Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
9
download

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực thống kê: tiến thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.000.000 Thông tư số 1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đồng/giấy phép 73/1999/TT-BTC ng... đại diện của thương nhân nước ngoài
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định tại Việt Nam Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  3. Các bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ) + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. + Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước
  4. Thành phần hồ sơ ngoài ký; Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận, bản sao photo. Trong trường 2. hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm; Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương 3. đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước 4. ngoài là các tổ chức kinh tế, bản sao photo. Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt 5. Nam); Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện, bản sao photo. Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện, bản sao 6. photo. Các giấy tờ phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại
  5. Thành phần hồ sơ giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại Thông tư số 11/2006/TT- 1. diện (mẫu MĐ-1 phụ lục I ); BTM ng... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: Nghị định số + Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau 1. 72/2006/NĐ-CP đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc ng... đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; + Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương
  6. Nội dung Văn bản qui định nhân. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: Nghị định số + Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó 2. 72/2006/NĐ-CP thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; ng... + Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh Nghị định số 3. doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân 72/2006/NĐ-CP nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy ng... định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản