Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 25

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
52
lượt xem
17
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 25 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 25

  1. Bài : 14820 Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91; R có 2 đồng vị. Biết chiếm 51,5%. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 80 B. 82 C. 81 D. 85 Đáp án là : (C) Bài : 14819 Chất đồng vị có định nghĩa nào sau đây đúng nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Là những nguyên tử có cùng Z B. Là những nguyên tố có cùng Z C. Là những chất có cùng Z D. Là những nguyên tố có cùng A Đáp án là : (A) Bài : 14818 Người ta dùng 200 tấn quặng hàm lượng là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 80% Fe. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%. Lượng gang thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 49,4T B. 51,4T C. 50,4T D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 14817 Oxi hoá ancol etylic thu được hỗn hợp X gồm anđehit axetic, axit axetic, nước và phần ancol không bị oxi hoá. Hãy chọn thí nghiệm nào sau đây để nhận biết ancol etylic có trong hỗn hợp:
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch đặc, dung dịch muối ăn C. Chưng cất D. Dung dịch kim loại Na Đáp án là : (B) Bài : 14816 Chỉ dùng 2 chất nào sau đây để nhận biết 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Chọn một đáp án dưới đây A. Nước, dung dịch B. Nước, dung dịch HCl C. Dung dịch HCl, quì tím D. Dung dịch phenolphtalein Đáp án là : (B) Bài : 14815 Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt và Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. Dung dịch HCl, quì tím D. Dung dịch phenolphtalein Đáp án là : (B) Bài : 14814 Đun nóng a gam ancol đơn chức X với đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được b gam một chất hữu cơ Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. X là công thức phân tử nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  3. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14813 Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Xà phòng có tính bazơ B. Xà phòng trung tính C. Xà phòng có tính axit D. Loại nào cũng được Đáp án là : (B) Bài : 14812 Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong số tất cả các kim loại? Chọn một đáp án dưới đây A. Li B. Cs C. Na D. K Đáp án là : (B) Bài : 14811 Để phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. dd B. Ba (dư) C. K (dư) D. dd NaOH dư Đáp án là : (B) Bài : 14810
  4. Chất hữu cơ M chứa C, H, O. 2,25g chất M tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch KOH 1M. Chất M tác dụng với giải phóng M có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. HCOOH B. HOOC-COOH C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14809 Cho 45g axit axetic tác dụng với 69g ancol etylic cho 41,25g etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hoá là: Chọn một đáp án dưới đây A. 62,5% B. 62% C. 30% D. 65% Đáp án là : (A) Bài : 14808 Dung dịch X gồm ancol etylic và nước. Cho 20,2g X tác dụng với Na dư thấy thoát ra 5,6 lít (đktc). Độ ancol của dung dịch X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14807 Cho biết sản phẩm chính của phản ứng tách nước của
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. 2-Metyl but-en-1 B. 3-Metyl but-en-1 C. 2-Metyl but-en-2 D. Kết quả khác Đáp án là : (C) Bài : 14806 Đốt cháy a mol ancol cần 2,5a mol oxi. Biết X không làm mất màu nước brom. Công thức phân tử của ancol đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai Đáp án là : (A) Bài : 14805 Cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit và CuO đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2g hỗn hợp kim loại và 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu là: Chọn một đáp án dưới đây A. 5,1g B. 5,3g C. 5,4g D. 5,2g Đáp án là : (D) Bài : 14804 Trộn 100ml dung dịch HCl 1,000M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M. pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn là: Chọn một đáp án dưới đây A. 13 B. 12
  6. C. 11 D. 10 Đáp án là : (A) Bài : 14803 Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Br B. I C. Cl D. F Đáp án là : (B) Bài : 14802 Có 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri clorua, natri bromua, kali iotua, axit clohidric, axit sunfuric, kali hiđroxit. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt các hoá chất sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Quì tím, dung dịch khí B. Phenolphtalein, dung dịch khí C. Quì tím, khí D. Cả A, B, C đều đúng Đáp án là : (A) Bài : 14801 Cho oxit của kim loại A có hoá trị không đổi. Cho 1,53 gam nguyên chất tan trong dư thu được 2,61 gam muối. Công thức của oxit trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. CaO B. MgO C. BaO D. CuO Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản