Các phương pháp tính khấu hao

Chia sẻ: Huu Tuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
594
lượt xem
177
download

Các phương pháp tính khấu hao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp tính khấu hao

  1. Gía trị của tài sản (C) : $14,000 Giá trị thu hồi ước lượng (SV): $1,000 Thời gian hữu ích ước lượng (EUL) (n) 5 năm PP tính khấu hao SL: CPKH hằng năm = (C – SV)/ n Kế hoạch khấu hao: Năm Gtri ban đầu TS(A) KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại (A) – (B) 0 14,000 1 14,000 2,600 2,600 11,400 2 14,000 2,600 5,200 8,800 3 14,000 2,600 7,800 6,200 4 14,000 2,600 10,400 3,600 5 14,000 2,600 13,000 1,000 PP tính khấu hao theo DDB: CPKH hằng năm = BV x tỷ lệ DDB (%) BV (giá trị bút toán) = Giá trị đầu tư ban đầu – KH tích luỹ Tỷ lệ DDB(%) = (2/n)*100% Kế hoạch khấu hao: Năm Gtri còn lại (BV1) KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại (BV2) 0 14,000 1 14,000 5,600 5,600 8,400 2 8,400 3,360 8,960 5,040 3 5,040 2,016 10,976 3,024 4 3,024 1209.6 12,185.6 1,814.4 5 1,814.4 814.4 13,000 1,000 1
  2. PP tính khấu hao theo SYD CPKH hằng năm = (C – SV) x (EUL còn lại)/ SYD SYD = n + ( n-1) + ( n – 2) +…..+ 2 + 1 = N(n+1)/2 EUL còn lại của năm 1 = 5 EUL còn lại của năm 2 = 4 EUL còn lại của năm 3 = 3 EUL còn lại của năm 4 = 2 EUL còn lại của năm 5 = 1 Kế hoạch khấu hao: Năm C - SV KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại 0 14,000 1 13,000 4,333.33 4,333.33 9,666.67 2 13,000 3,466.67 7,800 6,200 3 13,000 2,600 10,400 3,600 4 13,000 1,733.33 12,133.33 1,866.67 5 13,000 866.67 13,000 1,000 TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP TỶ LỆ KHẤU HAO: Vd : 20% , 30% , 30% , 10%, 5%, 5% đối với TS trên Năm KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại 0 14,000 1 2,800 2,800 11,200 2 4,200 7,000 7000 3 4,200 11,200 2,800 4 1,400 12,600 1,400 5 700 13,300 700 2
Đồng bộ tài khoản