Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 70

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
37
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 70

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 70 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 70

  1. Bài : 7454 Công dụng nào dưới đây không phải là của muối NaCl? Chọn một đáp án dưới đây A. Làm thức ăn cho gia súc và người B. Khử chua cho đất C. Điều chế và nước Giaven D. Làm dịch truyền trong bệnh viện Đáp án là : (B) Bài : 7453 Nhận xét nào dưới đây về muối không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Muối là muối axit B. Muối không bị phân huỷ bởi nhiệt C. dung dịch muối có pH > 7 D. Ion trong muối có tính chất lưỡng tính Đáp án là : (B) Bài : 7452 Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của ? Chọn một đáp án dưới đây A. là chất lưỡng tính B. thuỷ phân cho môi trường axit yếu C. bị phân huỷ bởi nhiệt D. thuỷ phân cho môi trường bazơ yếu Đáp án là : (B) Bài : 7451 Phương trình hoá học nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C)
  2. Bài : 7450 X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. X, Y, Z, E lần lượt là các chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7449 Trong công nghiệp, người ta điều chế dựa trên phản ứng hoá học nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7448 Có các quá trình sau: a) Điện phân nóng chảy b) Điện phân dung dịch có màng ngăn c) Điện phân nóng chảy d) Cho tác dụng với dung dịch Các quá trình mà ion bị khử thành là Chọn một đáp án dưới đây A. a, c B. a, b C. c, d D. a, b, d Đáp án là : (A)
  3. Bài : 7447 Nhận định nào dưới đây không đúng về kim loại kiểm? Chọn một đáp án dưới đây A. Kim loại kiềm có tính khử mạnh B. Kim loại kiềm dễ bị oxi hoá C. Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ đến D. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm nó trong dầu hoả Đáp án là : (C) Bài : 7446 Người ta có thể điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. thuỷ luyện B. nhiệt luyện C. điện phân dung dịch muối clorua của kim loại kiềm D. điện phân nóng chảy muối clorua hoặc hiđroxit của kim loại kiềm Đáp án là : (D) Bài : 7445 Kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại kiềm là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7444 Trộn 5,4 gam bột với 17,4 gam bột rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử thành . Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch loãng thì thu được 5,376 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là Chọn một đáp án dưới đây A. 12,5% B. 60%
  4. C. 20% D. 80% Đáp án là : (D) Bài : 7443 Hoà tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp X gồm bột và bột bằng dung dịch loãng, dư thu được khí A và dung dịch B. Thêm từ từ dung dịch vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dừng lại. Lọc kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,2 gam chất rắn. Thể tích khí A thu được ở đktc là Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít B. 7,84 lít C. 8,96 lít D. 10,08 lít Đáp án là : (D Bài : 7442 Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 61,5 gam B. 56,1 gam C. 65,1 gam D. 51,6 gam Đáp án là : (B) Bài : 7441 Nhúng một thanh nhôm nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch 0,5M. Sau một thời gian, lấy thanh nhôm ra, cân được 51,38 gam. Khối lượng Cu tạo thành là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,64 gam B. 1,38 gam C. 1,92 gam D. 2,56 gam Đáp án là : (C)
  5. Bài : 7440 Chỉ dùng hoá chất nào trong các hoá chất dưới đây để nhận biết được bốn kim loại: ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. dung dịch loãng C. dung dịch D. dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 7439 Khi cho từ từ khí đến dư vào dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. không có hiện tượng gì xảy ra B. xuất hiện kết tủa keo trắng C. xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa bị hoà tan một phần D. lúc đầu xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan hết Đáp án là : (B) Bài : 7438 Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch tới dư vào dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan hết B. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan một phần C. xuất hiện kết tủa keo trắng D. có bọt khí thoát ra Đáp án là : (C) Bài : 7437 Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch đến dư vào dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan hết B. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan một phần C. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hoà tan
  6. D. có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng Đáp án là : (A) Bài : 7436 Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch đến dư vào dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan hết tạo dung dịch không màu B. lúc đầu có kết tủa, sau đó kết tủa bị hoà tan một phần C. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hoà tan D. lúc đầu có kết tủa, sau đó kết tủa tan hết, tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm Đáp án là : (A) Bài : 7435 Công thức của phèn chua, được dùng để làm trong nước là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản