Biên bảo đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
15
download

Biên bảo đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Biên bảo đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bảo đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 07 – BM02 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: DANH SÁCH CNV ĐƯỢC ĐÀO TẠO - Căn cứ………………………………………………………………………………………….. - Theo yêu cầu của Thủ tục đào tạo. - Bộ phận…………tiến hành đào tạo/hướng dẫn như sau: 1. Nội dung đào tạo/hướng dẫn: 2. Thời gian đào tạo/hướng dẫn: 3. Địa điểm đào tạo/hướng dẫn: 4. Những người được đào tạo/hướng dẫn: (theo danh sách dưới đây: Sau khi tiến hành đào tạo/hướng dẫn, người đào tạo/hướng dẫn trả lời các thắc mắc của CNV, sau khi không còn thắc mắc, người được đào tạo ký tên như sau: Stt Họ tên Bộ phận Ký tên Hà nội, Ngày…….tháng…..năm 200.. Người đào tạo
Đồng bộ tài khoản