intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

16
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu về phần hành kế toán tiền mặt tại công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt; Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng phòng ban kế của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT Họ và tên sinh viên: NGUYỄN CÔNG HUY Mã số sinh viên: 1723403010100 Lớp: D17KT02 Ngành: KẾ TOÁN GVHD: TH.S MÃ PHƯỢNG QUYÊN Bình Dương, tháng 10 năm 2020
 2. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt là công trình nghiên cứu cá nhân do chính bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng không sao chép của bất kỳ tài liệu nào và nội dung chưa từng công bố ở bất kỳ đâu cho tới thời điểm này. Các số liệu và thông tin được sử dụng trong báo cáo có nguồn gốc và trích dẫn rõ ràng. Em xin hoàn toàn chiệu trách nhiệm về lời cam đoan này! Bình Dương, ngày tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Công Huy
 3. LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường đại học Thủ Dầu Một vì đã cho em cơ hội để được tiếp cận thực tế doanh nghiệp. Và em cũng xin chân thành cám ơn cô Mã Phượng Quyên đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa thực tập. Cảm ơn đơn vị thực tập đã tạo điều kiện tiếp nhận để em có cơ hội để hoàn thành bài thực tập của mình. Ngoài ra khóa thực tập còn bổ sung rất nhiều kiến thức mới từ các lĩnh vực khác cho bản thân em. Trong quá trình thực tập vẫn còn nhiều thiếu sót em kính mong quý thầy cô có thể thông cảm bỏ qua.
 4. MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH .................................................................................................... iv DANH MỤC BẢNG..................................................................................................... v PHẦN MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP............................3 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: ..............................................................................................................3 1.1.1 Giới thiệu sơ lượt về công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: ........................3 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt:......................................................................................................4 1.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ( SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. CHỨC NĂNG TỪNG BỘ PHẬN ) TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. ..........................................7 1.2.1 Sơ đồ: .................................................................................................................7 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt: ...........................................................................................7 1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. ...........................................................9 1.3.1 Sơ đồ ...................................................................................................................9 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các kế toán: .............................................................10 1.4. CHẾ ĐỘ. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT ...............................................................................12 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. ...................................................................................................13 2.1. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT ...........................................................................................................................13 2.2. NGUYÊN TẮT KẾ TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC .....................................14 2.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG : TÀI KHOẢN TIỀN MẶT 1111 .................................16 2.4. CHỨNG TỪ. SỔ SÁCH KẾ TOÁN ....................................................................16 2.4.1 Các chứng từ. sổ sách có liên quan đến tài khoản tiền mặt được sử dụng tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT và cách lập. .............................................16 2.4.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung: .................................................17 (Nguồn: phòng kế toán công ty TNNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT).........................17 2.5. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH .........................................................17 2.6. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN TIỀN MẶT................................32 2.6.1 Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang .............................................32 i
 5. 2.6.2 Phân tích các khoản mục tiền mặt theo chiều dọc ...........................................33 2.6.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quang đến tiền mặt .................................34 2.7. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP .........................35 2.7.1 Phân tích bản cân đối kế toán ..........................................................................35 2.7.1.1 Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn năm 2018 .......................35 2.7.1.2 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang..............................37 2.7.1.3 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc ...................................40 2.7.1.4 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều ngang.........................43 2.7.1.5 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc .............................45 2.7.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................................46 2.7.2.1 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang ............46 2.7.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc ..............................49 2.7.3 Phân tích các chỉ số tài chính ..........................................................................51 2.7.3.1 Chỉ số thanh toán hiện hành .........................................................................51 2.7.3.2 Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ...........................................................................52 2.7.3.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu .............................................................53 2.7.3.4 Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu ..........................................................53 CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ .....................................................................55 3.1. NHẬN XÉT .........................................................................................................55 3.1.1 Về thông tin chung của doanh nghiệp ..............................................................55 3.1.2 Về cơ cấu của bộ máy quản lý của doanh nghiệp ............................................55 3.1.3 Về cơ cấu bộ máy kế toán tại doanh nghiệp ....................................................55 3.1.4 Về công tác kế toán tại doanh nghiệp ..............................................................55 3.1.5 Về biến động khoản mục tiền mặt ....................................................................56 3.1.6 Về tình hình tài chính của doanh nghiệp .........................................................56 3.2. GIẢI PHÁP.........................................................................................................56 3.2.1 Về thông tin chung của doanh nghiệp ..............................................................56 3.2.2 Vể cơ cấu của bộ máy quản lý .........................................................................56 3.2.3 Về cơ cấu bộ máy kế toán ................................................................................57 3.2.4 Về công tác kế toán tiền mặt tại doanh nghiệp ................................................57 3.2.5 Về bộ máy quản lý doanh nghiệp .....................................................................57 3.2.6 Về tình hình tài chính của doanh nghiệp .........................................................57 KẾT LUẬN ................................................................................................................58
 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................59 PHỤ LỤC ..................................................................................................................60 iii
 7. DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sản phẩm 01 ................................................................................................5 Hình 1.2. Sản phẩm 02 ................................................................................................5 Hình 1.3. Sản phẩm 03 ................................................................................................6 Hình 1.4. Sản phẩm 04 ................................................................................................6 Hình 1.5. Tổ chức cửa công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt .....................................7 Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT .......10 Hình 2.1. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung ...........................................17 Hình 2.1. Phiếu chi số PC180006 .............................................................................18 Hình 2.2. Hóa đơn số 0015527 .................................................................................19 Hình 2.3. Phiếu thu số PT17073 ...............................................................................20 Hình 2.4. Phiếu thu số PT17074 ...............................................................................21 Hình 2.5. Hóa đơn số 0000218 .................................................................................22 Hình 2.6. Phiếu thu số PT17075 ...............................................................................23 Hình 2.7. Hóa đơn số 0000221 .................................................................................24 Hình 2.8. Hóa đơn số 0010086 .................................................................................25 Hình 2.9. Phiếu chi số PC180009 .............................................................................26
 8. DANH MỤC BẢNG Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang ......................................32 Phân tích tiền mặt theo chiều dọc ............................................................33 Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt ..................................................34 Quan hệ cân đối 1 .....................................................................................35 Quan hệ cân đối 2 .....................................................................................35 Quan hệ cân đối 3 .....................................................................................35 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang ..........................37 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc ..............................40 Phân tích nguồn vốn theo chiều ngang ....................................................43 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc ......................45 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang ...................47 Phân tích cơ cấu doanh thu ....................................................................49 Phân tích cơ cấu chi phí .........................................................................50 Chỉ số thanh toán hiện hành ...................................................................51 Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ....................................................................52 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu .......................................................53 Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu ....................................................53 v
 9. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Năm 2020. một năm mà thế giới đã đón nhận nhiều sự thay đổi lớn lao. Điều đáng chú ý nhất và cũng là nguyên nhân làm nền kinh tề của Việt Nam nói riêng và nền kinh tế của thế giới nói chung trở nên đảo lộn chính là sự xuất hiện của chủng virus SARS-CoV-2 mới. Trước sự lây lan chống mặt và mức độ nguy hiểm của chủng virus mới này nhiều lệnh phong tỏa. cách ly đã được ban hành trên khắp cả nước. Nhiều doanh nghiệp đã không thể tiếp tục duy trì hoạt động và buộc phải đóng cửa tạm thời. vĩnh viễn. Nhưng vẫn có những doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn này một cách tích cực. Mỗi một doanh nghiệp muốn đứng vững thì phải có được nguồn lực đáng tin cậy ( tài chính. công nghệ.…). Và. các nhà quản lý cũng phải đưa ra chiến lượt biết sử dụng những gì mình có một cách đúng đáng để mang lại lợi nhuận cho công ty. Một trong những doanh nghiệp tồn tại và đứng vững ngay cả khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng và nền kinh tế trở nên hết sức khó khăn hôm nay là Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT chuyên cung cấp nguyên liệu gỗ cho việc sản xuất hàng nội. ngoại thất. Trước sự thành công tuyệt vời đó em quyết định chọn Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT – cụ thể là bộ phận kế toán- là nơi thực tập tốt nghiệp của mình. Thông qua “đề tài Kế toán tiền mặt tại Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT” em có cơ hội để nghiên cứu sâu hơn. nắm vững và củng cố những kiến thức đã họcở trường. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. cũng như công tác kế toán thực tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Báo cáo lại nội dung quá trình thực tập công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Hiểu được sơ bộ cấu tạo cơ bản của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu về phần hành kế toán tiền mặt tại công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng phòng ban kế của công ty. 1
 10. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng : Kế toán tiền mặt tại Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT. Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: phòng kế toán tại công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: từ các tài liệu thu thập của ông ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT tháng 2/2018. 4. Phương pháp nghiên cứu & nguồn dữ liệu: Phương pháp phân tích. đánh giá các chứng từ và sổ sách liên quan tới các nghiệp vụ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Thu thập các ý kiến. phân tích tình hình trên báo chí. trang web của doanh nghiệp hay website khác để có được các nhận định khách quan hơn và đồng thời làm cơ sở để sau này đưa ra các nhận xét. đánh giá đúng đắn góp phần hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp trong tương lai. Nguồn dữ liệu: Chứng từ. sổ sách thu được và thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt . Thông tư 200/2014/TT-BTC. 5. Ý nghĩa của đề tài: Đối với công ty : Đưa ra những đánh giá về ưu nhược điểm và những kiến nghị giải pháp góp phân hoàn thiện kế toán tiền mặt tại đơn vị Đối với bản thân : qua quá trình khảo sát thực tiễn . em có thể học hỏi được kinh nghiệm của các anh chị trong phòng kế toán của công ty . vận dụng kiến thức đã học của mình vào thực tiễn . Tìm ra những ưu nhược điểm trong kế toán bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt . từ đó đề xuất những ý kiến hoàn thiện kế toán tiền mặt tại doanh nghiệp. Và bổ sung các tri thức mới lạ đến từ các lĩnh vực khác thông qua quá trình tìm hiểu về công ty. 6. Kết cấu của đề tài: CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 11. CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: Giới thiệu sơ lượt về công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT được thành lập từ 05/09/2013 tính đến nay đã hoạt động được 7 năm liên tục. Đại diện pháp luật cũa công ty là Trịnh Thành Thuận. Sau những khó khăn tìm kiếm các khách hàng lớn đầu tiên và các vấn đề khác như thách thức về chất lượng và sự mới mẻ trong sản phẩm. nhưng trắc trở trong quản lý nhân lực.…. công ty đã dần ổn định và đi vào đà phát triển như hôm nay. Và đặc biệt là công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT đã vượt qua được thách thức lớn mà cả thế giới đang gặp phải hiện nay – đại dịch covid 19. Mục tiêu của công ty là mang đến các sản phẩm tuyệt vời từ các loại gỗ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều phải mang trong mình cái CHẤT – TÂM – MỸ không những thế còn phải truyền đạt chúng đến mỗi trái tim của khách hàng. Để làm được tất cả những điều cao cả thiêng liên ấy công ty đã luôn giữ vửng tinh thành trách nhiệm và ham học hỏi trong công việc. tìm kiếm khắc phục thiếu sót sai lầm và đột phá mọi mặt. Mong muốn của công ty không chỉ là mang lại hạnh phúc cho khách hàng mà còn đóng gong một phần sức mạnh vào trong nét đẹp của quốc gia với sự giúp đỡ của các chi tiết nhỏ. các sản phẩn. các kiến trúc và khung cảnh được làm từ gỗ. Thuận lợi và khó khăn về mặt sản phẩm của công ty TNHH MTV LẬM THUẬN ĐẠT: Gỗ là một chất liệu tuyệt vời với sự kết hợp giữa màu sắc thiêng về sự diệu nhẹ của thiêng nhiên và tính chất cách điện. cả khối lượng không nặng như kiêm loại hay các thứ khác nên gỗ rất được mọi khách hàng ưa chuộng trong việc chọn làm vật liệu chính trong các ngôi nhà hay các kiến trúc khác. Bên cạnh đó gỗ là một loại vật liệu dễ cháy. cần có môi trường khô tránh ẩm để bảo quản. Việc bảo quản gỗ tránh ẩm vào mùa mừa như ở Việt Nam là một điều khó khăn. Yêu cầu công ty phải có một phân khu bảo quản đạt chuẩn với cơ sở hạ tần đủ lớn và khống chế độ ẩm. Công ty phải luôn nổ lực tìm ra các cách tối ưu để bảo 3
 12. bảo vật liệu hàng hóa để thực hiện và phổ cập kiến thức nhân viên để đạt được hiệu quả cao nhất. Tên giao dịch của công ty hiện tại là : CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT Mã số thuế : 3702211222 Địa chỉ: 861 Huỳnh Văn Lũy. Khu Phố 7. Phường Phú Mỹ. TP. Thủ Dầu Một. Bình Dương Logo: Vốn điều lệ : 5.000.000 đ ( năm tỷ đồng ) Website: www.muabanvanep.com Hình thức sở hữu vốn của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thị trường hoạt động của Công Ty TNHH MTV Lâm Thuật Đạt là địa bàn tỉnh Bình Dương. Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động. Người nộp thuế hoạt động đã dược cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Nơi đăng ký : chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một Ngày cấp giấy phép : 05/09/2013 Mã Fax : không có Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt: Công ty hiện đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của bộ tài chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt chủ yếu cung cấp các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực xây dựng ( các sản phẩm chủ yếu được làm từ các loại gỗ nói chung ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận.
 13. Sản phẩm của công ty bao gồm các loại chính như sau: Ván ép chịu nước. ván ép bạch dương CARB P2 (POPLAR). MDF chống ẩm. Okal. Hình 1.1. Sản phẩm 01 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) Coffa phủ phim cao cấp. coffa đỏ chuyên dùng cho các công trình xây dựng cao ốc văn phòng. chung cư cao tầng... Hình 1.2. Sản phẩm 02 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) 5
 14. Ván ép thông dụng (ván ép dùng để đóng pallet. bao bì. lót sàn...) Hình 1.3. Sản phẩm 03 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) Okal (pb): Dùng đóng loa. đóng pallet. lót sàn Hình 1.4. Sản phẩm 04 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 15. 1.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ( SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. CHỨC NĂNG TỪNG BỘ PHẬN ) TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Sơ đồ: Hình 1.5. Tổ chức cửa công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt (Nguồn: Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt) Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt: Giám đốc điều hành : Là người quyền lực cao nhất công ty. quyết định cơ cấu tổ chức hoặc giải thể. phá sản Công ty. quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển. cơ cấu vốn. bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức vụ khác trong công ty. Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công ty. Thực hiện kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư của Công ty; Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức. quy chế quản lý nội bộ Công ty như bổ nhiệm. miễn nhiệm. cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. Ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác & tuân thủ một số nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo Luật pháp quy định. Ký duyệt các chứng từ trong công ty. 7
 16. Phó giám đốc : Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành trong công tác điều hành công ty và có nhiệm vụ thực hiện công việc cụ thể do Giám đốc điều hành giao hoặc uỷ quyền điều hành công ty trong một thời gian nhất định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về các công tác được giao. Giám đốc điều hành. Phó Giám đốc cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên về lãnh vực được phân công phụ trách. Phòng hành chính : Công tác tổ chức lao động – tiền lương : Tham mưu giúp Giám đốc điều hành công ty về công tác nhân sự. tuyển dụng. đào tạo. bố trí điều động. đề bạt. bổ nhiệm. miễn nhiệm. nâng lương. khen thưởng. kỷ luật đối với CBCNV trong Công ty. Xây dựng các định mức lao động. đơn giá tiền lương. tiền thưởng.… Tham mưu giúp Giám đốc điều hành việc sắp xếp bộ máy của Công ty. tổ chức thực hiện phân cấp quản lý cán bộ trong bộ máy điều hành của Công ty. có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phòng ban trong công ty. Công tác hành chính phục vụ : Lưu trữ. phát hành các loại tài liệu. công văn đi và đến. quản lý. sử dụng con dấu đảm bảo đúng nguyên tắc bảo mật của Nhà nước quy định. Quản lý vật dụng liên quan và các hệ thống tiện ích của công ty. Tổ chức nội dung các buổi đón tiếp khách hàng. Xoạn thảo in ấn các loại văn bản cho công ty. Phòng kế toán : Hỗ trợ các nhà điều hành về vấn đề kiểm soát – quản lý tài chính của công ty. Kế toán trưởng là người chiệu trách nhiệm trước các nhà điều hành và quản lý phòng ban này. Tổ chức hoạch toán đúng theo thông tư. chuẩn mực đã được ban hành và cập nhật. Tổng hợp lập báo cáo kế toán thống kê định kỳ để phục vụ cho việc kiểm tra. kiểm toán nội bộ. Ghi chép. phản ánh chính xác. trung thực. kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 17. Theo dõi công nợ. kiểm tra chứng từ và hợp đồng trước khi trinh lên cho người ký duyệt. Lưu sổ sách. chứng từ theo quy định. Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các công việc liên quan và thực hiện nhiệm vụ được giao bởi giám đốc điều hành. Phòng kiểm toán : Bảo mật thông tin theo quy chế của doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm về kết quả công tác kiểm toán nội bộ.Theo dõi. đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ. Tổ chức đào tạo. cập nhật kiến thức nhằm đảo bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên nội bộ. Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý tài sản và cách thức vận hành của công ty. Phòng kỹ thuật : Tham mưu với ban điều hành về định mức định lượng và chất lượng sản phẩm. Kiểm tra giám sát và nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Căn cứ vào các hợp đồng kinh tế để bắt đầu lập kế hoạch sản xuất. Nơi lưu trữ hồ sơ kỹ thuật và giữ bí mật công nghệ của công ty. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm; Bảo dưỡng. sửa chữa thiếc bị theo định kỳ. Trực tiếp báo cáo giám đốc về chất lượng cũng như số lượng sản phẩm. Phòng kinh doanh. bán hàng: Có chuyên môn tham mưu cùng ban điều hành trong các lĩnh vực: Định hướng chiến lượt kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Tổ chức và quản lý công tác thị trường. tìm thị trường xuất khẩu cho công ty. Hiện nay công ty đang xuất khẩu chủ yếu cho hai nước Trung Quốc và Đài Loan nên việc chủ yếu là tìm kiếm các khách hàng – đơn đặc hàng xuất khẩu cho công ty. Chỉ đạo. theo dõi và quản lý công tác xuất nhập khẩu và thực hiện các công tác ngoại thương. chỉ đạo các chương trình sản xuất theo các hợp đồng lớn của ty đối với khách hàng. Thực hiện nhiệm vụ do giám đóc điều hành giao phó. 1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. Sơ đồ 9
 18. Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT (Nguồn: Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt) Chức năng nhiệm vụ của các kế toán: Kế toán trưởng là người chiệu trách nhiệm trước các nhà điều hành và quản lý phòng ban này. Các kế toán viên làm việc được chỉ định. Kế toán tổng hợp : nộp thuế môn bài; Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như : kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ. hoạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới; TIến hành thu thập xử lý thông tin. số liệu kế toán. các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ inh tế phát sinh. Kế toán tài sản cố định: Tổ chức kế toán ghi chép. phản ánh tổng hợp số liệu một cách đầy đủ. kịp thời về số lượng. hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có. tình hình tăng. giảm và di chuyển tài sản cố định. kiểm tra việc bảo quản. bảo dưỡng và sử dụng tài sản cố định. Kế toán tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản cố định và chế độ qui định. Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định. giám sát việc sửa chữa tài sản cố định.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2