Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
4
download

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam

  1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực thống kê:mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép thành 1.000.000 đ (Một Thông tư số 73/1999/TT- lập Văn phòng đại diện triệu đồng chẵn) BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Kết xuất ra file pdf
  2. Tên bước Mô tả bước 1. -Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện 2. Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 4. Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX.
  3. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương; 3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 4. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài đối với thương nhân nước ngòai là các tổ chức kinh tế; 5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện; 6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Thông tư số Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 11/2006/TT-BTM ng... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ Nghị định số nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh 72/2006/NĐ-CP ng... doanh công nhận hợp pháp 2. Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi thành lập Nghị định số hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của 72/2006/NĐ-CP ng... thương nhân 3. Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền Thông tư số cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện 11/2006/TT-BTM phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của ng... pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của
  5. Nội dung Văn bản qui định pháp luật Việt Nam 4. Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Thông tư số Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại 11/2006/TT-BTM diện phải được công chứng theo quy định của pháp ng... luật Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản