Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 67

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
38
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 67

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 67 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 67

  1. Bài : 7667 Không thể điều chế từ bằng cách Chọn một đáp án dưới đây A. điện phân nóng chảy muối B. điện phân dung dịch muối C. dùng để khử ra khỏi dung dịch muối D. cho tác dụng với dung dịch dư, sau đó lấy kết tủa đem nhiệt phân rồi khử tạo ra bằng Đáp án là : (A) Bài : 7666 Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể , sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. màu đỏ da cam và màu vàng chanh B. màu vàng chanh và màu đỏ da cam C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh D. màu vàng chanh và màu nâu đỏ Đáp án là : (A) Bài : 7665 Cặp kim loại có tính chất bền trong không khí, nước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng bền bảo vệ là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7664 Hợp kim không chứa đồng là Chọn một đáp án dưới đây A. đồng thau B. đồng thiếc C. cotantan
  2. D. electron Đáp án là : (D) Bài : 7663 Cho dung dịch tác dụng với dung dịch dư, lấy kết tủa thu được nung khan trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7662 Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch vào dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. chỉ sủi bọt khí B. chỉ xuất hiện kết tủa nâu đỏ C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí D. xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí Đáp án là : (C) Bài : 7661 Câu nào trong các câu dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. tan trong dung dịch B. tan trong dung dịch C. tan trong dung dịch D. tan trong dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 7660 Cho một thanh vào dung dịch , sau một thời gian lấy thanh rửa sạch cẩn thận bằng nước cất, sấy khô và đem cân thấy Chọn một đáp án dưới đây A. khối lượng thanh không đổi
  3. B. khối lượng thanh giảm đi C. khối lượng thanh tăng lên D. khối lượng thanh tăng gấp 2 lần ban đầu Đáp án là : (B) Bài : 7659 Khi phản ứng với trong môi trường axit dư, dung dịch bị mất màu là do Chọn một đáp án dưới đây A. bị khử bởi B. tạo thành phức với C. bị oxi hoá bởi D. bị mất màu trong môi trường axit Đáp án là : (A) Bài : 7658 Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên, nhưng hiếm là Chọn một đáp án dưới đây A. hematit B. xiđerit C. manhetit D. pirit Đáp án là : (C) Bài : 7657 dung dịch có giá trị Chọn một đáp án dưới đây A. pH < 7 B. pH = 7 C. pH > 7 D. pH 7 Đáp án là : (A) Bài : 7656 Cho tác dụng với ở nhiệt độ nhỏ hơn , sản phẩm thu được là Chọn một đáp án dưới đây A.
  4. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7655 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X là kim loại Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7654 Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7653 Cấu hình electron của nguyên tử Cr (Z=24) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7652 Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Ion có cấu hình electron Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7651 Cấu hình electron của nguyên tử Fe (Z = 26) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7619 Oxi hóa 5,8 gam một chất hữu cơ A chứa oxi ta thu được một hỗn hợp X, trong hỗn hợp X có một axit hữu cơ đơn chức. Hiệu suất phản ứng oxi hóa là 80%. Nếu lấy axit thu được cho tác dụng với xôđa thấy bay ra oxi (ở đktc). Công thức phân tử của chất hữu cơ A ban đầu là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7618 Một dung dịch chứa hai axit no liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Để trung hòa 50 ml dung dịch trên cần 40 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch thu được 4,52 gam hỗn hợp muối khan. Công thức cấu tạo của hai axit và nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch là:
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. (0,4M) và (0,6M) B. (0,6M) và (0,4M) C. (0,4M) và (0,6M) D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 7617 Người ta cho 1 lít dung dịch rượu etylic có nồng độ mol là 2M lên men để điều chế dung dịch axit axetic. Biết 1/50 lượng dung dịch axit thu được phản ứng vừa đủ với 1,44 gam NaOH. Hãy xác định có bao nhiêu % khối lượng phản ứng của rượu đã chuyển thành axit. Chọn một đáp án dưới đây A. 80% B. 90% C. 85% D. 95% Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản