BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
178
lượt xem
24
download

BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

  1. O C BÀI 10 : BI T NÓI L I YÊU C U, NGH (Ti t 2) I. M C TIÊU : - Giúp hs bi t c n nói l i yêu c u, ngh trong các tình hu ng phù h p. Vì th m i th hi n s tôn tr ng ngư i khác và tôn tr ng b n thân. -Quý tr ng và h c t p nh ng ai bi t nói l iyêu c u ngh phù h p.Phê bình, nh c nh nh ng ai không bi t nói l i yêu c u, ngh . -Th c hi n nói l i yêu c u ngh trong các tình hu ng c th . II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. HS : VBT III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i nói l i yêu c u, ngh ? - Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “ Bi t nói l i yêu c u, ngh ” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 * Ho t ng 1: Hs t liên ph h M c Tiêu : HS bi t t -Hs t liên h , trình ánh giá vi c s d ng l i yêu bày. c u, ngh c a b n thân. 10 . -GV nêu yêu c u : Hãy k ph l i nh ng trư ng h p b n thân nói l i yêu c u,… -Hs th o lu n, óng -Nh n xét khen ng i. vai theo t ng c p. *Ho t ng 2 : óng vai. -Hs trình bày. M c tiêu : Hs th c hành -Nh n xét v b n. nói l i yêu c u, ngh ,… 7 ph -Gv nêu tình hu ng.
  3. -Hs th c hi n trò chơi -Nh n xét k t lu n : Khi c n n giúp , dù nh c a ngư i khác, em c n có l i nói và hành ng, c ch phù h p.. -Hs nh c l i. *Ho t ng 3 : Trò chơi “Văn minh”. M c tiêu : Hs th c hành nói l i l ch s v i các b n trong l p,… -Gv ph bi n lu t chơi. -Gv nh n xét, ánh giá. K t lu n chung : Bi t nói l i yêu c u, ngh phù h p trong giao ti p h ng ngày là t tôn tr ng và tôn tr ng ngư i khác.
  4. 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao ta c n bi t nói l i yêu c u, ngh ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài – Hs bi t tr l i c a rơi. -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản