intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm đo lường cảm biến: Cảm biến quang

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
248
lượt xem
70
download

Câu hỏi trắc nghiệm đo lường cảm biến: Cảm biến quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm đo lường cảm biến: Cảm biến quang thuộc các câu hỏi chương cảm biến quang nhằm hệ thống hóa lại lại kiến thức chương cảm biến quang trong đo lường cảm biến nhằm giúp sinh viên học tập tốt hơn cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các kì thi ở môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm đo lường cảm biến: Cảm biến quang

  1. Chương 2: CẢM BIẾN QUANG 1. Cảm biến quang điện hoạt động dựa trên nguyên lý chung: a/ Thay đổi điện cảm khi có ánh sáng thích hợp tác động b/ Thay đổi điện dung khi có ánh sáng thích hợp tác động c/ Thay đổi trạng thái điện khi có ánh sáng thích hợp tác động d/ Thay đổi độ nhạy khi có ánh sáng thích hợp tác động 2. Các cảm biến quang thường được ứng dụng phổ biến nhất để: a/ Đo dòng, áp b/ Đo điện trở c/ Đóng/cắt, điều khiển d/ Bảo vệ quá tải 3. Tế bào quang dẫn có nguyên lý hoạt động: a/ Cường độ dòng quang điện thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động b/ Giá trị điện trở thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động c/ Trạng thái ngõ ra thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động d/ Trạng thái ngõ vào thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động 4. Tế bào quang điện có nguyên lý hoạt động: a/ Cường độ dòng quang điện thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động b/ Giá trị điện trở thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động c/ Trạng thái ngõ ra thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động d/ Trạng thái ngõ vào thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động 5. Phân loại hiệu ứng trong tế bào quang dẫn thuộc loại: a/ Tích cực b/ Thụ động c/ Rời rạc d/ Số 6. Phân loại hiệu ứng trong tế bào quang điện thuộc loại: a/ Tích cực b/ Thụ động c/ Rời rạc d/ Số 7. Photo-diode/Photo-transistor thường được ứng dụng trong: a/ Đo dòng quang điện b/ Đo giá trị điện trở c/ Bảo vệ quá tải d/ Điều khiển đóng cắt 8. Phân loại theo nguyên lý hoạt động của cảm biến quang hình bên dưới thuộc loại nào a/ Thu, phát chung (Phản xạ) b/ Thu, phát độc lập c/ Khuếch tán d/ Nhiễu xạ 9. Phân loại theo nguyên lý hoạt động của cảm biến quang hình bên dưới thuộc loại nào
  2. a/ Thu, phát chung (Phản xạ) b/ Thu, phát độc lập c/ Khuếch tán d/ Nhiễu xạ 10. Phân loại theo nguyên lý hoạt động của cảm biến quang hình bên dưới thuộc loại nào a/ Thu, phát chung (Phản xạ) b/ Thu, phát độc lập c/ Khuếch tán d/ Nhiễu xạ 11. Trình bày nguyên lý hoạt động của một mạch ứng dụng tế bào quang dẫn như hình sau: +Vcc Cuộn dây Tiếp điểm Rơle Rơle Tế bào quang dẫn a/ Khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào, điện trở của tế bào quang dẫn giảm mạnh dẫn đến dòng điện đủ lớn chạy qua cuộn dây Rơle làm đóng/mở các tiếp điểm. b/ Khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào, điện áp của tế bào quang dẫn tăng lên làm đóng/mở các tiếp điểm của Rơle. c/ Khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào, điện dung của tế bào quang dẫn giảm mạnh dẫn đến dòng điện đủ lớn chạy qua cuộn dây Rơle làm đóng/mở các tiếp điểm.
  3. d/ Khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào, điện cảm của tế bào quang dẫn giảm mạnh dẫn đến dòng điện đủ lớn chạy qua cuộn dây Rơle làm đóng/mở các tiếp điểm. 12. Cho biết phân loại theo nguyên lý hoạt động của 2 cảm biến quang trong hình dưới: Cảm biến 1 Cảm biến 2 a/ Cảm biến 1 loại thu phát chung (phản xạ), cảm biến 2 loại thu phát độc lập b/ Cảm biến 1 loại khuếch tán, cảm biến 2 loại thu phát độc lập c/ Cảm biến 1 loại thu phát độc lập, cảm biến 2 loại thu phát chung (phản xạ) d/ Cảm biến 1 loại khuếch tán, cảm biến 2 loại thu phát chung (phản xạ) 13. Cho biết tên gọi và phạm vi sử dụng của cảm biến quang trong hình dưới: a. PSD, xác định vị trí điểm được chiếu sáng. b. PSD, xác định cường độ nguồn sáng. c. Diode quang, xác định cường độ nguồn sáng. d. Transistor quang, xác định cường độ nguồn sáng. 14. Quang điện trở là phần tử thụ động có giá trị điện trở phụ thuộc vào a. Cường độ nguồn sáng chiếu vào. b. Bước sóng nguồn sáng chiếu vào. c. Thời gian chiếu sáng d. Cường độ và bước sóng nguồn sáng chiếu vào. 15. Cường độ chiếu sáng được biểu thị bởi đơn vị đo: a. Lm b. Lux c. Cd d. W

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản