Báo cáo về Quản trị marketing

Chia sẻ: Tran Thi Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
170
lượt xem
16
download

Báo cáo về Quản trị marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhãn hiệu là một tên gọi, một thuật ngữ, dấu hiệu, kiểu dáng, biểu tượng hay sự phối hợp các yếu tố trên nhằm xác định hàng hóa hay dịch vụ của một người hay một nhóm người bán và phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Giúp người bán dễ dàng giải quyết các sự cố xảy ra và các đơn đặt hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo về Quản trị marketing

 1. B¸o c¸o qu¶n  trÞ marketing GV hướng dẫn: TS. Trần Hữu Cường. Nhóm SV thực hiện: Nguyễn Thị Oanh. Nguyễn Thị Thanh Thảo. Báo cáo nhóm 14
 2. Đề tài: Nhãn hiệu sản phẩm Mục lục: - Định nghĩa nhãn hiệu. - Các quyết định về nhãn hiệu. Báo cáo nhóm 14
 3. Nhãn hiệu là gì? - Định nghĩa nhãn hiệu. - Các bộ phận của nhãn hiệu. - Các khái niệm liên quan đến nhãn hiệu. Báo cáo nhóm 14
 4. Nhãn hiệu là gì? - Nhãn hiệu là một tên gọi, một thuật ngữ, dấu hiệu, kiểu dáng, biểu tượng hay sự phối hợp các yếu tố trên nhằm xác định hàng hoá hay dịch vụ của một người hay một nhóm người bán và phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Báo cáo nhóm 14
 5. Nhãn hiệu là gì? Báo cáo nhóm 14
 6. Các bộ phận của nhãn hiệu. - Tên nhãn: Phần đọc được của nhãn hiệu. - Nhãn mác: Là một biểu tượng, mẫu vẽ hay kiểu chữ và màu sắc riêng biệt. - Nhãn hiệu thương mại( thương hiệu): Nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ. Báo cáo nhóm 14
 7. Các bộ phận của nhãn hiệu. Báo cáo nhóm 14
 8. Các cấp độ của nhãn hiệu. - Thuộc tính. - Lợi ích. - Giá trị. - Văn hoá. - Tính cách. - Người sử dụng. Báo cáo nhóm 14
 9. Các quyết định về nhãn hiệu. - Tầm quan trọng của nhãn hiệu. - Quyết định người chịu trách nhiệm nhãn hiệu. - Các bước xây dựng nhãn hiệu. - Quyết định tên nhãn. - Các chiến lược nhãn hiệu. Báo cáo nhóm 14
 10. Tầm quan trọng của nhãn hiệu. - Giúp người bán dễ dàng giải quyết các sự cố xảy ra và các đơn đặt hàng. - Đảm bảo sự bảo hộ của luật pháp với các đặc điểm độc đáo của sản phẩm, tránh sự sao chép của các đối thủ cạnh tranh. Báo cáo nhóm 14
 11. Tầm quan trọng của nhãn hiệu. - Giúp người sử dụng thu hút khách hàng trung thành và có lợi. - Giúp người bán phân đoạn thị trường. - Xây dựng hình ảnh tốt trong tâm trí khách hàng. Báo cáo nhóm 14
 12. Quyết định người chịu trách nhiệm tên nhãn. Có ba quyết định lựa chọn: - Sản phẩm mang nhãn hiệu của nhà sản xuất. - Sản phẩm mang nhãn hiệu của nhà phân phối. - Sản phẩm vừa mang nhãn hiệu của nhà sản xuất, vừa mang nhãn hiệu của nhà phân phối. Báo cáo nhóm 14
 13. Quyết định người chịu trách nhiệm tên nhãn. - Trong trường hợp cà phê Trung Nguyên, nhãn hiệu G7 mark là trường hợp nhà phân phối chịu trách nhiệm về tên nhãn. Báo cáo nhóm 14
 14. Các bước xây dựng nhãn hiệu. - Xác định ai là người sử dụng nhãn hiệu của công ty và những yếu tố phối hợp tạo thành nhãn hiệu đó. - Xác định ai là người sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và những yếu tố phối hợp tạo thành nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh. Báo cáo nhóm 14
 15. Các bước xây dựng nhãn hiệu. - Quyết định đối tượng mục tiêu của nhãn hiệu. - Quyết định biểu tượng. - Xây dựng lôgô, màu sắc. Báo cáo nhóm 14
 16. Các quyết định về chiến lược nhãn hiệu. - Nhãn hiệu mới: Đặt nhãn hiệu mới cho những sản phẩm mới. Báo cáo nhóm 14
 17.   Báo cáo nhóm 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản