intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa hấu và khảo sát hiệu quả phòng trừ chúng bằng một số loại thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Cần Đước – Long An

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
93
lượt xem
21
download

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa hấu và khảo sát hiệu quả phòng trừ chúng bằng một số loại thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Cần Đước – Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài này nhằm: Tìm hiểu về thành phần loài bọ trĩ gây hại trên dưa hấu, mức độ gây hại của bọ trĩ hại dưa hấu, xác định loại thuốc phòng trừ bọ trĩ có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa hấu và khảo sát hiệu quả phòng trừ chúng bằng một số loại thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Cần Đước – Long An

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC – LONG AN GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Chắt SVTH: Đinh Kim Quý
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO Phần I. Mở đầu Phần II. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Phần III. Kết quả và thảo luận Phần IV. Kết luận và đề nghị
 3. I. MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề. Ý tưởng của đề tài: “Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa hấu và khảo sát hiệu quả phòng trừ chúng bằng một số loại thuốc BVTV tại huyện Cần Đước- Long An”
 4. 1.2 Mục tiêu của đề tài: − Tìm hiểu về thành phần loài bọ trĩ gây hại trên dưa hấu − Mức độ gây hại − Xác định loại thuốc phòng trừ bọ trĩ có hiệu quả
 5. 1.3 Nội dung nghiên cứu – Điều tra hiện trạng canh tác dưa hấu. – Điều tra thành phần bọ trĩ và mức độ gây hại – Khảo sát hiệu quả phòng trị bọ trĩ bằng thuốc bvtv
 6. 1.4 Giới hạn đề tài. – Thời gian: từ tháng 01 đến 04/2011 – Địa điểm: Cần Đước – Long An. – Đối tượng nghiên cứu: Bọ trĩ trên dưa hấu
 7. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu. − Ngoài đồng: Vật liệu bố trí thí nghiệm, sổ ghi chép, kính lúp, bình phun thuốc…. − Trong phòng thí nghiệm: kính lúp soi nổi, lam, lamel…
 8. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP(tt) 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Điều tra hiện trạng canh tác: ➢ Phương pháp điều tra: Sử dụng 30 phiếu điều tra có nội dung soạn sẵn, điều tra trong 3 xã ➢ Chỉ tiêu theo dõi ➢ Thông tin chung ➢ Kỹ thuật canh tác ➢ Chăm sóc và bảo vệ thực vật ➢ Thời gian điều tra: 1 lần trước tiến hành bố trí thí nghiệm
 9. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP(tt) 2.2.2 Điều tra thành phần bọ trĩ và mức độ gây hại của chúng trên dưa hấu. a. Mức độ gây hại b. Xác định loài bọ trĩ gây hại trên dưa hấu
 10. a.Mức độ gây hại của bọ trĩ trên dưa hấu. Phương pháp điều tra: – Chọn 3 ruộng trồng dưa hấu – Cách điều tra: 5 điểm/ruộng – Mỗi điểm 5 đọt – Mỗi đọt 5 lá tính từ ngọn xuống. Hình 3.1: Đếm mật số bọ trĩ
 11. a.Mức độ gây hại của bọ trĩ trên dưa hấu.(tt) ➢Chỉ tiêu theo dõi – Mật độ – Tần số xuất hiện TSXH =(∑số đọt xuất hiện/∑số đọt điều tra)x100 ➢Lịch điều tra: 7 ngày/ 1 lần
 12. b. Xác định thành phần loài bọ trĩ gây hại trên dưa hấu tại Cần Đước – Long An ➢Phương pháp: ➢ Thu mẫu tại các điểm điều tra + các ruộng trồng dưa hấu trong vùng ➢Chỉ tiêu ➢ Thành phần loài hiện diện ➢ Tỉ lệ hiện diện TLHD =(số mẫu trong 1 loài/∑số mẫu thu được)x100% Lịch thu mẫu: 20 ngày/lần
 13. 2.3.3 Khảo sát hiệu quả phòng trị bọ trĩ gây hại trên dưa hấu của một số loại thuốc bvtv • Địa điểm: Ấp 1A Long Hòa – Cần Đước – Long An. • Thời gian: Từ tháng 01 – 4/2011 • Bố trí thí nghiệm: Khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên
 14. ➢Sơ đồ bố trí thí nghiệm NT1 NT3 NT2 NT4 Chiều biến thiên NT3 NT4 NT1 NT2 NT1 NT2 NT4 NT3
 15. Các nghiệm thức thuốc được mã hóa trong sơ đồ bố trí thí nghiệm: Tên nghiệm Liều lượng sử Lượng nước sử Tên thuốc thức dụng.ha-1 dụng (lít.ha-1) NT1 Chess 50WG 300 g 320 NT2 Secuse 10EC 700 ml 500 NT3 Mari gold 0,36AS 600 ml 400 ĐC Confidor 100WG 40 g 320
 16. Hình 2.1: Khu ruộng thí nghiệm
 17. 2.3.3 Khảo sát hiệu quả phòng trị bọ trĩ gây hại trên dưa hấu của một số loại thuốc bvtv(tt) ➢Phương pháp theo dõi: ➢Trước 21 ngày sau gieo: ➢Từ 22 ngày sau gieo cho đến cuối vụ:
 18. Hình 3.2: 21 ngày sau gieo Hình 3.3: 24 ngày sau gieo
 19. ➢Chỉ tiêu theo dõi: ➢Mật độ bọ trĩ (con/đọt) ➢Năng suất (tấn/ha) ➢Hiệu quả kinh tế ➢Lịch theo dõi: 1 NTXL, 1,3,7 NSXL ➢Xử lý và phân tích số liệu: Excel, Anova2 ➢Hiệu lực thuốc được thính bằng công thức Abbott: H% = 1 – (Ta/Ca)x 100% Ghi chú: Ta : Số bọ trĩ còn sống trong lô nghiệm thức sau xử lý Ca : số bọ trĩ còn sống trong lô đối chứng sau xử lý.
 20. III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng canh tác Bảng 3.1: Một số thông tin chung về tình hình sản xuất dưa hấu tại huyện Cần Đước- Long An năm 2011. STT Các chỉ tiêu ghi nhận Số hộ Tỷ lệ (%) 1 2 3 4 1 Diện tích canh tác (2.000-10.000m2) 2.000-3.000 2 6,67 > 3.000-4.000 20 66,67 > 4.000-5.000 5 16,66 > 5.000-10.000 3 10,00 2 Cơ cấu mùa vụ 1 vụ/năm 19 63,33 2 vụ/năm 9 30,00 3 vụ/năm 2 6,67
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2