CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
186
lượt xem
27
download

CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát biểu và viết được công thức của nguyên lý I của nhiệt động lực học (NĐLH); nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong công thức. Phát biểu được nguyên lý II của NĐLH. 2. Kĩ năng Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH vào các đẳng quá trình của khí lý tưởng để viết và nêu ý nghĩa vật lý của biểu thức của nguyên lý này cho từng quá trình. Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH để giải các bài tập ra trong bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  1. CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Phát biểu và viết được công thức của nguyên lý I của nhiệt động lực học (NĐLH); nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong công thức. Phát biểu được nguyên lý II của NĐLH. 2. K ĩ năng Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH vào các đẳng quá trình của khí lý tưởng để viết và nêu ý nghĩa vật lý của biểu thức của nguyên lý này cho từng quá trình. Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH để giải các bài tập ra trong bài học và các bài tập tương tự. Nêu được ví dụ về quá trình không thuận nghịch. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Tranh mô tả chất khí thực hiện công. 2. H ọc sinh Ôn lại bài “sự bảo tòan năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt” (bài 27, vật lý 8). Gợi ý sử dụng CNTT Mô phỏng quá trình chất khí thực hiện công. III. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC Ho ạt động 1 ( phút) : Tìm hiểu về nguyên lý I của NĐLH
  2. Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép Đọc SGK N êu và phân tích về Viết biểu thức 33.1 nguyên lý I. Trả lời C1, C2 N êu và phân tích quy ước về dấu của A và Q trong b iểu thức nguyên lý I. Ho ạt động 2 ( phút) : Áp dụng nguyên lý I của NĐLH cho các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí. Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép Làm bài tập ví dụ SGK. H ướng dẫn : Lực do chất Có thể áp dụng cho đẳng khí tác dụng có cùng độ quá trình nào ?. lớn nhưng ngược chiều với Viết biểu thức nguyên lý I lực ma sát. cho quá trình đẳng áp. H ướng dẫn : Có thể áp Quan sát hình 33.2 và d ụng cho quá trình mà lực chứng minh trong quá trình do khí có tác dụng không đẳng tích. đổi. H ướng dẫn ; Thể tích khí không đổi nên khí không thực hiện công hoặc nhận
  3. công. Ho ạt động 3 ( phút) :Vận dụng. Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép Làm bài tập 4,5 SGK. G ợi ý : Áp dụng biểu thức nguyên lý I và các quy ước về dấu. Ho ạt động 4 ( phút) : giao nhiệm vụ về nhà Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép - Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về nhà nhà. - Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu : HS chuẩn bị bài bài sau sau. Tiết 2 Ho ạt động 1 ( phút) : Nhận biết quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép Đọc SGK. Mô tả thí nghiệm hình Nhận xét về quá trình 33.3. chuyển động của con lắc Phát biểu quá trình thuận đơn. nghịch. Lấy ví dụ về quá trình Mô tả quá trình truyền
  4. thuận nghịch. nhiệt và quá trình chuyển Nhận xét tính thuận nghịch hóa năng lượng. trong quá trình truyền nhiệt N êu và phân tích khái niệm và quá trình chuyển hóa q uá trình không thuận giữa cơ năng và nội na7ng. nghịch. Ho ạt động 2 ( phút) : Tìm hiểu về nguyên lý II của NĐLH. Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép Đọc SGK và trình bày cách G iới thiệu và phân tích phát biểu nguyên lý II của p hát biểu của Clau-di-ut. Clau-di-ut. G iới thiệu và phân tích Trả lời C3. p hát biểu của Các-nô. Đọc SGK và trình bày cách N hận xét các câu hỏi. phát biểu nguyên lý II của Các-nô. Trả lời C4. Ho ạt động 3 ( phút) :Vận dụng. Tìm hiểu về động cơ nhiệt. Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép Đọc SGK và trình bày về 3 G iải thích nguyên tắc cấu bộ phận cơ bản của dộng tạo và họat động của động cơ nhiệt. cơ nhiệt.
  5. Giải thích vì sao hiệu suất N êu và phân tích công thức của động cơ nhiệt luôn nhỏ tính hiệu suất của động cơ hơn 100%. nhiệt. H ướng dẫn : Dựa vào nguyên tắc họat động của động cơ nhiệt. Ho ạt động 4 ( phút) : giao nhiệm vụ về nhà Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép - Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về nhà nhà. - Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu : HS chuẩn bị bài bài sau sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản