Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 80

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
38
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 80 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 80

  1. Bài : 7148 Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây về lưu huỳnh Chọn một đáp án dưới đây A. S là chất rắn màu vàng B. S không tan trong nước C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém D. S không tan trong các dung môi hữu cơ Đáp án là : (D) Bài : 7147 Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, vì vậy bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày? Chọn một đáp án dưới đây A. Ozon là một khí độc B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi D. Ozon có tính tẩy màu Đáp án là : (C) Bài : 7146 Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B. Điện phân nước C. Điện phân dung dịch NaOH D. Nhiệt phân với xúc tác Đáp án là : (D) Bài : 7145 Trong các cách dưới đây, cách nào được dùng để điều chế trong phòng thí nghiệm? Chọn một đáp án dưới đây A. Điện phân B. Phân huỷ với chất xúc tác C. Điện phân dung dịch D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng
  2. Đáp án là : (B) Bài : 7144 Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7143 Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng phân huỷ (xúc tác ), khí oxi sinh ra thường bị lẫn hơi nước. Người ta có thể làm khô khí oxi bằng cách dẫn khí đi qua các ống sứ chứa chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. Bột C. D. Bột S Đáp án là : (B) Bài : 7142 Câu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Oxi hoá lỏng ở B. lỏng bị nam châm hút C. lỏng không màu D. Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị Đáp án là : (C) Bài : 7141 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. Ne B. Cl C. O D. S Đáp án là : (D) Bài : 7140 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7138 Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp và bằng dung dịch axit dư, sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Chọn một đáp án dưới đây A. 55,5 gam B. 91,0 gam C. 90,0 gam D. 71,0 gam Đáp án là : (A) Bài : 7137 Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp và bằng dung dịch dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thâm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đã tham gia phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,8 mol B. 0,08 mol C. 0,04 mol D. 0,4 mol Đáp án là : (A) Bài : 7136
  4. Sục khí clo dư qua dung dịch và . Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,4 gam thì thể tích (đktc) đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu? (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Chọn một đáp án dưới đây A. 4,48 lít B. 8,96 lít C. 0,448 lít D. 0,896 lít Đáp án là : (A) Bài : 7135 Sục khí clo dư qua dung dịch và . Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,17g thì số mol hỗn hợp và [/ct]NaI[/ct] đã phản ứng là bao nhiêu? (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Chọn một đáp án dưới đây A. 0,01 mol B. 0,02 mol C. 0,10 mol D. 0,20mol Đáp án là : (B) Bài : 7134 Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm và vào nước được dung dịch Sục khí dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5g muối khan. Khối lượng có trong hỗn hợp X là Chọn một đáp án dưới đây A. 29,25 gam B. 58,5 gam C. 17,55 gam D. 23,4 gam Đáp án là : (A) Bài : 7133 Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp gồm bằng dung dịch 0,1M vừa đủ, thu được 2,24 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch đã dùng là
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. 2,0 lít B. 4,2 lít C. 4,0 lít D. 14,2 lít Đáp án là : (C) Bài : 7132 Để trung hoà hết 200 gam dung dịch nồng độ 14,6% người ta phải dùng 250 ml dung dịch [/ct]NaOH[/ct] 3,2M. dung dịch axit ở trên là dung dịch: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7131 Cho 15,8 gam tác dụng hoàn toàn với dung dịch đặc, dư. Thể tích khí thu được ở (đktc) là Chọn một đáp án dưới đây A. 4,8 lít B. 5,6 lít C. 0,56 lít D. 8,96 lít Đáp án là : (B) Bài : 7130 Có 5 gói bột màu tương tự nhau là . Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây để phân biệt 5 chất trên? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C)
  6. Bài : 7129 Có ba lọ mất nhãn đựng ba dung dịch riêng biệt không màu là . Có thể dùng dung dịch chất nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7128 Trong muối có lẫn và . Để loại 2 muối này ra khỏi , người ta có thể Chọn một đáp án dưới đây A. nung nóng hỗn hợp B. cho dung dịch hỗn hợp các muối tác dụng với dung dịch dư, sau đó cô cạn dung dịch C. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch đặc D. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản