intTypePromotion=3

Báo cáo tốt nghiệp: Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

1
415
lượt xem
127
download

Báo cáo tốt nghiệp: Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các nghành kinh tế mũi nhọn, Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo .Giáo dục -đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

 1. Trường......................... Khoa………………. …………..o0o………….. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 4
 2. MỤC LỤC Phần A: Những vấn đề chung ........................................... 6 1- Lý do chọn đề tài:............................................................. 6 Phần B: N ộ i d u n g................................................... 9 Chương 1: Cơ sở lý luận..................................................... 9 I- Vai trò vị trí của giáo dục và giáo dục Tiểu học ............... 9 I.1 Tầm quan trọng của Giáo dục - Đào tạo : ....................... 9 Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Đồng Phú. ............................................. 17 I. Vài nét về đặc điểm địa phương:..................................... 17 Chương 3: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học........................ 27 Phần C: Kết luận - Kiến nghị.............................................. 35 I - Kết luận :........................................................................ 35 Danh mục tài liệu tham khảo .............................................. 37 5
 3. Phần A: Những vấn đề chung 1- Lý do chọn đề tài: Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các nghành kinh tế mũi nhọn, Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo .Giáo dục -đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Hội nghị lần thứ hai của ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII đã ra nghị quyết về "Định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo trong thời kỳ CNH,HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000".Mục tiêu giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong đó mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng được xác định rõ là: Đào tạo thanh thiếu niên học sinh phát triển toàn diện về các mặt : Đức, trí, thể, mỹ, kỷ... trở thành những công dân tốt,phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN. Đội ngũ giáo viên trong các nhà trường được xác định là lực lượng nòng cốt, là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo. Tuy nhiên,thực tế hiện nay phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập nhiều mặt trước yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện của sự nghiệp đổi mới giáo dục cả về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt về chất lượng ,phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập cả về kiến thức, kỷ năng, phương pháp .Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân ,trong đó nguyên nhân phổ biến là phần đông trong số họ là những giáo sinh của trường Sư phạm khi tuyển sinh vào trường không phải là những học sinh khá, giỏi ;quá trình ở trường Sư phạm lại chưa được đào tạo chu đáo để có trình độ cần thiết trong nhiệm vụ dạy học .Đặc biệt nguyên nhân chủ yếu đáng quan tâm là khi tốt nghiệp Sư phạm ra hành nghề dạy học ở trường phổ thông đã một thời gian dài anh chị em giáo viên không được chăm lo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật được kiến thức cần thiết, do đó anh chị em không thể theo kịp được với nội dung và phương pháp mới của chương trình từng cấp học .Chính điều này đã được Nghị quyết 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đánh giá "Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu. Nhìn chung chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục -đào tạo trong giai đoạn mới". Từ những thực trạng nêu trên và trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung của nghành 6
 4. ta đang trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Đặc biệt ở bậc tiểu học -Bậc học có vị trí trọng yếu, là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông; là bậc học "đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN".(Luật phổ cập giáo dục Tiểu học ). Như vậy, chất lượng giáo dục của các bậc học phổ thông cũng như chất lượng giáo dục Đại học,Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đều phải xuất phát từ chất lượng của giáo dục tiểu học . Do đó như trên đã nói về vị trí của đội ngũ giáo viên và nguyên nhân về sự bất cập của giáo viên đối với yêu cầu mới thì nhiệm vụ bồi dưỡng đối với giáo viên Tiểu học lại càng đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn, bởi vì thực tế đội ngũ giáo viên Tiểu học chúng ta có đặc điểm là nguồn gốc đào tạo hết sức đa dạng, tỷ lệ đào tạo đạt chuẩn thấp so với giáo viên các cấp học khác , hơn nữa do diều kiện công tác liên tục ít có thời gian để tự học, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn , địa bàn công tác phân tán, xa xôi ,hay thay đổi ,.... đã cản trở đi phần nào việc làm giàu vồn kiến thức cho mình trong quá trình dạy học. Trước thực tế đó,Cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học mà đứng đầu là hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ, phải có tầm nhìn rộng ,cách nhìn đúng đắn và có trách nhiệm cao mới tìm ra được những biện pháp hữu hiệu trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên do mình phụ trách đáp ứng với đòi hỏi nâng cao chất lượng toàn diện của bậc học . Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và yêu cầu đối với người sinh viên của khoa quản lý tiểu học sắp tốt nghiệp ra trường trở về phục vụ ở trường học; Bản thân tôi thấy khi đang còn trên ghế nhà trường Cán bộ quản lý giáo dục, cần thiết phải được tiếp thu và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. Đó c hính là lý do quan trọng thôi thúc tôi chọn nghiên cứu đề tài "Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên " nhằm giúp cho bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường về với thực tế của tiểu học sẽ có những đóng góp thiết thực, có hiệu quả .Góp phần nhỏ bé của mình làm cho bậc tiểu học không ngừng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo của đất nước . 2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : - Mục đích: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm hiểu công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở địa bàn; trên cơ sở đó giúp bản thân có được những bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiêụ trưởng và đề xuất một số biện pháp về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay . - Nhiệm vụ : - Bước đầu xác định một số cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học . 7
 5. -Khảo sát ,thu thập thông tin ,đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học - Đề ra một số biện pháp về chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. - Đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên . 3- Đối tượng nghiên cứu : Những biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học . 4-Phạm vi nghiên cứu : Do thời gian cũng như khả năng của bản thân nên tôi chỉ nghiên cứu đè tài này ở phạm vi trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. 5-Giả thuyết khoa học : Chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả giáo dục của trường Tiểu học sẽ được nâng cao nếu người hiệu trưởng áp dụng đồng bộ và thường xuyên một số biện pháp chỉ dạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mà đề tài đưa ra . 6-Phương pháp nghiên cứu : -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm . -Điều tra cơ bản về thực trạng đội ngũ giáo viên . -Phương pháp nghiên cứu tài liệu . -Phương pháp so sánh ,đối chiếu và khảo sát thực nghiêm. 7- Đóng góp của đề tài: Đề tài góp phần cho mọi Cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, đặc biệt là các hiệu trưởng trường học thấy được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học để từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện nay . 8- Cấu trúc đề tài: Phần A : Những vấn đề chung Phần B : Nội dung (gồm 3 chương ) Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học . Chương 3: Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng caochất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học . Phần C: Kết luận và một số kiến nghị . Phần phụ: -Mục lục -Tài liệu tham khảo 8
 6. Phần B: Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận I- Vai trò vị trí của giáo dục và giáo dục Tiểu học I.1 Tầm quan trọng của Giáo dục - Đào tạo : Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã xác định :" Giáo dục - Đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu", " Đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo ,khoa học - công nghệ, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người ,động lực trực tiếp của sự phát triển".Đây là khẳng định hết sức đúng đắn, xuất phát từ lợi ích của nhân dân ta , đồng thời thể hiện chân lý phổ biến của lịch sử. Điều này phù hợp với xu thế của thời đại ,là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Do vậy trong định hướng chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII lại tiếp tục khẳng định :"Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ". Giáo dục là con đường cơ bản nhất, vững bền nhất để hình thành và hoàn thiện con người có nhân cách đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội,vừa là động lực hàng đầu, động lực trí tuệ và tinh thân thúc đẩy sự phát triển của từng lĩnh vực và toàn nền kinh tế - xã hội .Muốn vậy phải hoàn thiện con người ,đặc biệt phải cải thiện năng lực lao động của con người mà trước hết thông qua con đường Giáo dục - Đào tạo, bồi dưỡng với chức năng "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài."(Nghị quyết 2 9
 7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII ) thì giáo dục -đào tạo được nhìn nhận như là con đường quan trọng nhất để phát triển xã hội. Chúng ta có thể khẳng định rằng Giáo dục -đào tạo có một vị trí ,vai trò quan trọng và hết sức to lớn; Giáo dục - Đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục phải là đầu tư cơ bản ,quan trọng nhất cho sự phát triển toàn diện của đất nước . Tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước trong năm cuối cùng của thế kỷ XX càng được tăng khi công nghệ mới và các phượng pháp sản xuất mới xuất hiện đã và đang thay đổi các nền kinh tế. Tuy nhiên muốn có một nền Giáo dục và Đào tạo tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc, cơ sở này chính là hệ thống giáo dục tiểu học. Bởi vì không có một hệ thống gáo dục tiểu học vững chắc không thể có một hệ thống giáo dục quốc dân lành mạnh . I.2 Vị trí ,vai trò tầm quan trọng của giáo dục tiểu học : Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tiểu học là bậc học có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì Tiểu học ngày nay là bậc học tương đối độc lập và hoàn chỉnh ; bậc học dành cho 100% dân cư của đất nước Việt Nam, đây là bậc học có tính phổ cập đối với tất cả trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Tốt nghiệp Tiểu học là trình độ tối thiểu bắt buộc phải đạt tới của mọi người dân, tạo nên mặt bằng dân trí của cả dân tộc .Trình độ tối thiểu này trong thời đại ngày nay trực tiếp liên quan đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của mọi người; cải thiện đội ngũ người lao động, đặt nền móng vững chắc cho việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu cao của công cuộc CNH, HĐH đất nước. Vì thế dạy học và giáo dục ở bậc Tiểu học sẽ không chỉ đặt nền móng cho giáo dục Phổ thông mà còn đặt nền móng cho toàn bộ sự hình thành nhân cách con người . Điều đó cho thấy rằng những gì thuộc về tri thức và kỹ năng ,về hành vi tính người được hình thành và định hình ở học sinh Tiểu học sẽ theo suốt đời mỗi người . Bởi vì những gì đã hình thành và định hình ở trẻ em rất khó thay đổi, khó cải tạo lại. Vì vậy những gì trẻ em không đạt được ở bậc học này khó có thể bù đắp ở những bậc học sau . Như vậy giáo dục tiểu học ngày càng khẳng định vị tí của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách của con người đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân . Hiện nay không chỉ riêng gì ở nước ta mà tất cả các Quốc gia trên thế giới đều đặc biệt quan tâm đến giáo dục Tiểu học .Và trong cuốn chuyên khảo "Công tác quản lý hành chính và Sư phạm của trường Tiểu học" Tác giả Jean Valerien đã ghi ý kiến của UNESCO như sau :"Tiểu học không cần phải bàn cải gì nửa, là cấp đào tạo chính để cung cấp nền giáo dục cơ bản mà mọi trẻ em có quyền được hưởng ". Giáo sư Phạm Tất Dong cũng đã từng khẳng định "giáo dục Tiểu học là bộ phận nền tảng để trên đó chúng ta xây dựng toà nhà học vấn cho toàn dân". II- Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường tiểu học hiện nay: 10
 8. II.1 Đặc điểm tâm lý của học sinh Tiểu học : Theo truyền thống, theo luật phổ cập Tiểu học và trên thực tế, học sinh Tiểu học là trẻ em từ 6 đến 11, 12 tuổi, chỉ có một bọ phận nhỏ trẻ em không có điều kiện học tập bình thường có thể theo học ở lứa tuổi 13,14. Trẻ tròn 6 tuổi đó là cái mốc vô cùng ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt trong đời sống trẻ thơ.Rời vòng tay mẹ cắp sách đến trường, trẻ bắt đầu với những phương pháp của nền văn minh để tiếp thu những cái mới chưa hề có trước đây trong đời sống hàng ngày. Hoạt động học tập đã trở thành hoạt động chủ đạo của lứa tuổi học sinh Tiểu học. Như vậy về mặt tâm lý, học sinh Tiểu học có những đặc điểm sau : - Mỗi học sinh Tiểu học là một chỉnh thể ,thực thể hồn nhiên : Nhân cách học sinh Tiểu học tuy chưa hoàn chỉnh song luôn luôn tồn tại như một chỉnh thể, một đơn vị độc lập, một cấu trúc thống nhất trọn vẹn. Trong sự phát triển nhân cách bình thường của một học sinh Tiểu học, các mặt thể chất và tâm lý luôn luôn quyện lẫn vào nhau hợp thành một chỉnh thể. Cùng với sự phát triển về thể chất ,tâm lý trẻ em cũng hình thành và phát triển. Trong tâm lý trẻ em, các quá trình các thuộc tính, những nét tâm lý được hình thành thường bộc lộ ra rất hồn nhiên chân thực . Để đảm bảo được sự trọn vẹn như một chỉnh thể và tính hồn nhiên của mỗi trẻ em, xã hội và người lớn cần nuôi dưỡng, giáo dục các em bằng thức ăn vật chất và tinh thần được chọn lọc cho phù hợp với trẻ, để các em được lớn lên, được phát triển lành mạnh như mỗi trẻ em cần có và có thể có.Vậy thì nhà trường Tiểu học cần đề ra mục tiêu, nội dung như thế nào để phù hợp với đặc điểm của trẻ em . - Trong mỗi học sinh Tiểu học tiềm tàng khả năng phát triển: Nhìn chung ở mỗi học sinh Tiểu học đều tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển mà thường là chưa được đánh giá và khai thác đúng. Tuy chưa có một cách đánh giá chính xác nhưng bằng cách nhìn định tính, chúng ta có thể cảm nhận được học sinh Tiểu học ngày nay thông minh hơn và có sự phát triển tâm lý tốt hơn học sinh Tiểu học cách đây mười năm .Và với nhịp độ phát triển như thế này thì xét cả về mặt thể chất và tâm lý của học sinh Tiểu học trong những năm đầu của thế kỷ XXI chắc chắn sẽ có sự phát triển cao hơn học sinh Tiểu học hiện nay . - Mỗi học sinh Tiểu học là một nhân cách đang hình thành và phát triển: Trẻ em ở lứa tuổi học sinh Tiểu học là một thực thể hồn nhiên, một chỉnh thể trọn vẹn nhưng lại chưa được định hình, chưa được hoàn thiện mà là một thực thể đang lớn lên ,đang phát riển . Vì vậy mà những gì đưa đến cho trẻ phải chuẩn mực không được sai lệch, còn nếu không khi đã định hình sai thì sẽ rất khó uốn nắn, khó sữa chữa. Chính điều này đã được người xưa đúc kết lại rằng "Dạy con từ thuở còn thơ"và thời nay chúng ta đã ý thức được rằng, "Dạy học sinh phải đúng ngay từ khi các em mới tới trường " 11
 9. Như vậy qua 3 đặc điểm cơ bản trên cho thấy rằng học sinh Tiểu học có tính chất dễ tiếp thu sự nuôi dưõng, sự giáo dục, dễ thích nghi với điều kiện sống và học tập; học sinh Tiểu học phát triển theo hướng hình thành nhân cách, định hình và hoàn thiện dần con người mình theo hướng mục tiêu giáo dục . II.2. Mục tiêu và nội dung giáo dục ở trường Tiểu học: Xuất phát từ đặc điểm tâm ý của học sinh Tiểu học cũng như nhu cầu phát triển toàn diện của các em mà quy định về mục tiêu giáo dục Tiểu học là: Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỷ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động. Như vậy học xong Tiểu học học sinh phải đạt được yêu cầu : - Có lòng nhân ái, mang bản sắc con người Việt Nam: Yêu quê hương đất nước, hoà bình và công bằng bác ái, kính trên nhường dưới, đoàn kết và sẵn sàng hợ ptác với mọi người; có ý thức về bổn phận của mình đối với người thân, đối với bạn bè, đối với cộng đồng và môi trường sống; tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật và các quy định ở nhà trường, khu dân cư, nơi công cộng ; sống hồn nhiên, mạnh dạn tự tin, trung thực . - Có kiến thức cơ bản về tự nhiên xã hội, con người và thẩm mỹ, có kỹ năng cơ bản về nghe, nói ,đọc,viết, tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ . -Biết cách học tập, biết tự phục vụ , biết sử dụng một số đồ dùng trong gia đình và công cụ lao động thông thường; biết vận dụng và làm một số việc giúp gia đình. Như vậy mục tiêu giáo dục Tiểu học ở trên được quán triệt trong mọi hoạt đọng được thể hiện qua nội dung giáo dục . Nội dung giáo dục tiểu học bao gồm nội dung dạy học và nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp + Nội dung dạy học bao gồm: 9 môn học bắt buộc: Tiếng việt - Toán - Đạo đức - Tự nhiên và xã hội - Kỹ thuật - Hát nhạc - Mỹ thuật - Thể dục - Sức khoẻ. Và các môn tự chọn: Tiếng nước ngoài - Tin học - Kinh tế Gia đình. + Nội dung các hoạt động ngoài giờ lên lớp bao gồm: * Vui chơi giải trí ,văn hóa nghệ thuật, TDTT. * Hoạt động xã hội theo chủ điểm trong tổ chức của học sinh (lớp, đội, sao) * Lao động công ích . * Hoạt động từ thiện giúp người khó khăn ... Như vậy nội dung giáo dục Tiểu học được cụ thể hóa qua chương trình các môn học và các loại hoạt động giáo dục khá phong phú . Xuất phát từ mục tiêu và nội dung của giáo dục Tiểu học cũng như để đảm bảo cho học sinh được phát triển toàn diện; với trọng trách là người "quyết định chất lượng giáo dục ", là người đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách, là người mẹ thứ hai của học sinh thực hiện sứ mệnh cao cả đầy tính nhân văn và trách nhiệm, người giáo viên Tiểu học ngoài việc cần phải nắm rõ đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh thì phải hôị tụ một cách đầy đủ 12
 10. những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Tiểu học đưa ra . III-Vị trí ,vai trò ,chức năng ,nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học III.1-Vị trí ,vai trò của giáo viên tiểu học : Người giáo viên Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, lao động của người giáo viên Tiểu học là lao động mang tính khoa học, tính nghệ thuật và đòi hỏi sự công phu. Bởi thầy giáo, cô giáo Tiểu học chính là hình ảnh trực quan gần gủi, sinh động và toàn diện để các em học sinh noi theo và học tập góp phần hoàn thiện nhân cách của mình . Xuất phát từ mục tiêu đào đạo của giáo dục Tiểu học dược quy định trong quyết đinh số 2957/GD-ĐT ngày 14/10/1994 của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã xác định vai trò của giáo viên Tiểu học :"Là lực lượng giáo dục chính, giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục". Dạy học ở Tiểu học là một nghề, nghề dạy học ở bậc Tiểu học có những điểm giống nghề dạy học ở các bậc học khác nhưng có đặc thù riêng về mặt sư phạm mà người làm nghề dạy học ở các bậc học khác không cần hoặc không có được. Công việc của người giáo viên Tiểu học rất phức tạp, không phải chỉ "dạy chữ" mà còn rèn đứa trẻ bắt đầu hình thành tính cách con người mà mục tiêu chính là dạy người .Vì nói đến bậc Tiểu học là người ta thường nói "Dạy nét chữ nết người". Do đó mà người giáo viên trong trường Tiểu học rất quan trọng nó khẳng định và quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp giáo dục. Các em có trở thành những con người mới hay không ? Có khả năng hoà nhập với kiến thức KHKT mới hay không, có khả năng kế tục được sự nghiệp của cha ông là những chủ nhân tương lai của đất nước văn minh, phồn vinh hay không? Đó chính là nhờ vào sự nổ lực dạy dỗ đào tạo của đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, có kiến thức văn hoá, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi .Để đáp ứng được những yêu cầu nói trên thì những thầy cô giáo Tiểu học, những người làm công tác giáo dục phải tự bồi dưỡng mình và thường xuyên rèn luyện bồi dưỡng bản thân, không ngừng trau dồi phẩm chất, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ, trau dồi năng lực, để đáp ứng với sự phát triển của xã hội cũng như những nhu cầu cần thiết của xã hội . III.2- Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên : Người giáo viên nói chung và người giáo viên Tiểu học nói riêng là những người có nhiệm vụ truyền thụ tri thức của nhân loại, tinh hoa của dân tộc cho lớp trẻ, khơi dậy ở các em truyền thống hiếu học, tác động vào các em để các em hăng hái học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thành những người có ích cho xã hội. Trong thời đại khoa học và kỷ thuật phát triển, các nguồn thông tin đa dạng và phong phú. Các em ngày nay không chỉ nắm bắt kiến thức từ ông thầy mà các em còn thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, kiến thức giáo viên truyền thụ cho các em không còn vị trí độc tôn như ngày xưa nữa; ngày nay chức năng của giáo viên không chỉ đơn thuần là truyền thụ tri thức mà giáo viên là người chỉ đóng vai trò tổ chức , điều khiển các hoạt động của học sinh . 13
 11. Xã hội ngày càng phát triển, chức năng của người thầy cũng phải luôn thay đổi cho phù hợp với xã hội. Người thầy giáo ngày nay được đào tạo cẩn thận hơn xưa, song vẫn chưa đồng đều về các hệ đào tạo, do vậy mà ở trong nhà trường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên là hết sức cần thiết . Để làm trọn trọng trách mà xã hội giao phó, xứng đáng với những tên gọi thân thương trìu mến; "Người giáo viên là kỹ sư tâm hồn ", "Là người trồng hoa cho đất nước ... " Nhiệm vụ của người giáo viên hiện nay nặng nề hơn so với giáo viên ngày xưa . Xuất phát từ mục tiêu giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã đưa ra nhiệm vụ cho người giáo viên Tiểu học được ghi rõ trong điều lệ trường Tiểu học (Ban hành theo quyết định số 3257/GD - ĐT ngày 8/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ) như sau : - Thực hiện nghiêm chỉnh, có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục toàn diện cho học sinh. Quản lý chu đáo học sinh trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện ở trong cũng như ở ngoài nhà truờng . -Thường xuyên học tập văn hoá ,bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo tiêu chuẩn quy định đối với giáo viên Tiểu học. - Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước, tôn trọng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách của nhà nước cũng như mọi quy định của nghành giáo dục và nhà trường đề ra, chịu sự kiềm ra của hiệu trưởng và các cấp quản lý trong nghành giáo dục . - Thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng đối với học sinh, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái thương yêu giúp đỡ nhau . Đồng thời giáo viên phải biết phối hợp chặt chẽ với đội thiếu niên tiền phong, với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội khác để giáo dục học sinh trong mọi hoạt động dạy học và giáo dục . -Trang bị cho học sinh những hành trang cần thiết để các em bước vào đời vững vàng, tự tin, hoàn thành nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc . - Tham gia hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Tiểu học . Như vậy nhiệm vụ đề ra cho người giáo viên Tiểu học là rất lớn lao và nặng nề, nếu giáo viên yếu về chuyên môn nghị vụ, năng lực giảng dạy thì không nâng cao được chất lượng giáo dục, điều đó đòi hỏi người giáo viên không ngừng bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thêm cho mình. Hiện nay, người giáo viên dạy ở Tiểu học phải có khả năng dạy tốt 9 môn khác nhau với những trình độ phát triển khác nhau của các em học sinh trong lớp. Vì vậy tay nghề Sư phạm ở bậc Tiểu học rất đa dạng và phức tạp . Để có thể dạy đúng và dạy đủ 9 môn trong trường Tiểu học người giáo viên cần được quy hoạch đảm bảo cho việc bồi dưỡng chuyên môn một cách có khoa học, ngoài việc nắm vững phương pháp đặc trưng của bộ môn, thì việc bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực Sư phạm là một việc làm vô cùng cần thiết. 14
 12. Đất nước ngày một đi lên, KHKT ngày càng hiện đại, nếu ông thầy chỉ "nằm ỳ", chỉ "dậm chân tại chỗ" và vừa lòng với những gì mình đang có thì không thể đáp ứng và tồn tại được. Vì vậy mà các nhà quản lý, đặc biệt là các hiệu trưởng trường Tiểu học phải nhận thức đúng vấn đề , dám đương đầu với những khó khăn thử thách từ đó biết khơi dậy, biết động viên khích lệ các ông thầy hoạt động, rèn luyện thường xuyên cho đội ngũ giáo viên của mình. Giáo viên cũng như hiệu trưởng phải xác định đúng trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để đạt đúng tiêu chuẩn đã quy định . III.3.1.Những yêu cầu cơ bản về đội ngũ giáo viên Tiểu học : Đội ngũ giáo viên muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: - Trước hết là tình yêu đối với nghề nghiệp, tình yêu thương con người, có sự tận tâm, tính kiên nhẫn, lòng độ lượng và phải có trách nhiệm . - Có trình độ kiến thức khoa học về tự nhiên và xã hội, có quan điểm bản thân rõ ràng, có nhu cầu luôn đổi mới nhạy bén . - Có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, giản dị, khiêm tốn, có mối quan hệ gần gủi thân ái với mọi người, thật sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo . Có năng lực Sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ giỏi để dạy tốt các môn học. - Luôn công bằng vô tư trong mọi đối xử với học sinh. Nói tóm lại, người giáo viên Tiểu học phải thực hiện tốt cuộc vận động do Bộ và vông đoàn Giáo dục Việt Nam phát động "kỷ cương , tình thương, trách nhiệm" Trong xã hội ngày nay, người giáo viên Tiểu học phải là người công dân tốt có đầy đủ hai phẩm chất "tài " và" đức ". Đây chính là hai mặt để tạo nên nhân cách con người phát triển toàn diện . Về trình độ: Người giáo viên Tiểu học tối thiểu phải có chứng chỉ về trung học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm ( hệ mới) Hay THHC (hệ cũ ), nâng cấp và xóa dần các loại hình đào tạo 9+3, 12+1, + 6 tháng, cấp tốc ... và tương lai trong những năm đầu thế kỷ XXI tiêu chuẩn giáo viên Tiểu học phải đạt trình độ là Cao đẳng Tiểu học, Đại học Tiểu học và THSP phải được nâng chuẩn. Về phẩm chất: Là người có tư tưởng đạo đức trong sáng, có nhận thức quan điểm đúng đắn về đường lối của Đảng, của Nghành, vận dụng quan điểm chính thống vào từng bài dạy, kiên định đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn . Ngoài ra, người giáo viên Tiểu học là "ông thầy tổng thể", người " đại diện toàn quyền"của nền văn minh nhà trường đến với học sinh do đó cần có những tiêu chuẩn đặc trưng sau: - Có hình thức phù hợp với học sinh tiểu học (về hình thể, y phục, tác phong ...) 15
 13. - Hiểu biết sâu rộng, vững chắc nội dung giáo dục ở bậc tiểu học (tri thức khoa học, kỹ năng Sư phạm, chuẩn mực cuộc sống ....) và vận dụng có kết quả, hiểu học sinh và giao tiếp được với học sinh, tác động thích hợp đến từng học sinh. - Ngôn ngữ phải chuẩn xác (cả nói và viết). Và tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá giáo viên đó là chất lượng của học sinh. IV- Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên : Trong thời đại ngày nay, khi xã hội đang vận hành cùng với công cuộc đổi mới, sự nghiệp giáo dục đang đứng trước những thử thách mới thì vai trò của người giáo viên Tiểu học vô cùng quan trọng Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khóa VIII đả khẳng định " giáo viên là nhân tố quyết giáo dục " . Thực tế hiện nay cho thấy giáo viên Tiểu học thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Không đồng đều về các môn và mất cân đối về cơ cấu; một điều bất cập nữa là đội ngũ giáo viên còn non yếu về trình độ tay nghề. Do đó việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên là việc làm hết sức cần thiết, công tác bồi dưỡng giáo viên chính là phát triển nguồn nhân lực mà phát triển nguồn lực trong nhà trường chính là chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên , cán bộ công nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình, đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày càng vững mạnh về chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức khoẻ thực hiện có chất lượng mục tiêu và có kế hoạch đào tạo. Vậy thì người cán bộ quản lý mà chính là ngưởi Hiệu trưởng phải làm gì để phát triển ngồn nhân lực trong trường Tiểu học, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục . V. Nhận thức và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Tiểu học về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Xuất phát từ tình hình thực trạng đội ngũ giáo viên , từ quan niệm “ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh “ (Nghị quyết TW 2 ) Cán bộ quản lý trường Tiểu học mà cụ thể là Hiệu trưởng, là người " Đại diện chức trách hành chính " là người " Quản lý và lãnh đạo cộng đồng và giáo dục " là người " Trụ cột Sư phạm và việc bồi dưỡng liên tục” và là người " Điều hành thực hiện điều lệ trường Tiểu học". Vì vậy mà người Hiệu trưởng luôn nhận thức được việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất và năng lực công tác là vấn đề quan trọng và là công tác hàng đầu trong nhà trường và người thực hiện công tác này chính là Hiệu trưởng trường Tiểu học. Nhà trường Tiểu học ngày nay, một mặt phải tập trung nổ lực vào rèn luyện ban đầu cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy học, mặt khác phải lắng nghe nhu cầu giáo dục của cả cộng đồng, nó phải đáp ứng những nhu cầu xã hội - Sư phạm; sau đó phải huy động các nguồn nhân tài, vật lực cộng đồng, để làm đầy đủ sứ mệnh của nó trong khuôn khổ hợp tác nhiều lực lượng. Tất nhiên trong quá trình vận hành hành đó việc quản lý Sư phạm của người Hiệu trưởng là cơ bản nhất mà trong đó khẳng định việc xây dựng tập thể Sư phạm vừa " hồng" vừa " chuyên" để đảm bảo sứ mạng " cấp đào tạo 16
 14. chính " là việc làm đầu tiên và liên tục trong quá trình quản lý của mình. Như vậy trách nhiệm của người Hiệu trưởng một phần vừa tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành chương trình quy định theo biên chế năm học mà nhà trường phân công, một phần đảm bảo cho giáo viên có điều kiện để được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Có thể nói rằng cán bộ quản lý trường học là một trong những nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của nhà trường hay nói cách khác chất lượng đội ngũ hiệu quả giáo dục của một nhà trường phụ thuộc không nhỏ vào nhận thức và trách nhiệm của người Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục. Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Đồng Phú. I. Vài nét về đặc điểm địa phương: Phường Đồng Phú nằm ở trung tâm của Thị xã Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình có khoảng hơn 7000 nhân khẩu, được chia thành 10 tiểu khu. Đời sống nhân dân địa phương tương đối ổn định, nghề nghiệp đa dạng phong phú, người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông, một số ít buôn bán và cán bộ công chức Nhà nước. Địa bàn tương đối rộng, phương tiện giao thông đi lại thuận tiện có nhiều cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn phường. Với những đặc điểm trên của địa phương cùng với đường lối và chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa bằng các chính sách của Chính quyền địa phương về đường lối phát triển kinh tế trên toàn phường nên trong những năm gần đây đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân trong phường được nâng lên rất nhiều. Từ những vấn đề nêu trên đẫn đến nhân dân phường Đồng Phú đã nhận thức và hiểu rõ hơn, ngày càng quan tâm chăm lo hơn đến sự nghiệp giáo dục, kết hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục con em, có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ tôn tạo xây dựng CSVC nhà trường ngày càng khang trang sạch đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận rất nhỏ con em nông dân bố mẹ chưa quan tâm lắm đến học hành của con. II. Những nét khái quát về trường Tiểu học Đồng Phú: Trường Tiểu học Đồng Phú, thuộc phòng giáo dục Đồng Hới, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình, đóng trên địa bàn phường Đồng Phú . Trường được thành lập ngày 30/5/1990 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Đồng Phú, lúc mới thành lập trường có 15 phòng học cấp 4 có đủ 500 chổ ngồi cho học sinh, một văn phòng và các phòng công tác khác. Số lượng giáo viên đông gần 50 cán bộ giáo viên. 17
 15. Đến nay sau gần 10 năm kể từ khi thành lập trường, trường Tiểu học Đồng Phú đã phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có của trường PTCS Đồng Phú vì vậy mà trường Tiểu học Đồng Phú trong thời gian qua đã không ngừng vươn lên để giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Trong suốt từ năm học 1990 - 1991 đến năm học 1997- 1998 trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh trong đó có 4 năm đạt tiên tiến xuất sắc. Là đơn vị trường dẫn đầu khối tiểu học của tỉnh. Đặc biệt là năm học 1997 - 1998 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996 -2000, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Những thành tích mà nhà trường đã đạt được đó là nhờ sự phấn đấu không ngừng của đội ngũ giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm của Đảng ủy, UBND Phường Đồng Phú, của cha mẹ học sinh; sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình, Phòng giáo dục Thị xã Đồng Hới. Ngoài ra nhà trường còn có 1 Chi bộ gồm 18 Đảng viên là Chi bộ vững mạnh trong sạch, Bí thư Chi bộ đồng thời là đồng chí Hiệu trưởng luôn lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; còn có các đoàn thể gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong,...đều hoạt động tốt góp phần tích cực vào việc xây dựng kỷ cương nề nếp của nhà trường. Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi trên thì nhà trường vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Đó là sự không đồng đều trong trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên ; số lượng giáo viên đông, đội ngũ giáo viên không ổn định, CSVC trang thiết bị dạy học tuy có nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Với tình hình cả nhà trường như hiện nay, nó chỉ đáp ứng được yêu cầu trước mắt nhưng trong 1 vài năm tới nếu không được đầu tư thích đáng, không chăm lo đầu tư bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ hiệu thì sẻ rất khó cho nhà trường giữ vững và phát huy được những thành tích đáng có như hiện nay. III. Thực trạng giáo dục của nhà trường. III.1. Chất lượng đào tạo. * Số lượng học sinh: Toàn trường hiện nay có 24 lớp gồm 889 học sinh, tỷ lệ 37,0 HS/ lớp. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 156/159 đạt 98,1% ( 3 cháu còn ở ngoài trường do tình trạng sức khoẻ chưa theo học kịp) Như vậy số học sinh của trường trong những năm qua vẫn được giữ vững và ổn định, những năm qua số lượng học sinh vẫn đảm bảo không có học sinh bỏ học giữa chừng. Trường đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học - xóa mù chữ từ năm 1992 và 1997 đã được PCGDTH ĐĐT. Bảng 1 : Số lượng học sinh của trường qua các năm. Năm 1995 -1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 Khối Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Khối 1 6 214 5 183 5 204 5 187 18
 16. Khối 2 6 212 6 218 4 151 5 203 Khối 3 7 245 6 217 4 189 4 151 Khối 4 6 190 7 245 5 157 5 190 khối 5 6 198 6 192 5 173 5 158 T.Số 31 1059 30 1055 23 884 24 889 Số lượng học sinh từ năm 1997 - 1998 so với các năm trước có giảm đi là do có sự chia tách học sinh chuyển trường. Tuy vậy nhà trường vẫn đảm bảo huy động số lượng trẻ trong Phường đi học đủ và đúng độ tuổi. * Các laọi hình học tập: Trường Tiểu học Đồng Phú được Sở Giáo dục - Đào tạo chọn là đơn vị chỉ đạo xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao vì vậy trong những năm qua trường đã thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, thực hiện nhiều chương trình giáo dục ( Công nghệ, Cải cách, Bán trú, 2 buổi / ngày, Tình thương...) Năm học này 1998 - 1999 trường thực hiện chương trình giáo dục toàn diện dạy đủ 9 môn, dạy cả 2 môn tự chọn, là Tin học và Ngopại ngữ từ lớp 2 đến lớp 5 theo chương trình cải cách giáo dục 165 tuần, riêng khối 1 có lồng ghép môn Tiếng việt Công nghệ giáo dục . 100% số lớp thực hiện học 2buổi/ ngày. trong đó, có 20 lớp Bán trú gồm 860 học sinh. * Chất lượng đào tạo: Nhà trường đã chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh về mọi mặt ( Đạo đức, Văn hóa, TDTD, Văn nghệ...). Tích cực việc đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh theo chủ trương của ngành. Ngoài ra để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường còn tổ chức nhiều chuyên đề, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học, chỉ đạo kiểm tra và xếp laọi học sinh đúng theo thông tư 15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảng 2: Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh Xếp loại Văn hóa Hạnh kiểm Năm Giỏi Khá T. Yếu Tốt K - Tốt CCG Bình 95 - 96 203 - 546 - 292 - 18 - 2,7 835 - 223 - 1 - 0,1 19,2 51,6 27,5 78,8 21,1 96 -97 392 - 503 - 153 - 7 - 0,7 923 - 132 - 0 37,0 47,8 14,5 87,5 12,5 97 -98 350 - 402 - 126 - 6 - 0,6 765 - 119 - 0 39,8 45,4 14,6 86,6 13,5 98 - 99 373 - 400 - 112 - 4 - 0,4 765 - 124 - 0 42,0 45,0 12,5 86,0 14,0 19
 17. Qua bảng thống kê chúng tôi thấy rằng: Chất lượng giáo dục của trường đạt hiệu quả đào tạo khá cao. Bên cạnh đó còn có nhiều giải cao về các mặt: TDTT , Văn nghệ, Kể chuyện, Vẽ... Số lượng học sinh giỏi các cấp hàng năm cũng được tăng lên . Bảng 3: Chất lượng học sinh giỏi các cấp. Năm 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 Cấp Thị 50 50 45 103 Cấp Tỉnh 25 25 20 48 Quốc Gia 5 ( bảng B ) 5( bảng B ) 4 ( bảng A ) không tổ chức Với số lượng học sinh giỏi các cấp của trường như trên đó là điều đámg mừng chứng tỏ sự nổ lực của thâỳ và trò của trường song để gữi vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được không phải là điều dễ. Muốn có nhiều trò giỏi phải có nhiều thầy giỏi. Vì vậy mà ngay từ bây giờ trường phải sớm có đầu tư nhiều hơn nữa cho đội ngũ giáo viên, nâng co trình độ năng lực chuyên môn. Có nghĩa là việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên là một việc làm cần thiết, đây là vấn đề trước mắt cũng như lâu dài và đòi hỏi phải được làm thường xuyên. III.2. Đội ngũ giáo viên : * Số lượng: Năm học 1998 - 1999 toàn trường có 45 cán bộ giáo viên ( trong đó có 3 giám hiệu, 4 nhân viên và 38 giáo viên trực tiếp đứng lớp). Trong số 38 giáo viên đứng lớp có 7 giáo viên mới chuyển về và 3 giáo viên đang theo học các lớp đào tạo Cữ nhân, Đại học. Như vậy tỷ lệ giáo viên đứng lớp xấp xỷ 1,4 giáo viên - lớp. Với tỷ lệ như vậy thì vượt định mức quy định cho phép ( do trường trọng điểm chất lượng cao nên ddược Sở tăng thêm số lượng giáo viên ). Số lượng giáo viên đảm bảo tuy nhiện đội ngũ của trường trong mấy năm qua không được ổn định, làm cho một số giáo viên không an tâm trong việc giảng dạy. * Cơ cấu đội ngũ: -Về độ tuổi và thâm niên công tác : + Số giáo viên dưới 30 tuổi có 8 đồng chí ,chiếm18 %. Đây là lực lượng giáo viên trẻ có sức khoẻ , được đào tạo chính quy,có kiến thức chuyên môn cơ bản , co skhả năng nhận thức tiếp thu cái mới nhiệt tình xông xáo trong công việc .Tuy nhiên số giáo viên này kinh nghiệm giảng dạy chưa cao , vốn sống thực tế ít cần bồi dưỡng về các kỹ nănh\g Sư phạm giao tiếp, ứng xử hoạt động xã hội . +Số giáo viên từ 31 đến 45 tuổi có 30 đồng chí chiếm 65,0% . Những gióa viên ở độ tuổi này hầu hết chị em đã có gia đình , kinh tế ổ định , có thâm niên công tác giảng dạy , có nhiều kinh nghiệm thực tế . Đây là lực lượng nòng cốt của trường . Tuy nhiên số giáo viên này cần được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới . 20
 18. +số Giáo viên từ 45 tuổi trở lên có 7 đồng chí chiếm 17% .Những giáo viên này ra trường lâu , hình như trình độ đào tạo ban đầu chủ yếu là CĐSP cấp 2 và một số ít là 12+2 và 7+2 ,số giáo viên này kiến thức đã bị mai một , chuyên môn không vững lắm và chưa có sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy , không đủ khả năng để có thể đứng lớp dạy đủ 9 môn theo yêu cầu hiên nay . Don đó cần phải được bồi dưỡng về phương pháp , các kién thức chuyên môn cụ thể . - Tỷ lệ giới tính: Toàn trường có 45 giáo viên trong đó chỉ có 2 nam chiếm 4,4 % .Nhìn vào tỷ lệ này thấy mát cân đối (Do đặc trưng của nghề dạy học cấp 1 ). . Điều kiện sinh sống của chị em ở nhiều phường xã khác trong thị xã, có những giáo viên ở cách trường 8,9 km . Chỉ hơn 50 % số giáo viên cư trú ở địa bàn phường, bên cạnh đó có một số giáo viên chưa ổn định, làm cho một số giáo viên thiếu yên tâm trong công tác giảng dạy của mình, phần nào cũng có ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng đến chị em. * Trình độ: Đây là ngành học, đồng thời là bậc học có vai trò tạo dựng nên " Bộ cốt thép " trong việc hình thành nhân cách cho cả đời người. Vì vậy yêu cầu về mặt trình độ của giáo viên cũng không thể coi nhẹ được. ở trường Tiểu học Đồng Phú 100 % có trình độ từ THSP trở lên. Trong thời điểm hiện nay với trình độ đào tạo ban đầu như vậy đang được coi là lý tưởng mục tiêu giáo dục, nhưng trong một vài năm tới thì với trình độ như vậy thì số giáo viên không thể đáp ứng của mục tiêu giáo dục do đó mà cần phải đào tạo, bồi dưỡng để nâng chuẩn đạt được đúng yêu cầu Bảng 4: Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên: Năm T.Số Trình độ đào tạo ĐH CĐ Cấp 2 THSP THHC 7+2 95 -96 54 2 - 3,7 13 - 24,0 34 - 62,9 1 -1,8 4 - 7,6 96 - 97 50 2 - 4,0 11 - 22,0 32 -64,0 1 - 2,0 4 - 8,0 97 -98 40 2 -5,0 12 - 30,0 22 - 55,0 2 - 5,0 2 - 5,0 98 - 99 45 3 - 6,7 10 - 22,2 28 - 62,2 4 - 8,9 0 Qua số liệu bảng thống kê trên chúng tôi thấy rằng đội ngũ giáo viên của trường có trình độ đào tạo ban đầu không có giáo viên CĐ Tiểu học , ĐH Tiểu học, trong lúc đó có nhiều giáo viên CĐSP cấp 2, 7 +2. Với số giáo viên này tuy đã được bồi dưỡng về nội dung, phương pháp dạy TH nhưng cũng như phù hợp lắm với đặc trưng riêng của trường TH. Với trình độ nhơ hiện nay của đội ngũ giáo viên trường TH Đồng Phú là đã phù hợp về quy định đội ngũ giáo viên của 1 trường đạt chuẩn Quốc gia quy định trong giai đoạn hiện nay 1996 -2000. Mà chúng ta biết rằng một trường TH được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào thời điểm nào đó không có nghĩa là mãi mãi đạt chuẩn mà phải tích 21
 19. cực xây dựng để giữ vững được trình độ phát triển đã đạt được và có sự phát triển tiéep, hướng tới đạt chuẩn ở mức cao hơn. NHà trường ở mỗi giai đoạn phát triển của giáo dục TH có tiêu chuẩn tương ứng, giai đoạn phát triển kế tiếp sau có tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn của giai đoạn trước đó. Từ nay đến năm 2000 trường TH có tiêu chuẩn cụ thể; nhưng đến sau 2000 tiêu chuẩn trường TH sẽ được nâng cao hơn mà lúc đó trìnhđộ đào tạo của giáo viên TH phải đạt được là CĐ và ĐH... và các tiêu chuẩn khác cũng có chỉ tiêu cao hơn. Xây dựng trường TH đạt chuẩn Quốc gia là công việc khó khăn và phức tập trải qua quá trình phấn đáu lâu dài của tập thể SP nhà trường. Vì vậy mà tập thể SP nhà trường cần phải cố gắng nổ lực hơn nữa để giữ vững được thành tích đó. Muốn được vậy thì đội ngũ nhà trường cần phải được bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ giáo viên phù hợp, đáp ứng với điều kiện ngày càng phát triển của đất nước. * Chất lượng đội ngũ: Với vị thế của trường như vậy cho nên đội ngũ giáo viên của trường đã không ngừng cố gắng vươn lên đạt chất lượng Khá - Giỏi. Bảng 5: Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên Năm T. Số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 95 - 96 54 24 44,4 26 48,2 3 5,2 1 2,2 96 -97 50 30 60,0 18 36,0 2 4,0 0 0 97 -98 40 24 60,0 15 37,5 2 2,5 0 0 98 -99 45 35 77,8 9 20,0 1 2,2 0 0 Qua bảng thống kê chất lượng giảng dạy của đội ngũ chúng tôi thấy rằng chất lượng giáo viên ngày càng đi lên. Số giáo viên khá, gỏi chiếm tỷ lệ khá cao, bên cạnh đó còn một số rất ít đang ở mức TB và TB khá, những giáo viên này qua điều tra thấy rằng trình độ đầo tạo ban đầu chưa được đầy đủ và căn bản ( là số giáo viên từ cấp 2 xuống dậy cấp 1 số giáo viên lâu năm không bố trí dạy bây giờ ra đứng lớp ...) những giáo viên này phần lớn trước khi đi đào tạo trình độphổ thông còn non yếu. Vì vậy mà khả năng nhận thức trong quá trình học tập, rèn luyện phần nào có hạn chế dẫn đến khả năng vận dụng trong quá trình ra nghề không được tốt. Như vậy muốn đội ngũ giáo viên nhà trường ngày một nâng cao thì cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi dưỡng cho giáo viên . Chỉ cần bằng công tác bồi dưỡng thường xuyên, liên tục với những kiến thức thiết thực mới giải quyết được các tồn tại trên của đội ngũ giáo viên , giúp cho giáo viên nhận thức được tầm qua trọng của công tác bồi dưỡng để giáo viên tự bồi dưỡng. * Đời sống giáo viên: Trong những năm gần đây do được sự quan của các cấp, cácngành. Đảng và Nhà n ước ta đã có chính sách ưu đãi, phụ cấp cho những giáo viên đứng lớp, nhìn chung đời sống giáo viên có ổn hơn so với trước nhưng với thu nhập bằng đồng lương như vậy thì vẫn còn thấp, nó chênh lệch với các tầng 22
 20. lớp lao động khác, vì giáo viên TH ngoài đi dạy 2 buổi/ ngày thì không còn thời gian và công việc để làm thêm, ngoài lương giáo viên không còng một khoản thu nhập nào khác. Do đó, nhìn chunbg mức sống của giáo viên đem so với mặt bằng kinh tế xã hội nói chung. Do đó, việc đảm bảo đời sống cho giáo viên cũng là một việc làm cần thiết trong mỗi nhà trường. Nếu nhà trường chưa thực sự quan tâm lo lắng tạo điều kiện cho chọi em có thêm cho thu n hập thì rất khó cho chị em yên tâm công tác cũng như rất khó trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân. III.3. Thực trtạng về CSVC trang thiết bị dạy học: Là một trường lớn, đông học sinh CSVC ban đầu nhập từ trường PTCS xây dựng đã lâu ( hầu hết xây dựng từ những năm 1975. Do đó, để đáp ứng với yêu cầu giáo dục cao phù hợp với phương pháp dạy học mới, trường đã tích cực vận động CMHS, nhân đân toàn phường tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành vì vậy mà CSVC của nhà trường phần nào có khá hơn giúp cho việc dạy học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục . Từ lúc thành lập đến nay, nhà trường đã xây dựng thêm được 10 phòng học ( nhà cấp 2 ) đóng mới 400 bộ bàn ghế chuẩn, làm 2000 m2 sân bê tông. Xây dựng phòng thư viện, phòng nhạc, phòng vi tính. Như vậy, hiện tại nhà trường đã có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ cho việc dạy - học, phòng phục vụ ăn nghĩ trưa của học sinh bán trú phòng nha, ... hệ thống sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh đầy đủ, đúng quy định, cây xanh cây bóng mát đúng quy hoạch. Tuy nhiên hiện tại trường có 24 lớp học mà chỉ có 23 phòng học, vì vậy một lớp học đang còn học ở văn phomngf nhà trường bên cạnh đó một số phòng học cũ nha cấp 4 ) đang còn xuống cấp, trang thiết bị trong phòng học đang còn nghèo. Nhìn chung với CSVC như vậy chỉ đảm bảo trước mắt còn lâu dài thì chưa đáp ứng Vì vậy cần phải có kế hoạch xây dựng thêm số phòng học để đủ số lớp, nâng cấp các phòng học đang có, mua sắm thêm thiết bị trong phòng. IV. Thực trạng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường: IV.1. Nhận thức của Hiệu trưởng: Đồng chí Hà Văn Nhân - Hiệu trưởng nhà trường, là Hiệu trưởng từ khi mới thành lập đến nay, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm đồng thời là người năng động, giám nghỉ giám lamg. Ngay từ khi mới thành lập trường TH Đồng Phú đã có bề dày truyền thống dạy tốt - học tốt. Hiện nay trường là đơn vị dẫn đầu trong khối TH toàn tỉnh, là trươngd đạt chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao của ngành được Sở Giáo dục - Đào tạo chọn làm trường thí điểm với vị trí đó đồi hỏi trình độ giáo viên phải đạt chuẩn ở mức cao hơn. Vì vậy mà hơn lúc nào hết nhà trường phải đòi hỏi cao về chất lượng, muốn được vậy thì trình độ đội ngũ giáo viên phải được nâng lên, nhà trường phải trhường xxuyên bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Chính điều này đã được Ban giám hiệunhà trường quan tâm, đặc biệt là đồng chí Hiệu trưởng hiểu rất rỏ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ và đồng chí cho rằng phải thường xuyên bồi dưỡng cho đội 23
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản