CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VÀ CÁC CẤP QUẢN TRỊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Chia sẻ: Kanguru | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
983
lượt xem
317
download

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VÀ CÁC CẤP QUẢN TRỊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt nam trãi qua giai đoạn phát triển rất nhanh,trong xã hội nói chung chưa được chuẩn bị để đối phó với những đổi mới về nhân sự chất lượng cao,đầu tư vào việc đào tạo nhân viên là một giải pháp tự đáp ứng nhu caauufveef chất lượng nguồn nhân sự .song mỗi doanh nghiệp tại mỗi thời điểm khác,có những nhu cầu và điều kiện làm việc đặc thù,do đó khó có chung cho tất cả các công ty một phương pháp đào tạo.việc đào tạo nhân viên củng trở thành một chiến lược kinh doanh đối với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VÀ CÁC CẤP QUẢN TRỊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

  1. SINH VIÊN THỰC HIỆN:_ LÊ THU NGA LỚP K2E _TRẦN THỊ LỆ THU BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 12: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VÀ CÁC CẤP QUẢN TRỊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM nha trang 12_03_2010 Việt nam trãi qua giai đoạn phát triển rất nhanh,trong xã hội nói chung chưa được chuẩn bị để đối phó với những đổi mới về nhân sự chất lượng cao,đầu tư vào việc đào tạo nhân viên là một giải pháp tự đáp ứng nhu caauufveef chất lượng nguồn nhân sự .song mỗi doanh nghiệp tại mỗi thời điểm khác,có những nhu cầu và điều kiện làm việc đặc thù,do đó khó có chung cho tất cả các công ty một phương pháp đào tạo.việc đào tạo nhân viên củng trở thành một chiến lược kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp.về các hinh thúc đào tạo khác nhau có thể giúp các nhà lãnh đạo lựa chon cho mình một hình thức phù hợp nhất căn cứ vào kế hoạch nhân sự ,dặc thù lĩnh vực kinh doanh và khả năng tài chính ,mỗi doanh nghiệp sẽ chọn cho mình một hình thức đào tạo phù hợp nhất với đặc điểm doanh nghiệp mình. Về cơ bản đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp được tiến hàng qua các hình thức đào tạo sau: Phương pháp Ap dụng cho thực hiện tại -:áp dung cả hai Quản trị Công Cả Tại nơi X:áp dung chuyên nhân hai làm Ngoài O:không áp dung viên việc nơi làm việc 1
  2. 1.dạy kèm - - X X 0 2.trò chơi kinh doanh X 0 0 0 X 3.điển quản trị X 0 0 0 X 4.hội thảo/hội nghị X 0 0 0 X 5.mô hình ứng xữ X 0 0 0 X 6.huấn luyện tại bàn giấy X 0 0 0 X 7.thực tập sinh X 0 0 x 0 8.đóng kịch x 0 0 0 X 9.luân phiên công việc - - X x 0 10.giảng nhờ vi tinh hỗ trợ - - X 0 X 11.giảng dạy theo thứ tự chương - - X 0 X trình 12.bài thuyết trình trong lớp - - X 0 X 13.đào tạo học nghề 0 X 0 X 0 14.đào tạo tại chỗ 0 X 0 X 0 15.dung cụ mô phỏng 0 X 0 0 X 16.đào tạo xa nơi làm việc 0 X 0 0 x 1_phương pháp dạy kèm:ưu và nhược điểm Phương pháp này có cách thức tổ chức đơn giản nhất và trong quá trình thực hiên công việc ,học viên sẽ quan sát ,ghi nhớ học tập và thực hiện công việc theo người hướng dãn đã chỉ dãn .phương pháp này dược áp dụng đối với cả cấp quản trị và nhân viên.thực hiện phương pháp này đòi hói người được giao trách nhiệm kèm cặp phải là người có kỉ năng tốt hơn,thực hiện công việc thuần thục hơn. Ơ Việt Nam, đây là hinh thức đào tạo thông dụng nhất nó phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đối với nghề thủ công,đào tạo kèm cặp được thực hiện theo 3 cách sau: + kèm cặp bởi người phụ trách trực tiếp. + kèm cặp bởi một cố vấn. + kèm cặp bởi người quản lý có kinh nghiệp hơn. - ưu điểm: + việc tiếp thu và lĩnh hội các kiến thức và kĩ năng cần thiết khá dễ dàng . + đơn gian dễ tổ chức ,lại có thể đào tạo được nhiều người + có điều kiên làm thử các công việc thật - nhược điểm: + không thực sự làm công việc đó một cách đầy đủ. + người hương dẫn thường không có kinh nghiệm sư phạm nên việc đào tạo không theo trình tự,quy trình. + học viên có thể học những thói xấu của người dạy mà không biết. 2_trò trơi kinh doanh: ưu và nhược điểm. Trò trơi kinh doanh thường đưa ra bối cảnh của công ty và môi trương của nó và yêu cầu nhưỡng người tham gia đưa ra các quyết định về hoạt động của công ty ,nhưỡng người trơi thường áp dụng với các chương trình cài sẵn ở trên máy tính ,để đào tạo và nâng cao năng lực quản lý của các học viên . Các học viên thương được chia thành các nhóm nhỏ ,mỗi nhóm đóng các thành viên trong ban giám đốc của một doanh nghiệp đang cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường .mỗi doanh nghiệp cần xac định mục tiêu chủ yếu của minh để đua ra các quyết đinh quản lý gắn với mục tiêu đó.giống như trong thực tế các doanh nghiệp công ty không dược biết gì về quyết định của công ty khác mặc dù các quyết định của công ty khác sẽ ảnh hưởng dên kết 2
  3. quả hoạt đông của công ty mình.kết quả của các quyết định này được đưa vào máy tính đễ sữ lý ,các học viên có thể thấy ngay các quyết định đó ảnh hưởng như thế nào tới các nhóm khác chính là các doanh nghiệp khác trên thị trường . - ưu diểm: + trò trơi thường rất sinh động vì tính cành tranh hấp dãn của nó. + học viên dược học cách phán đoán nhưỡng gì của môi trường kinh doanh sẽ ảnh hưởng đên doanh nghiệp mình. + học viên có cơ hội học cách giải quyết vấn đề,để đua ra chiến lược và chính sách kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp. + học viên học đươc cách tổ chức và điều hành doanh nghiệp củng như khuyến khích và khả năng làm việc tập thể. - nhươc điểm: + phương pháp này đòi hỏi chi phí cao và các thiết bị hiện đại hỗ trợ . + học viên bị bó hẹp vì chỉ được lựa chọ trong các phương án đã lập sẵn ,tuy nhiên trên thực tế coa thể có nhiều phương án khác mà học viên có thể đua ra. + giảng viên phải là người có đầu óc thực tế vì phải xây dựng các phương án trả lời thực tế kinh doanh. 3_ Diển quản trị: ưu và nhược điểm . Phương pháp này được sử dụng để đào tạo và nâng cao năng lực quản ly ,học viên được cung cấp các tình huống về các vấn đề của tổ chức ,quản ly trong doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp khác tương tự .mỗi học viên tự phân tich tình huông ,trình bày suy nghĩ và cách thức giải quyết vấn đề với các học viên khác trong nhóm hoặc trong lớp thông qua thảo luận ,học viên có thể hiểu được quan điểm cách tiếp cận và phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp trong doanh nghiệp. - ưu điểm. + tạo khả năng lớn trong việc thu hút học viên tham gia vào việc tiếp cận ,phân tich và đua ra hướng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp . + giúp cho học viên làm quen với cách phân tích và đua ra các quyêt định quản ly. - nhược điểm. + học viên có thể thấy một số tinh huống không liên quan đén những công việc của mình nên không muốn tham gia. + học vien thường thiếu thông tin nên cho là phương pháp này thiếu thực tế. + 4_Hội nghị/họi thảo. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong số các học viên có chung mục đích thảo luận và giải quyết vấn đề .phương pháp này được sử dụng nhằm nâng cao khả năng ,người phụ trách đơn vị ,khẳ năng giao tiếp ,khẳ năng xếp đặt mục tiêu ,khẳ năng kích thích ,động viên nhân viên,khẳ năng ra quyết định …thông thường người điều khiển là một cấp quản lý nào đó ,người này có nhiệm vụ giữ cho cuộc hội thảo diển ra chôi chảy và không đi lạc đề. - Ưu điểm: + các học viên không cảm thấy mình đang được huyến luyện nên rất thoải mái đua ra ý kiến . + rất đơn giản và dễ tổ chức. + không đòi hỏi các trang thiết bị phục vụ tốn kém - nhược điểm: + tốn kém thời gian vì các cuộc thảo luận thương kéo dài nhiều khi kết thúc học viên thấy chưa thõa mãn + phạm vi hội thảo có khi bị lệch hướng xác định ban đầu của người tổ chức. 5_ Mô hình ứng xử: ưu và nhược điểm . 3
  4. Phương pháp này được sủ dụng các băng video,được soạn thảo đặc biệt để minh họa xem các nhà quản trị đ hnh sữ thế no trong cc tình huống khc nhau v để phát triển các kỉ năng giao tiếp , các học viên học tập bằng cách quan sát các hướng dn của mơ hinh đó.chẳng hạn như trong bảng mô tả một kiểm soát viên nào đó đóng vai kỉ luật một nhân viên đ nộp bo co trễ ,bởi vì cc tình huống trn bảng video l những ddienr hình cc vấn đề khó khăn của xí nghiệp ,cho nên các thành viên có thể liên hệ với thói độ ứng xữ đối với cả công việc của riêng mình ,đặc tính quan trọng nhất của nhà quản trị đạt được thành tích cao là họ đạt các tiêu chuẩn cho chính họ và cho người khác.đây là điểm mấu chốt của mô hình ứng xữ ,mặc dầu đây là một phương pháp tương đối mới nhưng hôm nay nó thể hiện một khả năng đào tạo và phát triển rất xuất sắc. 6_ Huấn luyện tại bàng giấy:ưu và nhược điểm. Phương pháp đào tạo tại bàn giấy hay gọi là phương pháp đào tạo kỷ năng xử lý công văn giấy tờ củng được coi là một phương pháp mô phỏng trong đó cấp trên giao cho một số hồ sơ giấy tờ kinh doanh như các văn bản nghi nhớ ,các văn bản tường trinh cáo và các tin tức do các cuộc điện đàm gửi lại ,các loại hồ sơ này là điển hình đua qua bàn giấy của người quản lý ,cc hồ sơ này không được sắp sếp theo thứ tự đặc biệt nào và cần phải sắp sếp ,phân loại từng công văn sử lý bình thường ,học viên được yêu cầu xem các thông tin nêu trên và sắp sếp theo thứ tự ưu tiên .đay là một phương pháp hưu hiệu giúp cho các nhà quản lý giải quyết vấn đề có tính chất thủ tục mooti cách nhanh gọn. - ưu điểm . + được làm việc thực sự để học hỏi . + có cơ hội rèn luyện kỷ năng làm việc và ra quyết định . - nhược điểm . + cĩ thể ảnh tới việc thực hiện cơng việc của bộ phận . + cĩ thể gy ra những thiệt hại . 7_ Thực tập sinh: Đây là một phương pháp mà học viên (thường là đối với sinh viên đang học )dành nhiều thịi gian đi học tại lớp và làm tại một cơ quan ,xí nghiệp nào đó.chương trình thực tập sinh l một phương tiện rất tốt để nhà quản lý quan st mơn nhn vin (học vin)cĩ tiềm năng hay không khi làm việc .đây là diệp đẽ các cấp quản lý có nhiều thông tin để biết một ứng cử viên nhiều hơn l cc cuộc phỏng vấn ,tuyển dụng .từ cc thơng tin ny ,nh quản lý cĩ quyết định tuyển lựa và sắp sếp sinh viên đó sau khi tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp được chính xác 8_ Đóng kịch :ưu và nhược điểm. Đay là kỉ thuận đua ra các vấn đè nam giải rồi sau đó phân vai một cách tự nhiên .các thành viên có thể đóng vai một vị trí nào đó trong cơ cấu tổ chức sau đó nhập đúng vai đó cẳng hạn một người có thẻ đóng vai một kiểm soat viên đang cần phải đề nghi kỉ luật một nhân viên nao đó ,vì đ vắng mặt nhiều lần .một thnh vin khac đóng vai một công nhân ,người đóng vai kiểm soát viên sẽ làm bất cứ công việc gì m người này cho răng phù hợp với trí đó .hành động đó sẽ là cơ sở cho cuộc thảo luận trong nhóm . Mục đích của phương pháp này là tạo ra tình huống như thật và yêu cầu học viện phải đóng và đua ra ý kiến của ring mình ,khơng theo một khuơn mẩu nhất định .việc thực hiện các bài tập thường gây ra các cuộc thảo luận ,tranh cải giữa các học viên. - Ưu điểm: + học viên tích cực tham gia thảo luận và dưa ra các nhận xét và các vị trí mà những người khác đóng vai và thường cảm thấy rất thú vị . + có khả năng phát triển các kỉ năng mới và giúp các học viên nhạy cảm với tình cảm của người khác . Ít tốn km chi phí khi thực hiện . - nhược điểm: 4
  5. + với một số học viên sẽ cảm thấy khó khăn khi đưa ra các quyết định quản lý nn việc thực hiện d dặn. + đôi khi học viên không giám đưa ra những nhận xét là người thn hoặc cấp trn của mình. 9_ Luân phiên công việc:ưu và nhược điểm. Đó là phương pháp học viên được chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác ,dược học những công việc hoàn toàn khac nhau về nội dung va phương pháp.mục đích của phương pháp này cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau ở những vị trí khác nhau tong tổ chức ,những kiến thức đó sẽ giúp họ có khả năng thực hiện tốt hơn những công việc trong tương lai Phương pháp này có thể được thực hiện theo ba cách sau: + chuyển đối tượng đào tạo đến nhận cương vị quản lý ở một bộ phận khc m vẫn giữ chức năng và quyền hạn như củ. + người học viên đến nhận cượng vị công tác mới ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ . + học viên được bố trí luân chuyển vị trí công tác trong phạm vi nội bộ một nghề chuyên môn. - ưu diểm: + gip cho học viên được đào tạo đa kĩ năng ,tránh được tình trạng trì trệ .dễ dng thích ứng với cc cơng việc khc nhu của tổ chức. + doanh nghiệp có thể phân công và bố trí nhân viên linh hoạt và dẽ dàng hơn. + sự phối hợp giữa cc bộ phận dễ dng hơn và nhân viên có khả năng thăng tiến hơn . + giúp cho bản thân học viên nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình để có kế hoạch phát triển phù hợp. - nhược điểm: + học viên không được hiểu biết đầy đủ về một công việc vì chưa có đọ sâu và rộng trong cơng việc mới. + thịi gian ở một vị trí lm việc hay cơng việc thường quá ngắn. 10_ Giang dạy theo trình tự chương trình: Giảng dày theo thứ tự chương trình hay cịn gọi l theo chương trình l một phương pháp khá xa đối với người Việt Nam .phương php ny thì cơng cụ giảng dạy l một cuốn sch giao khoa hoặc l một my mĩc no đó .phương pháp này luôn luôn phải gồm có ba chức năng : - đưa ra các câu hỏi các sự kiện hoặc các vấn đè cho các thành viên . - cho php cc thnh vin trả lời. - thơng tin phản hồi dựa đúng vào các câu trả lời của học viên. Đây là một phương pháp giảng dạy không cần sự can thiệp của giáo viên, học viên đọc một đoạn sách hay xem hoặc nghe một đoạn trong máy sau đó trả lời ngay các câu hỏi nêu sai có thể làm lại. 11_ Giang nhờ vi tính hỗ trợ:ưu và nhược điểm . Phương pháp này hiện nay rất phổ biến tai VN ,trong đó thông qua máy tính các kỷ năng được người học tiếp cận dẽ dàng .theo phương pháp này các chương trình đào tạo được lập ngay trên máy tính ,người học chỉ việc thực hiện các hướng dẫn ghi trong máy tính . Máy tính sẽ trả lời mọi thắc mắc củng như kiểm tra kiến thức của người sử dụng đồng thời cịn hướng dn cho người sử dụng những kiến thức nào cịn thiếu v ti liệu cần tham khảo. - ưu điểm : + có thể đào tạo rất nhiều kĩ năng mà không cần giảng viên . + học viên cần đào tạo các tình huống giống như trong thực tế . + cung cấp cho người học chương trình ,nội dung đào tạo thời gian học linh hoạt tùy thuộc vào sự lựa chọn của học viên. + việc học tập diễn ra nhanh hơn. 5
  6. - nhược điểm : + chi phí tốn kém ,chỉ hiệu quả khi lớp có số đông học viên . + yêu cầu nhân viện đa năng đẽ vận hành. 12_ Bi thuyt trình trong lớp: Phương pháp này chỉ thích hợp khi thuyeent trình vin cung cấp nhiều thơng tin mới khi lớp học có it người để mọi người cùng thảo luận .vai trị của giảng vin rất quan trọng ,ngồi ra bi thuyết trình cịn cung cấp những phương tiện thông tin nghe nhìn. 13_ Đào tạo tại chỗ:ưu và nhược điểm: Đây là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc và người học được trang bị kiến thức ,kĩ năng cần thiết cho công việc thường là do người lnh đạo lành nghề hướng dẫn . - ưu điểm : + khơng yu cầu một khơng gian hay cc thiết bị hỗ trợ dặc th. + cĩ ý nghĩa thực tiển vì học vien sẽ được học những gì chính họ lm. + mang lại một sự chuyển biến ngay khi học kiến thức và kĩ năng thực hành . + cho phép học viên được làm việc ngay sau khi khó học kết thúc. - nhược điểm: + lý thuyến được trang bị không có hệ thống r rng ,chỉ giĩi hạn trong những phần cĩ liên quan đến công việc . + học viên có thể bắt trước những thao tác không tiên tiến của người dạy. + không thể áp dụng đối với nhiều học viên . 14_ Đào tạo học nghè: Phương pháp này chủ yếu áp dụng đói với các nghề thủ công hoặc đối với các nghề cần phải khéo tay.thông thường tại các nước phat triển học viên nhận được tiền lương bằng một nữa công nhân chính thức và sau đó được nâng lên 95% vào lúc gần kết thúc thịi gian học nghề người huấn luyện thường là các công nhân có tay nghề cao đặc biệt là công nhân giỏi đ về hưu. - ưu điểm: + không can thiệp (ảnh hưởng) đến việc thực hiện công việc thực tế + việc học được dễ dàng hơn . + học viên được trang bị một lượng kha lớn cac kiến thức và kĩ năng hơn. - nhược điểm: + mất nhiều thời gian. + cĩ thể không liên quan trực tiếp đến công việc. 15_ Dụng cụ mô phỏng:ưu và nhươc điểm. đây là phương pháp người dạy chuẩn bị các mô hình mơ phỏng cc tình huống kinh doanh cĩ thất để học viên thưc hiện . - ưu điểm: + gây hứng thú cho người học ,phát triển khả năng tư duy sáng tạo ,ngườ giảng dễ diễn tả kiến thức cho người học - nhược điểm: + chi phí cao mơ hình phải thực tiễn cĩ thể gy nhầm lẫn . 16_ Đào tạo xa nơi làm việc:ưu và nhược điểm . đay là phương pháp đào tạo mà người học đươc tách ra khỏi thực tế . gồm 2 phần : đào tạo mới + áp dụng đối với lao động phổ thông ,chưa có trình độ lành nghề hoặc đ đi làm nhưng chưa có kỹ năng để thực hiện công việc hiện tại . + đào tạo lại : 6
  7. áp dụng đối vơi các lao động đ cĩ kỹ năng trình độ lành nghề nhưng cần cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới trong nghề nghiệp để thực hiện công việc tôt hơn . 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản