BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
16
download

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức:  Biết được cách giải một số dạng bất phương trình mũ và bất phương trình logarit. Kĩ năng:  Giải được một số bất phương trình mũ và bất phương trình logarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

  1. Chương II: HÀM SỐ LUỸ THỪA – H ÀM SỐ MŨ – H ÀM SỐ LOGARIT Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT I. MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết được cách giải một số dạng bất phương trình mũ và b ất phương trình logarit. Kĩ năng:  Giải được một số bất ph ương trình mũ và bất ph ương trình logarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 1
  2. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về phương trình mũ và logarit. III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2 . Kiểm tra bài cũ: (3') H. Nêu một số cách giải phương trình mũ và logarit? Đ. 3 . Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 15' Hoạt động 1: Tìm hiểu cách giải bất phương trình mũ  GV nêu d ạng bất phương  Các nhóm thảo luận và I. BẤT PH.TRÌNH MŨ trình mũ và hướng dẫn HS trình bày. 2
  3. biện luận. 1 . Bất ph.trình mũ cơ bản H1. Khi nào b ất phương ax  b với a > 0, a  1. trình có nghiệm, vô nghiệm? ( hoaë ax  b, ax  b, ax  b) c Minh hoạ bằng đồ thị: Đ2. Đưa về cơ số 3. Tập nghiệm ax  b 2 3x x  32  x2  x  2 01 1 H2. Nêu cách giải?  –1 < x < 2 b R R 0 Đ3. Chia 2 vế cho 10x . H3. Nêu cách biến đổi? x  2 Đặt t    , t > 0 b>  5  loga b;  0  ;loga b  S =  log2 2;       5 3
  4. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng 2. Bất ph.trình mũ đơn giản VD1: Giải bất phương trình: 2 3x x 9 VD2: Giải bất phương trình: 4x  2.52 x  10x 15' Hoạt động 2: Tìm hiểu cách giải bất phương trình logarit II. BPT LOGARIT 1. BPT logarit cơ bản  GV nêu d ạng bất phương trình mũ và hướng dẫn HS 4
  5. biện luận. loga x  b với a > 0, a  1 H1. Khi nào b ất phương  hoaë loga x  b,loga x  b,loga x  b c trình có nghiệm, vô nghiệm? Minh hoạ bằng đồ thị: Tập nghiệm loga x  b Đ2. 01 1 H2. Biến đổi bất phương 5x  10  x2  6x  8  2  x  6x  8  0  trình? Nghiệ x  ab 0  x  ab m  –2 < x < 1  Chú ý điều kiện của các phép biến đổi. 2 . Bất ph.trình mũ đơn Đ3. Đặt t  log2 x g iản t 2  6t  8  0 VD1: Giải bất phương trình: H3. Nêu cách giải? 5
  6. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng  4  x  16 log1 (5x+10)  log1 ( x2  6x  8) 2 2 VD2: log2 x  6log2 x  8  0 2 10' Hoạt động 3: Củng cố Nhấn mạnh: – Cách giải bất phương trình Tập nghiệm mũ và logarit. ax  b 01 – Cách vận dụng tính đ ơn 1 đ iệu của h àm số mũ và logarit. b   0 – Chú ý điều kiện của các phép biến đổi. b>  loga b;   ;loga b 0  Câu hỏi: Lập bảng biện 6
  7. luận đối với các bất ph ương trình tương tự: Tập nghiệm x x x a  b, a  b, a  b loga x  b 01 loga x  b,loga x  b,loga x  b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản