intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Sơn

Chia sẻ: Nguyễn Gia Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

0
361
lượt xem
112
download

Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Sơn bao gồm những nội dung về tổng quan, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Sơn; giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Sơn

 1. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập LỜI  CAM ĐOAN Kính gửi :   ­ Ban giám hiệu nhà trường ­ Đồng kính gửi các thầy cô trong khoa kế toán. Tên em là  : Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp : KT11.03 Mã sinh viên : KT11.03.11 Trong thời gian thực tập tại Công ty  Cổ  Phần đầu tư  và xây dựng  Đại Sơn. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Th.S Nguyễn Quỳnh Châm cùng  với sự hướng dẫn của các nhân viên trong phòng kế toán công ty đã giúp đỡ  em hoàn thành bài báo cáo với chuyên đề  : “Kế  toán tiền lương và các  khoản trích theo lương tại công ty Cổ  Phần đầu tư  và xây dựng Đại  Sơn” Em xin cam đoan tất cả các thông tin và số liệu  trong bài báo cáo này   là do công ty cung cấp.Nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hà Nội, Ngày 26 tháng 07 năm 2013 Sinh viên        Nguyễn Thị Thu Hằng SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  1 MSV: KT11.03.11
 2. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kiểu chữ Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn PCTN Phụ cấp trách nhiệm CNV Công nhân viên HSL Hệ số lương CPCNSX Chi phí công nhân sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CHBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  2 MSV: KT11.03.11
 3. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN................................................................................... 1 BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................ 2 MỤC LỤC.............................................................................................. 3 LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................ 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN........................................................................... 8 1.1 Đăc điểm của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn ........8 1.1.1 : Quá trinh hình thành và phát triển cảu công ty .........................8 1..2. Đặc điểm tổ chức bộ mày quản lý của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn............................................................................ 9 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.............................................. 11 1.3.1 Nhiệm vụ phần hành trong phòng kế toán.................................11 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty...............................12 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty............................................................... 13 1.41. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. .............13 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng kế toán. ......................13 1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty.................................... 15 1.5.1. Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty:............................................ 16 1.5.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty ảnh hưởng tới công tác kế toán......................................................................................... 17 CHƯƠNG 2:....................................................................................... 19 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎA TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN..................19 2.1. Đặc điểm lao động tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn..................................................................................................... 19 2.1.1. Đặc điểm về lao động tai Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn............................................................................................... 19 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  3 MSV: KT11.03.11
 4. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập 2.1.2. Đặc điểm về tiền lương, tiền thưởng. ....................................... 20 2.1.3. Chứng từ về BHXH................................................................... 23 2.2. Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. ...25 2.2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ............................................... 25 2.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán lao động tiền lương của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn..................................................... 26 2.3. Phương pháp tính lương, chia lương , tính các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương, trợ cấp BHXH tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn...................................................................................... 26 2.3.1. Nội dung và trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.................................................................................................. 32 2.3.2. Phương pháp và trình tự tiến hành công việc lập bảng thanh toán lương tổ, của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn. ...33 2.3.2.1. Phương pháp lập bảng chấm công: ....................................... 33 2.3.2.2. Phương pháp lập bảng thanh toán lương. .............................37 2.3.3. Phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH ..............42 2.3.4. Phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. ....................44 2.3.4.1. Sổ nhật ký chung................................................................... 44 2.3.4.2. Sổ cái..................................................................................... 46 CHƯƠNG 3: ...................................................................................... 50 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN...................................50 3.1.Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn ...50 3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại công ty................................................................. 50 3.1.2 Nhậm xét về công tác quản lý và sử dụng lao động ..................51 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  4 MSV: KT11.03.11
 5. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập 3.1.2.1 Ưu điểm:................................................................................. 51 3.1.2.2 Nhược điểm:........................................................................... 53 3.2. Ý kiền hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn ...................56 KẾT LUẬN........................................................................................... 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................... 59 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP................................................ 61 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN...................................... 61 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN.......................................... 62 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  5 MSV: KT11.03.11
 6. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập LỜI MỞ ĐẦU         Như ta biết tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành   quả lao động mà  người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc.   Tiền lương là một bộ  phận của giá thành sản phẩm, là một bộ  phận của  chi phí sản xuất kinh doanh do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản  trích theo lương là một trong những vấn đề  có ý nghĩa quan trọng trong  công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ Phần đầu tư  và xây dựng Đại Sơn. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế  độ  tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú   trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao  động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích   người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao   động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Công ty Cổ  Phần đầu tư  và xây dựng Đại Sơn là doanh nghiệp xây   dựng hạ  tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông  thủy lợi, cầu đường… Chi phí lương trong Công ty luôn   chiếm một tỷ  trọng cao trong tổng chi phí. Đòi hỏi công tác kế  toán tiền lương và các   khoản trích theo lương tại Công ty phải được thực hiện một cách chính xác   hợp lý giúp cung cấp những thông tin chính xác cho nhà quản lý đưa ra các   quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Là một học viên kế toán thực tập tại phòng kế toán của Công ty Cổ  Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn em nhận thấy vai trò kế toán tiền lương  và các khoản trích theo lương rất quan trọng trong công tác quản lý của   công ty. Vì Vậy trong thời  gian thực tập tại Công ty em  lựa chọn chuyên  SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  6 MSV: KT11.03.11
 7. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập đề  thực tập tốt nghiệp với đề  tài : “  kế  toán tiền lương và các khoản   trích theo lương”. Trong quá trình tìm hiểu, được sự  chỉ bảo, giúp đỡ  tận tình của các  anh chị, cô chú trong phòng kế toán của công ty với sự hướng của cô Th.S   Nguyễn Quỳnh Châm,  Bài báo cáo của em chia làm 3 phần:              *Chương 1 : Tổng quan về Công ty Cổ  Phần đầu tư  và xây  dựng Đại Sơn                      *Chương 2 : Thực trạng công tác kế  toán tiền lươg và các  khoản trích theo lương của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại  Sơn             *Chương 3 : Một số  giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế  toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ  Phần   đầu tư và xây dựng Đại Sơn     Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Nguyễn Quỳnh Châm đã chỉ bảo  tận tình, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này trong suốt thời gian   qua. Tuy em đã rất cố gắng hoàn thành chyên đề thực tập nhưng với những   kiến thức hiểu biết còn quá ít chắc chắn chyên đề  thực tập của em còn  nhiều thiếu sót và hạn chế  rất mong được sự  góp ý của cô giáo giúp em   hoàn thiện chuyên đề thực tập. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  7 MSV: KT11.03.11
 8. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN 1.1 Đăc điểm của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn 1.1.1 : Quá trinh hình thành và phát triển cảu công ty  .Trụ sở chính: ­ Tên công ty: Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn ­ Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn ­ Loại hình: Công ty cổ phần. ­ Địa chỉ  trụ  sở  chính : số  nhà 29, ngõ 93, phường thanh xuân bắc, quận   thanh xuân, tp Hà Nội ­ Đăng ký kinh doanh số 01048323 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà  Nội cấp ­ Mã số thuế : 0104832394 .Kết quả hoạt động trong những năm gần đây Trong thời gian hoạt động SXKD công ty đã vượt qua rất nhiều khó  khăn để đứng vững trong môi trường kinh tế đầy thử thách và cơ hội. Công  ty đã liên tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo tuân thủ  các nguyên tắc về  quản lý kinh tế  cơ  sở. Công ty không ngừng nâng cao  chất lượng sản phẩm đáp  ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nguồn vốn  của công ty không những được bảo toàn mà còn được bổ sung đáng kể. Víi môc ®Ých më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc tiến chiÕn lîc sau: SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  8 MSV: KT11.03.11
 9. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập - Tinh gi¶m vµ n©ng cao n¨ng lùc bé m¸y qu¶n lý, ®éi ngò lao ®éng. - §Çu t vµo c«ng nghÖ, thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn. - Lùa chän s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tinh x¶o - Thêng xuyªn hoµn thiÖn c«ng nghÖ - Th¾t chÆt vµ kiÓm tra nghiªm ngÆt qu¸ tr×nh thua mua nguyªn liÖu ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt lîng lu«n,… Bªn c¹nh môc ®Ých t×m kiÕm lîi nhuËn, c«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 1..2. Đặc điểm tổ chức bộ mày quản lý của Công ty Cổ Phần đầu tư  và xây dựng Đại Sơn *Đặc điểm Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực SXKD nên Công ty Cổ  Phần  đầu tư và xây dựng Đại Sơn Bộ máy quản lý của công ty được thành lập và hoạt động chặt chẽ, hợp lý  và hiệu quả theo sơ đồ sau:  SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  9 MSV: KT11.03.11
 10. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY Hội đồng quản  trị    Giám đốc Phó GĐ  Phó GĐ  sản xuất kỹ thuật Phòng  Phòng  Phòng  Tổng  Phòng  Phòng  KT sản  vật tư tiêu thụ hợp (TK,  quản lý  tổ chức  xuất KD  chất  bảo vệ XDCB) lượng SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  10 MSV: KT11.03.11
 11. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 1.3.1 Nhiệm vụ phần hành trong phòng kế toán ­ Giám đốc công ty: Là người đại diện cho công ty chịu trách nhiệm trước  pháp luật về  mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước hội  đồng thành viên về  kết quả hoạt động SXKD của công ty theo nghị  quyết   của hội đồng thành viên đề ra. ­ Phó GĐ: là người giúp giám đốc điều hành công ty trong các lĩnh vực phân  công. Các phó GĐ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo ủy quyền và chịu  trách nhiệm trước giám đốc về kết quả nhiệm vụ được giao. ­ Các phòng ban : Nhận nhiệm vụ  từ  cấp trên giao cho và thực hiện các  nhiệm vụ được giao: + Phòng kỹ thuật sản xuất: Phụ trách mọi vấn đề liên quan tới kỹ thuật,  mẫu mã liên quan tới kiểu dáng và hình thức của sản phẩm. + Phòng vật tư: Phụ trách mọi vấn đề liên quan tới nguyên vật liệu, cập  nhật và lưu trữ đầy đủ các thông tin và số liệu. + Phòng tổ chức bảo vệ: Phụ trách tất cả mọi vấn đề của doanh nghiệp  bao gồm như tổ chức, hoạt động của công ty, bảo vệ mẫu mã sản phẩm… SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  11 MSV: KT11.03.11
 12. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập + Phòng nghiệp vụ tổng hợp: Phụ trách vấn đề nhân sự tiền lương, BHXH,  thiết kế mẫu mã sản phẩm………. + Phòng quản lý và kiểm tra chất lượng: Trực tiếp đảm bảo việc vận hành  máy móc thiết bị bảo trì, bảo dưỡng lập kế hoạch sản xuất về mặt kỹ  thuật đảm bảo chất lượng sản phẩm. ­ Xưởng sản xuất: Là đơn vị sản xuất trực thuộc công ty thực hiện nhiệm  vụ SXKD được công ty giao dưới sự chỉ đạo của ban giá. ­ Bộ  phận phân xưởng tổ  chức hoạt động gồm các bộ  phân ban nghành   phối hợp tổ chức sản xuất bao gồm: Ban quản lý, kế toán, thủ kho… 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty SƠ  ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY    Kế toán trưởng KT  KT tập  KT tài  KT  Thủ  KT  tổng  hợp  sản cố  thuế,  quỹ thanh  hợp chi phí  định công  toán giá  nợ thành SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  12 MSV: KT11.03.11
 13. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản  xuất kinh doanh của công ty. 1.41. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.           Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn là công ty chuyên xây  dựng hạ tầng giao thông Chính vì lẽ đó mà công ty không cho phép lơ là việc kiểm tra chất  lượng nguyen vât liệu lam sao cho chất lượng của những công trình đạt  hiêu quả cao    Với đội ngũ CNV kiểm tra nghiêm ngặt, sát sao đối với từng bộ  phận nên chất lượng công trinhf luôn đảm bảo 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng kế toán. Kế toán trưởng ­ Có chức năng giám sát, chỉ  đạo hướng dẫn việc thực hiện công tác tài   chính kế  toán của các nhân viên và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc  về những thông tin kế toán đã cung cấp.  ­ Chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và điều hành toàn bộ công tác tài chính kế  toán, phân công nhiệm vụ  và xác định trách nhiệm của từng nhân viên   kế  toán. ­ Trực tiếp báo cáo và giải trình các báo cáo tài chính theo yêu cầu nhiệm   vụ kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ. Lập dự toán chi tiêu tài chính  của Công ty, lập kế hoạch lương hàng năm. ­ Kiểm tra công việc của các nhân viên trong phòng, chụi trách nhiệm trước  Ban Giám Đốc và các cơ quan thuế về những thông tin kế toán đã cung cấp. ­ Làm việc với phòng tài vụ Tổng Công ty, thanh toán các khoản phải đóng  SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  13 MSV: KT11.03.11
 14. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập góp hàng tháng. ­ Thực hiện kiểm kê quỹ  tiền mặt vào ngày 31 cuối tháng, cuối quý có sổ  sách theo dõi và có chứng kiến của lãnh đạo phòng. ­ Tiếp thu và cập nhật những văn bản, quy định của nhà nước trong lĩnh   vực tài chính kế toán. Phổ biến hướng dẫn và cụ thể hoá các chính sách và   chế độ kế toán của nhà nước. Kế toán tổng hợp, kế toán giá thành, công nợ. ­Có nhiệm vụ lập các báo cáo tài chính theo kỳ báo cáo hoặc khi có yêu cầu  của lãnh đạo Công ty. Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành chính xác   kịp thời. ­ Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành chính xác kịp thời. Tiến hành  phân tích việc thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực   hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. ­ Tổng hợp đối chiếu tình hình công nợ phải thu, phải trả định kỳ. ­ Đối chiếu sổ sách kế toán, số liệu trước khi lập báo cáo. ­ Tập hợp chứng từ  phát sinh liên quan đến phải thu, phải trả  theo kỳ  nhất định, theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả. Đối chiếu công   nợ với khách hàng. ­ Theo dõi số lượng lao động và tình hình biến động lao động của Công ty,  hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương vào chi phí của Công ty. ­ Lập bảng tính lương, tập hợp chứng từ về lương: Bảng chấm công, tạm   ứng, giấy nghỉ phép. Kế toán TSCĐ Thực hiện việc theo dõi sự biến động tăng, giảm TSCĐ, tiến hành trích và   phân bổ khấu hao cho các bộ phân sử dụng. Kế toán thuế, thủ quỹ SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  14 MSV: KT11.03.11
 15. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập ­ Tổng hợp thuế  GTGT đầu ra, số  thuế  được khấu trừ, tính ra số  thuế  GTGT phải  nộp nhà nước.  Quyết toán với ngân sách nhà nước  về  các  khoản thuế phải nôp. ­ Thực hiện tình hình thu chi tiền mặt tại Công ty, chịu trách nhiệm theo dõi   và quản lý việc nhập xuất tồn quỹ tiền mặt. Mở sổ quỹ và theo dõi chi tiết   tình hình thu chi tiền mặt tại Công ty. ­ Báo cáo và kiến nghị phương án xử lý tiền thừa thiếu nếu có. Kế  toán thanh toán Có nhiệm vụ  thanh toán tiền lương, các khoản phải trích theo lương, các  khoản thu nhập của cán bộ CNV trong kỳ. Chế độ kế toán theo quy đinh 15 1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty. - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi chÐp: ®ång - H×nh thøc sæ kÕ to¸n: NhËt ký chung SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  15 MSV: KT11.03.11
 16. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập 1.5.1. Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty: Chứng từ liệt  kê Nhật ký đặc  Sổ, thẻ kế  Nhật ký  biệt toán chi tiết chung Sổ cái Bảng cân đối  Bảng tổng  phát sinh hợp chi tiết Báo cáo tài  chính GHI CHÚ: Ghi hàng tháng Ghi cuối tháng Ghi đối chiếu Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®îc kiÓm tra vµ ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ ghi sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian. Do c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu nªn kÕ to¸n më thªm c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt (sæ nhËt ký chuyªn dïng) ®Ó ghi c¸c nghÖp vô trªn. C¸ch ghi sæ nhËt ký chuyªn dïng t¬ng tù nh ghi sæ nhËt ký chung. Tuú theo yªu cÇu qu¶n SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  16 MSV: KT11.03.11
 17. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập lý nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi vµo sæ thÎ chi tiÕt cã liªn quan. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau khi ghi sæ nhËt ký chung sÏ ®îc ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó lÊy sè liÖu tæng hîp ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt. §èi chiÕu gi÷a b¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh vµ sæ c¸i cña tµi kho¶n t¬ng øng. Cuèi kú, kÕ to¸n lÊy sè liÖu trªn sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. Sè liÖu trªn NhËt ký- sæ c¸i vµ trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt sau khi kho¸ sæ sÏ ®îc kiÓm tra, ®èi chiÕu, nÕu khíp, ®óng sÏ ®îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5.2.  Những thuận lợi và khó khăn của công ty ảnh hưởng tới công  tác  kế toán. ­ Thuận lợi:  Công ty đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa máy  tính vào trợ giúp công tác kế toán nâng cao trình độ của CNV. Công ty áp  dụng hình thức nhật ký chung nên việc ghi chép dễ dàng, đơn giản thuận  tiện cho việc sử dụng vi tính và xử lý công việc kế toán. SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  17 MSV: KT11.03.11
 18. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập ­ Khó khăn: + Công ty thành lập và hoạt động chưa được lâu nên nguồn vốn kinh  doanh còn hạn hẹp. + Sự cạnh tranh về đầu vào NVL ...  + Việc ghi chép theo hình thức nhật ký chung sẽ bị trùng lặp, công việc  dồn vào cuối tháng. SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  18 MSV: KT11.03.11
 19. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎA TRÍCH THEO  LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY  DỰNG ĐẠI SƠN 2.1. Đặc điểm lao động tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại  Sơn 2.1.1. Đặc điểm về lao động tai Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng  Đại Sơn C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n giái, cã mét nÒn s¶n xuÊt víi chuyªn m«n kü thuËt tiªn tiÕn. Kh«ng chØ tr×nh ®é cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao trong c«ng ty míi ¶nh hëng ®Õn viÖc ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt mµ tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, còng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ vËt t s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m quaCông ty Cổ  Phần  đầu tư  và xây dựng Đại Sơn  lu«n chó ý ®Çu t ®Õn vÊn ®Ò qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. Cµng ngµy sè lîng gi¸n tiÕp cµng gän nhÑ vµ cã xu h- íng gi¶m dÇn, lµm cho tØ lÖ gi÷a c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp hîp lý h¬n. HiÖn nay, tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc n©ng cao, do công ty  ®· ®Çu t ®óng møc cho viÖc ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n cao, s¶n xuÊt ®îc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ liªn tôc, hiÖn ®¹i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  19 MSV: KT11.03.11
 20. Trường CĐ KTCN Hà Nội Báo cáo thực tập vÒ chÊt lîng còng nh kü thuËt cña s¶n phÈm. C«ng nh©n cã thÓ thÝch nghi ®îc víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc liªn tôc, c¨ng th¼ng nh»m ®¹t ®óng tiÕn ®é ®· ®Ò ra. Víi sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã tay nghÒ cao, c«ng ty cã thÓ thay ®æi c¬ cÊu c«ng nh©n s¶n xuÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh chung sao cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n giµu lßng v× c«ng viÖc vµ cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, kÕt hîp víi nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, hä ®· bá hÕt kiªn thøc vµ t©m huyÕt cña m×nh v× c«ng viÖc, v× c«ng ty ®Ó x©y dùng c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.1.2. Đặc điểm về tiền lương, tiền thưởng. ­ Quỹ tiền lương của công ty là toàn bộ số tiền lương mà công ty dùng  để  trả  cho tất cả  các loại lao động mà công ty trực tiếp quản lý và sử  dụng. Đứng trên góc độ  hạch toán, quỹ  tiền lương của công ty được chia  thành 2 loại: + Tiền lương chính: Là tiền lương tả  cho người lao động làm việc  tại công ty bao gồm tiền lương theo thời gian, lương theo sản ph ẩm và các  khoản phụ cấp kèm theo. + Tiền lương phụ: Là tiền lương phép, học, họp mà công ty trả  cho  người lao động. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động. Nó là phần  thù lao động, là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo  thời gian, khối lượng và chất lượng lao động mà họ đã đóng góp để tái sản  xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ đã bỏ ra trong quá trình  SXKD. SV: Nguyễn Thị Thu Hằng  20 MSV: KT11.03.11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2