng chính đã gây ra vấn đề khí hậu, thì họ phải tính đến yếu tố thị trường và giá cả để - các nước giàu - lại không phải là nước chịu ảnh hưởng khu vực tư nhân có thể đưa ra các quyết định đầu tư và nhiều nhất trong thời gian trước mắt. Chính những sản xuất tối ưu. nước nghèo nhất trước đây cũng như bây giờ không Phải định giá các-bon và khí chuyển đổi thành các- góp phần đáng kể vào phát thải khí nhà kính lại là bon để việc sử dụng các loại khí này phản ánh đúng chi những nước có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các phí phải trả về mặt xã hội của chúng. Cần coi đây là nội nước thu nhập trung bình đang trở thành những nước dung căn bản của chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu. phát thải lớn xét về tổng thể - song họ không có món Thế giới đã phải mất hàng thập kỷ để xóa bỏ các quy định nợ các-bon với thế giới, trong khi các nước giàu thì đã hạn chế về số lượng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngoại nợ chồng chất và họ vẫn là những nước phát thải thấp thương. Bây giờ không phải lúc quay lại hệ thống các biện tính theo đầu người. Chúng ta phải tìm ra một lộ trình pháp kiểm soát hành chính và hạn ngạch cồng kềnh chỉ vì chấp nhận được về phương diện đạo đức và chính trị để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Các chỉ tiêu phát thải cho phép chúng ta bắt đầu tiến lên phía trước mặc dù và hiệu suất sử dụng năng lượng có vai trò quan trọng, về lâu dài có thể vẫn còn nhiều bất đồng về việc chia song cơ chế giá cả phải có tác dụng giúp chúng ta đạt được sẻ gánh nặng và lợi ích. Chúng ta không nên để cho các mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Điều này đòi hỏi phải những bất đồng về việc phân bổ trách nhiệm này cản tiến hành cuộc đối thoại ở mức độ sâu sắc hơn giữa các nhà bước tiến của chúng ta cũng như không được phép chờ kinh tế, các nhà khoa học khí hậu cũng như các nhà nghiên đợi đến khi biết được tiến trình biến đối khí hậu một cứu về môi trường so với những cuộc đối thoại mà chúng cách chắc chắn rồi mới hành động. Với mong muốn đó, ta đã chứng kiến từ trước đến nay. Chúng tôi thực sự hy chúng tôi hy vọng Báo cáo phát triển con người năm vọng rằng Báo cáo phát triển con người năm nay sẽ đóng nay sẽ hỗ trợ cho cuộc thảo luận và cho phép chuyến góp tư liệu cho cuộc đối thoại đó. đi được khởi hành. Kemal Derviş Achim Steiner Tổng Giám đốc Giám đốc Điều hành Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc BÁO CÁO PH ÁT TRIỂN CO N NGƯỜI 2 0 0 7/ 2 0 0 8 ii
  7. Lời cảm ơn Có lẽ sẽ không thể xây dựng được Báo cáo này nếu không có sự tham gia đóng góp tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức nêu dưới đây. Đặc biệt phải kể đến công lao đóng góp của Malte Meinshausen thuộc Viện nghiên cứu Tác động khí hậu, người đã liên tục và kiên trì cung cấp rất nhiều ý kiến kỹ thuật. Nhiều cá nhân khác đã tham gia xây dựng Báo cáo một cách trực tiếp thông qua các bài viết, các ý kiến đóng góp cho bản thảo và các cuộc thảo luận hay gián tiếp thông qua nghiên cứu. Các tác giả xin chân thành cảm ơn bản đánh giá thứ tư của Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu, trong đó cung cấp những bằng chứng khoa học vô cùng quý giá, cũng như chân thành cảm ơn sự đóng góp của Ngài Nicholas Stern cùng các đồng nghiệp thông qua báo cáo của Ông với tiêu đề “Kinh tế học biến đổi khí hậu”. Nhiều đồng nghiệp trong hệ thống Liên Hợp Quốc đã tích cực đóng góp thời gian, kiến thức chuyên môn và ý tưởng. Nhóm xây dựng Báo cáo phát triển con người đã nhận được những ý kiến tư vấn bổ ích của Tổng Giám đốc UNDP Kemal Derviş. Chúng tôi cảm ơn tất cả những cá nhân đã trực tiếp hoặc gián tiếp hướng dẫn, chỉ đạo công việc, đồng thời cũng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các lỗi sai và sót. Các cộng tác viên Junfeng Li, Yan Li, Yue Li, Peter Linguiti, Gordon Các nghiên cứu, tài liệu và bài viết cơ sở phục MacKerron, Andrew Marquard, Ritu Mathur, Malte vụ cho Báo cáo phát triển con người đề cập tới Meinshausen, Mark Misselhorn, Sreeja Nair, Peter rất nhiều vấn đề có liên quan. Các cộng tác viên Newell, Anthony Nyong, David Ockwell, Marina bao gồm: Anu Adhikari, Mozaharul Alam, Olshanskaya, Victor A. Orindi, James Painter, Peter Sarder Shafiqul Alam, Juan Carlos Arredondo D. Pederson, Serguey Pegov, Renat Perelet, Alberto Brun, Vicki Arroyo, Albertina Bambaige, Romina Carillo Pineda, Vicky Pope, Golam Rabbani, Atiq Bandura, Terry Barker, Philip Beauvais, Suruchi Rahman, Mariam Rashid, Bimal R. Regmi, Han- Bhadwal, Preety Bhandari, Isobel Birch, Maxwell nah Reid, J. Timmons Roberts, Greet Ruysschaert, Boykoff, Karen O’Brien, Oli Brown, Odón de Buen, Boshra Salem, Jürgen Schmid, Dana Schüler, Rory Peter Chaudhry, Pedro Conceição, Pilar Cornejo, Sullivan, Erika Trigoso Rubio, Md. Rabi Uzzaman, Caridad Canales Dávila, Simon D. Donner, Lin Giulio Volpi, Tao Wang, James Watson, Harald Win- Erda, Alejandro de la Fuente, Richard Grahn, kler, Mikhail Yulkin và Yanchun Zhang. Michael Grimm, Kenneth Harttgen, Dieter Helm, Nhiều tổ chức đã tích cực chia sẻ số liệu và các Caspar Henderson, Mario Herrero, Saleemul tài liệu nghiên cứu khác, như: Cơ quan Phát triển Huq, Ninh Nguyen Huu, Joseph D. Intsiful, Katie Pháp; Ân xá Quốc tế; Trung tâm Thông tin và Phân Jenkins, Richard Jones, Ulka Kelkar, Stephan tích Các-bo-níc; Ban Thư ký Cộng đồng Ca-ri-bê; Klasen, Trung tâm So sánh Quốc tế về sản xuất, thu nhập Arnoldo Matus Kramer, Kishan Khoday, Roman và giá cả thuộc trường Đại học Pennsylvania; các Krznaric, Robin Leichenko, Anthony Leiserowitz, sáng kiến phát triển; Vụ Phát triển quốc tế; Viện iii BÁO CÁO PH ÁT TRIỂN CO N NGƯỜI 2 0 0 7/ 2 0 0 8
  8. Nghiên cứu biến đổi môi trường thuộc trường Báo cáo cũng nhận được sự đóng góp quý báu của Đại học Oxford; Ủy ban Châu Âu; Tổ chức Nông ban cố vấn về thống kê, trong đó đặc biệt phải kể nghiệp và Lương thực LHQ; Quỹ Môi trường tới Tom Griffin, Cố vấn Thống kê Cao cấp của Báo Toàn cầu; Dự án IDP Toàn cầu; Trung tâm Ứng cáo. Thành viên của Ban này bao gồm: Carla Abou- dụng và Dự báo khí tượng IGAD; Viện Nghiên Zahr, Tony Atkinson, Haishan Fu, Gareth Jones, cứu phát triển; Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Ian D. Macredie, Anna N. Majelantle, John Male- nhà tù; Trung tâm Theo dõi tị nạn nội địa; Viện Mukasa, Marion McEwin, Francesca Perucci, Tim Nghiên cứu Quốc tế về khí hậu và xã hội; Cơ quan Smeeding, Eric Swanson, Pervez Tahir và Michael Năng lượng Quốc tế; Viện Nghiên cứu Quốc tế về Ward. Nhóm xây dựng Báo cáo cũng xin chân thành Môi trường và Phát triển; Viện Nghiên cứu chiến cảm ơn Partha Deb, Shea Rutstein và Michael Ward lược Quốc tế; Tổ chức Lao động Quốc tế; Quỹ Tiền đã nghiên cứu và góp ý cho kết quả phân tích của tệ Quốc tế; Tổ chức Di cư Quốc tế; Hiệp hội Viễn HDRO về rủi ro và nguy cơ tổn thương cũng như thông Quốc tế; Liên minh Nghị viện; Chương đóng góp kiến thức chuyên môn về thống kê cho trình Phối hợp Phòng chống HIV/AIDS của Liên Báo cáo. Hợp Quốc; Nghiên cứu thu nhập của Lúc-xem- bua; Quốc tế Vĩ mô; Tổ chức Hợp tác và Phát triển Các cuộc tham vấn kinh tế; Viện Phát triển Hải ngoại; Oxfam; Trung Các thành viên của Nhóm xây dựng Báo cáo phát tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu Pew; Tư vấn triển con người đã thu được nhiều thông tin bổ ích Hoạt động thực tiễn; Viện Nghiên cứu hòa bình từ quá trình tham vấn rộng rãi (trực tiếp từng cá Quốc tế Stockholm; Viện Nghiên cứu nước Quốc nhân hay tập thể). Những người tham gia cuộc thảo tế Stockholm; Viện Nghiên cứu năng lượng Tata; luận trong mạng lưới phát triển con người đã cung Văn phòng Met; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc; cấp một số thông tin và ý kiến về mối liên quan giữa Diễn đàn Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát biến đổi khí hậu và phát triển con người trên nhiều triển; Vụ các Vấn đề kinh tế - xã hội, Vụ Thống kê phương diện. Nhóm xây dựng Báo cáo cũng xin cảm và Vụ Dân số của Liên Hợp Quốc; Quỹ Phát triển ơn Neil Adger, Keith Allott, Kristin Averyt, Armando phụ nữ Liên Hợp Quốc; Vụ Thống kê của Tổ chức Barrientos, Haresh Bhojwani, Paul Bledsoe, Thomas Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc; A. Boden, Keith Briffa, Nick Brooks, Katrina Brown, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn; Vụ Hiệp Miguel Ceara-Hatton, Fernando Calderón, Jacques ước của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Phòng chống Charmes, Lars Christiansen, Kirsty Clough, Stefan ma túy và tội phạm; Văn phòng Tư pháp Liên Hợp Dercon, Jaime de Melo, Stephen Devereux, Niky Quốc; Đại học East Anglia; WaterAid; Ngân hàng Fabiancic, Kimberley Fisher, Lawrence Flint, Claudio Thế giới; Tổ chức Y tế Thế giới; Tổ chức Khí tượng Forner, Jennifer Frankel-Reed, Ralph Friedlaender, Thế giới; Tổ chức Thương mại Thế giới; Tổ chức Oscar Garcia, Stephen Gitonga, Heather Grady, Sở hữu trí tuệ Thế giới và Quỹ Động vật hoang Barbara Harris-White, Molly E. Hellmuth, John dã Thế giới. Hoddinott, Aminul Islam, Tarik-ul-Islam, Kareen Jabre, Fortunat Joos, Mamunul Khan, Karoly Kovacs, Ban Cố vấn Diana Liverman, Lars Gunnar Marklund, Charles Báo cáo đã nhận được rất nhiều ý kiến tư vấn và McKenzie, Gerald A. Meehl, Pierre Montagnier, hướng dẫn của một ban cố vấn gồm nhiều chuyên Jean-Robert Moret, Koos Neefjes, Iiris Niemi, gia. Ban cố vấn bao gồm các thành viên sau đây: Miroslav Ondras, Jonathan T. Overpeck, Vicky Monique Barbut, Alicia Bárcena, Fatih Birol, Yvo Pope, Will Prince, Kate Raworth, Andrew Revkin, de Boer, John R. Coomber, Mohammed T. El-Ashry, Mary Robinson, Sherman Robinson, Rachel Slater, Paul Epstein, Peter T. Gilruth, José Goldemberg, Leonardo Souza, Valentina Stoevska, Eric Swanson, HRH Crown Prince Haakon, Saleem Huq, Inge Richard Tanner, Haiyan Teng, Jean Philippe Kaul, Kivutha Kibwana, Akio Morishima, Rajendra Thomas, Steve Price Thomas, Sandy Tolan, Emma Pachauri, Jiahua Pan, Achim Steiner, HRH Princess Tompkins, Emma Torres, Kevin E. Trenberth, Jessica Basma Bint Talal, Colleen Vogel, Morris A. Ward, Troni, Adriana Velasco, Marc Van Wynsberghe, Robert Watson, Ngaire Woods và Stephen E. Zebiak. Tessa Wardlaw và Richard Washington. BÁO CÁO PH ÁT TRIỂN CO N NGƯỜI 2 0 0 7/ 2 0 0 8 ix
  9. Độc giả của UNDP sản xuất do Sue Hainsworth và Rebecca Mitch- Nhóm độc giả, bao gồm các đồng nghiệp ở UNDP, ell đảm nhiệm. Người thiết kế trang bìa và các đã cung cấp nhiều ý kiến, gợi ý và tư liệu hữu ích phần chia là Talking Box, với sự đóng góp về trong quá trình biên soạn Báo cáo, trong đó đặc biệt ý tưởng của Martín Sánchez và Ruben Salinas, phải kể đến công lao đóng góp và ý kiến tư vấn của dựa trên mẫu do Grundy & Northedge thiết kế Pedro Conceição, Charles Ian McNeil và Andrew năm 2005. Thiết kế thông tin là do Phoenix De- Maskrey. Tất cả các độc giả này đã dành nhiều sign Aid và Zago thực hiện; một bản đồ (bản đồ thời gian và tích cực tham gia đóng góp về chuyên 1.1) do Mapping Worlds thiết kế. Phoenix De- môn cho Báo cáo. Đóng góp tư liệu còn có các cá sign Aid, phối hợp với Lars Jørgensen, cũng đã nhân sau đây: Randa Aboul-Hosn, Amat Al-Alim thiết kế cách trình bày Báo cáo. Alsoswa, Barbara Barungi, Winifred Byanyima, Việc sản xuất, biên dịch, phân phối và tuyên Suely Carvalho, Tim Clairs, Niamh Collier-Smith, truyền Báo cáo có sự tham gia hỗ trợ của Phòng Rosine Coulibaly, Maxx Dilley, Philip Dobie, Bjørn Truyền thông UNDP, đặc biệt là Maureen Lynch Førde, Tegegnework Gettu, Yannick Glemarec, và Boaz Paldi. Tham gia kiểm tra, hiệu đính Luis Gomez-Echeverri, Rebeca Grynspan, Raquel bản dịch có Lyad Abumoghli, Bill Bikales, Jean Herrera, Gilbert Fossoun Houngbo, Peter Hunnam, Fabre, Albéric Kacou, Madi Musa, Uladzimir Ragnhild Imerslund, Andrey Ivanov, Bruce Jenks, Shcherbau và Oscar Yujnovsky. Michael Keating, Douglas Keh, Olav Kjorven, Báo cáo cũng nhận được sự tham gia nhiệt Pradeep Kurukulasuriya, Oksana Leshchenko, Bo tình của Jong Hyun Jeon, Isabelle Khayat, Cait- Lim, Xianfu Lu, Nora Lustig, Metsi Makhetha, Cécile lin Lu, Emily Morse và Lucio Severo. Swetlana Molinier, David Morrison, Tanni Mukhopadhyay, B. Goobenkova và Emma Reed có những đóng Murali, Simon Nhongo, Macleod Nyirongo, Hafiz góp quý báu cho nhóm thống kê. Margaret Chi Pasha, Stefano Pettinato, Selva Ramachandran, và Juan Arbelaez ở Cơ quan Dịch vụ dự án LHQ Marta Ruedas, Mounir Tabet, Jennifer Topping, cung cấp những dịch vụ hỗ trợ quan trọng về Kori Udovicki, Louisa Vinton, Cassandra Waldon hành chính và quản lý. và Agostinho Zacarias. Biên tập, sản xuất và biên dịch Báo cáo đã nhận được ý kiến tư vấn và đóng góp của nhóm biên tập ở Green Ink. Anne Kevin Watkins Moorhead góp ý về bố cục và cách trình bày Giám đốc phần lập luận. Công tác biên tập về kỹ thuật và Báo cáo phát triển con người 2007/2008 x BÁO CÁO PH ÁT TRIỂN CO N NGƯỜI 2 0 0 7/ 2 0 0 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản