Các lớp năng lượng và các phân lớp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
209
lượt xem
60
download

Các lớp năng lượng và các phân lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ắt hẳn các bạn học sinh đã làm quen với khái niệm lớp năng lượng trong chương trình hóa học lớp 10 chương trình cải cách giáo dục. •Bạn cầ nbiết các lớp năng lượng 1,2,3,4 Lớp trong cùng lớpn=1 cónăng lượng thấp nhất và nằm gần hạt nhân nguyên tử nhất.•Ngoà ilớpnăng lượng chính còn có các phân lớp bên trong nữa •Các lớp năng lượng chính khác nhau có chứa các phân lớp khác nhau....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các lớp năng lượng và các phân lớp

 1. CÁC SLIDE ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Copyright © 2005 Hóa Học Việt Nam, all rights reserved Permission is granted for personal and educational use only. Commercial copying is prohibited.
 2. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Các lớp năng lượng • Ắt hẳn các bạn học sinh đã làm quen với khái niệm lớp năng lượng trong chương trình hóa học lớp 10 chương trình cải cách giáo dục • Bạn cần biết các lớp năng lượng 1,2,3,4 Lớp trong cùng lớp n=1 có năng lượng thấp nhất và nằm gần hạt nhân nguyên tử nhất.
 3. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Các phân lớp • Ngoài lớp năng lượng chính còn có các phân lớp bên trong nữa • Các lớp năng lượng chính khác nhau có chứa các phân lớp khác nhau. Có 4 loại phân lớp là :s, p, d, f
 4. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính
 5. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1
 6. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s
 7. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số electron tối Số cặp Số electron tối Lớp năng Các phân đa trong phân electron tối đa đa trong lớp lớp lượng chính lớp trong phân lớp chính 1 s 1
 8. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2
 9. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2
 10. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 2
 11. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 s 1 2 2
 12. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 s 1 2 2 p
 13. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 s 1 2 2 p 3
 14. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 s 1 2 2 p 3 6
 15. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 s 1 2 2 8 p 3 6
 16. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 s 1 2 2 s 1 2 2 8 p 3 6 3
 17. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 2 2 1 s 2 1 s 8 2 6 3 p 2 1 s 6 3 3 p
 18. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 2 2 1 s 2 1 s 8 2 6 3 p 2 1 s 6 3 3 p d
 19. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 2 2 1 s 2 1 s 8 2 6 3 p 2 1 s 6 3 3 p 5 d
 20. CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP Số cặp Số electron tối Số electron tối Lớp năng Các phân electron tối đa đa trong phân đa trong lớp lượng chính lớp trong phân lớp lớp chính 1 2 2 1 s 2 1 s 8 2 6 3 p 2 1 s 6 3 3 p 10 5 d
Đồng bộ tài khoản