Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 100

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 100 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 100

  1. Bài : 6193 Nguyên tử có tổng số proton, electron và nơtron lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 19, 20, 39 B. 19, 20, 19 C. 20, 19, 39 D. 19, 19, 20 Đáp án là : (D) Bài : 6192 Nguyên tử nào dưới đây có cấu hình electron là ? Chọn một đáp án dưới đây A. Ca B. K C. Ba D. Na Đáp án là : (B) Bài : 6191 Biết số Avôgađro bằng . Số nguyên tử H có trong 1,8gam là: Chọn một đáp án dưới đây A. nguyên tử B. nguyên tử C. nguyên tử D. nguyên tử Đáp án là : (B) Bài : 6190 Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị và , trong đó đồng vị chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của trong là giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 88,82% B. 63% C. 32,15%
  2. D. 64,29% Đáp án là : (D) Bài : 6189 Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: còn Cacbon có 2 đồng vị bền: . Số lượng phân tử tạo thành từ các đồng vị trên là Chọn một đáp án dưới đây A. 10 B. 12 C. 11 D. 13 Đáp án là : (B) Bài : 6188 Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron? Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tử B. Ion clorua C. Nguyên tử D. Ion kali Đáp án là : (D) Bài : 6187 Có bao nhiêu electron trong ion ? Chọn một đáp án dưới đây A. 21 B. 27 C. 24 D. 49 Đáp án là : (A) Bài : 6186 Các ion và nguyên tử: có điểm chung là: Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. Có cùng số khối B. Có cùng số electron C. Có cùng số proton D. Có cùng số nơtron Đáp án là : (B) Bài : 6185 Ion có 18 electron và 16 proton mang điện tích là: Chọn một đáp án dưới đây A. 16+ B. 2- C. 18- D. 2+ Đáp án là : (B) Bài : 6184 Electron được tìm ra vào năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom xơn (J.J.Thomson). Đặc điểm nào dưới đây không phải của electron? Chọn một đáp án dưới đây A. Có khối lượng bằng khoảng khối lượng của nguyên tử nhẹ nhất là H B. Có điện tích bằng C. Dòng electron bị lệch hướng về phía cực âm trong điện trường D. Dòng electron bị lệch hướng về phía cực dương trong điện trường Đáp án là : (C) Bài : 6183 Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố sau: a) b) c) d) e) Cấu hình của các nguyên tố phi kim là Chọn một đáp án dưới đây A. a, b B. b, c C. c, d D. b, e
  4. Đáp án là : (D) Bài : 6182 Phân lớp 3d có số electron tối đa là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 18 C. 10 D. 14 Đáp án là : (C) Bài : 6181 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn B. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau C. Các electron chuyển động không tuân theo quỹ đạo xác định D. Các electron trong cùng một lớp electron có mức năng lượng gần bằng nhau Đáp án là : (A) Bài : 6180 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Số khối bằng hoặc xấp xỉ khối lượng của hạt nhân nguyên tử tính ra u (đvC) B. Số khối là số nguyên dương C. Số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron D. Số khối kí hiệu là A Đáp án là : (A) Bài : 6179 Cấu hình electron của ion nào dưới đây giống khí hiếm. Cho biết Cu (Z=29); Fe (Z=26); K(Z=19); Cr (Z=24) Chọn một đáp án dưới đây A.
  5. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6178 Sự phân bố electron vào các obitan và lớp electron dựa vào Chọn một đáp án dưới đây A. nguyên lí vững bền và các nguyên lí Pauli B. nguyên lí vững bền và qui tắc Hun C. nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli và quy tắc Hun D. nguyên lí Pauli và quy tắc Hun Đáp án là : (C) Bài : 6177 Phát biểu nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất C. Electron ở obitan 4p có mức năng lượng thấp hơn electro ở obitan 4s D. Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau Đáp án là : (A) Bài : 6176 Trong tự nhiên, đồng vị phổ biến nhất của hiđrô là đồng vị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6175 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Khối lượng nguyên tử vào khoảng kg
  6. B. Khối lượng hạt proton xấp xỉ bằng khối lượng hạt nơtron C. Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân nguyên tử D. Trong nguyên tử, khối lượng electron bằng khối lượng proton Đáp án là : (D) Bài : 6174 Các đồng vị của nguyên tố hoá học được phân biệt bởi yếu tố nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Số nơtron B. Số electron hoá trị C. Số proton D. Số lớp electron Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản