intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH

Chia sẻ: Nguyễn Anh Phong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

8
4.882
lượt xem
1.601
download

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau thời gian 4 tháng thực tập tại đây, em đã hoàn thành “Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH” với: 1) Mục đích của bài báo cáo. Bài báo cáo được thực hiện với mục đích tìm hiểu về thực trạng hoạt động kinh doanh tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty. 2) Đối tượng báo cáo. Đối tượng của bài báo cáo là tình hình hoạt động của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH

 1. ĐỀ TÀI Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hành : i
 2. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thánh b ài báo cáo tốt nghiệp này là kết quả của sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô Khoa Thương Mại Du Lịch – Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM cùng với sự quân tâm chỉ bảo giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám Đốc, các cô chú, anh chị tại chi nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Thành. Trong thời gian qua, ở trường tôi đã nhận được sự giúp đỡ dìu dắt của quý thầy cô Khoa Thương Mại Du Lịch. Thầy Cô đã đ em đến cho tôi hành trang để bước vào cuộc sống. Ở công ty thực tập tôi có đ iều kiện được tiếp xúc với thực tế, trao dồi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc cho bản thân , tất cả những điều ấy đ ều nhờ sự quan tâm từ ban lãnh đạo, cô chú và các anh chị ở chi nhánh công ty. Qua đây, cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Thương Mại – Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đặc biệt thầy Nguyễn Viết Bằng người đã hướng dẫn tôi hoàn thành bài báo cáo này, cùng với lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo , cô chú anh chị ở Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Thành. Trong b ài báo cáo , không thể không có sai sót, kính mong nhận được ý kiến đóng góp củ a quý thầy cô và quý công ty. Xin chân thành cảm ơn! ii
 3. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP H ọ và tên sinh viên: ……………………………………..….Lớp:……………….. Mã s ố: ………………………… Tên đơn vị thực tập: …………………………………………………………………………………………………… Th ời gian thực tập: Từ ……………………… …. đến ………………………. 1 2 3 4 0 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ cần cố gắng khá tốt rất tốt Không ĐG C hấp hành nội qui và kỷ luật của đơn vị H oàn thành công việc đúng thời hạn Kiến thức và kỹ năng chuyên môn Kỹ năng làm việc nhóm 1 2 3 4 0 T INH TH ẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC cần cố gắng khá tốt rất tốt Không ĐG Đ ối với khách hàng (Lịch sự, niềm nở, ân cần, tận tâm.) Đ ối với cấp tr ên (Tôn trọng, chấp hành mệnh lệnh và phục tùng sự phân công…) Đ ối với đồng nghiệp (Tương trợ, hợp tác, vui vẻ, hòa nhã trong công vi ệc… ) Đ ối với công việc (tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn và biết cách gi ải quyết vấn đề...) Đ ối với bản thân (Ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh của cá nhân và nơi l àm vi ệc. Tự tin, cầu tiến học hỏi…) 1 2 3 4 0 ĐÁNH GIÁ CHUNG N hận xét thêm của đơn vị ( nếu có): ……………………………………………………...................................................………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….ngày………tháng……..năm …… XÁC NHẬN CUA ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) iii
 4. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... iv
 5. .......................................................................................................................................... MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU. ....................................................................................................... 1 1 ) Mục đích của bài báo cáo. ................................................................ ........... 1 2 ) Đối tượng báo cáo. ................................ ................................ ....................... 1 3 ) Phạm vi báo cáo. .......................................................................................... 1 4 ) Phương phá p báo cáo. ................................................................ ................. 1 5 ) Kết cấu báo cáo. ........................................................................................... 1 PH ẦN 1. PHẦN1 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH. ....................................... 3 1 .1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. .................................................... 3 1.1.1. Tên, trụ sở và lĩnh vực hoạt động kinh doanh. ................................. 3 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hà Thành. ............ 4 1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ. ................................ ................................ .... 4 1.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. ............................................... 5 1.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý. ................................................................. 5 1.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. ................................... 6 1 .2. Giới thiệu chung về Chi nhánh công ty Hà Thành tại TP.HCM. ........... 8 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh công ty Hà Thành. . 8 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh công ty Hà Thành. ............. 8 1.2.4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ. ................................ ............... 10 1.2.5. Cơ cấu tổ chức.................................................................................. 10 1.2.5.1. Sơ đồ bộ máy quản lý. ............................................................... 11 1.2.5.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. ....................................... 12 1 .3. Thực trạng kinh doanh của công ty....................................................... 13 1.3.1. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty TNHH MTV H À Thành. .......................................................................... 13 1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2009 - 2011..... 13 1.3.3. Tình hình kinh doanh những năm gần đây. ................................ ... 16 v
 6. 1.3.3.1. Nhà cung cấp. ............................................................................ 21 1.3.3.2. Tình hình kinh doanh giao nhận hàng xuất nhập khẩu của chi nhánh Công ty Hà Thành. ................................................................ ......... 42 PH ẦN 2. PHẦN2: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CHI NHÁNH CÔNG TY H À THÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI. .......................................................................................................... 50 2 .1. Tổng quan thị trường kinh tế Việt Nam 2011,dự đoán tình hình kinh tế 2012. ................................................................................................................. 50 2 .2. Đánh gia chung về chi nhánh công ty Hà Thành. ................................. 51 2.2.1. Điểm mạnh. ...................................................................................... 51 2.2.2. Điểm yếu. .......................................................................................... 52 2.2.3. Cơ hội. .............................................................................................. 52 2.2.4. Thách thức. ...................................................................................... 53 2 .3. Một số ý kiến và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh công ty Hà Thành. ................................................................................ 54 2.3.1. Các yếu tố nguồn lực của công ty. ................................................... 54 2.3.1.1. Tình hình vốn sản xuất kinh doanh. ................................ ......... 54 2.3.1.2. Tình hình lao động. ................................................................ ... 55 2.3.1.3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ................................. ......... 55 2.3.1.4. Cơ cấu tổ chức. .......................................................................... 55 2.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh..................................................... 56 2.3.2.1. Mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu. .................................... 56 2.3.2.2. Nhà cung cấp. ............................................................................ 57 2.3.2.3. K hách hàng................................................................. ............... 58 2.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh. ................................................................ ... 59 2.3.2.5. Thị trường xuất nhập kh ẩu. ................................ ..................... 59 PH ẦN 3. NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM TIẾP THU ĐƯỢC TRONG TH ỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY. ................................ ......... 61 3 .1. Những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty. ................................................................ ............................ 61 vi
 7. 3 .2. Một số ý kiến đề xuất đối với các bạn sinh viên, khoa Thương mại – Du lịch và trường Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh................................. .. 61 3.2.1. Đối với trường Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh. ................ 61 3.2.2. Đối với khoa Thương mại – Du lịch. ................................ ............... 61 3.2.3. Đối với các bạn sinh viên ................................................................. 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO. .................................................................................. 63 vii
 8. DANH SÁCH BẢNG BIỂU. Bảng 1: Bảng1 : Trình độ họ16nhân viên trong chi nhánh công ty Hà Thành. Bảng 2: Bảng kết quả kinh doanh của Công ty( 2009- 2011) Bảng 3: cơ cấu sản phẩm nhập khẩu. Bảng 4. Thị phần khách h àng trong nước : Bảng 5 :Nhà nhập khẩu Bảng 6: Tình hình kinh doanh giao nh ận hàng FCL xu ất khẩu Bảng 7: Tình hình kinh doanh giao nh ận hàng nh ập khẩu Bảng8 : Thị trường nhập khẩu viii
 9. DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ. Hình 1 - Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2009 đến năm 2011. Hình 2: Biểu đồ thể hiện cơ cấu sản phẩm xuấ t khẩu.( 2011) Hình 3:Biểu đồ thể hiện thị phần khách h àng trong nước : Hình 4:Biểu đồ thể hiện doanh thu giao nhận hàng xuất khẩu Hình 5: Biểu đồ thể hiện doanh thu giao nhận hàng nhập khẩu Hình 6:Biểu đồ thể hiện tỉ trọng doanh thu chi nhánh công ty Hà Thành 2011 Hình 7: Biểu đồ cơ cấu thị trường xuất khẩu Hình8 : Biểu đồ cơ cấu thị trường nhập khẩu của chi nhánh ix
 10. LỜI MỞ ĐẦU. Sau thời gian 4 tháng thực tập tại đây, em đã hoàn thành “Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H À THÀNH ” với: 1) Mục đích của bài báo cáo . Bài báo cáo được thực hiện với mục đích tìm hiểu về thực trạng hoạt động kinh doanh tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H À THÀNH , từ đó đưa ra nh ận xét, đánh giá và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty. 2) Đối tượng báo cáo . Đối tượng của b ài báo cáo là tình hình hoạt động của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH qua các năm 2009 -2011. 3) Phạm vi báo cáo. Về không gian: Các hoạt động tại công ty CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H À THÀNH . Về thời gian: từ năm 2009 đến 2011. 4) Phương pháp báo cáo. Bài báo cáo sử dụng các phương pháp báo cáo như: phương pháp so sánh đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty qua các năm, phương pháp tổng hợp – phân tích, thống kê… Bên cạnh đó, báo cáo cũng sử dụng phối hợp nhiều phương pháp, đó là phương pháp định tính và định lượng để thực hiện báo cáo, phương pháp thu thập dự liệu và thông tin từ sổ sách các phòng ban của công ty – đ ây là phần số liệu chủ yếu phục vụ cho việc làm báo cáo, xử lý các thông tin đ ã thu th ập được bằng những kiến thức đã học. 5) K ết cấu báo cáo. 1
 11. Với sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Viết Bằng, khoa Thương mại – Du lịch trư ờng Đại Học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh và các anh chị trong CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘ T THÀNH VIÊN H À THÀNH đ ã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em củng cố lại những kiến thức đ ã h ọc và vận dụng vào thực tế. Qua thời gian thực tập em đã tìm hiểu về những hoạt động của công ty và hoàn thành bài báo cáo với nội dung gồm 3 phần: + Phần 1: Thực trạng hoạt động của chi nhánh công ty TNHH một thành viên Hà Thành. + Phần 2:Một số nhận xét và ý kiến đề xuất đối với chi nhánh công ty TNHH một thành viên Hà Thành. + Phần 3:Những kiến thức và kinh nghiệm thu được trong quá trình thực tập. 2
 12. PH ẦN 1. PH ẦN1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H À THÀNH . 1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. 1 .1.1. Tên, trụ sở và lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Tên: Công ty Hà Thành – Bộ Quốc Phòng. Tên giao dịch quố c tế: HA THANH COMPANY Trụ sở chính đặt tại: 99 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 7320644 Fax: 047320646 Mã số thuế: 0100108529 Website: http://www.cktqp.gov.vn Tổng số vốn ban đầu được cấp: 4.053.000.000 đồng. Ngành ngh ề sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh h àng may, đồ gỗ, lâm sản, gốm sứ mỹ nghệ, các loại tinh dầu, b ao bì, nhựa, thực phẩm, đại lý bán hàng. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết b ị, nguyên liệu, hàng tiêu dùng phục vụ sản xuất của công ty. Sản xuất sản phẩm cơ khí. Sản phẩm truyền thống: Sản xuất kinh doanh h àng may, đồ gỗ, lâm sản, gốm sứ mỹ nghệ, các loại tinh dầu, b ao bì, nhựa, thực phẩm, đại lý bán hàng, xuất nhập khẩu. Sản phẩm truyền thống: Sản xuất kinh doanh h àng may, đồ gỗ, lâm sản, gốm sứ mỹ nghệ, các loại tinh dầu, b ao bì, nhựa, thực phẩm, đại lý bán hàng, xuất nhập khẩu. 3
 13. 1 .1.2. Q uá trình hình thành và phát triển của công ty Hà Thành. Lúc ban đầu khi vừa mới được thành lập công ty mang tên công ty Thăng Long chính thức thành lập theo quyết định 406 /QĐQP ngày 07/05 /1994, chịu sự điều h ành trực tiếp của Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô (Bộ Quốc Phòng). Và căn cứ vào quyết định số : 2 45/2003-QĐ-BQP ngày 29/09/2003 của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng về việc trao đổi tên công ty Thăng Long thành công ty Hà Thành thuộc Quân Khu Thủ Đô. Công ty Hà Thành được thành lập do sự sáp nhập của các doanh nghiệp: - + CÔNG TY THĂNG LONG + CÔNG TY LONG GIANG + XÍ NGHIỆP 99 + XÍ NGHIỆP GỐM SỨ MĨ NGHỆ + XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 81 + XÍ NGHIỆP 56 Với mong muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm khách h àng kinh doanh mới, - công ty đã mạnh dạn mở thêm 2 chi nhánh nữ a là: + Chi nhánh tại Quảng Ninh: 45 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ninh. Thành lập ngày 01/01/1996 Công ty Hà Thành là một doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, thực h iện h ạch toán độc lập, có tài khoản tại Ngân Hàng, có con dấu riêng và có giấy phép hoạt động kinh doanh chủ yếu ở lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. 1 .1.3. Chức năng và nhiệm vụ.  Chức năng. Là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế thời b ình, tận dụng cơ sở sản xuất sẵn có để sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên quốc phòng, góp phần đem lại lợi ích cho toàn xã hội.  Nhiệm vụ. 4
 14. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh mua b án , xuất nhập khẩu trong và n goài nước. Xuất khẩu: Các mặt h àng nông sản, kinh doanh may mặc, đồ gỗ, hàng m ỹ n ghệ, gốm sứ, h àng tiêu dùng, hàng nhựa, lắp ráp xe m áy, đại lý bán h àng dịch vụ khách sạn và bán hàng tại khách sạn… Nhập khẩu : Các loại xe máy m óc phục vụ cho nông nghiệp, các loại công cụ phục vụ cho sản xuất, xây dựng, các loại xe máy, xe tải xe chuyên dụng… Đến năm 1 997, do nhu cầu mở rộng thị trường cùng với việc mở rộng quan hệ n goại giaohợp tác trao đổi với các b ạn h àng trong và ngoài nước cộn g với chủ trương mở rộng quy mô hoạt độ ng chuẩn b ị một bước phát triển mới trong tương lai, công ty Hà Thành đã đ ăng ký m ở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh sau: Theo giấy đăng ký mở rộng kinh doanh n gày mùng 7/1/1997 các mặt hàng được bổ sung như sau : vật liệu xây dự ng, trang trí nội thất, thiết b ị tin học, đồ điện. Theo giấy m ở rộ ng đăng ký kinh doanh ngày 15/05/1997 các mặt h àng được bổ sung như sau: vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, nguyên vật liệu sả n xuất, nệm Mouse, kinh doanh chất đốt. 1 .1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. 1.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý. Công ty Hà Thành chịu sự quản lý của Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô. Bộ máy tổ chức văn phòng của công ty có 60 nhân viên với 2 chi nhánh ( Thành Phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.) 5
 15. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ PHÒNG KINH PHÒNG TIẾP TOÁN DOANH XNK THỊ ĐẦU TƯ CHI NHÁNH CHI NHÁNH TẠI TẠI TP. CHM QUẢNG NINH 1.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.  Giám đốc: Là người lãnh đạo cao nhất của công ty, có quyền quyết định mọi hoạt động và có trách nhiệm trước nhà nước về kết quả hoạt động kinh doanh.Giám đốc là n gười giữ vai trò chỉ huy với chức trách quản lý, sử dụng toàn bộ vốn, đất đai, nhân lực và các nguồn lự c của công ty  Ph ó Giám Đốc 6
 16. Trợ lý cho Giám Đốc trong việc điều hành tổ chức q uản lý quá trình hoạt động của công ty , lập kế hoạch kinh doanh , phụ trách lĩnh vực công tác kinh doanh, hành chính, quản trị, đời sống. Điều phối lao động và duy trì kĩ thuật cho toàn công ty. Đồng thời tổ chức sắp xếp bố trí hợp lý lực lượng lao động. Đề suất và tham gia bồi dưỡng về n ăng lực cho nhân viên. Khi Giám Đốc vắng mặt , ủy quyền cho Phó Giám Đốc chỉ huy điều hành mọi hoạt động của công ty.  Phòng Kế toán: Có nhiệm vụ sử dụng và quản lý vốn một cách hiệu quả, cân đối nguồn - vốn phù hợp với chế độ, nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty. Tổ chức hạch toán công ty, theo dõi và thực hiện các chức năng thanh - toán tài chính theo định kỳ. Thực hiện công tác ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo - định kỳ. Tổ chức kinh doanh và thu hồi công nợ kịp thời. - Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính của công ty cho ban lãnh - đạo h àng tháng và đ ịnh kỳ.  Phòng Tiếp Thị Đầu Tư: Chuyên về khảo sát nghiên cứu thị trường có thể nắm bắt được những - thay đ ổi trên thị trường về kinh doanh và đầu tư. Cung cấp những thông tin cần thiết về thị trường cho các chi nhánh biết - và đề ra các phương hướng chiến lược kinh doanh cho từng thời kì, từ ng giai đoạn cụ thể.  Các chi n hánh: Thực hiện chức năng xuất nhập khẩu theo chức năng và quyền hạn được - giao. 7
 17. 1.2. Giới thiệu chung về Chi nhánh công ty Hà Thành tại TP.HCM. 1 .2.1. Q uá trình hình thành và phát triển chi nhánh công ty Hà Thành. Sau một th ời gian hoạt động do lượng giao dịch ngày càng tăng đặc biệt là các bạn hàng ở các tỉnh phía nam , tháng 1/2006 công ty Hà Thành đã quyết định kịp thời thành lập chi nhánh ở TP. HCM, đây là quyết định đúng đắn và kịp thời, vì trong tương lai TP HCM sẽ là một khu đô thị sầm uất, là cơ sở cho việc khai thác tiềm năng rộng lớn của thị trường phía nam. Thông tin chi tiết về chi n hánh công ty Hà Thành: Tên giao d ịch : Chi nhánh công ty Hà Thành ( BQP) tại TP HCM - Địa chỉ đ ăng ký kinh doanh : 237 Nguyễn Trãi – Q1 , TP. HCM - Nơi đăng ký kinh doanh: 168/63 D2 – P .25 – Q. Bình Thạnh, TP. HCM - Điện thoại: 082944052 - - Fax: 5122435 Mã số thuế: 01001085229006 - Ngành nghề kinh doanh: chi nhánh công ty chuyên xuất nhập khẩu các - mặt hàng: nông sản, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng, vải sợi thủ công m ỹ nghệ, m áy móc nông ngư nghiệp , các loại xe chuyên dụng: xe ủi, xe nâng, ô tô các loại, xe m áy, đ ồ nội thất,… 1 .2.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh công ty Hà Thành.  Chức năng. Xuất khẩu trự c tiếp các mặt hàng nông sản , thự c phẩm, các mặt hàng tiêudùng, vải sợi, thủ công mĩ nghệ… Nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất như: sơn sợi, máy móc nông ngư cơ, thuốc lá, các loại xe chuyên dụng như xe ủ i, xe nâng, xe xúc, xe ô tô các loại, hàng tiêu dùng như: gạch, xeluloze… Bên cạnh đó công ty còn tiến hành làm dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu cho các đơn vị khác. 8
 18.  Nhiệm vụ. Tự tạo vốn kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công ty m ẹ đưa ra, tạo nguồn vốn kinh phí cho công ty và quân khu , tạo công ăn việc làm cho người lao động và góp một phần vào phúc lợi xã hội. Thông qua xuất nhập khẩu để mở rộng h àng hóa cho các nước, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của công ty ngày càng phát triển, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để tăng thêm lợi nhuận, ngoài việc tích lũy vốn từ việc xuất nhập khẩu trực tiếp, chi nhánh còn thu thêm một khoản lợi nhuận từ việc hưởng phí ủy thác. Bên cạnh đó, chi nhánh đã mở rộng quy mô hoạt động bằng việc thành lập được một cửa h àng Thăng Long, một trạm kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp cho chi nhánh mở rộng việc kinh doanh và giao dịch với khách hàng. 1 .2.3. Các yếu tố nguồn lực của công ty. o Tình hình vốn sản xuất kinh doanh. Tổng số vốn ban đầu cấp là : 50.000 .000 triệu đồng vố n cố định, 200.000 .000 đồng vốn lưu động ( 1 /1996) , cho đến nay nguồn vốn kinh doanh đã không ngừng gia tăng và đạt được tổng vốn cố định : 300.000.000 đồng và 969.000 .00 đồng vốn lưu động ( 1 /2012). Qua con số nguồn vốn kinh doanh thể hiện được công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển. Nhiều mặt hàng được bổ sung vào kinh doanh xuất nhập khẩu,gia tăng lợi nhuận mở rộng thị trường trong và ngài nước o Tình hình lao động . Chi nhánh công ty Hà Thành tại TP HCM có đa số nhân viên tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng. Công ty khoảng 35 nhân viên rất năng động và nhiều kinh nghiệm, thích ứng nhanh với môi trường, có trình độ lao động và tay ngh ề cao, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng 9
 19. Bảng1: Trình độ học vấn của nhân viên trong chi nhánh công ty Hà Thành. Trình độ học vấn Số lượng Công việc Tỷ trọng (%) Đại Học Văn phòng 20 57.14 Cao Đẳng Kĩ thuật 13 37.14 Trung Cấp Kĩ thuật 2 5 .72 (Nguồn: phòng kế toán 2011) Qua số liệu bảng ta thấy số lượng nhân viên văn phòng chiếm đại đa số, tuy nhiên công việc của họ là làm văn phòng, yêu cầu trình độ học vấn và khả năng làm việc cao . Còn công việc liên quan tới kĩ thuật nguồn nhân lực chủ y ếu là các nhân viên có trình độ Trung cấp và Cao Đẳng. Với nguồn nhân lực như vậy, đ ây là thế mạnh cho chi nhánh công ty ngày càng mở rộng và phát triển. 1 .2.4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ. Nhiệm vụ chính của chi nhánh là xuất nhập khẩu , đo đó công việc văn phòng thủ tục h ành chính là chủ yếu. Bên cạnh đó là các thủ tục Hải Quan Xuất Nhập Khẩu. Công ty cũng đáp ứng đầy đ ủ nhu cầu về trang thiết bị máy móc phục vụ cho từng phòng ban. Đối với thiết bị văn phòng, công ty mua đầy đ ủ theo yêu cầu của công việc, Do đó ở mỗi phòng ban, cho mỗi vị trí của nhân viên đ ều có điện thoại và máy tính đ ể bàn riêng.Riêng phòng Giám Đốc và Phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu được trang bị thêm m áy in và máy Fax đ ể phục vụ cho công việc được thuận tiện ( nhận và gửi hồ sơ xuất nhập khẩu, làm thủ tục liên quan nghiệp vụ XNK…) Thêm vào đó , tại trạm kinh doanh XNK, cửa h àng Thăng Long, và bãi xe được trang bị thiết bị camera, m áy tính để phục vụ việc bán h àng và bảo quản hàng. Cơ sở hạ tầng: đáp ứng đủ điều kiện cho nhân viên làm việc trong môi trường tốt nhất, an toàn thuận tiện. 1 .2.5. Cơ cấu tổ chức. 10
 20. Bộ phận nhân sự khá gọn nhẹ tổ chứ c quản lý theo kiểu trực tuyến. Giám Đốc là quản lý cao nhất và quyết định mọi hoạt động của công ty. 1.2.5.1. Sơ đồ bộ máy quản lý. Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán Trạm Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh XNK XNK Cửa Hàng Bãi Xe 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản